Ramadan 2020 Mubarak

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

We wish you and your family a very Happy & Blessed Ramadan.

May Allah accept all our Fasting, Prayers, Supplications and also Bless us with Prosperity, Health and Happiness during this Holy Month of Ramadan & always. May Almighty God have mercy on us and save us all from covid-19 pandemic and bless us to return to our normal lives very soon. Ameen

كل عام وأنتم بخير
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19, pandemic, Ramadan | Tagged , | Leave a comment

Pray For Heroes – COVID19

Let’s #PrayForHeroes.

In Islam we are taught that saving one innocent life is akin to the saving of the whole of humanity- how many generations are they saving in every shift?

The Holy Prophet Muhammad (sa) said that “one who is not grateful to people, is not grateful to Allah the Almighty either.”

THANK YOU OUR HEROES.

Thank You for Saving Human Lives.

#Malta #MaltaHeroes #covid19 #AhmadiyyaMalta

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19 | Tagged , , , | Leave a comment

Pray For Heroes – COVID19

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Islam and Economy – l-Ekonomija u l-Iżlam

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Malta, Malta Muslim Community, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Pandemic Coronavirus Covid-19

Il-Pandemija ta’ Covid-19 – Pandemic Covid-19

Alla tagħna Mimli bil-Grazzji, Dejjem Ħanin – Sid tad-dinjiet kollha, aħna nirrikorru għalik f’dan iż-żmien diffiċli u bla preċedent fl-istorja tal-bniedem, biex tagħtina l-maħfra, l-għajnuna, id-direzzjoni, il-mogħdrija u barkiet infiniti.

Mulej tagħna, inti ggwidajtna fil-Koran Imqaddes, il-Ktieb Qaddis Tiegħek li:

“Taqtgħu qalbkom qatt mill-ħniena ta’ Alla. (39:54)

Alla tad-dinjiet kollha Mimli bil-Grazzji, Dejjem Ħanin, illum aħna mdejqin ħafna, aħna nazzjon imdejjaq, qegħdin fi gwerra ma’ vajrus qerriedi li qed jhedded li ma jħallix lil pajjiżna, u fiż-żgur lill-umanità kollha, jeżisti aktar.

Għalhekk f’dawn iċ-ċirkostanzi, aħna niftakru fil-garanzija li tajtna li ‘m’għandna naqtgħu qalbna qatt mill-ħniena Tiegħek’.  

Mulej tagħna Mimli Mħabba u Ħniena, b’mod umli ħafna aħna nagħrfu l-fatt li wasalna f’punt li xejn ma jista’ jfejjaqna ħlief il-mogħdrija tiegħek. U għalhekk, b’dan l-inkwiet, aħna nitolbuk li għandna bżonn tal-ħniena Tiegħek.

Għandna kull fiduċja u tama li Inti l-Mulej Ħanin tagħna se jkollok ħniena minna. Il-għaliex, huwa Int li għedt fil-Ktieb Qaddis Tiegħek, il-Koran Imqaddes (2:187) li, kull meta l-qaddejja tiegħi jsibu ruħhom f’sitwazzjoni inkwetanti, u jsaqsu għalija, għidulhom li Jien ninsab fil-qrib, jiena parti minnkom. U kull meta, f’kull ħin, xi ħadd mill-qaddejja mwarrba, iddisprati u mdejqa tiegħi jsejħuli, jiena dejjem weġibt b’mod siewi għal dawn is-sejħiet ta’ wġigħ il-qalb. Għalhekk, inħeġġiġkom biex ma taqtgħux qalbkom u isimgħu minni. U nitlobkom temmnu fija, mhux biss bħala s-Sid u l-Ħallieq tagħkom, iżda emmnu wkoll fil-ħiliet tiegħi li nista’ nsalvakom u nħariskom mill-effetti devastanti ta’ kull epidemija u sofferenzi.

Mulej tagħna, flimkien nitolbuk biex issalvana mill-qerda kkawżata minn dan il-vajrus Covid-19 u minn kull pandemija simili oħra. Nitolbuk biex ikollok ħniena minna.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Coronavirus, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, pandemic, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 28

Id-Dawl (the Light) APRIL 2020

(i) Guide us to the right path

(ii) Forgive & have mercy

(iii) The Pandemic of Covid-19

(iv) What is Sin? (v) What is Virtue?

(vi) Together we Pray

Click here to read: ID-DAWL APRIL 2020

Id-Dawl 28

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Malta, pandemic, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

God does exist

The Promised Messiah & Mahdi (as), the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat says:

“The pure life that is free from sin is a brilliant ruby which no one possesses today. God Almighty has bestowed that brilliant ruby on me and He has commissioned me that I should inform the world of the way in which that brilliant ruby might be acquired. I affirm with confidence that by treading on this path everyone would certainly acquire it. The only way in which it might be acquired is the true recognition of God; but this is a difficult and delicate matter. A philosopher, as I have said already, contemplating the heavens and earth and reflecting on the perfect orderliness of the universe, merely states that there ought to be a Creator. But I lead to a higher stage and affirm on the basis of my personal experience that God is.” [Malfuzat, Vol. III, p. 16]

“Our paradise lies in our God. Our highest delight is in our God for we have seen Him and have found every beauty in Him. This wealth is worth procuring though one might have to lay down one’s life to procure it. This ruby is worth purchasing though one may have to lose oneself to acquire it.

O ye, who are bereft! run to this fountain and it will satisfy you. It is the fountain of life that will save you. What shall I do, and how shall I impress the hearts with this good news, and by beating what drum shall I make the announcement that this is our God, so that people might hear? What remedy shall I apply to the ears of the people so that they should listen?”

#Coronavirus #covid19 #God #TurnToGod #piety #LoveForAll

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment