Nonsensical, idle speech

Source/Credit: Times of Malta, Thursday, September 27, 2018, by Laiq Ahmed Atif

Freedom of speech and expression is one of the core principles of any progressive and democratic society. However, in the very noisy and distracting social media era – where in a matter of minutes, like wildfire, the tweets and posts are spread far and wide – sometimes they are in the form of hate speech, which are followed by equally painful comments that leave horrific and interminable marks in the memory of those affected by such statements and remarks.

The nonsensical and idle talk or writing sometimes becomes so perilous that it creates social unrest, depression, restlessness, enmity and disorder. People’s lives, work, productivity, health and family are affected negatively. It is also a reality that sometimes such damaging remarks lead to suicidal attempts.

Recently, President Marie-Louise Coleiro Preca, highlighted this matter during a meeting of the non-executive EU presidents of the Arraiolos Group, held in Latvia.

She said: “With the call for freedom of speech we are sometimes fed fake news and misinformation. The ‘weaponisation’ of the media is a reality, often leading to misinformation and hate speech, creating social tensions and stress.”

I believe that the responsible usage of all the available mediums to express oneself is crucial for a healthy, peaceful and progressive society. It is not forbidden to take advantage of new inventions but their wrong use makes them harmful.

During his life, the Holy Prophet Muhammad laid down, in just a few words, a golden principle that is remarkably relevant to this issue. He said that “a person should desire for others whatever he desires for himself”. I believe that this timeless principle is as true today as it ever was in the past.

Certainly, every person craves good standing in their community and the respect of others.

It is not forbidden to take advantage of new inventions but their wrong use makes them harmful

Every person desires love and care for his sentiments and feelings. Moreover, nobody likes for himself any outrageous remark, hate speech or injurious comment.

I fail to understand then, why people show insensitivity towards others when they express themselves? Aren’t all people having the similar hearts, feelings and sentiments?

The syndrome of hate speech, vain talk and futile practices has become so widespread that people do not even take notice of them until the situation really worsens and one is in deep waters. In the Holy Quran, God draws attention towards this phenomenal matter that responsible citizens and true believers are those “who shun all that which is vain” (23:4).

The Arabic word laghw, which is used in this verse connotes all forbidden (haram), unpleasant and abominable things. It also signifies a vain, foolish, worthless or careless talk or speech or that which one utters without seriously meaning it; vain act or an act done carelessly; deviation from the right path; and foolish joking.

Unnecessarily and unconstructively criticising others, spreading fake news and misinformation, lying about others, as well as maligning others, are all acts of hatred and malice, and are below the dignity of a responsible citizen.

The spirit of mutual respect and regard for the sentiments of others is the means of establishing peace in the society and indeed in the whole world.

It is evident that we must demonstrate good and virtuous conduct and behaviour whenever we speak or write anything. Good, virtuous conduct is that in which there is not even the slightest thought of any kind of excess or wrongdoing, or conceit, or ostentation.

The values of respect, decency, care, politeness and truth should be our hallmark. Because, without good deeds or actions, man is like a tree whose beautiful green branches have been cut off to make it look disfigured.

I think, it is highly essential to make good use of this freedom of speech and rather than spreading hatred and malice, we must use the available mediums for the common and greater good of all humanity.

Every person has the right to express himself, and to have a difference of opinion or to disagree with others’ thoughts and ideologies. However, it should not be at the cost of injuring the sentiments of others. And words needs to be selected carefully, wisely and rationally.

Laiq Ahmed Atif is president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com  This is a Times of Malta print opinion piece. FIND MORE:

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Hatred, Laiq Ahmed Atif, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

It-Terroriżmu – Terrorism?

Terrorism? Fost l-akbar sfidi li qed naffaċċjaw illum insibu l-estremiżmu u t-terroriżmu, li jinsabu madwar id-dinja kollha u jidhru f’forom varji. Meta niddiskutu s-suġġett tat-terroriżmu jew l-estremiżmu, insibu nies li jaħsbu li r-reliġjon minnha nnifisha tikkawża l-vjolenza u l-aggressjoni. Jien nemmen li r-reliġjon qatt ma tippermetti vjolenza u dejjem topponiha f’kull ċirkostanza.

L-Iżlam ukoll jopponi t-terroriżmu f’kull forma għaliex il-kelma ‘Iżlam’ tfisser litteralment ‘paċi u sliem’. Id-dmir ta’ kull Musulman li jżomm il-paċi għandu tant għeruq fil-fond fl-Iżlam li l-Koran Imqaddes jiddeskrivi l-Musulmani tassew hekk:

“Il-qaddejja ta’ Alla tal-Ħniena huma dawk li jimxu fl-art b’mod dinjituż, u meta l-injuranti jindirizzawhom, huma jgħidu ‘paċi’.” (25:64)

Ir-raba’ Kalif tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ħażrat Mirża Taħir Aħmadrh, jispjega l-mod kif l-Iżlam iħares lejn it-terroriżmu bl-iktar mod ċar. Hu qal:

“L-Iżlam kategorikament jiċħad u jikkundanna kull forma ta’ terroriżmu. Ma tipproteġix u ma tiġġustifikax kwalunkwe att vjolenti, kemm jekk isir minn xi individwu kif ukoll minn xi grupp jew gvern… L-Iżlam huwa t-twemmin u r-reliġjon tiegħi; u l-Iżlam ma jippermetti l-ebda forma ta’ diżordni. Għaldaqstant huwa impossibbli li l-Iżlam jgħallem it-terroriżmu…

Jien nikkundanna bil-qawwa kollha kull att u kull forma ta’ terroriżmu għaliex hu t-twemmin tiegħi profond li mhux biss l-Iżlam iżda wkoll l-ebda reliġjon vera, hu x’inhu l-isem tagħha, ma tista’ tapprova l-vjolenza u t-tixrid tad-demm ta’ rġiel, nisa u tfal innoċenti f’Isem Alla.

Alla huwa mħabba, Alla huwa sliem! L-Imħabba qatt ma tnissel il-mibegħda u l-paċi qatt ma twassal għall-gwerra!” CONTINUE READING

(Qtil fl-Isem ta’ Alla, p.116-120)

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Penning the Word of GOD – Al-Qalam Project

The Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah and Mahdi (peace be on him) says:

“An essential teaching for you is that you should not abandon the Holy Quran like a thing forsaken, for therein lies your life. Those who honour the Quran will be honoured in heaven.”

​The Al-Qalam Project is a first of its kind that aims to produce a unique copy of the Holy Quran: one in which each verse has been penned by a different writer, and thus the complete text of the Holy Quran will be entirely written by members of the public, thereby celebrating the fact that many diverse people can unify behind the teachings of the one book.

The Al-Qalam Project has proved to be a truly influential initiative, bringing together people of different countries and faiths which in essence is the very purpose of this Holy book.

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, The Holy Quran - A Guidance for all mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 9

Id-Dawl (the Light) SEPTEMBER 2018

(i) Terrorism    (ii) Against Violence

(iii)  Tolerance and Patience 

(iv) Sanctity of Human Life

(v) The True Concept of Jihad 

Click here to read: ID-DAWL SEPTEMBER 2018

Id-Dawl Numru 9

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , | Leave a comment

The Hajj – Pilgrimage to Mecca

IL-ĦAĠĠ

Il-ħames att ta’ qima Iżlamika huwa t-twettiq tal-Ħaġġ jew il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Il-Musulmani jridu jagħmlu dan il-pellegrinaġġ mill-anqas darba f’ħajjithom dejjem jekk jippermettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi. Alla l-Omnipotenti jgħid fil-Koran Imqaddes:

“U l-pellegrinaġġ lejn id-Dar huwa obbligu tal-bnedmin — dawk li jistgħu jsibu mezz biex imorru — lejn Alla.” (3:98)

Il-punt prinċipali ta’ dan il-pellegrinaġġ huwa l-Kaaba — l-ewwel Dar li nbniet għall-qima ta’ Alla. Il-Koran Imqaddes isostni:

“Tassew, l-ewwel Dar imwaqqfa għall-bniedem hija dik ta’ Bekka (il-wied ta’ Mekka), mimlija benedizzjonijiet u gwida għall-popli kollha.” (3:97)

Il-Ħaġġ isir biss darba fis-sena matul ix-xahar Iżlamiku ta’ Żul-Ħiġġah li jiġi xahrejn u għaxart ijiem wara ċ-ċelebrazzjoni ta’ Eid-ul-Fitr, li tiġi fi tmiem ir-Ramażan. Jibda fit-tmien jum ta’ Żul-Ħiġġah u jibqa’ sejjer sat-tlettax-il jum.

Il-Ħaġġ jitwettaq billi wieħed jidħol fl-istat ta’ Iħraam. Fil-mument li l-pellegrin ikun fl-istat ta’ Iħraam, irid jinqata’ mill-affarijiet tad-dinja. Il-pellegrin irid jevita l-argumenti, it-tilwim jew il-ġlied. L-istat ta’ Iħraam jirrikjedi li wieħed ikun liebes biss f’żewġ lożor bla ħjatat. Il-Ħaġġ jew Umrah jista’ jitwettaq biss fl-istat ta’ Iħraam. In-nisa mhumiex obbligati li jkunu fl-istat ta’ Iħraam.

Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ix-xhur tal-Ħaġġ huma magħrufa sew; għalhekk kull min jiddeċiedi li jagħmel il-Pellegrinaġġ f’dawn ix-xhur għandu jiftakar li m’għandux ikun hemm diskors diżgustanti, vjolazzjoni tal-moralità, jew ġlied tul il-Pellegrinaġġ. U kull ħaġa tajba li tagħmlu, Alla se jkun jaf biha. U sostnu lilkom infuskom bil-provvisti neċessarji, u bla dubju l-aqwa provvista hija l-onestà. U ibżgħu Minni biss, ja bnedmin intelliġenti.” (2:198)

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 8

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2018

(i) Unity & Brotherhood  ;    (ii) Praise of God

(iii) Arrogance   ; (iv) Our Duties as Citizens

(v) Cleanliness   ; (vi) The Hajj

(vii) Eid-ul-Azha

Click here to read: ID-DAWL AUGUST 2018

Id-Dawl Numru 8

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 7

Id-Dawl (the Light) JULY 2018

(i) Respect    ;    (ii) Care of Orphans

(iii) The Holy Prophet Muhammad (pbuh)

(iv) True Purification

(v) The Music?

Click here to read: ID-DAWL JULY 2018

Id-Dawl Numru 7

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment