Celebrating Together

The Ahmadiyya Muslim Community Malta cordially invites you to celebrate the Festive Season together with the elderly and those with special needs. This reception is being organised with the cooperation of the Nanniet Malta Organisation.

SUNDAY 29TH DECEMBER 2019 @ 1:00pm

RSVP: amjmalta@gmail.com

 LOVE FOR ALL  –  HATRED FOR NONE     

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Love for all, Love for all - Hatred for none, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Imam Laiq Ahmed Atif fi żjara f’San Blas Caritas Malta

Il-President tal-Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, l-Imam Laiq Ahmed Atif, għal darb’oħra, f’dawn il-ġranet sbieħ tal-Milied, żar lir-residenti li jinsabu fil-Komunitajiet Terapewtiċi kontra l-abbuż tad-droga f’San Blas u ferraħhom b’diversi rigali.

Waqt iż-żjara tiegħu kien milqugħ mid-Direttur ta’ Caritas Malta, is-Sur Anthony Gatt, il-Kordintar tas-Servizzi tal-Fondazzjoni mill-abbuż tad-droga, is-Sur Joshua Aquilina, il-Heads tal-Komunitajiet u wkoll Staff flimkien mar-residenti ta’ diversi djar f’San Blas inkluż tan-nisa.

L-Imam għadda messaġġ ferm pożittiv meta tkellem mar-residenti u spjega li l-iskop ewlieni taż-żjara tiegħu ikun li juri solidarjetà ma’ persuni li forsi s-soċjetà mhux dejjem tħares lejhom b’lenti pożittiva. L-Imam Ahmed Atif kompla jgħid li: “Nemmen li għandkom importanza fis-soċjetà u għalhekk ħassejt li għal sena oħra nerġa’ niġi u nawguralkom il-festi t-tajba, għax intom bħal dik il-karozza li teħel fit-tajn, li jekk issib min jimbuttaha se toħroġ mit-tajn u tkompli fil-vjaġġ tagħha u tasal f’dik id-destinazzjoni li tixtieq. F’dik id-destinazzjoni tasal bi sforz min-naħa tiegħek u b’ħafna mħabba minn dawk ta’ madwarek. Il-ħajja hija sabiħa u rridu nifhmu li ħajja waħda għandna u rridu nagħmlu l-aħjar possibbli minnha,”  temm il-messaġġ tiegħu billi qal: “Meta tirċievi tkun qed timla idejk, imma meta tagħti tkun qed timla qalbek!”

Ir-residenti espremew il-ferħ tagħhom b’din il-laqgħa għax hija turija ta’ solidarjetà u messaġġ sabiħ lis-soċjetà ta’ kif għandha tħares lejn persuni li għaddew minn diffikulatjiet simili fil-ħajja tagħhom.

Id-Direttur ta’ Caritas Malta, Anthony Gatt, spjega li din il-laqgħa tfisser ferm għal Caritas għax hija l-umanità li tgħaqqad u dan il-messaġġ għandu jasal għand is-soċjetà biex inkunu ġens maqgħud. www.newsbook.com.mt .

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Laiq Ahmed Atif, Love for all, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim community presents gift hampers to Dar il-Kaptan

Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim community in Malta, recently presented gift hampers to residents of Dar il-Kaptan.

Imam Atif said that, although it was the first visit of the Ahmadiyya Muslim community at the Dar il-Kaptan it would not be the last, and that they would continue visiting the residence and show their love, care and solidarity with the staff and those people who are benefiting from its services.

He said that: “The Ahmadiyya Muslim Community is always committed to serve those in need, because serving humanity is an integral part of our beliefs.”

Present for the occasion was Silvan Magro, Operations Head of the Foundation For Respite Care Services, together with other staff members. Mr Magro thanked the Ahmadiyya Muslim Community on behalf of the residents for his gesture of solidarity. He also briefed them about the services being provided at the residence and also showed them different areas of the residence. www.NewsBook.com.mt 

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Il-Karità: Timla Qalbek

Fil-ġranet ta’ ċelebrazzjonijiet u mumenti ta’ ferħ li huma ferm importanti fil-ħajja tal-bniedem, ma rridux ninsew lil dawk ħutna li jgħixu fil-faqar u lil dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli f’ħajjithom, għal kwalunkwe raġuni. Għax m’hemm xejn aħjar milli
taqsam il-mumenti tal-ferħ ma’ dawk li huma inqas ixxurtjati, il-foqra u l-anzjani.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal li:

“Fittxu ’l Alla qalb id-dgħajfin tagħkom u uru dħulija magħhom.”

Għalhekk huwa importanti ħafna li niċċelebraw dawn il-festi flimkien u ninkludu lil dawk ħutna li huma foqra fis-soċjetà tagħna li huma ma jaffordjawx dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, u lil dawk l-anzjani li jgħixu waħedhom jew fid-djar tax-xjuħ u mhux mal-familji tagħhom.

Il-ġest tas-solidarjetà jġib ferħ u sodisfazzjon ta’ qalb. Għalhekk mhux biss li nirċievu r-rigali imma nagħmlu l-karità u nuru s-solidarjetà tagħna mal-oħrajn, kif ktibt hawn fuq. Għax:

“Meta tieħu timla jdejk, meta tagħti timla qalbek.”

