Iż-Żerriegħa tal-Paċi

IŻ-ŻERRIEGĦA TAL-PAĊI

Bil-grazzja u l-barkiet t’Alla waslet fuqna sena ġdida – is-sena 2020. Fil-bidu ta’ kull sena ġdida, ħafna nies jissettjaw ċerti għanijiet li jkunu jridu jilħqu matul is-sena, bl-oġġettiv ewlieni jkun li jsiru persuni aħjar reliġjożament, moralment u spiritwalment. F’kuntest usa’, in-nies jittamaw u jitolbu li jkollna dinja aħjar fl-aspett ekonomiku, soċjali u paċifiku.

Biex nilħqu dawn l-għanijiet u nibdlu l-ambjent attwali li ngħixu fih f’dinja aħjar, aktar għanja u paċifika, jiena naħseb li kollha għandna nnaqqsu l-aspett egoċentiku tagħna. Għandna niżirgħu ż-żerriegħa tal-paċi, li jnibbtu t-tolleranza, ir-rispett u l-għaqda u nevitaw li niżirgħu ż-żerriegħa tal-mibegħda u l-firda.  

Kif nistgħu niżirgħu ż-żerriegħa tal-paċi?

Fl-Iżlam, il-kunċett tal-paċi hu bbażat fuq żewġ aspetti. L-ewwel wieħed hu li tkun fil-paċi m’Alla u t-tieni wieħed hu li tkun fil-paċi miegħek innifsek u mal-bqija tad-dinja.

Iż-żerriegħa tal-paċi ma jistgħux jinżergħu qabel nagħrfu lil Alla Omnipotenti u jkollna rabta Miegħu, il-għaliex Huwa hu s-‘Sors tal-Paċi’. It-tieni, għandna nkattru l-mogħdrija, l-imħabba u l-ġenerożità f’qalbna għall-umanità. Għandna nkunu poplu li minna t-tjubija tinfirex għal oħrajn.

“Huwa Alla, u m’hemmx Alla ieħor ħliefu, is-Sovran, il-Qaddis, is-Sors ta’ Paċi, Dak li joffri l-Kenn, Dak li jipproteġi, il-Qawwi, Dak li jikkontrolla, in-Nobbli. Imqaddes Alla ħafna aktar minn dak kollu li jassoċjaw Miegħu.” (Il-Koran Imqaddes, 59:24)

L-Iżlam iħeġġeġ lill-Musulmani biex jimitaw, kemm jista’ jkun, il-kwalitajiet t’Alla. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, iddikjara kemm-il darba li s-segwaċi tiegħu għandhom ikunu ġenerużi u rispettużi u jħabirku biex ixerrdu l-paċi fost in-nies.

Matul il-ħajja tiegħu, il-Qaddis Profeta Muħammadsa ippromwova l-armonija interreliġjuża, ir-rispett reċiproku, il-fraternità, l-għaqda u l-ġenerożità. Huwa enfasizza l-ħtieġa għall-paċi f’kull livell tas-soċjetà – min-nukleu bażiku domestiku tal-familja għar-relazzjonijiet internazzjonali bejn il-pajjiżi. Huwa dejjem ħadem għal soċjetà tolleranti u inklussiva – soċjetà li tagħti kas, li tħobb, li tkun amikevoli u qalbha tajba. Huwa pproklama li Alla Omnipotenti xtaq li n-nies kollha, minkejja l-isfond etniku jew it-twemmin tagħhom, jgħixu fil-paċi u li l-valuri umani jkunu rikonoxxuti u stmati.

Dawn il-prinċipji huma ta’ importanza vitali għat-tiżrigħ taż-żerriegħa tal-paċi.  

Ejja naħdmu id f’id għall-paċi u l-prosperità għall-familja umana tagħna. Ejja niżirgħu tant żerriegħa tal-paċi li d-dinja timtela bil-ferħ, bl-għaxqa u s-serenità. Ejja nagħmlu s-sena 2020 sena ta’ għaqda u paċi universali.

Jalla Alla jagħmel mis-Sena l-Ġdida sors ta’ għadd ta’ barkiet personali u komunali. Nixtiqulkom Paċi, Saħħa u Ġid. Is-Sena t-Tajba. 

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Islam means Peace, Love for all, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 25

Id-Dawl (the Light) JANUARY 2020

(i) Our Resolutions

(ii) The Abode of Peace 

(iii) The Seeds of Peace

(iv) Establishing a Cohesive Society

(v) Donations (vi) Lunch for the Elderly

Click here to read: ID-DAWL JANUARY 2020

Id-Dawl 25

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Interfaith, Interfaith dialogue, Islam means Peace, Love for all, Peace, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Serving Humanity with Love and Compassion

Insara u Musulmani f’Malta jingħaqdu biex iferrħu lil min jinsab waħdu

 

Żmien ta’ festi u ċelebrazzjonijiet iservi wkoll ta’ okkażjoni biex uħud jaqtghu ftit mis-solitudni u jissoċjalizzaw f’attivitajiet u inizjattivi li jsiru għalihom. Waħda minn dawn l-attivitajiet kienet ikla organizzata mill-Komunità Ahmadiyya Musulmana flimkien mal-Għaqda Nanniet għall-anzjani li jgħixu waħedhom.

Fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa fl-Imsida mitt persuna li normalment jkunu fis-solitudni ngħaqdu flimkien f’ikla tradizzjonali mħejja mill-Kommunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta.

L-Imam u l-President tal-Kommunità Ahmadiyya Ahmed Atif, qal li f’dan iż-żmien ta’ festi ħassew il-bżonn li jorganizzaw din l-ikla għall-anzjani u nanniet li jbatu mis-solitudni.

“L-isbaħ ħaġa li niċċelebraw dawn il-mumenti ma’ ħaddieħor għax fl-aħħar mill-aħħar l-umanità hija komuni bejnietna nħobbu l-kommunità mill-qalb tagħna.”

Il-voluntiera tal-kommunità Ahmadiyya ppreparaw ikla tradizzjonali Ażjatika li kienet tinkludi ross bit-tiġieġ u ċ-ċanga, ħxejjex friski u deżerti tradizzjonali.

Ma’ Television Malta stqarr li l-ikel nnifsu m’huwiex ta’ importanza hekk kif l-aktar ħaġa sinifikanti hi l-imħabba u r-rispett li huma fil-qofol ta’ din l-inizjattiva.

Philip Chircop il-President u fundatur tal-Għaqda Nanniet Malta faħħar l-inizjattiva tal-Imam waqt li qal li l-għaqda Nanniet Malta qed tiffoka ħafna fuq il-ġerħa tas-solitudni. Qal li din l-ikla għenet sabiex tesponi l-kulturi u twemmin differenti fil-gżejjer Maltin.

“Innaqqsu xi tip ta’ razziżmu li jista’ jkun hawn. Li aħna nistgħu naħdmu flimkien bl-ideoloġiji tagħna ta’ tolleranza u solidarjetà u dawk huma l-valuri tagħna l-kattoliċi qed nferrħu mitt ruħ li f’dawn iż-żmien ta’ festi jkunu waħedhom fis-solitudni f’dawn iż-żminijiet ta’ ferħ.”

Il-moviment Ahmadiyya beda fl-Indja fl-1889 u illum huwa mifrux f’bosta pajjizi fejn hemm komunitajiet musulmani u b’differenza għall-fergħat oħra tal-Iżlam, jemmnu li l-qaddis profeta Mohammed diġà ġie fir-reliġjon Iżlamika u għamel ħafna riformazzjoni.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Ahmadiyya Hosts Festive Lunch for the Elderly

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Ahmadiyya Organises Festive Lunch for the Elderly

Il-komunità Musulmana Ahmadiyya tħejji ikla għan-nanniet Maltin

Kull ma jmur l-għarfien u l-kuxjenza dwar is-solitudni, anki f’dawn il-festi qed ikompli jiżdied.
Fil-fatt tul dawn iż-żminijiet, dawk immaġinati ingħataw il-wens iżda fis-silenzju xorta jkun hemm min jibqa’ jbati għaliex jinsab waħdu.

Fost dawn hemm l-anzjani, li huma fost dawk l-aktar vulnerabbli u li jintlaqtu minn din il-pjaga tas-solitudni.

Fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa tal-Imsida madwar mitt anzjan u anzjana, li ħafna minnhom jgħixu fis-solitudni nġabru flimkien bħala familja waħda waqt ikla. Din l-ikla saret b’kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Nanniet Malta u l-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta.

Il-President tal-Fondazzjoni Nanniet Malta, Philip Chircop qal ma’ ONE News li din l-idea nibtet wara li huwa iltaqa’ mal-Imam tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana.

“Aħna l-fatt li qed niltaqu hawnhekk, l-Imam sajjar għal kulħadd u n-nanniet ġew bi ħġarhom speċjalment dawk li jinsabu waħdihom u jħossuhom naqa abbandunati fil-familja, illum qed nagħmlu dan il-ġest sabiħ biex nindirizzaw is-solitudni.” Stqarr Philip Chircop.

L-ikla għal dawn l-anzjani nkludiet platt ross, laħam taċ-ċanġa u biċċa tiġieġa msajra b’mod tradizzjonali, kif tissajjar fil-komunità Musulmana. L-anzjani dehru kuntenti jieklu ikel bnin filwaqt li qalu kelma u tnejn bejniethom.

Ma naqsux ir-rakkonti dwar iż-żmien ta’ dari.

Intant l-Imam tal-Komunità Musulmana Ahmadiyya tkellem dwar l-għan ta’ din l-ikla li għalkemm tiċċelebra l-festa Kristjana tal-Milied, għalih il-ġabra tan-nies flimkien m’għandiex tifred twemmin reliġjuż ma’ ieħor.

“F’dawn il-ġranet tal-festi hemm ħafna nies li hemm fis-solitudni, li huma waħidhom u hemm veru ftit nies li jmorru għandhom u jaqsmu dawn il-mumenti ta’ ferħ. Aħna l-Kommunita tagħna, Ahmadiyya Musulmana ħassejna wkoll li meta ngħixu f’din is-soċjetà, huwa importanti naqsmu dawn il-ġranet ta’ ferħ ta’ festi flimkien.” Saħaq l-Imam.

Matul dawn iż-żminijiet ta’ festi, il-komunità Ahmadiyya qed tagħmel diversi attivitajiet u toffri s-solidarjetà tagħha ma’ nies vulnerabbli.

Fost l-oħrajn,  marret tgħin lil Caritas f’San Blas u tat sehem qawwi fl-ikla li ġiet organizzata mill-istess Caritas nhar il-Milied. www.one.com.mt

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Love for all - Hatred for none, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Celebrating Together

The Ahmadiyya Muslim Community Malta cordially invites you to celebrate the Festive Season together with the elderly and those with special needs. This reception is being organised with the cooperation of the Nanniet Malta Organisation.

SUNDAY 29TH DECEMBER 2019 @ 1:00pm

RSVP: amjmalta@gmail.com

 LOVE FOR ALL  –  HATRED FOR NONE     

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Love for all, Love for all - Hatred for none, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Imam Laiq Ahmed Atif fi żjara f’San Blas Caritas Malta

Il-President tal-Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, l-Imam Laiq Ahmed Atif, għal darb’oħra, f’dawn il-ġranet sbieħ tal-Milied, żar lir-residenti li jinsabu fil-Komunitajiet Terapewtiċi kontra l-abbuż tad-droga f’San Blas u ferraħhom b’diversi rigali.

Waqt iż-żjara tiegħu kien milqugħ mid-Direttur ta’ Caritas Malta, is-Sur Anthony Gatt, il-Kordintar tas-Servizzi tal-Fondazzjoni mill-abbuż tad-droga, is-Sur Joshua Aquilina, il-Heads tal-Komunitajiet u wkoll Staff flimkien mar-residenti ta’ diversi djar f’San Blas inkluż tan-nisa.

L-Imam għadda messaġġ ferm pożittiv meta tkellem mar-residenti u spjega li l-iskop ewlieni taż-żjara tiegħu ikun li juri solidarjetà ma’ persuni li forsi s-soċjetà mhux dejjem tħares lejhom b’lenti pożittiva. L-Imam Ahmed Atif kompla jgħid li: “Nemmen li għandkom importanza fis-soċjetà u għalhekk ħassejt li għal sena oħra nerġa’ niġi u nawguralkom il-festi t-tajba, għax intom bħal dik il-karozza li teħel fit-tajn, li jekk issib min jimbuttaha se toħroġ mit-tajn u tkompli fil-vjaġġ tagħha u tasal f’dik id-destinazzjoni li tixtieq. F’dik id-destinazzjoni tasal bi sforz min-naħa tiegħek u b’ħafna mħabba minn dawk ta’ madwarek. Il-ħajja hija sabiħa u rridu nifhmu li ħajja waħda għandna u rridu nagħmlu l-aħjar possibbli minnha,”  temm il-messaġġ tiegħu billi qal: “Meta tirċievi tkun qed timla idejk, imma meta tagħti tkun qed timla qalbek!”

Ir-residenti espremew il-ferħ tagħhom b’din il-laqgħa għax hija turija ta’ solidarjetà u messaġġ sabiħ lis-soċjetà ta’ kif għandha tħares lejn persuni li għaddew minn diffikulatjiet simili fil-ħajja tagħhom.

Id-Direttur ta’ Caritas Malta, Anthony Gatt, spjega li din il-laqgħa tfisser ferm għal Caritas għax hija l-umanità li tgħaqqad u dan il-messaġġ għandu jasal għand is-soċjetà biex inkunu ġens maqgħud. www.newsbook.com.mt .

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Laiq Ahmed Atif, Love for all, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment