Forced Conversion and Islam

IL-KONVERŻJONI SFURZATA

 “M’għandux ikun hemm sfurzar fil-kwistjoni tar-reliġjon.” (Il-Koran, 2:257)

Il-libertà hija frott mill-aqwa. Il-libertà hija l-pedament ta’ kull soċjetà ħielsa u fuqha tissaħħaħ l-idea tal-protezzjoni tal-aktar dritt importanti għan-nies – id-dritt li jemmnu, jipprattikaw u jippritkaw dak li jridu, mingħajr biża’, sfurzar, persekuzzjoni, kastigi jew diskriminazzjoni.

Dan l-aħħar qrajt rapport dwar l-inċidenti ta’ persekuzzjoni tal-komunità Nisranija li tgħix fil-Pakistan u kien hemm inċidenti ta’ żwiġijiet sfurzati u konverżjoni sfurzata. Fosthom kien hemm rapport dwar it-tfajla Nisranija, Arzoo Raja, mill-Pakistan, li kienet inħatfet u ġiet imġiegħla tiżżewweġ u tikkonverti għall-Iżlam. Il-każ ta’ Arzoo Raja qajjem bosta mistoqsijiet kontra ż-żwiġijiet sfurzati u sfurzar fir-reliġjon.

Skont it-tagħlim Iżlamiku l-isfurzar fil-kwistjonijiet tar-reliġjon kif ukoll fiż-żwieġ mhuwiex aċċettabbli. Kull persuna għandha l-libertà li tagħżel il-partner fiż-żwieġ u anke biex temmen fi kwalunkwe reliġjon tal-għażla tal-persuna. Hawn taħt irrid nikteb x’jgħid l-Iżlam dwar il-libertà reliġjuża.

L-Iżlam jemmen f’libertà reliġjuża u ma jippermettix l-użu tal-forza bħala strument għat-tixrid tal-messaġġ tiegħu. L-Iżlam jiddikjara b’mod ċar: “M’għandu jkun hemm l-ebda sfurzar fil-kwistjoni tar-reliġjon.” (Il-Koran, 2:257)

Barra minn hekk, waqt li indirizza lill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, Alla qallu li ma jsegwi l-ebda forza fir-riforma tas-soċjetà. Il-pożizzjoni tiegħu bħala riformatur hija mfissra b’mod ċar ħafna fil-versi li ġejjin:

“Għalhekk wissihom, għaliex inti m’intix ħlief il-wissej; inti m’għandek l-ebda awtorità biex tikkostrinġihom.” (88:22-23) “Mhijiex ir-responsabbiltà tiegħek li ġġagħalhom jimxu fit-triq it-tajba; iżda Alla jiddirieġi lil min jixtieq Hu.” (2:273) “Iżda jekk jitilqu ’l hemm, Aħna ma bgħatniekx bħala għassies fuqhom. Id-dmir tiegħek huwa li twassal il-messaġġ.” (42:49)

Aktar minn hekk, Alla jagħmilha kompletament ċara li jekk l-isfurzar ikollu jsir permessibbli fil-kwistjonijiet ta’ fidi, mela għaliex Alla jkun ħalla l-affarijiet f’idejn in-nies, meta Huwa stess seta’ jisforza lin-nies biex jemmnu fir-reliġjon? Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “U jekk il-Mulej tagħkom kellu jimponi r-rieda Tiegħu, ċertament li dawk kollha li jinsabu fuq din l-art kienu jemmnu lkoll flimkien. Allura inti se ġġiegħel lill-bnedmin biex jemmnu?” (10:100)

Dawn il-versi juru biċ-ċar li l-Iżlam jiddikjara b’mod kategoriku li r-reliġjon hi xi ħaġa individwali għal kull persuna biex tiddeċiedi għaliha nfisha u m’għandhiex tkun imġiegħla fuq l-individwu. Il-fidi hi ħaġa ta’ bejn il-bniedem u l-alla tiegħu u m’għandek tindaħallu bl-ebda mod. Kulħadd għandu d-dritt li jgħix skont il-fidi tiegħu u li jesegwixxi r-ritwali reliġjużi tiegħu.