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Charity, Donation, Love for all, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, Timla Qalbek | Leave a comment

Complete and Unambiguous Truth

VERITÀ SĦIĦA 

Il-verità hija wieħed mill-akbar valuri u prinċipji fil-ħajja. Persuna li tipprattika dan il-valur fil-ħajja ta’ kuljum tagħha tikseb rispett kbir mis-soċjetà li tgħix fiha. L-Iżlam jagħmel enfasi kbira fuq il-verità u jgħid li wieħed qatt m’għandu jigdeb, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi. Barra minn hekk, jgħid ukoll li wieħed għandu dejjem jgħid il-verità, u mhux biss il-verità, imma l-verità sħiħa u ċara, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

Intom li temmnu! Ibżgħu minn Alla, u għidu l-kelma ġusta u sinċiera. Huwa jberkilkom xogħolkom u jaħfrilkom dnubietkom.” (33:71-72)

Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħedas jispjega:

L-ilsien ġie struwit biex iżomm mal-verità u l-onestà, kif intqal: [għid il-kelma ġusta u sinċiera 33:71]. Jiġifieri, wieħed għandu jlissen dak li huwa assolutament vera, għalkollox sewwa, u nieqes kompletament mill-vanità, mill-frugħa u mill-falzità.” (Ruħani Khażain, vol. 1, p. 209-210)

Għalhekk, huwa prinċipju istruttiv tal-Koran Imqaddes li, meta titkellem, trid tgħid il-verità, titkellem b’intelliġenza u bil-loġika, f’mument u ħin propizju, u toqgħod lura milli tpaċpaċ fil-vojt.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem fuqu, qal:

Warrab dak kollu li jġagħlek tiddubita u ggranfa ma’ dak li hu nieqes mid-dubju, għaliex il-verità ssabbar, il-falzità tinkwetak. (Tirmizi) 

“Ftehim dwar bejgħ jista’ jitranġa sakemm il-bejjiegħ u x-xerrej jinfirdu. Jekk jgħidu l-verità u juru dak kollu li hu relevanti għat-tranżazzjoni, din timtela bil-benedizzjonijiet għat-tnejn li huma; iżda jekk jigdbu u jaħbu dak li suppost inkixef, ma jkun hemm l-ebda benedizzjoni tat-tranżazzjoni.” (Bukhari u Muslim) 

Il-verità twassal għall-virtù u l-virtù twassal għall-Ġenna. Persuna tippersisti li tibqa’ tgħid il-verità sakemm quddiem Alla tibda tissejjaħ Onesta. Il-gideb iwassal għall-vizzju u l-vizzju jwassal għall-Infern; u persuna tibqa’ tigdeb sakemm quddiem Alla tibda tissejjaħ giddieba. (Bukhari u Muslim

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Islam and Respect for Teachers

IR-RISPETT LEJN L-GĦALLIEMA

Alla jgħolli fi gradi (ta ġieħ) lil dawk minnkom li jemmnu, u lil dawk li ngħataw l-għarfien. (Il-Koran, 58:12)

It-tagħlim huwa waħda mill-aktar professjonijiet rispettati u siewja fid-dinja. Fil-vers t’hawn fuq, Alla jgħid li dawk li jingħatalhom l-għarfien ikunu elevati għal pożizzjonijiet għolja. It-tagħlim huwa prezzjuż u dawk li jgħallmu lill-oħrajn huma nies ta’ stima u rispett kbir. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem fuqu, kien qal:

Il-post ta’ għalliem huwa ugwali għal ta’ missier spiritwali.”

Ir-rwol tal-ġenituri u tal-għalliema huwa wkoll essenzjali għall-iżvilupp morali, spiritwali, fiżiku u edukattiv tat-tfal, u għalhekk għandna nuru obbidjenza u rispett kbir lejhom. Il-ġenituri jipprovdu l-ikel għall-ġisem tat-tfal, u l-għalliema jipprovdu l-ikel għall-moħħ u għar-ruħ. L-għalliema jipprovdu l-edukazzjoni, l-għarfien u l-għerf, u jdawluhom bil-fehim, u joħorġuhom mid-dlam tal-injoranza, u jgħallmuhom it-tajjeb u l-ħażin.  

Minħabba r-rwol importanti tal-għalliema, l-Iżlam ta pożizzjoni għolja ħafna u drittijiet lill-għalliema, u huma meqjusa bħala nies rispettati sew fis-soċjetà.

Nistgħu nifhmu l-istima għolja li għandhom l-għalliema minn kwotazzjoni ta’ Ħażrat Alira, ir-raba’ Kalif wara l-Qaddis Profeta Muħammadsa, fejn stqarr: 

Jekk persuna tgħallimni kelma waħda biss, dan ikun għamilni l-qaddej tiegħu għal għomru.”

Bla dubju ta’ xejn, dan huwa attribut kbir għall-għalliema. Ejja nuru rispett kbir u nkunu obbidjenti lejn l-għalliema tagħna. Nazzjon li jifhem l-importanza tat-tagħlim, u japprezza u jirrispetta l-ġenituri u l-għalliema tiegħu dejjem ikollu suċċess u jistagħna.

Posted in #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Teacher, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

MCAST Multi-Faith Room

MCAST Multi-faith and Quiet Contemplation Room:

During the official unveiling of the MCAST Multi-faith and Contemplation Room on Tuesday, 3 December, 2019. The room, accessible at all times, will be a dedicated space for prayer and reflection and aims to improve the social and spiritual wellbeing of all the MCAST population.

#MCAST #HumanityFirst #Unity #LoveForAll #Grazzi

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Harmony, Interfaith, Interfaith dialogue, Peace | Leave a comment