Eid-ul-Azha 2020 Mubarak

Eid Mubarak. The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta wishes you a very peaceful, happy and blessed Eid Mubarak.

#Hajj #Hajj2020 #HajjMubarak
#EidAlAdha #EidMubarak #EidulAdha #Eid #EidAladha2020
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Serving humanity a noble virtue

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

The Existence of God

L-EŻISTENZA TA’ ALLA

“Huwa rrakkontat li xi ħadd staqsa lil Ħażrat Alira [it-tieni Kalif tal-Iżlam] għal prova tal-eżistenza ta’ Alla. Billi ra li r-raġel kien daqsxejn sempliċi, huwa wieġeb: Huwa biżżejjed għalik li tirrealizza li jekk m’hemm l-ebda Alla, dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux ikunu kollha l-istess u ħadd ma għandu xejn x’jitlef. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jiċħduh ikunu f’inkwiet serju. Dan ir-raġunament issodisfa lir-raġel u ma staqsa xejn iżjed.

X’hemm ħażin li nemmnu f’Alla anki jekk dan ma jeżistix? X’għandna nitilfu jekk nemmnu f’Alla?

It-twemmin f’Alla jġagħlek tevita l-adulterju, il-qtil, is-serq, il-falzità, l-ingann, il-frodi, eċċ.—l-azzjonijiet li n-natura, il-loġika, u l-liġi tal-pajjiż xorta jixtiequ li inti twarrab! Għaldaqstant, fil-verità x’tista’ titlef jekk temmen f’Alla? Dan it-twemmin mhux se jżommok kompletament milli tissodisfa x-xewqat ġusti tiegħek b’mod konsiderevoli. Inti liberu li tiekol u tixrob, torqod u tqum, toqgħod bilqiegħda u bilwieqfa, tilgħab u tistrieħ, taqra u tikteb, tagħmel xogħlijiet prattiċi, taqla’ l-flus, toħloq il-ħbiberiji, twaqqaf familja, tiżżewweġ, u jkollok it-tfal—it-twemmin f’Alla mhux se jwaqqfek minn dan kollu.

It-twemmin f’Alla jwaqqfek biss minn għemejjel li jkunu ta’ ħsara u detrimentali għalik jew għall-oħrajn. L-evitar ta’ dawn l-atti huwa megħjun permezz tan-natura tiegħek stess, ir-raġuni, u l-liġijiet tas-soċjetà u tal-gvern. Għaldaqstant, x’għandek x’titlef billi temmen f’Alla?

Inti tista’ ssaqsi għala għandek temmen f’Alla mingħajr prova. It-tweġiba tiegħi hija li inti għandek tadotta din bħala miżura oħra ta’ prekawzjoni milli għandek tieħu f’din id-dinja. Kien x’kien, meta jkun hemm il-possibbiltà ta’ ksib u l-ebda riskju ta’ telf f’dan it-twemmin, iżda ma jkun hemm l-ebda possibbiltà ta’ benefiċċju u riskju ta’ ħsara fiċ-ċħid, mela aħseb: liema għażla hija eqreb lejn il-paċi u l-prudenza?

Ovvjament, dawk li jiċħdu lil Alla jagħmlu hekk biss għaliex skonthom m’hemm l-ebda evidenza tal-eżistenza ta’ Alla, u mhux għax għandhom evidenza li Alla ma jeżistix. F’każ bħal dan, mela, kull persuna sensibbli, biex ma tiħux riskji, għandha tiddeċiedi li jkun aħjar li temmen f’Alla. Fil-qosor, jekk m’hemmx Alla, mela kulħadd hu ugwali u l-emmna f’Alla probabbli li ma ġġib l-ebda dannu. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jemmnu jkollhom vantaġġ u dawk li ma jemmnux iridu jfendu għal rashom fejn jidħol id-destin tagħhom!”

(Ħażrat Mirża Bashir Aħmadra, M.A., Our God, p. 36-38, edizzjoni 2016, UK)
Posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , , , | Leave a comment

Noble Virtue

VIRTÙ NOBBLI

Is-servizz lill-umanitá huwa virtù nobbli u għemil dinjituż. Kull reliġjon fid-dinja – kemm jekk hija l-Iżlam, il-Kristjaneżmu, l-Induwiżmu, jew il-Ġudaiżmu – kollha jippromwovu u jirrakkomandaw bi sħiħ din il-virtù nobbli li wieħed iservi lill-bnedmin ħutu b’altruwiżmu u b’devozzjoni u sinċerità kbira.

Dan l-att dinjituż li wieħed iservi l-umanità jiggarantixxi t-tixrid tal-imħabba, l-armonija, ir-rispett u l-fraternità fis-soċjetà; u jassigura li jkun hemm ambjent san u vibranti għal kulħadd.

F’dak li jirrigwarda lill-Iżlam hemm żewġ partijiet maġġuri mit-tagħlim tiegħu: waħda hija l-obbligazzjoni lejn Alla u l-oħra hija l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien ta’ Alla. L-obbligazzjoni lejn Alla hija li wieħed jikkonsidra li Huwa jistħoqqlu l-ubbidjenza u l-obbligazzjoni lejn il-ħolqien hija li wieħed għandu jkun ħanin mal-ħolqien ta’ Alla. Fil-qosor, it-tnejn iridu jimxu paralleli ma’ xulxin jiġifieri li l-qima lejn Alla u l-mogħdrija mal-ħolqien ma jistgħux jinfirdu minn xulxin.

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jiddikjara: “Hemm żewġ komponenti biss ta’ reliġjon: waħda hija l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-oħra hija li wieħed tant għandu jħobb l-umanità li wieħed għandu jaħseb li d-diffikultajiet tagħhom isiru kompletament tal-individwu.”

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana li tħaddan il-motto magħruf tagħha “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd” hija dejjem impenjata biex isservi lill-umanità f’kull soċjetà fejn tgħix b’entużjażmu u devozzjoni.

Filwaqt li jkompli jenfasizza l-fatt tal-importanza tas-servizz lill-umanità u filwaqt li jkompli jħeġġeġ lill-komunità tiegħu biex dejjem tkun lesta biex taqdi lill-umanità, huwa jikteb:

“Il-prinċipju li nħaddnu huwa dak li għandna l-ġenerożità f’qalbna għall-bnedmin kollha. Jekk xi ħadd jara d-dar tal-ġar li huwa Ħindu qiegħda taqbad u ma jersaqx ’il quddiem biex jgħin ħalli jintefa n-nar, sinċerament niddikjara li dak m’għandux x’jaqsam miegħi. Jekk xi ħadd mis-segwaċi tiegħi, meta jara lil xi ħadd qed jipprova joqtol wieħed Nisrani ma jippruvax isalvah, jien niddikjara solennement li dak m’għandux x’jaqsam magħna.”

Bla dubju ta’ xejn, l-ebda att ta’ ġenerożità m’għandu inqas importanza minn oħrajn, madanakollu ċerti azzjonijiet huma importanti ħafna u għandhom jiġu rikonoxxuti. Wieħed minn dawn l-atti erojċi sar minn membru tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Masood Malik, flimkien ma’ xi rġiel oħra, meta salvaw il-ħajja ta’ żewġt irġiel meta l-karozza tagħhom laqtet crash barrier, inqalbet u ħadet in-nar fi Triq St Andrew’s, San Ġiljan.

Masood jirrakkonta li kienu xi 1.30am tal-Ħadd filgħodu tal-21 ta’ Ġunju meta ra karozza maqluba qed taqbad, waqt li kien qed isuq minn dawk l-akkwati. Huwa pparkja f’daqqa u ġera lejn il-karozza. Huwa sema’ n-nies iwerżqu għall-ajjut u għaldaqstant iddeċieda li jkisser il-ħġieġa ta’ wara. Huwa rnexxielu u ħareġ raġel minn ġol-karozza li kienet qed taqbad. Sadattant, waslu tlieta min-nies oħra u flimkien irnexxielhom joħorġu lit-tieni persuna minn ġol-karozza.  

Masood għandu wkoll taħriġ fl-ewwel għajnuna u huwa bniedem sportiv, ħiliet li żgur jgħinu biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies.  

Jiena qed nikteb din l-istorja biex minnha nislet ftit konklużjonijiet bażiċi. L-ewwel nett, qatt taħseb li hemm xi tagħlim li mhux relevanti, għaliex kulma nitgħallmu huwa utli u jista’ jservi biex ngħinu lil ħaddieħor. It-tieni, it-taħriġ fl-ewwel għajnuna huwa neċessarju immens u għalhekk nissuġġerixxi li ħafna aktar nies ikollhom ftit taħriġ bażiku.

It-tielet, qatt toqgħod lura meta tinqala’ opportunità biex tgħin lil ħaddieħor, anki f’affarijiet żgħar. Ir-raba’, li sservi lill-umanità hija kawża nobbli għalhekk kollha għandna nkunu impenjati li ngħinu lill-bnedmin b’kull mod possibbli, fiċ-ċrieki tagħna u anki aktar, skont il-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħna. Kif ngħidu bil-Malti ‘Kull qatra tgħodd’; ċertament li kull att ta’ ġenerożità għandu l-valur tiegħu.

Is-servizz lejn l-oħrajn huwa riċetta għal ħajja twila. Alla Gglorifikat wiegħed fil-Koran Imqaddes li dawk li jgħinu lill-proxxmu u juru li huma esseri fejjieda, ikollhom ħajjithom imtawla. “Dak li jkun ta’ fejda lill-bniedem, jibqa’ fid-dinja.” (13:18)

Huwa assolutament vera li l-ħajja ta’ persuna li hija sors ta’ fejda għad-dinja hija mtawla, u wieħed li jaqla’ l-inkwiet jitlaq minn din id-dinja aktar malajr.

L-aqwa ta’ ġens il-bniedem huwa dak li jservi lill-umanità. 

It-Torċa, Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020, minn Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Human Rights, Humanitarian Work - Serving Mankind, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

God does exist

ALLA TASSEW JEŻISTI 

Il-prinċipju fundamentali tar-reliġjon tal-Iżlam hija l-eżistenza ta’ Alla Omnipotenti u l-Unità Tiegħu.  

Darba, filosfu ltaqa’ ma’ Bedwin Għarbi. Il-filosfu staqsieh: Inti temmen f’Alla? Il-Bedwin wieġbu: Iva jiena nemmen f’Alla. Il-filosfu staqsieh: Xi prova għandek tal-eżistenza ta’ Alla? It-tweġiba tal-Bedwin kienet sempliċi ħafna iżda mimlija bl-għerf. Ir-risposta tiegħu tant kienet importanti li titfa’ dawl biżżejjed b’mod komprensiv fuq is-suġġett tal-eżistenza ta’ Alla. Il-Bedwin wieġeb:

Meta xi ħadd li jkun għaddej mid-deżert jilmaħ il-ħmieġ tal-ġemel, huwa jikkonkludi li ġemel ikun għadda minn hemm; jekk jara l-marka ta’ sieq ta’ raġel fir-ramel tad-deżert, huwa jiddeduċi li xi vjaġġatur ikun għadda minn din it-triq. Issa, meta nħarsu lejn din id-dinja, bil-marki wiesgħa kollha tagħha, u din is-sema, bix-xemx tagħha, u l-qamar u l-kwiekeb, ma jġagħluniex naħsbu li bilfors kellhom bżonn Ħallieq?

Kemm huwa kliem profond, razzjonali u għaqli dak ta’ Bedwin Għarbi illitterat. Bla dubju ta’ xejn, kollox f’din id-dinja huwa prova definita tal-eżistenza ta’ xi Ħallieq – Alla tagħna – li ħalaqha.

Sempliċi pinna jew karta ma jistgħux jeżistu mingħajr disinjatur jew kreatur. Mela, kif inhu possibbli li l-univers sħiħ li huwa tant organizzat, u li huwa kapulavur ta’ perfezzjoni u glorja, beda jeżisti mingħajr disinjatur jew kreatur?

Posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , | Leave a comment

Allah – our Paradise

ALLA

Il-kunċett ta’ Alla dejjem kien tema importanti. Nies ta’ kull età kienu u għadhom ħerqana biex ikunu jafu jekk verament hemmx Alla.

L-Iżlam jippreżenta Alla ħaj, li Jikkomunika mal-qaddejja Tiegħu bħalma Għamel fl-imgħoddi.  Huwa li hu Etern, Kollu Setgħani, Jaf Kollox u l-Ħallieq tal-ħwejjeġ kollha. Huwa li Jikkastiga l-midinbin, iżda wkoll li jaħfrilhom fejn ikun għaqli li jaħfer.

Alla huwa l-Esseri li Hu ħieles mid-difetti kollha u li Jippossiedi l-kwalitajiet perfetti. Alla huwa l-isem ta’ dak l-Esseri li jġorr l-attributi kollha. Alla huwa l-isem personali ta’ Alla u huwa biss l-Iżlam li ta dan l-isem; l-ebda reliġjon oħra jew Xarija ma tuża dan l-isem. 

IL-ĠENNA TAGĦNA 

Il-Messija Mwiegħedas jgħid:

“Il-ġenna tagħna tinsab f’Alla tagħna. L-aqwa għaxqa tagħna tinsab f’Alla tagħna għaliex aħna rajnieH u sibna l-ġmiel kollu fiH. Din ir-rikkezza hi vallapena li tiġi akkwistata għalkemm wieħed jista’ jitlef ħajtu biex jiksibha. Din il-ġawhra hi vallapena li tinxtara għalkemm wieħed jista’ jintilef biex jiksibha.

Inti, li int abbandunat! Iġri lejn din il-funtana u tara kif tissodisfak. Hija l-funtana tal-ħajja li tista’ ssalvak. X’se nagħmel, u kif se nimpressjona l-qlub b’din l-aħbar tajba, u liema tanbur se ndoqq biex nagħti l-bxara li dan huwa Alla tagħna, ħalli n-nies ikunu jistgħu jisimgħu? Liema kura se napplika għal widnejn in-nies ħalli dawn ikunu jistgħu jisimgħu?” (Kashti Nuh, Ruhani Khazain, vol.19, p.21-22)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Alla, Allah, Allah Almighty, God | Tagged , , , | Leave a comment

Situation in Malta after coronavirus covid-19

Karl Bonaci and Imam Laiq Ahmed Atif discuss the Malta post coronavirus (covid-19), opening of business and airport. Source/Credit: F Living Channel

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

I was hungry and you fed me

Kont bil-ġuħ u tmajtni

Il-Leħen, 28 ta’ Ġunju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Waħda mill-esperjenzi koroh li kellna matul din il-pandemija ta’ COVID-19 hija ż-żieda orribbli fis-sitwazzjoni tal-faqar u l-ġuħ. Dawk in-nies li kienu qed isofru mill-faqar sabu din is-sitwazzjoni verament diffiċli ħafna. Għal xi wħud kien kważi impossibbli biex jitimgħu lil uliedhom.

Dan l-aħħar, is-Sinjura Marika Cassar, li taħdem mal-Caritas, irrakkontat l-istorja ta’ mara li għandha tlett itfal imma ma kellhiex l-ikel għal uliedha. Hi ċemplet lill-Caritas u qalet li ma għandhiex ikel meta t-tfal jitolbu l-ikel u jsaqsu meta se jieklu. Hi tgħidilhom li l-ikel se jkun dalwaqt lest, imma ikel ma kellhiex u għalhekk kienet tirrakkonta xi stejjer u tilgħab mat-tfal tagħha sabiex b’hekk jorqdu.

Din l-istorja tfakkarni fi storja simili li saret żmien ilu. Darba waħda Umar, it-Tieni Kalif tal-Iżlam, kien għaddej minn triq qrib il-belt ta’ Medina billejl. Din kienet id-drawwa tiegħu biex jimxi fit-toroq billejl biex jara b’għajnejh is-sitwazzjoni tan-nies li kienu taħt il-ħakma u s-saltna tiegħu. Meta kien għaddej mit-triq sema’ minn dar il-biki tat-tfal li dehru muġugħin. Hu ħabbat il-bieb u meta l-mara tad-dar fetħet Umar ra li kien hemm tlett itfal li qegħdin madwar in-nar u fuq in-nar kien hemm kitla tagħli. Hu staqsa x’ġara. Għaliex it-tfal kienu qed jibku? U x’kienet qed issajjar? Hi qalet: “It-tfal tiegħi kienu bil-ġuħ u ma kellix biex nagħtihom x’jieklu. F’din il-kitla hemm l-ilma u xi ġebliet biss, u għamilt dan biex nagħtihom l-impressjoni li jiena qed insajjar xi ħaġa għalihom. Dan huwa dak li qed tara.”

B’uġigħ kbir u diqa ta’ qalb, Umar immedjatament reġa’ lura u mar dritt lejn il-kamra tal-gvern fejn kien hemm affarijiet tal-ikel. Hu ġabar xi dqiq, butir, laħam, tamal u xi affarijiet oħra u poġġa kollox fi xkora. Umar mar lura bl-ikel kollu u tahom lil dik il-mara, u qalilha li meta jkollha bżonn ta’ xi ħaġa tmur għandu. L-għada filgħodu beda jagħti wkoll għajnuna finanzjarja għal din il-familja, biex jgħixu aħjar u b’dinjità.

Hawn niftakar fi tradizzjoni tal-Profeta Muħammad, is-sliem għalih. U kważi l-istess insibu fil-Bibbja dwar Ġesù. Hu qal li f’Jum il-Ħaqq Alla se jikkonfrontakom u jgħidilkom li: “Kont marid u inti ma staqsejtx dwar saħħti.” Il-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, u qatt ma timrad, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Le, wieħed mill-qaddejja Tiegħi kien marid u kellek tistaqsi dwar saħħtu u kont issibni hemm.” U wara dan se jkompli jafferma u se jgħid: “Kelli l-ġuħ u ma tajtnix ikel, kelli l-għatx u ma tajtnix ilma, ma kellix libsa u ma libbistnix.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Li kieku inti għamilt dan kollu, kont issibni hemm.”

U fi tradizzjoni oħra huwa qal li Alla se jgħidilhom, “Jien kont bil-ġuħ u tmajtni, jien kont bil-għatx u tajtni l-ilma, u kont għarwien u tajtni libsa.” U kull darba l-bniedem se jgħid: “O Alla Inti s-Sid tad-dinja kollha, għandek kollox, u ma kellekx bżonn tal-għajnuna tagħna.” Alla se jgħid: “Wieħed mill-qaddejja Tiegħi kellu bżonn ta’ dak kollu.” U kull darba se jgħid: “Meta tajtuh l-ikel, l-ilma u libsa dak bħallikieku li tajtu lili għax Jien kont hemm.”

Dawn ir-rakkonti juru biċ-ċar li, jekk aħna rridu li nsibu lil Alla, il-Ħallieq tagħna, u rridu relazzjoni personali miegħu, allura huwa importanti li aħna mmorru għand il-foqra u ngħinuhom, immorru għand xi ħadd li hu fil-bżonn u nieħdu ħsiebu. Sabiex ħalli nirbħu l-pjaċir, il-maħfra u l-barkiet Tiegħu, u meta niltaqgħu mal-Mulej nisimgħu minnu li, “kont bil-ġuħ u tmajtni.”

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Serving Mankind, Solidarijetà | Tagged , , , | Leave a comment