Għalhekk, meta xi ħadd jindaħal f’din il-ħaġa li hija personali bejn il-bniedem u Alla, u fejn il-liġi tinterferixxi ma’ dan id-dritt, dan ikun att ta’ kefrija kbira u persekuzzjoni, u għandha tiġi kkundannata.

Fil-qosor, l-Iżlam jemmen bis-sħiħ fil-libertà tal-fidi.

Ħafna drabi n-nies jistaqsuni li, jekk l-Iżlam jemmen bis-sħiħ fil-libertà reliġjuża allura għaliex insibu l-persekuzzjoni reliġjuża f’ċerti pajjiżi fejn hemm il-Musulmani fil-maġġoranza? Għaliex huma jridu jimponu l-għażla tagħhom fuq l-oħrajn? Għaliex ma jħallux lill-oħrajn biex jemmnu, jipprattikaw u jippritkaw ir-reliġjon tal-għażla tagħhom? Għaliex in-nies ta’ twemminiet oħra jiġu ppersegwitati f’pajjiżi Musulmani?

Dawn huma mistoqsijiet validi ħafna. Ngħid li din hija sfortuna kbira li hemm Musulmani li ma jipprattikawx it-tagħlim Iżlamiku fil-veru sens tiegħu. Imma għandna nifhmu wkoll li, jekk persuna ma ssegwix xi tagħlim partikolari kif suppost waqt li tammetti li tħaddan dak it-tagħlim, mela hija l-persuna li qed tiżbalja, u mhux it-tagħlim li huwa żbaljat. Il-kelma ‘Iżlam’ fil-fatt tfisser paċi, imħabba, u sigurtà. Ma jistax ikun hemm sfurzar fejn tidħol il-fidi, hija direzzjoni ċara fil-Koran. Minn qoxra sa qoxra, il-Koran Imqaddes iwassal messaġġi ta’ mħabba, affezzjoni, paċi, rikonċiljazzjoni, u l-ispirtu tas-sagrifiċċju.

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana ssegwi biss it-tagħlim ġenwin tal-Iżlam u taħdem purament biex togħġob lill-Alla l-Omnipotenti. Jekk xi Knisja jew xi post ieħor ta’ adorazzjoni jkollhom bżonn ta’ xi forma ta’ protezzjoni, u jekk il-Kristjani jew nies ta’ twemminiet oħra għandhom bżonn, lilna se jsibuna spalla ma’ spalla magħhom biex ngħinuhom. Għax aħna nemmnu bis-sħiħ fit-tagħlim Iżlamiku li “M’hemm l-ebda sfurzar fir-reliġjon” u fil-motto rivoluzzjonarju u paċifiku tagħna li huwa “Imħabba għal kulħadd mibegħda għal ħadd.”

Source/Credit: It-Torċa, 14/03/2021, by Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , | Leave a comment

Inter-religious Peace

Posted in Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Celebrates International Women’s Day

International Women's DayThe Ahmadiyya Muslim Community Malta congratulates to all women, the ‘International Women’s Day’. 

In many societies, a woman is still regarded as a second-class citizen and deprived of various basic rights enjoyed by the male population. On the contrary, Islam was the first religion formally to grant the women a status never known before. The Holy Quran, the sacred scripture of Islam, contains hundreds of teachings, which apply both to men and women alike. The moral, spiritual and economic equality of men and women as propagated by Islam is unquestionable. The specific verses of the Holy Quran, which address themselves to men or women, deal with either their physical differences or the role they each have to play in safeguarding the moral fibre of the society Islam envisages. Continue Reading: 

Some relevant articles: 

Muħammadsa Dak li llibera ‘l-Mara

https://ahmadiyyamalta.org/2016/02/15/islam-and-women-rights/

https://ahmadiyyamalta.org/2011/07/15/human-dignity-and-honour-of-women/

https://ahmadiyyamalta.org/2014/02/08/not-the-way-to-treat-ladies/

Click to access maraflizlam.pdf

https://ahmadiyyamalta.org/2011/03/08/international-womens-day-l-omm/

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Women's Rights, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

A Muslim Woman in the West

Noor-Ul-Hudah Khan, Lawyer

In the 1990s more and more Muslim families migrated from the East to the West. This included my own family. Having being born in the UK, I’d like to share my experience from a Muslim child to a Muslim woman. Belonging to the Ahmadiyya Muslim Community, it was a great privilege for my family and I to enjoy the freedom of being able to practice our religion freely and most importantly for the women in our family to be able to go to the mosque. Growing up with the freedom to go to the mosque on a regular basis is something you can never take for granted, especially when you look at the restrictions placed upon our fellow Muslims in the East.

I was 14 when I decided to wear the Hijab of my own free will.

I had many insecurities which made me question my decision to wear the Hijab. Questions surrounded my mind and I thought: Will people look at me differently? Will the Hijab obstruct opportunities for me? Will I be able to get a job? Will people throw abuse at me in the streets?

But then I reflected upon the reason why I was considering wearing the Hijab – it was to please God; to obey God’s command.

I will not sugar coat the truth, in the first few days of wearing the Hijab, people I knew did look at me differently. A few racial slurs were thrown at me, but the pleasure of knowing that I was obeying Allah’s command was so strong that such minute things failed to bother me. I also knew that if I sincerely worked hard then the Hijab will not obstruct opportunities for me.

It is by the Grace of God that I was brought up in such an environment where the attainment of education was of paramount consideration. I was never once restricted from completing my secondary education and nor did I ever face any obstacle in completing my higher education. It is a misconception of the non-Muslims living in the East and West that wearing the Hijab will make it difficult to achieve basic rights of education and employment. But that was never an issue for me.

I have come to the realisation that practicing your faith in the West may come with its difficulties, especially as a Muslim and with the influence of the media, but it has never been impossible or disheartening. Being connected to your faith brings a drive within you in which you persevere to move forward and advance in both religious and societal matters. Read this article in MALTESEhttp://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_039.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Women, Women's Rights | Tagged , , , , , , | Leave a comment

National unity and the way forward

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Unity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Conference on National Unity

On behalf of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, together with youth leader Rauf Babar Sahib, it was truly a great pleasure and honour to attend and contribute to the conference about the National Unity held under the auspices of His Excellency, Dr George Vella, the President of the Republic of Malta, on Saturday 27th February 2021. #għaqdanazzjonali #malta

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Unity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Unity is Strength

FL-GĦAQDA HEMM IS-SAĦĦA

Bla dubju fl-għaqda hemm is-saħħa. Dan ifakkarni fi storja ta’ persuna għaqlija li kellha seba’ wlied subien. Fix-xjuħija tiegħu, meta ħaseb li jista’ jitlaq minn din id-dinja fi kwalunkwe mument partikolari, ried jgħallem lil uliedu lezzjoni prezzjuża tal-ħajja.

Ġurnata waħda talab lil wieħed minnhom biex iġiblu qatta oħtra. Imbagħad ta ftit minnhom lil kull iben, u qalilhom biex jippruvaw ikissruhom. Għalkemm kollha ppruvaw minn kollox, ħadd ma kien kapaċi jkisser il-qatta tal-oħtra. Il-missier imbagħad ħall il-qatta u ta l-oħtra lil uliedu biex ikissruhom wieħed wieħed. Dan għamluh faċilment u malajr, mingħajr ebda diffikultà.

Ir-raġel għaref imbagħad qam bilwieqfa u indirizza lil uliedu u qal li jrid li jibqgħu magħquda; kieku jħallu d-diviżjoni tikber fosthom, kulħadd jista’ jkissirhom, bħall-oħtra. Jekk madankollu jibqgħu magħquda bħall-qatta oħtra, ħadd qatt ma jkollu l-poter li jagħmillhom il-ħsara. Jekk jaqblu ma’ xulxin u jgħinu lil xulxin, ikun impossibbli għall-għedewwa tagħhom li jweġġgħuhom. Imma jekk ikunu mifruda bejniethom, ma jkunux iktar b’saħħithom minn ħatar wieħed fil-qatta.

L-GĦAQDA NAZZJONALI

M’hemm xejn aħjar minn nazzjon magħqud, għax meta nazzjon jiġbed l-istess ħabel, il-pajjiż jimxi ’l quddiem u l-frott tal-progress jasal għand kulħadd. Imma jekk il-poplu huwa maqsum dan jaffettwa ħafna negattivament fuq il-paċi, is-sigurtà, il-progress ekonomiku u l-kompetizzjoni attiva u b’saħħitha tal-pajjiż. Għax ħafna mill-enerġiji se jinħlew fuq affarijiet mhux importanti minħabba d-diviżjoni. Poplu maqsum ma jistax jiffoka fuq l-affarijiet ta’ ġid komuni.

Għalhekk, huwa ferm importanti li flimkien niġbdu ħabel wieħed u nsiru poplu magħqud fid-diversità. Id-differenzi naturali tagħna m’għandhomx jagħmluna nazzjon maqsum u mfarrak, iżda dawn id-differenzi għandhom jitqiesu bħala mezz għal kompetizzjoni b’saħħitha. Il-Koran Imqaddes (2:149) jiggwidana f’din il-kwistjoni u jgħid li: “Għandkom tikkompetu ma’ xulxin f’għemejjel tajba u f’xogħlijiet utli.”

IL-KONFERENZA NAZZJONALI

Il-President ta’ Malta, l-Eċċellenza Tiegħu, Dr George Vella, ħass li hemm il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u wera l-fehma li hemm ħafna oqsma li jeħtieġu għaqda fost il-poplu Malti biex il-pajjiż ikun jista’ jimxi ’l quddiem. Għalhekk, se tiġi organizzata konferenza nazzjonali fuq it-tema tal-għaqda nazzjonali.

Il-President George Vella saħaq fuq il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u qal li din l-għaqda ma tiġix biss bix-xewqa, iżda l-poplu jrid jaħdem għaliha hu.

Meta u kif nistgħu niksbu l-għaqda nazzjonali vera? Fil-qosor nista’ ngħid li dan jiddependi minni, minnek, u tabilħaqq minn kull membru individwali tas-soċjetà. Kemm għandu raġun poeta li jiddeskrivi dan fil-poeżija tiegħu, fejn jistaqsi u jwieġeb. Hu jgħid: “Meta  se  jinbidel  l-istaġun tal-forza? Jekk ninbidlu aħna allura jinbidel hu.”

MAGĦQUDA NKUNU B’SAĦĦITNA

Nemmen li nistgħu niksbu l-għaqda nazzjonali biss meta kulħadd jagħti sehmu, meta niġbdu ħabel wieħed, meta nkunu lesti li nagħmlu ħilitna kollha sabiex insiru poplu magħqud. Kemm għandu raġun meta wieħed jgħid: “Magħquda nkunu b’saħħitna, mifruda ma niswew xejn.”

L-edukazzjoni, l-għarfien u r-rispett reċiproku huma pilastri bażiċi fir-rigward l-għaqda nazzjonali. Barra minn hekk l-ambjent tad-djar huwa wkoll għodda kruċjali.Għax pajjiż jew soċjetà huwa l-prodott ibbażat fuq l-ambjent tal-familji u d-djar tiegħu. Jekk m’għandniex il-paċi, it-trankwillità u l-għaqda fi ħdan il-familji tagħna allura ma nistgħux niksbu l-għaqda fuq livell nazzjonali.

Ejja nippromwovu u tabilħaqq nistabbilixxu ambjent ta’ mħabba, paċi, armonija, kompassjoni u għaqda fid-djar tagħna, fis-soċjetà tagħna u tabilħaqq f’pajjiżna. Għal aktar tagħrif, http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_039.pdf

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Unity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 39

ID-DAWL (THE LIGHT) MARCH 2021 http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_039.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment