Ramadan and Fasting

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Fasting, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment

Prayers during Ramadan

Intention for Starting Fast – روزہ رکھنے کی نیت

Intention for Breaking Fast – روزہ کھولنے کی نیت

Prayer during first 10 Days – پہلے عشرہ رحمت کی دعا

Prayer during 2ND 10 Days – دوسرہ عشرہ مغفرت کی دعا

Prayer during Last 10 Days – تیسرا عشرہ نجات کی دعا

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19, Fasting, Prayers, Ramadan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ramadan 2020 Mubarak

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

We wish you and your family a very Happy & Blessed Ramadan.

May Allah accept all our Fasting, Prayers, Supplications and also Bless us with Prosperity, Health and Happiness during this Holy Month of Ramadan & always. May Almighty God have mercy on us and save us all from covid-19 pandemic and bless us to return to our normal lives very soon. Ameen

كل عام وأنتم بخير
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19, pandemic, Ramadan | Tagged , | Leave a comment

Pray For Heroes – COVID19

Let’s #PrayForHeroes.

In Islam we are taught that saving one innocent life is akin to the saving of the whole of humanity- how many generations are they saving in every shift?

The Holy Prophet Muhammad (sa) said that “one who is not grateful to people, is not grateful to Allah the Almighty either.”

THANK YOU OUR HEROES.

Thank You for Saving Human Lives.

#Malta #MaltaHeroes #covid19 #AhmadiyyaMalta

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19 | Tagged , , , | Leave a comment

Pray For Heroes – COVID19

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Islam and Economy – l-Ekonomija u l-Iżlam

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Malta, Malta Muslim Community, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Pandemic Coronavirus Covid-19

Il-Pandemija ta’ Covid-19 – Pandemic Covid-19

Alla tagħna Mimli bil-Grazzji, Dejjem Ħanin – Sid tad-dinjiet kollha, aħna nirrikorru għalik f’dan iż-żmien diffiċli u bla preċedent fl-istorja tal-bniedem, biex tagħtina l-maħfra, l-għajnuna, id-direzzjoni, il-mogħdrija u barkiet infiniti.

Mulej tagħna, inti ggwidajtna fil-Koran Imqaddes, il-Ktieb Qaddis Tiegħek li:

“Taqtgħu qalbkom qatt mill-ħniena ta’ Alla. (39:54)

Alla tad-dinjiet kollha Mimli bil-Grazzji, Dejjem Ħanin, illum aħna mdejqin ħafna, aħna nazzjon imdejjaq, qegħdin fi gwerra ma’ vajrus qerriedi li qed jhedded li ma jħallix lil pajjiżna, u fiż-żgur lill-umanità kollha, jeżisti aktar.

Għalhekk f’dawn iċ-ċirkostanzi, aħna niftakru fil-garanzija li tajtna li ‘m’għandna naqtgħu qalbna qatt mill-ħniena Tiegħek’.  

Mulej tagħna Mimli Mħabba u Ħniena, b’mod umli ħafna aħna nagħrfu l-fatt li wasalna f’punt li xejn ma jista’ jfejjaqna ħlief il-mogħdrija tiegħek. U għalhekk, b’dan l-inkwiet, aħna nitolbuk li għandna bżonn tal-ħniena Tiegħek.

Għandna kull fiduċja u tama li Inti l-Mulej Ħanin tagħna se jkollok ħniena minna. Il-għaliex, huwa Int li għedt fil-Ktieb Qaddis Tiegħek, il-Koran Imqaddes (2:187) li, kull meta l-qaddejja tiegħi jsibu ruħhom f’sitwazzjoni inkwetanti, u jsaqsu għalija, għidulhom li Jien ninsab fil-qrib, jiena parti minnkom. U kull meta, f’kull ħin, xi ħadd mill-qaddejja mwarrba, iddisprati u mdejqa tiegħi jsejħuli, jiena dejjem weġibt b’mod siewi għal dawn is-sejħiet ta’ wġigħ il-qalb. Għalhekk, inħeġġiġkom biex ma taqtgħux qalbkom u isimgħu minni. U nitlobkom temmnu fija, mhux biss bħala s-Sid u l-Ħallieq tagħkom, iżda emmnu wkoll fil-ħiliet tiegħi li nista’ nsalvakom u nħariskom mill-effetti devastanti ta’ kull epidemija u sofferenzi.

Mulej tagħna, flimkien nitolbuk biex issalvana mill-qerda kkawżata minn dan il-vajrus Covid-19 u minn kull pandemija simili oħra. Nitolbuk biex ikollok ħniena minna.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Coronavirus, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, pandemic, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 28

Id-Dawl (the Light) APRIL 2020

(i) Guide us to the right path

(ii) Forgive & have mercy

(iii) The Pandemic of Covid-19

(iv) What is Sin? (v) What is Virtue?

(vi) Together we Pray

Click here to read: ID-DAWL APRIL 2020

Id-Dawl 28

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Coronavirus, COVID_19, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Malta, pandemic, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment