Qasmu l-Iftar flimkien

Source/Credit: www.tvm.com.mt/ June 1, 2019.

Il-President George Vella u martu kienu l-mistiedna speċjali tal-komunità Musulmana f’Malta għall-ikla tal-iftar li sseħħ waqt ix-xahar tar-Ramadan.

Bit-tema tar-Ramadan, il-Paċi u l-kunċett ta’ sawm fir-reliġjonijiet, il-President ingħaqad flimkien mal-komunità u mistiedna distinti oħrajn fejn ġiet diskussa l-importanza tas-sawm u l-iftar li fl-aħħar tal-ġurnata tgħaqqad u tiġbor il-komunitajiet flimkien għall-pranzu .

Il-President Vella qal li hemm bżonn akbar ta’ armonija u djalogu bejn is-soċjetajiet ta’ twemmin differenti filwaqt li faħħar lil Ahmadiyya Muslim Jamaat tal-inizjattiva inklussiva.

Dan l-avveniment sar bl-iskop biex titqajjem aktar kuxjenza u jitwassal aktar għarfien dwar it-twemmin u t-tradizzjonijiet Musulmani.

Preżenti għall-avveniment kien hemm rappreżentanti ta’ kull reliġjon. 

Posted in Iftar, Interfaith, is-Sawm, Peace Symposium | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jemmnu differenti u jieklu flimkien wara ġurnata sawm

Source/Credit: www.newsbook.com.mt

Bosta persuni ta’ twemmin differenti ngħaqdu flimkien għal ikla ftit jiem biss qabel ir-Ramadan jasal fi tmiemu, fejn flimkien ma’ persuni bi twemmin Musulman, kisru s-sawma tagħhom.

Fost l-oħrajn, għall-avveniment kien hemm il-President ta’ Malta George Vella u l-mara tiegħu. Skont stqarrija mill-komunità Musulmana f’Malta ġie spjegat li l-avveniment sar bil-għan li jippromwovi l-paċi fis-soċjetà billi bosta persuni jifhmu aktar lil xulxin u l-kulturi u r-reliġjonijiet differenti.

Il-programm beda billi nqraw xi partijiet mill-Quran. Imbagħad, intqal li l-President Abela tkellem dwar il-bżonn ta’ għaqda u djalogu bejn komunitajiet bi twemmin differenti filwaqt li faħħar lil Ahmadiyya Muslim Jamaat tal-inizjattiva li ħadu f’dan ir-rigward. Spjega li r-Ramadan huwa perjodu fejn wieħed jaħdem fuq id-dixxiplina tiegħu miegħu nniffsu, filwaqt li jidderieġi lil qalbu sabiex tifhem aktar u tempatizza mal-bżonnijiet tal-oħrajn.

Posted in Fasting, Iftar, Interfaith, Interfaith dialogue, is-Sawm, Islam, Ramadan | Leave a comment

Interfaith Dialogue Session at San Anton Palace

In an Dialogue Session, with H.E. Dr George Vella, the of Malta, at the San Anton Palace on May 8, 2019. In his opening address H.E. the President of Malta highlighted the importance of freedom of religion, cooperation and understanding. He further said that continuous interfaith dialogue based on mutual understanding and respect is a key for a harmonious coexistence.

Imam Laiq Ahmed Atif, president of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta presented H.E. the President of Malta, Maltese translation of books of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community, titled ‘World Crisis and The Pathway to and in an Unjust World’. Find these books through this link: http://ahmadiyya.mt/?mod=pubblikazzjonijiet

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Laiq Ahmed Atif, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Fasting: Cleansing the Soul

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Fasting, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment

Ramadan Mubarak to all

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

🌙🕋🌙 We wish you and your family a very Happy & Blessed Ramadan. 

May Allah accept all our Fasting, Prayers, Supplications and also Bless us with Prosperity, Health and Happiness during this Holy Month of Ramadan & always. Ameen 

كل عام وأنتم بخير

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Fasting, Ramadan | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 17

Id-Dawl (The Light) MAY 2019

(i) Forgiveness (ii) Prayers of the Holy Quran

(iii) The Ideal Family (iv) Purpose of Marriage

(v) Fasting: Cleansing the Soul (vi) Righteousness

(vii) Befriend God (viii) Etiquettes of Eating and Drinking 

Click here to read: ID-DAWL MAY 2019

Id-Dawl 17

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged | Leave a comment

Islam and Good Health

L-IŻLAM U S-SAĦĦA SANA

Salma S. Khan (Esperta tan-Nutrizzjoni)

Għal kull ħaġa li għandha x’taqsam mal-ħajja umana, l-Iżlam jipprovdi gwida għal ħajja sana u b’saħħitha. L-Iżlam jippromwovi t-teħid ta’ ikel li huwa tajjeb għas-saħħa u li wieħed jiekol bil-moderazzjoni. Rigward l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa, Alla jiddikjara fil-Koran:

