Dignity and rights of women

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta | Leave a comment

From the Cradle to the Grave

MIN-NIEQA SAL-QABAR

Laiq Ahmed Atif | It-Torċa | Sunday 05 March | amjmalta@gmail.com

Jien personalment dejjem insib kelma tal-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, sabiħa ħafna, li tmiss il-qalb u prinċipju tad-deheb fir-rigward tal-kisba tal-għarfien u l-edukazzjoni. Huwa qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar.”

Nifhmu wkoll l-importanza tal-edukazzjoni mill-fatt li kull sena jiġi ċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Edukazzjoni fl-24 ta’ Jannar madwar id-dinja biex jintroduċi l-importanza tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni tas-subien u l-bniet għal futur aħjar tagħhom hija kritika ħafna. Hija l-ħtieġa tas-soċjetà tagħna u r-responsabbiltà ta’ omm, missier, u anke membri oħra tal-familja li jrawmu lil uliedhom għalkollox b’modi aħjar. Biex tqatta’ ftit ħin ta’ kwalità mat-tfal regolarment u ż-żamma tagħhom maħdumin ma’ xulxin huwa importanti ħafna biex jibnu l-personalità u l-karattru tagħhom.

Id-dinja tal-lum

Il-kwistjonijiet li niffaċċjaw fid-dinja tal-lum ta’ tensjoni, solitudni, nuqqas ta’ kuntentizza, kwistjonijiet ta’ saħħa mentali, kunflitti ta’ relazzjonijiet, addiction u ħafna aktar għandhom jiġu ffaċċjati b’kuraġġ. Relazzjoni b’saħħitha tal-koppja miżżewġa huwa eżempju lit-tfal biex isiru membri aħjar tas-soċjetà u mhux se jħallihom fix-xejn. Eżempji tal-ġenituri huma importanti ħafna għal uliedhom.

L-għarfien huwa l-grazzja

L-edukazzjoni u l-għarfien huma ċ-ċavetta tas-suċċess. L-Iżlam u l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, enfasizzaw immensament fuq it-tiftix tal-għarfien. Wieħed jista’ jifhem l-importanza ta’ dan is-suġġett mill-fatt li fil-Koran Imqaddes l-għarfien ġie deskritt bħala “il-grazzja kbira ta’ Alla”. Iżjed minn hekk il-Koran jgħallimna talba li għandna biex nitolbu ta’ spiss sabiex nikbru fit-tagħlim, fl-edukazzjoni u fl-għarfien. It-talba hija: “O Sidi, kabbarni fl-għarfien.” (20:115)

Il-Koran Imqaddes jenfasizza wkoll l-importanza tal-għarfien għax dan ikattar l-imħabba u l-biża’ ta’ Alla. Il-Koran Imqaddes iħeġġeġ lill-fidili kollha biex jaħsbu, josservaw, jirriflettu u jħaddmu l-fakultajiet razzjonali tagħhom għax l-għarfien iġib il-fehim.

Fittxu l-għarfien

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ta ħafna importanza għal li wieħed ikompli jakkwista l-għarfien u qal: “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.”

L-edukazzjoni hija l-proċess li jitħaffef it-tagħlim, l-akkwist tal-għarfien, il-valuri u l-virtujiet. Hija tgħin fit-titjib ta’ individwi madwar id-dinja. Huwa mod aktar affidabbli biex in-nies jiksbu għarfien, jitgħallmu ħiliet u valuri morali. Abbiltajiet kritiċi inkluż it-teħid ta’ deċiżjonijiet, kapaċità mentali, is-sejbien ta’ soluzzjoni għall-problemi, u ħsieb loġiku huma żviluppati bl-edukazzjoni. Imma nitgħallmu ħafna ħiliet u lezzjonijiet tal-ħajja bl-esperjenza u min-nies ta’ madwarna.

Kemm fil-ħajja personali kif ukoll professjonali, in-nies jiltaqgħu ma’ sfidi. F’ċirkustanzi bħal dawn, is-saħħa tal-edukazzjoni u għarfien personali (self-awareness) jiddeterminaw il-kapaċità tagħhom li jagħmlu ġudizzji loġiċi u edukati.

L-iżvilupp personali

L-edukazzjoni tal-valuri hija komponent kruċjali tal-iżvilupp personali li tistinka biex tiżviluppa l-valuri u l-attitudnijiet tajbin tal-istudenti, kif ukoll il-provista ta’ opportunitajiet ta’ tagħlim sinifikanti. L-għan bażiku tal-edukazzjoni huwa li jipprovdi lin-nies l-opportunità li jiksbu l-informazzjoni u l-ħiliet li jeħtieġu biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom u jikkontribwixxu b’suċċess lis-soċjetà.

Hija r-responsabbiltà ewlenija tal-ġenituri, speċifikament l-ommijiet li jipprovdu l-għarfien bażiku u l-ħiliet tal-ħajja lit-tfal tagħhom biex isiru membri effettivi tas-soċjetà. It-taħriġ tat-tfal jibda anki qabel it-twelid waqt li l-omm tinteraġixxi mal-ambjent pożittiv ta’ madwarha. Matul it-tqala, il-qari, il-kitba, il-ħsieb, is-smigħ anke l-ikel għandhom impatt fuq il-personalità tat-tfal.

L-edukazzjoni tal-bniet

L-edukazzjoni mhix importanti għas-subien biss, kif kienu jaħsbu fil-passat, imma skont l-Iżlam hija qiegħda fuq l-istess livell ta’ importanza, u l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal: “Huwa l-obbligu ta’ kull raġel Musulman u ta’ kull mara Musulmana li jiksbu l-għarfien.”

L-edukazzjoni tal-bniet għandha aktar importanza milli tas-subien fir-rigward tal-obbligu tat-taħriġ tal-ġenerazzjoni li jmiss jew tal-bini tan-nazzjon tal-futur. It-tfal fi tfulithom qed iqattgħu aktar ħin ma’ ommijiethom u jintrabtu magħhom. Jitgħallmu affarijiet bla ma jkunu jafu billi jkunu mal-omm, missier, aħwa, qraba, oġġetti jew affarijiet fid-dar, eċċ. Ambjent san fid-dar u edukazzjoni stmata jifformalizzaw il-karattru morali tat-tfal.

Għalhekk, il-ġenituri għandhom irwol importantissmu f’dan ir-rigward u dan il-proċess ta’ tagħlim li jibda mill-benniena u għandu jkompli sal-qabar; il-ksib tal-edukazzjoni u tal-għarfien huwa l-proċess kontinwu li għandu jkompli min-nieqa sal-qabar.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Patriotism and anti-racism discussion in Msida

Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta participated in the first of a series of discussions at grassroots level on the subject “Patriotism = Anti-Racism”, organised by the Human Rights Directorate at the Kunsill Lokali L-Imsida. There was a panel discussion between five speakers and a subsequent open discussion from the attendees. On behalf of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Musawar Ahmad spoke about the need for integration and explained what it means to be patriotic. Imam Laiq Ahmed Atif said that the “Love for the country is a part of our Muslim faith” and that is the true patriotism to serve the country with all abilities and with complete loyalty and faithfulness. He said that ‘divided-loyalty’ does not make any sense. He also highlighted the need of learning local language as a departure point for integration and said that the revolutionary motto of the Ahmadiyya Muslim Jamaat – Love for All, Hatred for None – is in essence a guiding principle for building cohesive and harmonious societies.

He also said that the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Fifth Caliph, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, has addressed these subjects at length in his book “World Crisis and the Pathway to Peace” and has provided a detailed Islamic perspective on patriotism, anti-racism, equality, equity, peace and harmony. http://www.ahmadiyya.mt/…/2013/krizidinijatriqghalpaci.pdf

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Eating together, a valuable tradition

Ikel Flimkien, Tradizzjoni Sabiħa

Imam Laiq Ahmed Atif |Il-Lehen 26 February 2023 | amjmalta@gmail.com

‘The way to a man’s heart is through his stomach’ huwa tassew qawl mill-isbaħ f’termini biex jinbnew relazzjonijiet b’saħħithom. Għalkemm dan ifisser li mara tista’ tirbaħ il-qalb ta’ xi ħadd permezz ta’ ikliet eċċellenti. Tirreferi wkoll għall-idea li biex iżżomm żwieġ b’saħħtu, mara trid tipprovdi regolarment lil żewġha ikel imsajjar tajjeb.

Barra minn hekk, f’termini ta’ ħajja tal-familja, din tista’ tirreferi għall-għaqda madwar il-mejda għall-ikel kull filgħaxija jew għall-inqas fl-ikla tal-Ħadd.

Ningħaqdu ma’ xulxin

L-ikel flimkien hija tradizzjoni importanti ħafna li tgħinna nnaqqsu r-ritmu tal-ħajja u ningħaqdu ma’ xulxin, tipprovdi opportunità biex ngħinu lil xulxin u niżviluppaw bħala individwi. Li tingħaqad mal-familja jew mal-ħbieb, fuq bażi regolari jew għall-inqas darba fil-ġimgħa, hija ta’ għajnuna kbira biex noħolqu memorji ta’ ħajjitna.

Ikla tistaʼ tipprovdi biżżejjed ħin għall-membri tal-familja biex jitkellmu u jiftħu qalbhom ma’ xulxin. Se jkun hemm diversi kwistjonijiet li jistgħu jiġu osservati jew jinħassu waqt li niddiskutu r-rutina tal-ħajja tagħna fostna. Kull soluzzjoni tibda billi tiftaħ qalbek u taqsam li hemm f’moħħok ma’ ħaddieħor, u din taħdem bħala nifs u wieħed iħossu jerġa’ jgħix waqt li jaqsam il-problemi, l-ideat, l-emozzjonijiet u s-sentimenti tiegħu ma’ xulxin.

Il-familji nukleari jew estiżi

Karatteristika importanti ta’ dawn l-ikliet hija l-ġabra li ġġib l-għaqda u l-aċċettazzjoni fost il-familji u li tħallina naqsmu l-ħsibijiet u l-problemi ma’ xulxin. Jekk xi ħadd ikollu bżonn il-membri tal-familja jkunu l-ewwel li joffru l-appoġġ tagħhom. Is-sistema tal-familja nukleari wasslitna f’xifer fejn irridu nonfqu fuq l-istess komoditajiet iżda separatament, li żiedet fl-ispejjeż tagħna. Il-membri tal-familji estiżi kienu jgħixu qrib ħafna ta’ xulxin, filwaqt li llum il-ġurnata, kollha marru joqogħdu f’postijiet differenti. Il-globalizzazzjoni żiedet il-parti tagħha biex ittellaq lill-għeżież minn bliet differenti għal diversi pajjiżi anke lejn kontinenti diversi. Dan il-bogħod ukoll ġab ħafna sfidi għall-familji.

Il-ħtieġa ta’ żminijietna

L-anzjani ħafna drabi jispiċċaw fid-djar tax-xjuħ u t-tfal żgħar jgħaddu l-ġurnata tagħhom fiċ-ċentri ta’ kura. Fil-każ ta’ adolexxenti, huma jitħallew weħidhom fid-dar bil-periklu tal-midja soċjali u l-apparat teknoloġiku li ħallew ukoll impatt negattiv fuqhom. Wasslithom biex iżommu ’l bogħod mill-ġenituri; u s-sbuħija tal-għaqda f’familja tidher nieqsa ma’ kull ġurnata li tgħaddi. Il-ħtieġa urġenti taż-żmien hija li nibdew naqsmu l-mumenti flimkien. Żjarat frekwenti lil xulxin se jġibu lill-membri tal-familja flimkien u jgħinuhom javviċinaw lil xulxin f’suġġerimenti jew esplorazzjoni ta’ ideat ġodda. Toqgħodx lura u ċempel lil xi ħadd mill-familja tiegħek u stedinhom fuq kikkra te jew kafè biex tgħożżu l-memorji sbieħ u tiddiskutu ideat għal futur tajjeb flimkien. Bla dubju ta’ xejn l-ikel flimkien hija tradizzjoni sabiħa li ġġib ferħ, għaqda, kuntentizza, saħħa u sliem.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Interfaith harmony week celebration at Qawra school

The Malta Foundation for the Wellbeing of Society together with faith leaders visited the Qawra Primary School to commemorate Interfaith Harmony Week 2023 to attend an event organized by the students in collaboration with MFWS and the participation of several Faith Leaders. Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta also participated in this wonderful and inspiring event where students highlighted the importance of harmony and respect through their talks, poems, art and colourful messages.

The students also asked a range of questions to the faith leaders. Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, replied to a number of questions including: Why some prayers are accepted and some are not? Do friends have an influence? He also highlighted the importance of education and said that “education is a key to success, prosperity and bright future”; and encouraged children to focus on their studies and moral values. Furthermore, he emphasised on respecting their teachers and never neglect any of their instructions and always abide by them.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , | Leave a comment

Conference on social justice in the Parliament of Malta

On behalf of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta Hafiz Waqas Ahmad and Imam Laiq Ahmed Atif participated in the conference on Social Justice in the Parliament of Malta on Thursday 23 February 2023, organized by Hon. Ivan Bartolo MP, and chaired by the Speaker of the Parliament, Dr. Anglu Farrugia. Please click the link for further information: https://tvmnews.mt/news/deputati-u-esperti-jinsistu-fil-parlament-li-nharsu-lil-dawk-bi-problemi-socjali/

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , | Leave a comment

Islam and Interfaith Harmony

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Preventing youth from addiction

Muskan Atif, Ahmadi Student

What is an addiction? (Read this article in Maltese)

Addiction is such a habit that a person can’t live without, for example smoking. If a person smokes every day, and cannot live one day without smoking, that confirms that this person is addicted to smoking. All addictions are bad, harmful and injurious to one’s health and safety, such as smoking, drinking, drugs or substance intake and gambling.

What are the negative effects of addiction?

Every addiction has an impact on the life of a person and effects negatively to their wellbeing. It destroys the health of the person who is addicted to anything, and the person looses the most precious thing which is good health, as the saying goes, “Health is wealth.” If we don’t take care of our health, we might get sick really easily and the treatment can be expensive. So instead of making our life miserable, how wise it is not to be addicted to anything so our health remains good. It is true that health is a real wealth.

Addictions effect negatively to one’s education. If a person is addicted to online-games, it will waste a lot of their precious time, and they can’t focus on their study, and can also fail in exams. So to focus more on education and not to have a brightest future it is important to stay away from every addiction.

Addictions also deviate from the real issues and main objectives. Moreover, it is wastage of money and resources when buying addiction needs.

Addictions can also ruin families or family life. In our society we find many family issues, breakages and sufferings, and many a time it is due to any addiction or bad habits. One person’s addiction can ruin the entire family, so it is very important to stay away from such bad things that make you and your loved ones suffer.

How to avoid addiction?

A simple question arises that, then how to avoid addiction? There are many ways we can save ourselves from these addictions, such as having good and positive friends and reading good books. We always read that “man is known by the company he keeps”. It is true that we learn from our friends and they influence our character.

The Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, has also mentioned what kind of friends we should have. “The example of a good friend and a bad friend is like that of the seller of musk (a perfume) and the one who blows the blacksmith’s bellows. So, as for the seller of musk, then, either he will grant you some or you buy some from him or, at least, you enjoy a pleasant smell from him. As for the one who blows the blacksmith’s bellows, then, he will either burn your clothes or you will get an offensive smell from him.”

Also to keep close friendships with parents and family members is very helpful; parents guide us about what’s wrong or what’s right. Spending time with family and to hear good advises from them and practice them in daily life. Watching good programmes or documentaries, playing any sport and keeping engaged in positive and voluntary activities are good means to remain safe from addictions.

What are the benefits of avoiding addiction?

There is all good when avoiding addictions such as to have good health, can focus on education, save money and resources, remain happy and satisfied, have better career, gain respect in the society; and by adopting a right path we can become an asset to our nation and country and serve our country better.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , | Leave a comment

Not bad or feeling good

Mhux ħażin, jew tajjeb u mbierek

Laiq Ahmed Atif | It-Torċa | Sunday 19 February | amjmalta@gmail.com

L-emozzjonijiet pożittivi jgħinuna naraw possibbiltajiet ġodda, li jagħmluha aktar faċli għalina biex nitgħallmu affarijiet ġodda u navvanzaw fit-talenti tagħna. Bħala riżultat, inwettqu dmirijietna aħjar u niksbu riżultati aħjar tal-kompiti u xogħlijiet tagħna. Nies li spiss jesperjenzaw emozzjonijiet tajbin għandhom it-tendenza li jkunu aktar ferħanin, aktar b’saħħithom, aktar intelliġenti, aktar kapaċi u soċjalment aktar kompetenti. Wieħed jista’ jżid l-attività tal-moħħ billi jaħseb fuq xi ħaġa pożittiva u ta’ tama.

Iż-żmien kontemporanju għandu ċentru tal-lingwa partikolari li huwa konness mill-qrib mal-kortiċi tal-moviment, li huwa dak li jmexxik fl-azzjoni. Użu tajjeb u ta’ spiss ta’ espressjonijiet lingwistiċi differenti jista’ jnaqqas il-kunflitt, itejjeb il-komunikazzjoni, isaħħaħ il-fiduċja f’oħrajn, u jippreżenta lil dak li jlissen dan il-kliem u l-espressjonijiet pożittivi bħala bniedem affidabbli u ta’ fama. Lingwaġġ pożittiv, jew l-użu konxju ta’ kliem u espressjonijiet pożittivi, jistaʼ jgħin biex anke aħbar ħażina tkun aktar sapportabbli u jista’ jnaqqas l-uġigħ u t-tbatija għal ċertu livell.

Kliem u frażijiet negattivi

Normalment nużaw kliem u frażijiet negattivi fil-konverżazzjoni tagħna ta’ kuljum li jimpedixxu l-konnessjoni ta’ komunikazzjoni fostna. Hija l-ħtieġa taż-żmien li nużaw il-kliem u l-frażijiet pożittivi biex inġibu l-pożittività, li se tassorbi n-negattività ta’ oħrajn u toħroġ il-vibes pożittivi qawwija fina nfusna.

Filgħodu meta niltaqgħu ma’ xulxin, ir-risposta tas-soltu għal “Kif int?” hija mwieġba bħal “Mhux ħażin”. Din tirrifletti li konna f’kundizzjoni depravata qabel u issa qegħdin f’kundizzjoni daqsxejn imtejba iżda xorta taħt l-influwenza taċ-ċirkostanzi jew l-atmosfera mhux sodisfaċenti. Jekk nibdlu l-frażi “mhux ħażin” bi kliem aktar inkoraġġanti u ferrieħa bħal “jien tajjeb ħafna”, “inħossni mbierek”, “eċċitat”, “tajjeb għall-grazzja ta’ Alla” bi tbissima se taffettwa l-moħħ u l-qalb tagħna fi mġiba ottimistika miżjuda.

Attività motivazzjonali

L-użu ta’ kliem pożittiv huwa meqjus bħala attività motivazzjonali, li tnaqqas l-istress, trażżan l-emozzjonijiet negattivi, ittejjeb il-kunfidenza u ssaħħaħ il-moħħ u l-benesseri ġenerali. Anke li titlob lit-tfal biex jagħmlu ċertu affarijiet jew xogħlijiet huwa aktar favorevoli milli tfakkar il-lista tal-affarijiet li “m’għandhomx jagħmlu”, imħabbra qabel ma tħallihom f’ċertu post jew sitwazzjoni; għax huwa l-fatt li l-kliem li nużaw għandu sinifikat, jinżamm fil-memorja, u għandu impatt.

Screening ta’ ġewwa

L-Iżlam jenfasizza ħafna fuq l-użu ta’ kliem pur, onest u ħelu, għax dan il-kliem jirrappreżenta lilna, il-personalità tagħna, il-familja tagħna, it-trobbija tagħna u l-manjieri li tgħallimna matul il-ħajja. Il-kliem li nitkellmu juri l-karattru tagħna; jipprovdi skrinjar tal-ġewwieni tagħna. Barra minn hekk, li nsejħu lil xi ħadd b’laqmu lanqas hu sew. Jew li ssejjaħ lil ħaddieħor b’ismijiet ħżiena, insolenti jew umiljanti huwa kompletament ipprojbit u skoraġġut.

Huwa rakkomandat li ssejjaħ lil kulħadd bl-isem li jħobb jissejjaħ. Din it-turija ta’ rispett tneħħi n-negattività mill-qlub u twassal għal effett pożittiv fuqna nfusna, fuq il-maħbubin tagħna, fuq il-membri tal-familja tagħna, fuq il-ħbieb ferrieħa tagħna, fuq qrabatna u fuq is-soċjetà kollha.

Tbissima hija karità

Il-kliem profond u għaqli tal-Qaddis Profeta Muħammad (il-paċi tkun fuqu) jispjega dan b’mod tajjeb wisq, għax kliemu jmiss il-qalb. Huwa qal: “Tbissima hija karità. Kelma ġentili hija karità. Kull għemil tajjeb huwa karità. Li tippromwovi r-rieda tajba hija karità.”

Kemm hu verament sabiħ li meta nużaw kliem ġentili fil-ħajja tagħna ta’ kuljum huwa qisu aħna nqassmu l-karità fostna; huwa qisu qed inxerrdu l-fwieħa tat-tjubija, tal-karità, tal-qalb tajba, tal-imħabba, tal-ħbiberija u tal-fratellanza.

Nibnu l-ambjent amikevoli u pjaċevoli

Jekk aħna napplikaw din il-filosofija li nżidu t-tbissim fuq wiċċna, din waħedha tista’ tiggarantixxi s-saħħa tal-atmosfera u tal-ambjent amikevoli, ferħan u pjaċevoli fis-soċjetajiet tagħna.

Għalhekk huwa importanti li nagħtu firxa wiesgħa għall-espressjonijiet pożittivi fil-ħajja tagħna. Ejja nimxu r-rivoluzzjoni pożittiva minn ġewwa u nxerrduha madwarna b’mod ġenwin ħafna sabiex is-soċjetajiet u l-komunitajiet tagħna jsiru residenza ta’ fwieħa vera u dejjiema ta’ rispett, imħabba, għaqda u benesseri tal-bniedem.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , | Leave a comment

Respecting religious sentiments

Nirrispettaw is-sentimenti reliġjużi

Wieħed mill-prinċipji ewlenin għall-bini ta’ soċjetajiet paċifiċi u armonjużi huwa li nirrispettaw is-sentimenti reliġjużi ta’ xulxin meta ngħixu flimkien f’soċjetà multikulturali u multireliġjuża.

Ir-rispett tas-sentimenti reliġjużi huwa lezzjoni sabiħa għat-twaqqif tal-paċi u l-ħbiberija mgħallma lilna mill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih.

Darba, matul ħajtu, Musulman u Lhudi kienu involuti f’argument. It-tnejn sostnew is-superjorità relattiva tal-profeti rispettivi tagħhom. Jidher li l-konkorrent Musulman seta’ għamel it-talba tiegħu b’mod li weġġa’ s-sentimenti tal-Lhudi hekk kif resaq lejn il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, u lmenta kontra l-Musulman. Malli sema’ l-ilment, il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, wissa biex wieħed ma jkunx insensittiv lejn is-sentimenti ta’ ħaddieħor. U stqarr, “Teżaltawnix aktar minn Mosè.”

Tali kienu l-istandards għoljin ta’ diċenza u korteżija tal-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, mitluba mis-segwaċi tiegħu anke f’mumenti ta’ dibattitu teoloġiku jaħraq. Għalhekk, naħseb li wieħed mill-prinċipji ewlenin li għandna nipprattikaw fil-ħajja ta’ kuljum tagħna huwa li jkollna relazzjonijiet tajbin mal-bnedmin ta’ madwarna. Dan jista’ jseħħ billi nieħdu ħsieb is-sentimenti ta’ xulxin, u billi nuru attitudni ġenwina u ta’ mħabba u rispett lejn xulxin. Barra minn hekk, sabiex nistabbilixxu relazzjonijiet sodi, għandna  dejjem ngħidu l-verità u kelma tajba; u qatt ma nlissnu kliem li jweġġa’ s-sentimenti ta’ ħaddieħor, u dejjem inżommu lsienna milli ngħidu kliem mhux xieraq. Għandna biex dejjem inżommu l-umanità kollha fil-konsiderazzjoni tagħna meta nitkellmu jew niktbu xi ħaġa.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Who are the Righteous?

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & Mahdias – the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, says: (Read this article in Maltese)

In actuality, there are magnificent promises for the righteous. What could be more than the fact that Allah the Exalted is a friend of the righteous? Those who claim to enjoy the nearness of Allah, without being righteous, are liars; in fact, such people lead a life of sin and transgression. They commit an immensely grave injustice when they claim for themselves the rank of sainthood and nearness to God, because Allah the Exalted has stipulated that one must be righteous in order to attain these ranks.

Divine Succour

Another condition that Allah the Exalted has stipulated in this context, or rather—one could say—a sign of the righteous as stated by God, is as follows:

Verily, Allah is with those who are righteous. [Quran, 16:129]

Meaning, God is with those, i.e. bestows divine succour, to those who are righteous. The greatest proof of the fact that God stands by a certain person is the succour and support that He bestows upon them. Since people are no longer righteous, the door to saintliness has been closed to them, and as they are no longer righteous, the gate of God’s company and support has also been shut on them. Always remember that the succour of God is never granted to the impure, nor to those who are transgressors, for divine succour depends on righteousness. The help of God is reserved for the righteous.

Affluence and prosperity

Then, there is another aspect as well. Human beings suffer from various difficulties and hardships, and have various needs. Again, it is righteousness that is the fundamental means by which one can see their difficulties resolved and their needs fulfilled. Righteousness alone is the path of deliverance from financial hardship and other difficulties as well. Allah the Exalted states:

And he who fears Allah — He will make for him a way out, and will provide for him from where he expects not. [Quran, 65:3-4]

Meaning, in every difficulty, he who fears Allah—He will make for him a way out, and provide for him the means of deliverance from the unseen; and grant him provision from where he expects not.

Now reflect and observe, what more does a human being want in this life? The greatest desire a person has in this world is to find peace and happiness, and for this purpose, Allah the Exalted has made only one path available—the path known as righteousness. This could be described in other words as the path of the Holy Quran, which is synonymous with the straight path (sirat-e-mustaqim).

True Happiness

True happiness, in actuality, is reserved for a God-fearing person, in relation to whom, Allah the Exalted states that there are two paradises. A God-fearing person can find more happiness in a hut, than a worldly person, who is a slave to greed and avarice, can ever find even in a magnificent castle. The more a worldly person acquires the material wealth of this world, the more they are confronted with afflictions. Hence, remember that true comfort and pleasure is not partaken of by worldly people. Do not be mislead to believe that abundant wealth, expensive and elegant clothing, and fine foods can bring happiness. Absolutely not. True happiness depends on righteousness alone. (Malfuzat, Vol. 2, p. 133-135)

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 62

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Id-Dawl | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Moral Miracles

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & Mahdias – the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, says: (Read this article in Maltese)

Moral miracles possess great influence. Philosophers cannot fully be satisfied by verities and insights, but exemplary morals have a deep and penetrating impact on them. One of the miracles of the Holy Prophet, the Chief of the Messengers, peace and blessings of Allah be upon him, in the way of moral miracles is that once the Prophet of Islam lay asleep under a tree when suddenly he was awoken by a hue and cry.

Upon waking he noticed a Bedouin of the desert standing above him, sword in hand, who said: ‘O Muhammad! Tell me, who now can save you from my hands?’ ‘Allah,’ replied the Prophet of Islam, with the complete satisfaction and true repose that he was blessed with. This response of the Holy Prophet Muhammadsa was not superficial as others would say. The name ‘Allah,’ which is the personal name of God Almighty and which is that compendium of all perfect attributes, came forth from the mouth of the Messenger with such heart-felt emotion that it touched the heart of the Bedouin.

It is said that this is the Greatest Name (ism-e-azam) of God and it possesses tremendous blessings. But as for one who does not even remember Allah, what benefit can such a one derive from this name? Hence, the word ‘Allah’ was uttered by the Holy Muhammadsa in such a way that the Bedouin was struck by awe and his hand began to tremble. His sword fell to the ground. The Holy Prophet Muhammadsa then took hold of the same sword and said: ‘Now you tell me, who can save you from my hands?’ Who could this weak-hearted desert-nomad of the desert name? Ultimately, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, exhibited his sublime virtues and said: ‘Go, I release you. Learn of clemency and bravery from me.’ This miracle of morality had such an influence on this man that he became a Muslim.

The true majesty

It is narrated in books of history that once a man came to Abul-Hasan Kharqani. On his return, the man confronted a lion to which he said: ‘For the sake of Allah clear my way.’ The lion attacked. But then the man said: ‘Leave me for the sake of Abul-Hasan’, and the lion left him. This event disturbed the person in question spiritually, and he turned back from his journey. Upon returning, he narrated this mystery to Abul-Hasan who said: ‘This is not a difficult matter. You were not actually acquainted with Allah’s name. The true majesty and awe of Allah was not present in your heart. But as for me, you knew me well and in your heart you held me in high regard.’ Hence, there are many a great blessing and merit in Allah’s name, provided that one gives it a place in the heart and seeks to learn its deeper essence.

Generosity a moral value

Similarly, among the miracles of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, in the way of morality, there is another that on one occasion, the Prophet Muhammadsa had at his disposal a large number of sheep. One person is reported to have said that never in his life had he seen anyone possess such abundant wealth. The Holy Prophet Muhammadsa gave the entire flock to that person upon which the man immediately said: ‘Without doubt, you are a true Prophet, for such generosity cannot be exhibited by anyone else.’ Hence, the exemplary morals of the Holy Prophet Muhammadsa were such that the Quran makes the following statement: And thou dost surely possess high moral excellences. (68:5) (Malfuzat, Vol. 1, p. 96-98)

The Conduct of Godly Men

I am reminded of an anecdote written by Saadi in his book Bustan, in which he states that once a noble man was bitten by a dog. When he returned home, his house-folk noticed the dog bite.

A simple and innocent girl who was present said: ‘Why did you not bite the dog in revenge?’ The man responded: ‘Humans cannot behave like dogs.’

Similarly, when a person is abused and cursed by a wretch, it is incumbent upon a believer to abstain from responding in kind. Otherwise, this example of dog-like behaviour shall be applicable to such people.

The beloved of God have been abused with the worst of invectives and are grieved in the worst possible manner. However, they were always addressed in the following words: ‘Turn away from the ignorant’ (Holy Quran, 7:200). (Malfuzat, Vol. 1, p. 98-99)

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Do not celebrate the death of an enemy

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & Mahdias – the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, says: (Read this article in Maltese)

“Even if an enemy of yours meets their death, so what? And if he remains alive, then what? To cause benefit or harm lies within the power and control of the Almighty God. No human being can cause harm to another.

Saadi has written an anecdote in his book Gulistan that someone brought the good news to Nusherwan that a certain enemy of his had been killed, and that his country and fortress had been taken over by Nusherwan’s forces. Nusherwan gave a marvellous response:

The death of my enemy brings me no joy;

For even our own life is not forever.

A person ought to reflect, what benefit and happiness can be reaped from such schemes and conspiracies? This train of thought is extremely dangerous and its cure is repentance, seeking forgiveness from God, reciting la hawl [There is no power and no strength except with Allah] and studying the Book of God. When a person is idle and inactive, this immoral mindset prevails for a very long period of time.” (Malfuzat, Vol. 2, p. 74-75)

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Leave a comment

Together for peace and harmony

FLIMKIEN GĦALL-PAĊI

Imam Laiq Ahmed Atif | Il-Leħen 5 February 2023 | amjmalta@gmail.com

Fid-dinja moderna l-bniedem għamel ħafna avvanz fil-kummerċ, fit-teknoloġija, fil-mezzi tat-trasport u ħafna iktar. Dan l-avvanz wassal ukoll biex id-dinja taffaċċja ħafna sfidi li qed jiżdiedu fosthom kif flimkien nistgħu ngħixu fil-paċi, kif nistgħu nsiru tolleranti u rispettużi lejn xulxin f’dinja li dejjem tinbidel.

Naħseb li kulħadd għandu s-sehem tiegħu fil-koeżistenza paċifika tagħna. Ir-reliġjon hija bla dubju ta’ xejn strument effettiv ħafna biex tiggwida lin-nies biex ikunu rispettużi ma’ xulxin.

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana, li dejjem temmen fl-armonija, il-libertà reliġjuża, il-koeżistenza paċifika u r-rispett reċiproku, minħabba dan id-dmir nazzjonali tagħha, organizzat il-konvenzjoni annwali dwar it-tema ‘Flimkien għall-paċi’ nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2022.

L-għaqda u fratellanza

Din hija t-tradizzjoni tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana li norganizzaw sessjoni speċifikament fejn nistiednu l-mistidnin mir-reliġjonijiet differenti, bħala sinjal ta’ għaqda, armonija u fratellanza universali.

F’din il-konvenzjoni annwali diversi kelliema taw id-diskorsi tagħhom u enfasizzaw fuq l-importanza u l-benefiċċji tal-paċi. Kulħadd kien jaqbel dwar il-fatt li l-paċi u l-armonija huma l-pedament tal-progress u l-prosperità tagħna.

Mingħajr Alla m’hemmx paċi

Il-qofol tad-diskorsi kollha kien li l-paċi tiġi minn Alla. Jekk m’hemmx Alla, m’hemmx paċi. Il-paċi qatt ma tista’ tinkiseb jekk ma nemmnux f’Alla li jgħaqqadna. Dan jista’ jinkiseb biss meta nifhmu u niżviluppaw ir-realizzazzjoni li hemm Benessri Akbar fuqna li jixtieq il-paċi għan-nazzjonijiet kollha u għall-pajjiżi kollha.

Alla li Jista’ Kollox għarrafna li: Huwa s-Sovran; Hu Pur u jippurifika lill-oħrajn. Huwa sigur mill-impuritajiet kollha u jissalvagwardja lill-oħrajn. Hu s-Sors ta’ Paċi vera u ta’ dejjem għal kulħadd.

Barra minn hekk, fil-Koran Imqaddes tgħallimna li Alla hu, “Mulej tad-Dinjiet kollha”. Dan ifisser li, Huwa l-Mulej tal-Insara, il-Mulej tal-Ħindu, il-Mulej tal-Lhud, il-Mulej tal-Musulmani u tabilħaqq il-Mulej tan-nies kollha. Mulej tad-Dinjiet kollha jiġbor fih lil kulħadd u jiftaħ l-akbar toroq u mogħdijiet possibbli għall-paċi u l-armonija.

Triq waħda biss li twassal għall-paċi

Il-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi fuqu, għallimna li hemm triq waħda biss li twassal għall-paċi ta’ dejjem u dik hija t-triq ta’ Alla li Jista’ Kollox. U meta wieħed jemmen bil-qalb fil-Ħallieq kif jista’ jiġi injorat il-ħolqien Tiegħu?

Wieħed mill-kelliema qal li jekk verament irridu l-paċi allura rridu niftakru li, “il-paċi tibda minni, minn kull wieħed u kull waħda minna”. Huwa tajjeb li nixtiequ l-paċi, imma huwa iktar importanti   x’qed nagħmlu aħna biex nilħqu dan l-għan. Waħda mill-kelliema enfasizzat l-importanza tal-paċi fi ħdan il-familji u qalet li huwa importanti x’wirt nixtiequ nħallu warajna u xi jfisser dak il-wirt.

Il-paċi bejn ir-reliġjonijiet

F’din il-konvenzjoni annwali Monsinjur Alfred Vella ta d-diskors tiegħu, u enfasizza l-importanza tal-paċi bejn ir-reliġjonijiet kollha u partikolarment il-paċi bejn il-Musulmani u l-Insara u qal li l-paċi hija possibbli. Huwa semma referenzi mill-Koran Imqaddes u l-Bibbja Mqaddsa dwar il-promozzjoni tal-paċi u l-armonija. Huwa qal li din il-laqgħa hija sinjal ċar li nies ta’ kull twemmin jistgħu jingħaqdu u jgħixu flimkien fil-paċi u l-armonija u flimkien nistgħu nibnu soċjetajiet aħjar u armonjużi.

Meta nistudjaw l-istorja umana nsibu li l-gwerer u l-konflitti ma kinux l-għażla tajba imma l-paċi u l-armonija kienu l-aħjar l-għażla għall-benesseri tas-soċjetà. Għalhekk, huwa ferm importanti li d-dinja tal-lum titgħallem din il-lezzjoni u għandha tbiddel id-direzzjoni tagħha lejn aktar paċi u armonija.

Nirrispettaw is-sentimenti reliġjużi

Wieħed mill-prinċipji ewlenin għall-bini ta’ soċjetajiet paċifiċi u armonjużi huwa li nirrispettaw is-sentimenti reliġjużi ta’ xulxin meta ngħixu flimkien f’soċjetà multikulturali u multireliġjuża.

Ir-rispett tas-sentimenti reliġjużi huwa lezzjoni sabiħa għat-twaqqif tal-paċi u l-ħbiberija mgħallma lilna mill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih.

Darba, matul ħajtu, Musulman u Lhudi kienu involuti f’argument. It-tnejn sostnew is-superjorità relattiva tal-profeti rispettivi tagħhom. Jidher li l-konkorrent Musulman seta’ għamel it-talba tiegħu b’mod li weġġa’ s-sentimenti tal-Lhudi hekk kif resaq lejn il-Qaddis Profeta Muħammad u lmenta kontra l-Musulman. Malli sema’ l-ilment, il-Qaddis Profeta Muhammad, is-sliem għalih, wissa biex ma wieħed ma jkunx insensittiv lejn is-sentimenti ta’ ħaddieħor.  U stqarr, “Teżaltawnix aktar minn Mosè.”

Tali kienu l-istandards għoljin ta’ diċenza u korteżija tal-Qaddis Profeta Muħammad, mitluba mis-segwaċi tiegħu anke f’mumenti ta’ dibattitu teoloġiku jaħraq.

Nemmen bis-sħiħ li m’għandniex għażla oħra ħlief li ngħixu flimkien fil-paċi u fl-armonija, u nippromwovu l-fratellanza u l-ħbiberija universali fost in-nies tal-ġnus kollha u ta’ kull twemmin. ‘Flimkien għall-paċi’ huwa messaġġ prezzjuż u siewi li d-dinja trid titgħallem f’dan il-punt kritiku tal-istorja umana.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 61

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Id-Dawl | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Values and morality form and define a society

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Peace – A Dream or Reality?

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Peace | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Żwiġijiet f’etajiet żgħar

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Multiculturalism and the Maltese nation

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim Malta with Id-Dar tal-Providenza

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta was very happy to give a helping hand to the New Year Day fundraising event of Id-Dar tal-Providenza. The Ahmadiyya Muslim Community served traditional Lunch and Dinner; and helped in responding to the telephone calls during the fundraising event “Festa ta’ Ġenerożità” that raised €1,445,665 for Id- Dar tal-Providenza – a home for the disabled people.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Happy New Year 2023

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Attire of Righteousness

Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u l-Maħdias, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, jgħid:

Libasu-Taqwa – il-libsa tas-sewwa hi terminu tal-Koran Imqaddes. Din turi li s-sbuħija spiritwali u t-tiżjin spiritwali tistgħu takkwistawhom biss bis-sewwa. Is-sewwa tfisser li bniedem għandu, bl-akbar ħila tiegħu, jaqdi r-responsabbiltajiet li għandhom x’jaqsmu mal-kapaċitajiet u l-patt ta’ fidi ma’ Alla bħala fiduċja sagra. Għandu wkoll iqis sew x’obbligazzjonijiet għandu ma’ sħabu l-bnedmin u ma’ dak kollu maħluq minn Alla bħala fiduċja imposta fuqu. Hu għandu jimxi fit-triq tas-sewwa sal-inqas dettall skont l-akbar ħila tiegħu.” (Ruhani Khazain V. 21, p. 210)

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

The true purity

IL-PUREZZA VERA

“Huwa xieraq li intom tissimpatizzaw mal-oħrajn u li tippurifikaw lilkom infuskom sabiex intom tkunu tistgħu tieħdu sehem sa ċertu grad mill-kwalitajiet tal-Ispirtu Qaddis. Ftakru li mingħajr l-Ispirtu Qaddis ma tistgħux takkwistaw il-purezza vera. Warrbu għalkollox ix-xewqat bażiċi annimaleski li qegħdin ġewwa fikom, u segwu t-triq tal-kuntentizza ta’ Alla, għalkemm hi l-idjaq u l-iktar diffiċli minnhom kollha. Titgħaxxqux bil-pjaċiri tad-dinja, għaliex jeħdukom ’il bogħod minn Alla.

Dik it-tbatija li togħġob lil Alla hi aħjar mill-pjaċir li ma jogħġbUx. Dik it-telfa li togħġob lil Alla hi aħjar mir-rebħa li trebbaħkom il-korla Tiegħu. Aħarbu dik l-imħabba li tressaqkom lejn l-għadab ta’ Alla. Jekk tersqu Lejh b’qalb safja, Hu jgħinkom b’kull mod u l-ebda għadu ma jkun jista’ jagħmlilkom ħsara.” (Ruhani Khazain V. 20, p. 307)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Season’s Greetings

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , | Leave a comment

The Purpose of Worship

L-GĦAN TAL-QIMA

It-Talb inaddaf l-impuritajiet

Fil-qosor, it-talb huwa l-eliżir li jibdel koċċ trab f’deheb pur. Huwa l-ilma li jnaddaf l-impuritajiet ġewwiena. B’dan it-talb l-ispirtu jdub u jiġri bħall-ilma biex jintefa’ mimdud fuq l-għatba ta’ Dak li hu Qaddis. Jieqaf quddiem il-preżenza ta’ Alla, ibaxxi rasu u jimtedd Quddiemu. Is-Salat (it-Talb) imgħallma mill-Iżlam huma biss riflessjoni tiegħu. Il-waqfien tal-ispirtu jfisser li hu lest biex isofri minn kull sofferenza u li jobdi kull amar f’isem Alla.

Il-prostrazzjoni tal-ispirtu quddiem Alla tfisser li, biċ-ċaħda tal-imħabba u relazzjonijiet oħra, l-ispirtu dar lejn Alla u ta lilu nnifsu Lilu biss. B’din il-prostrazzjoni tal-ispirtu li sseħħ fuq l-għatba ta’ Alla, u li biha huwa jkun abbanduna l-ħsibijiet personali tiegħu, l-ispirtu jitlef l-identità proprja tal-eżistenza tiegħu. Din hija t-talba li tgħin biex tistabbilixxi l-għaqda ma’ Alla, u din hija t-talba li x-Xarija Iżlamika għażlet mit-talb ta’ kuljum tas-Salat ħalli t-talb fiżiku jispira t-talb spiritwali.

Il-ġisem u l-ispirtu

Alla l-Omnipotenti sawwar lill-bniedem b’tali mod li l-ispirtu jinfluwenza l-ġisem u l-ġisem fl-istess ħin jinfluwenza l-ispirtu. Meta l-ispirtu jħossu mdejjaq, l-għajnejn idemmgħu; u meta l-ispirtu jħossu kuntent, il-wiċċ jilma bil-ferħ, u wieħed anki jħoss li jkun irid jidħaq. Bl-istess mod, meta l-ġisem ikun maħkum bl-uġigħ jew bid-dwejjaq, l-ispirtu wkoll iħoss is-sofferenza. Meta żiffa friska tagħti l-ħajja lill-ġisem l-ispirtu jħossha wkoll.

B’hekk, l-għan tal-qima huwa li, bis-saħħa tar-relazzjoni reċiproka bejn il-ġisem u l-ispirtu, l-ispirtu jista’ joqrob lejn Dak li hu Qaddis u jinvolvi ruħu f’waqfien u f’medd spiritwali. Minħabba li l-bniedem irid iħabrek għall-progress, dan it-talb ukoll isir tip ta’ tħabrik. Huwa pjuttost evidenti li meta żewġ affarijiet ikunu marbuta ma’ xulxin u mmissu wieħed minnhom, l-oġġett l-ieħor jiċċaqlaq ukoll. Iżda l-waqfien, il-medd u l-prostrazzjoni b’mod fiżiku fihom infushom m’għandhomx preġju jekk sforz ma jsirx biex l-ispirtu wkoll ikun involut f’dawn il-movimenti ta’ Qiyam, Ruku u Sajdah [pożizzjonijiet differenti waqt it-talb].

Il-ħajja fil-mogħdija ta’ Alla

Dan l-involviment jiddependi mill-għarfien veru li hu wkoll jiddependi mill-grazzja Divina. Minn mindu Alla ħalaq lill-bniedem Huwa għamilha dritt tiegħu li, bis-saħħa tal-grazzja Tiegħu biss, Huwa jbierek bl-Ispirtu Qaddis Tiegħu lil kull min jixtieq Hu. Imbagħad, bis-saħħa tal-Ispirtu Qaddis, huwa jdaħħal l-imħabba Tiegħu f’dik il-persuna, jikkonċedilu l-verità u l-perseveranza, isaħħaħlu l-għarfien tiegħu b’diversi sinjali u jwarrablu d-dgħufijiet tiegħu sakemm ikun prattikament lest biex jerħi ħajtu stess fil-mogħdija Tiegħu. Huwa jistabbilixxi din ir-relazzjoni soda mal-Esseri Etern, ħalli l-ebda traġedja ma teqred u l-ebda xabla ma tferi, għaliex din l-imħabba la hija msejsa fuq motivi temporanji u lanqas assoċjata max-xenqa għall-ġenna jew il-biża’ mill-infern, u lanqas għandha x’taqsam mal-kumditajiet dinjin, u aktar u aktar, mal-għana u r-rikkezzi. Pjuttost din hija relazzjoni li jagħrafha biss Alla.

Żewġ imħabbiet

Dak li jidher aktar stramb huwa li l-ilsir ta’ din l-imħabba ma jkunx jista’ jifhem in-natura vera ta’ din ir-relazzjoni u lanqas jifhem ir-raġunijiet warajha għax din hija relazzjoni bla fini ta’ żmien. Mhijiex ibbażata fuq l-għarfien u l-fehim spiritwali, għax dawk jiġu biss wara biex idawlu r-relazzjoni. Hija bħal nar li jinsab ġewwa ġebla iżda x-xrar jidher biss meta din tinħakk.

Persuna bħal din, minn naħa, ikollha mħabba personali lejn Alla l-Omnipotenti u, minn naħa oħra, ikollha simpatija u xewqa enormi għar-riforma tal-umanità.

Għal din ir-raġuni, mhux biss tgawdi relazzjoni mad-Divin li l-ħin kollu tressaqha lejn Alla, iżda jkollha wkoll relazzjoni mal-umanità li tattira l-erwieħ imħeġġa tagħhom lejha. Hija bħax-Xemx li tiġbed is-saffi tal-art lejha u mbagħad hija stess tinġibed f’direzzjoni oħra.

L-istess jiġri lil dawk in-nies li, f’terminoloġija Iżlamika, jissejħu Nabi (Profeta), Rasul (Messaġġier) u Muħaddas (wieħed li hu mbierek bit-taħdit Divin). Huma mbierkabil-komunikazzjoni u d-diskors qaddis u Divin, iseħħu l-mirakli f’idejhom, ħafna mit-talb tagħhom jinstema’, u Alla l-Omnipotenti ħafna drabi jinfurmahom bl-aċċettazzjoni tat-talb tagħhom.

(Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u l-Maħdias, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ruhani Khazain V. 20, p. 223-225)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, Allah Almighty, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Id-Dawl 60

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Giving True meaning to Solidarity

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Is morality possible without God?

Il-moralità hija possibbli mingħajr Alla?

Laiq Ahmed Atif | It-Torċa | Sunday 18 December | amjmalta@gmail.com

Mistoqsija li ssir f’dawn il-jiem forsi aktar minn qatt qabel minn dawk iż-żgħażagħ li ma kellhomx gwida xierqa u dawk li ma jsegwux ir-reliġjon hija li peress li l-edukazzjoni tad-dinja twassal għal morali tajba u l-etika tiġi mgħallma fl-iskejjel, allura x’inhu l-għan u l-bżonn tar-reliġjon? Jingħad li l-morali tista’ titnissel mingħajr ebda edukazzjoni reliġjuża; fil-fatt jingħad li nies li ma jsegwux ir-reliġjon għandhom morali aħjar minn nies reliġjużi. Barra minn hekk, ħafna atei jgħidu wkoll li m’għandniex bżonn lil Alla biex ngħixu ħajja deċenti u morali.

Imma, fil-verità, ladarba Alla jitneħħa mill-istampa, il-bażi u l-pedament għall-moralità jisparixxu wkoll. Il-boxxla morali ma tibqax teżisti u kull sforz biex tiddefinixxi l-moralità jsir eżerċizzju għalkollox bla sens.

Alla huwa s-sors aħħari

Fl-Iżlam, il-moralità ġejja minn Alla. Alla huwa s-sors aħħari tal-kwalitajiet morali kollha. Nitgħallmu nkunu grazzjużi, għax Alla hu Grazzjuż. Nitgħallmu nkunu ħanina, billi nipprattikaw il-Ħniena ta’ Alla, fiċ-ċirku tagħna u fil-livell tagħna. Nitgħallmu prinċipji morali sbieħ li nsegwu f’ħajjitna minn Alla u t-Tagħlim Tiegħu.

Nemmen li l-moralità tassew, tassew ġejja minn Alla, u l-bnedmin ma jistgħux jivvintawha għalihom infushom. Għax, jekk m’hemmx għalliem, jekk m’hemmx gwida, kif nistgħu niddistingwu dak li hu tajjeb u dak li mhux. Dik il-forza li tagħtina l-fehim biex niddistingwu t-tajjeb mill-ħażin hija t-tagħlim ta’ Alla. U dik il-gwida morali, linji gwida morali, ġejjin mill-Mulej li huwa l-Għalliem ta’ kull morali u etika.

Moralità u Spiritwalità

Skont it-tagħlim Iżlamiku, il-ħajja reliġjuża għandha żewġ partijiet li huma, il-moralità u l-ispiritwalità.

Mill-azzjonijiet tal-bniedem, dawk li għandhom x’jaqsmu mal-bnedmin u huma ta’ karattru umani jissejħu morali. L-istess azzjonijiet, meta huma relatati ma’ Alla, jissejħu spiritwali u jiffurmaw parti mill-ħajja spiritwali tal-bniedem.

Raġel li jigdeb lil irġiel oħra huwa giddieb; jikkommetti l-immoralità tal-gideb. Jekk jigdeb lil Alla, dan ifisser li hu mejjet spiritwalment. Biex il-bniedem ikun ġust u twajjeb, il-bniedem għandu jkollu jieħu ħsieb ta’ dawk it-tnejn, jiġifieri l-moralità u l-ispiritwalità; u għandu jkollu relazzjoni tajba ma’ Alla u mal-bniedem. Għalhekk l-istati morali u spiritwali huma konnessi mill-qrib ma’ xulxin, u ma nistgħux nisseparawhom. Li tħalli xi waħda minn dawn it-tnejn tfisser li nofs il-kwalitajiet nobbli li persuna għandu jkollha, tneħħew mill-karattru ta’ persuna.

Min hu bniedem tajjeb

X’inhi d-definizzjoni tal-bniedem tajjeb? Il-Koran Imqaddes iwieġeb din il-mistoqsija u jgħid li, “għal dak li l-imwieżen tiegħu huma tqal, ikollu ħajja pjaċevoli. Imma għal dak li l-imwieżen tiegħu huma ħfief, l-infern se jkun il-lokalità tiegħu.” (101:7-10)

Jiġifieri, dak li l-għemejjel u l-morali tajba tiegħu huma aktar huwa persuna ta’ morali tajba, u dak li l-għemejjel ħżiena tiegħu huma aktar jissejjaħ bniedem ta’ morali ħażina.

Pereżempju, jekk student iwieġeb disa’ mistoqsijiet b’mod korrett iżda t-tweġiba tiegħu għall-għaxar mistoqsija ma tkunx korretta mhux se jiġi kkastigat għaliha. Bl-istess mod it-tobba wkoll jikkommettu żbalji xi drabi imma jekk ġeneralment il-pazjenti tagħhom ifiqu, huma meqjusa tobba tajbin. Dan ifisser li persuna morali huwa dak li l-kwantità tal-virtujiet tiegħu hija kbira ħafna minn dak tal-vizzji tiegħu. Bl-istess mod, persuna immorali tkun waħda li l-vizzji tagħha jegħlbu l-virtujiet tagħha. Jiġifieri, jekk it-tjubija se tkun ikbar mill-ħażen, din hija moralità tajba tal-bniedem.

Tistaʼ tiġi mgħallma l-Moralità?

Mistoqsija oħra hija li, tista’ tgħallem u titgħallem il-moralità? It-tweġiba hija għaliex le? Il-Koran Imqaddes huwa pjuttost ċar fuq il-punt. Skont il-Koran Imqaddes, il-ħajja morali hija li kapaċi titjieb. Jgħid il-Koran Imqaddes: “Mela kompli tfakkar: żgur li t-tfakkir jagħmel qligħ. Kompli twissi, għax it-twissija dejjem tgħin.” (87:10)

Meta naqraw dwar il-ħajja tal-Messaġġiera ta’ Alla nsibu li kienu dejjem jiggwidaw lin-nies tagħhom dwar il-moralità u l-ispiritwalità, u qatt ma jegħjew jagħtu pariri tajbin lill-poplu tagħhom. Parir tajjeb qatt ma jmur bla premju.

L-ilma jitfi n-nar

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana spjega dan is-suġġett b’mod sabiħ ħafna li l-moralità tista’ tiġi mgħallma, ir-riforma hija possibbli, il-bidla minn attivitajiet immorali lejn il-moralità mhix biss possibbli imma fattibbli. Hu qal:

“Taħsbux, intom midinbin. It-talb tiegħek se jinstema’ jew le? Taħsibx bħal dan. Il-bniedem jiżbalja, imma jasal żmien meta jkun kapaċi jegħleb lilu nnifsu bħala midneb. Din is-setgħa li tegħleb lill-midneb hija mibnija wkoll fin-natura tal-bniedem.

L-ilma jitfi n-nar. Dan huwa parti min-natura tiegħu. Tkun xi tkun il-qawwa tan-nar, meta l-ilma jinżel fuq in-nar irid jitfih. Dan huwa naturali. Hekk hi l-purifikazzjoni parti min-natura tal-bniedem. Kull bniedem għandu din il-propjetà – li hija purifikazzjoni. Taqtax qalbek għax kont involut fid-dnub. Id-dnub huwa bħal tebgħa fuq wiċċ biċċa drapp. Jista’ jinħasel.

Id-drawwiet tiegħek, id-dispożizzjonijiet tiegħek, jistgħu jkunu ddominati dejjem mill-passjonijiet tiegħek. Itlob lil Alla tibki, ibki, Hu ma jħallix it-talb tiegħek jinħela. Huwa mimli mogħdrija.”

Il-messaġġ hu mimli tama. Huwa l-messaġġ tal-Koran Imqaddes. Jidher ċar daqs il-kristall li n-natura umana għandha xi ħaġa inkorporata li meta tintuża taħsel kull dnub u kull immoralità.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

The doors of forgiveness

IL-BIBIEN TAL-MAĦFRA

Imam Laiq Ahmed Atif | Il-Leħen | Sunday 11 December 2022 | amjmalta@gmail.com

Il-bniedem mhux perfett u jagħmel żbalji f’ħajtu. Xi drabi, meta jiżdied il-piż tal-ħażen u tad-dnub, il-bniedem jaħseb li issa se jingħalqu għalih il-bibien kollha tal-maħfra. Bniedem bħal dan jaħseb li m’hemm l-ebda mod għall-fejqan spiritwali, u m’hemmx għażla għat-trasformazzjoni tiegħu.

Alla ddikjara b’leħen qawwi u ċar lil dawn in-nies li Sidhom huwa Ħanin u l-Aktar li Jaħfer. Il-Koran Imqaddes jitfa’ dawl b’mod komprensiv fuq dan is-suġġett u jiftaħ il-bibien wesgħin lejn it-trasformazzjoni spiritwali u l-fejqan tar-ruħ, permezz tal-indiema u t-tfittxija tal-maħfra.

Taqtax qalbek

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li, “Issirx bla tama mill-ħniena ta’ Alla; għax ħadd ma jitlef tama mill-ħniena ta’ Alla ħlief dak li ma jemminx.” (12:88)

Il-vers jistabbilixxi prinċipju perfett ta’ suċċess mhux biss f’materji spiritwali iżda wkoll fl-affarijiet tad-dinja wkoll biex qatt ma titlef it-tama, taqtax qalbek taħt kull ċirkostanza.

Tabilħaqq, l-għerq tal-biċċa l-kbira tal-fallimenti jinsab fit-telfa tat-tama; jew biex taqta’ qalbek. Min jaqta’ qalbu, min jitlef it-tama mis-suċċess qatt ma jista’ jilħaq l-għan tiegħu. Tabilħaqq, qatt ma jista’ jaġixxi kif suppost.

Għal kull marda hemm rimedju

Fl-isfera spiritwali n-nies li ma jemmnux fil-maħfra tad-dnubiet qatt ma jħossu l-ħeġġa li jagħmlu sforz sħiħ biex jegħlbuhom. Bl-istess mod, dawk li ma jemmnux li n-natura umana hija safja u nadifa u li l-bniedem ġie mogħni b’setgħa u fakultajiet kbar ma jippruvawx jiżviluppawhom sal-ogħla limitu tagħhom.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, għallem din il-lezzjoni suprema u qal li qatt ma għandkom iċċedu għad-disprament. Huwa qal: “Għal kull marda hemm rimedju, ħlief il-mewt.”

Id-dnub jew mard spiritwali

Tabilħaqq kull suċċess jinsab fit-tama u fl-azzjoni, mhux fil-ħolm vojt li ma jmurx lil hinn mill-ħolqien ta’ kastelli fl-arja. Sa fejn id-dnub jew mard spiritwali huwa konċernat għandu jiġi mfakkar li Alla huwa l-Ħanin u l-Aktar li Jaħfer. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

“Għid, ‘O qaddejja Tiegħi li wettqu eċċessi kontra ruħhom stess! Taqtgħux qalbkom mill-ħniena ta’ Alla, żgur Alla jaħfer id-dnubiet kollha. Tassew Hu l-Aktar li Jaħfer, Ħanin’.” (39:54)

Qatt mhu tard wisq

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, darba rrakkonta l-istorja ta’ persuna li qatlet 99 persuna u mbagħad ħass rimors. Huwa talab għall-aktar persuna infurmata u mar għandu. Meta staqsieh jekk kellux ċans għall-maħfra u s-salvazzjoni, ir-raġel l-ieħor esprima xokk, u qal li le m’għandux ċans għall-maħfra. Il-qattiel ħareġ is-sejf u qatel lil dan ir-raġel ukoll u issa n-numru ta’ qtil kien ta’ 100. Imbagħad fittex persuna oħra infurmata u qallu dwar persuna oħra. Meta mar għandu u staqsieh dwar il-possibbiltà tal-maħfra, qallu, “Ħalli l-belt ħażina fejn qed tgħix u mur f’belt tajba, u biex tkun man-nies twajba.” Il-qattiel iddeċieda li jagħmel dan iżda miet waqt li kien fi triqtu. Imbagħad, skont id-diskors, l-anġli tal-ħniena u l-kastig argumentaw fuqu. Eventwalment, Alla bagħat anġlu li għamel il-ġudizzju finali bil-kliem, “Araw ta’ liema miż-żewġt ibliet kien eqreb, u poġġuh man-nies tagħha.” Peress li kien eqreb lejn il-belt tan-nies tajbin, kien maħfur.

Il-bibien għall-maħfra

Din l-istorja għandha messaġġ ċarissmu li l-bibien għall-maħfra huma dejjem miftuħa beraħ sal-mewt tal-persuna, għal dawk li jridu jerġgħu lura għand il-Mulej tagħhom li huwa Ħanin u l-Aktar li Jaħfer.

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Imam visits Sedqa

Imam iżur il-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa

Rappreżentanti tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta ppreżentaw b’donazzjoni għadd ta’ Panettone u ċikkulatini lill-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa Malta.

F’messaġġ tal-okkażjoni, il-President tal-Komunità l-Imam Laiq Ahmed Atif qal li kulħadd jiżbalja fil-ħajja imma sostna li huwa importanti li wieħed jinnota b’dan l-iżball u jaħdem qatigħ biex jirranġa dak l-iżball. Filwaqt li indirizza lir-residenti tal-Komunita Santa Marija, huwa qalilhom li anke jekk il-vjaġġ huwa twil u diffiċli, m’għandhom jaqtgħu qalbhom qatt.

Huwa qal li, Alla tagħna huwa l-Ħanin u dejjem jixtieq tajjeb għall-ħolqien Tiegħu. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li, “Issirx bla tama mill-ħniena ta’ Alla; għax ħadd ma jitlef tama mill-ħniena ta’ Alla ħlief dak li ma jemminx.” (12:88)

Il-vers jistabbilixxi prinċipju perfett ta’ suċċess mhux biss f’materji spiritwali iżda wkoll fl-affarijiet tad-dinja wkoll biex qatt ma titlef it-tama, taqtax qalbek taħt kull ċirkostanza. Għax ‘wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’. Alla l-Ħanin jagħtina l-bxara t-tajba fil-Koran Imqaddes u jgħid: ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija (94:6).’

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim Community visits Caritas centres for recovering drug addicts

Imam Laiq Ahmed Atif and representatives of the Ahmadiyya Muslim Community held a half-day encounter with residents at the San Blas Therapeutic Community for Men and those in the Female Programme, both run by Caritas. 

The residents shared experiences of their recovery and Iman Atif praised their efforts for recovery. He urged them to forgive themselves, make amends to their loved ones, look ahead, work toward their goals and also seek God’s presence in their lives.

Gifts were handed to each resident. Other gifts will be distributed to residents in the Prison Inmates Programme, Dar Charles Miceli and the Tal-Ibwar Therapeutic Centre. Times of Malta

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

L-Imam Atif u l-komunità Ahmadiyya jżuru lir-residenti ta’ Caritas

L-Imam Laiq Ahmed Atif u l-Komunità Musulmana Ahmadiyya għal darb’oħra wrew ġest ta’ solidarjetà u mħabba lejn residenti li bħalissa qegħdin jagħmlu programm ta’ riabilitazzjoni fi ħdan iċ-ċentri terapewtiċi ta’ Caritas Malta.

Nhar is-Sibt li għadda l-Imam Atif flimkien ma’ rappreżentanti tal-Komunità Musulmana Ahmadiyya qattgħu nofs ta’ nhar mar-residenti tal-Male Shelter kif ukoll fil-programm terapewtiku għall-irġiel u għan-nisa f’San Blas. Il-komunità Ahmadiyya qassmet rigali f’dawn il-ġranet ta’ festi lil kull resident. Inġiebu rigali wkoll għall-programm terapewtiku tal-Prison Inmates Programme, Dar Charles Miceli u għaċ-ċentru terapewtiku tal-Ibwar.

Matul din iż-żjara r-residenti tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom fil-vjaġġ ta’ fejqan filwaqt li l-Imam Atif esprima magħhom kliem ta’ faraġ, kuraġġ u tama. Faħħar ukoll l-isforz kollu tagħhom f’dan iż-żmien u ħeġġiġhom jaħfru lilhom infushom, jirranġaw ir-rapporti tagħhom ma’ dawk l-aktar għeżież għalihom u ħarsu ’l quddiem ħalli tassew jilħqu għanijiethom. Fakkarhom ukoll biex iżommu lil Alla dejjem preżenti fil-ħajja tagħhom.

Filwaqt li akkumpanja lill-Iman Atif matul din iż-żjara, id-direttur ta’ Caritas Malta Anthony Gatt esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħbiberija li żviluppat bejn il-Komunità Musulmana Ahmadiyya u Caritas Malta. Irrikonoxxa wkoll is-sapport li din il-Komunità tagħti lil Caritas matul dawn l-aħħar sitt snin.

Ir-residenti taċ-ċentri terapewtiċi wkoll urew l-apprezzament tagħhom għar-rigali li rċevew u anki esprimew kemm tfisser għalihom żjara bħal din. Resident mill-programm tan-nisa esprimiet kif dawn il-laqgħat jikkonfermaw lilha u lil sħaba l-imħabba għalihom mill-komunità wiesgħa. Kompliet tispjega kif dawn ix-xorta ta’ viżti jxejnu l-idea żbaljata li ormaj twarrbu għalkollox mis-soċjetà. NewsBook.com.mt

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment