God looks at your hearts

ALLA JARA L-QLUB

Kull filgħodu l-bnedmin madwar id-dinja jippreparaw b’mod tajjeb qabel joħorġu barra minn djarhom għall-impenji u d-dmirijiet tagħhom ta’ kuljum. Nużaw kull mezz disponibbli biex nidhru puliti, sbieħ u deċenti. Fil-qosor, nagħmlu l-almu tagħna kollha għad-dehra ta’ barra u għas-seħer u l-grazzja fiżika tagħna. Tqum il-mistoqsija, nieħdu passi simili u nagħmlu l-isforzi kollha għall-ġmiel ġewwieni tagħna: għas-sbuħija ta’ rwieħna, imħuħna u qlubna? Mhix is-sbuħija ta’ ġewwa iktar importanti mill-ħarsa ta’ barra tagħna?

Huwa minnu li kif qal il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, “Alla huwa ġmiel u jħobb is-sbuħija.” Huwa importanti li nidhru sbieħ u deċenti, iżda din waħedha mhix biżżejjed sakemm is-sbuħija ta’ barra tiġi kkumplimentata bis-sbuħija ta’ ġewwa u viċiversa.

Il-karattru jew id-dehra fiżika?

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal: “Tassew, Alla ma jħarisx lejn is-suriet  tagħkom u l-ġid u rikkezzi tagħkom imma Hu tabilħaqq iħares lejn qlubkom u l-azzjonijiet tagħkom.”

Il-kelma “qalb” użata f’dan id-diskors tirrappreżenta kemm qalb kif ukoll moħħ, għax “qalb” litteralment tfisser il-punt ċentrali ta’ organiżmu jew tal-ħajjin. Il-qalb u l-moħħ huma t-tnejn, fl-isferi rispettivi tagħhom, ċentri tal-organiżmu tal-ġisem, il-moħħ huwa ċ-ċentru tas-sentimenti u l-qalb hija ċ-ċentru tal-esperjenza spiritwali.

Is-sbuħija ta’ barra jew ta’ ġewwa?

Hemm lezzjoni kbira f’dan il-kliem għaqli li s-sbuħija ta’ barra tgħib imma s-sbuħija ta’ ġewwa u l-għemejjel tajbin tar-ruħ huma għall-eternità, huma jgħoddu ħafna u jibqgħu għal dejjem, anke wara din il-ħajja.

Barra minn hekk, għandna nieħdu nota wkoll li Alla ma jiġġudikax il-valur tal-bnedmin mill-evalwazzjoni tas-sbuħija fiżika tagħhom jew il-ġid tagħhom. Minflok, Hu jħares lejn rashom u qlubhom li huma s-sors u r-repożitorji naturali għall-ħsibijiet u s-sentimenti umani, u mbagħad iħares lejn l-għemejjel tagħhom li huma l-prodotti tal-ħsibijiet u s-sentimenti tagħhom. Kif nafu huma l-moħħ u l-qalb tal-bniedem li jippjanaw l-affarijiet u l-partijiet l-oħra tal-ġisem iwettqu u jimplimentaw dawk il-pjanijiet. Għalhekk, il-Qaddis Profeta Muħammad semagħhom, għax it-tnejn huma importanti.

Alla jara l-karattru u mhux id-dehra fiżika

Fil-qosor, huwa l-karattru li jgħodd l-iktar u mhux id-dehra. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Alla tabilħaqq iħobb lill-ġusti.” (60:9); “Tabilħaqq li l-aktar wieħed imweġġaħ, onorevoli u rispettabbli minnkom quddiem Alla huwa l-aktar wieħed ġust minnkom” (49:14). Għalkemm is-sbuħija u l-ġid huma r-rigal mingħand il-Mulej u għandna biex inkunu grati lejn il-Mulej għal dawk il-barkiet Tiegħu, imma dak li għandna nżommu f’moħħna huwa li Alla jieħu nota tal-qalb u l-għemejjel tagħna.

Il-moħħ, il-qalb u l-azzjonijiet

Huwa, għalhekk, id-dmir tagħna li nfittxu dak li jtejjeb il-moħħ, il-qalb u l-azzjonijiet tagħna, minflok is-sbuħija ta’ barra u l-oġġetti tad-dinja. Wieħed irid iżomm f’moħħu sew li mhux biss li dawn l-affarijiet se jiżnu fuqu f’Jum il-Ġudizzju, iżda dawn l-għemejjel twajba u ġusti jiżnu f’din id-dinja wkoll. Huwa fatt li anke f’din id-dinja jingħata piż reali lis-sentimenti tal-qalb u l-mottivi tal-moħħ u l-azzjonijiet tar-riġlejn; dawn jiswew ħafna f’din id-dinja kif ukoll fl-oħra.

Il-verità hi li ladarba poplu jingħata l-favur li l-irjus u l-qlub u r-riġlejn tal-membri tiegħu jibdew joperaw fid-direzzjoni t-tajba, l-ebda setgħa ma tista’ tfixkel il-mixja tal-progress tiegħu u lanqas iċaħħdu mit-twettiq tal-ogħla valuri.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.