“Intom li temmnu! Kulu mill-affarijiet tajba li Aħna pprovdejnielkom, u għidu grazzi lil Alla, jekk (tassew) lilu tqimu. Huwa pprojbixxa lilkom (il-laħam) ta’ annimali mejta, id-demm, laħam il-ħanżir, u kulma kien offrut (lill-idoli) minflok lil Alla.” (2:173-174) 

Hawnhekk, l-ewwel tliet kategoriji huma pprojbiti għax huma ta’ dannu għall-ġisem, u dak li hu ta’ dannu għall-ġisem huwa wkoll ta’ dannu għar-ruħ. Id-demm u l-laħam ta’ annimal mejjet bħala ikel jikkawżaw ħsara lis-saħħa u dan il-fatt ġie rikonoxxut minn ħafna awtoritajiet fuq il-mediċina. Barra minn hekk, skont l-Iżlam, l-ikel għandu jkun Ħalal u wkoll Tayyeb, għalhekk tajjeb għas-saħħa u pjaċevoli.

Barra minn hekk, l-ikel ma jaffettwax biss il-qagħda spiritwali u fiżika tal-bniedem, imma jaffettwa wkoll l-istat mentali tiegħu. L-ikel jilgħab irwol importanti fil-formazzjoni tal-karattru tal-bniedem, għalhekk, il-Koran Imqaddes jiddiriġina biex nikkonsmaw ikel tajjeb u leġittimu. Huwa jistqarr:

Intom il-bnedmin! Kulu minn dak li hu leġittimu u tajjeb fuq din l-art; u ssegwux il-passi tax-Xitan; tabilħaqq, huwa għalikom għadu ta’ vera.” (2:169)

F’dan il-vers, eżattament wara l-ordni li għandha x’taqsam mal-ikel, tissemma l-projbizzjoni biex ma nsegwux lix-Xitan. Din tirreferi għall-influwenza li l-azzjonijiet fiżiċi bħall-iffangar tal-ikel għandhom fuq il-kondizzjonijiet morali u spiritwali tal-bniedem. L-ikel li mhux leġittimu u mhux tajjeb għas-saħħa għandu tendenza li jgħarraq il-fakultajiet morali tal-bniedem u jfixkel l-iżvilupp spiritwali tiegħu.

Aktar minn hekk, tirreferi għall-ikel eċċessiv li jikkawża ħsara kbira lis-sistemi tal-ġisem. Ħafna mard fil-fatt huwa relatat ma’ drawwiet ta’ konsum ta’ ikel bla ebda kontroll bħad-dijabete, il-puplesija, il-mard tal-qalb u ċerti kankri. Alla jgħid fil-Koran:

Kulu u ixorbu iżda taqbżux il-limiti; tassew, Huwa ma jiħux gost b’dawk li jaqbżu l-limiti.” (7:32)

L-Iżlam iħeġġeġ il-moderazzjoni. Il-frażi taqbżux il-limiti’ tenfasizza l-importanza biex wieħed ma jikolx iżżejjed, anzi, tfakkar biex wieħed ma jikkonsmax dejjem l-istess tip ta’ ikel, imma għandu jvarja minn żmien għal żmien. U l-laħam, il-ħaxix, il-frott, eċċ., għandhom jiġu kkunsmati fi proporzjonijiet ġusti.

Interessanti li l-esperti tan-nutrizzjoni jirrikonoxxu l-fatt li meta wieħed iżomm dieta varjata bi proporzjonijiet ġusti, dan ikun essenzjali għal saħħa sana. Meta wieħed jiekol l-istess ikel kostantement ikun qed ikabbar ir-riskju li jiżviluppawlu għadd ta’ allerġiji.

Barra minn hekk, taħt il-gwida ta’ nutritionists ikkwalifikati u esperti oħra mediċi, ħafna gvernijiet fid-dinja, inkluż Malta, nedew kampanji biex wieħed jiekol sewwa. Dawn il-kampanji jippromwovu u jinkoraġġixxu ikliet li huma bilanċjati sew u għalhekk huma magħmula mill-gruppi ewlenin kollha tal-ikel, fosthom il-karboidrati, ix-xaħam, il-proteini u l-fajber. Bl-obeżità li qiegħda ssir problema fid-dinja kollha, studji ġodda li joħorġu kuljum jenfasizzaw kemm hu importanti li wieħed jiekol dieta sewwa, varjata u bbilanċjata bi proporzjonijiet korretti b’attentat ħalli wieħed inaqqas il-mard li huwa assoċjat mal-konsum ta’ ikel eċċessiv u li mhuwiex tajjeb għas-saħħa.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment