Monthly Archives: October 2010

Quran burning plan in Florida September 2010

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, The Holy Quran - A Guidance for all mankind | Leave a comment

Plan of burning the Holy Quran

Today the world is riddled with problems; East to West, North to South, everywhere there are countless troubles and difficulties; in brief, every part of this planet is surrounded with huge discomfort. Human beings are suffering through poverty, fighting, killing, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, The Holy Quran - A Guidance for all mankind | Leave a comment

Local Islamic society condemns Koran burning

By Vanessa Macdonald – editorial@di-ve.com [www.di-ve.com] The local branch of an Islamic society, Ahmadiyya Muslim Jamaat, has strongly condemned plans to burn copies of the Koran on the anniversary of September 11. On the 9th anniversary of the attacks, the … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam | Tagged | Leave a comment

A Message of Peace

A Message of Peace The Founder of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, calls the world towards peace and writes a golden principle for the establishment of peace. In his book ‘A Message of Peace’ he writes: “O … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam stands for peace!, The Holy Quran - A Guidance for all mankind | Leave a comment

The importance of tolerance in the contemporary world

In an age where the electronic media has drawn us closer together into what is called a global village, or a global society, its benefits will only be felt when mutual goodness prevails, when mutual respect and understanding prevail. If, … Continue reading

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Fasting a commonality among religions

Laiq Ahmed Atif: The author is president of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. When we study the history of religions we find plenty of commonalities among different religions of the world. One commonality is fasting for the sake of the Almighty … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

The concept of devil in Islam Click Here: http://public.di-ve.com/streaming/on_demand_media_streamer.aspx?id=4266&encoding=8&backUrl=streaming/on_demand_event_encoding.aspx%3fid%3d4266

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

The burning of churches and Islam

Worship is common to all religions. What differs is only the manner and style of worship. Some people pray to God in a standing posture and some in a sitting posture. In some religions people remember God by kneeling to … Continue reading

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Donation to NFCAM by Ahmadiyya Jamaat

Donation from International Muslim Association The National Foster Care Association has been presented a donation of €1,000 by Laiq Ahmed Atif, of the Ahmadiyya Muslim Association Malta. The funds will help provide continued support for foster carers, explained Jason Zerafa, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

The history of religious persecution

Laiq Ahmed Atif The history of persecution is as old as human life on this earth. The religious history is full of examples of force and violence used in the name of religion by people who had no religion. People … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Ahmadiyya a small community with a big heart

Aħmadija….komunità żgħira b’qalb kbira Komunità integrata li tgħin lill-batut “Tmur biex tikri appartament u ssib li ma jridux jikrulek għax tkun Afrikan jew Musulman. Kien hemm min qalilna li ma ridx jikrilna appartament għax nispiċċaw nagħmluh moskea.” “Fuq il-karozzi tal-linja … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

Plan of burning the Holy Quran

The world need an end to wars 25 August 2010 Today the world is riddled with problems; East to West, North to South, everywhere there are countless troubles and difficulties; in brief, every part of this planet is surrounded with … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , | Leave a comment

Ejjew nirbħu l-pjaċir ta’ Alla

Illum il-ġurnata nsibu faqar kbir imxerred ma’ kullimkien fid-dinja. Hemm ammont kbir ta’ nies li huma inqas fortunati fil-pajjiżi kollha tad-dinja – fil-pajjiżi foqra kif ukoll fil-pajjiżi sinjuri. U b’xorti ħażina dan-numru ta’ nies li huma foqra qed jiżdied kuljum. … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Ahmadiyya donates at Refugee Camp

Xogħol ta’ karità fil-Kamp tar-Refuġjati Laiq Aħmed Atif, president u direttur tal-Komunità Aħmadija Musulmana f’Malta, qassam pakketti ta’ ikel lill-familji tal-Kamp tar-Refuġjati, f’Ħal Far fl-4 ta’ Settembru 2010. Il-Komunità Aħmadija fl-Iżlam hi organizzazzjoni reliġjuża, b’fergħat f’aktar minn 198 pajjiż, ġiet … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

The need for true justice

Il-bżonn ta’ ġustizzja vera Illum il-ġurnata kelma waħda tidher iktar sabiħa minn qatt qabel. Kelma żgħira li kull wieħed minna jrid jisma’ u jrid jara madwaru l-atmosfera tagħha. Din il-kelma hi “paċi”. Kemm hi żgħira però waħda mill-iktar kelmiet importanti … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

Poverty and basic human rights

Laiq Ahmed Atif, president, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ta’ Xbiex “The Gracious God will be merciful to those who show mercy to others. You show mercy to the dwellers of the earth, and the One in the heavens will have … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Respecting religious feelings and freedom

Laiq Ahmed Atif, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ta’ XbiexFreedom is a prerogative of all living things, man being no exception. Liberty is the most cherished fruit of life. Man is the epitome of liberty which is ingrained in him. His … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Let us build bridges not walls

Today the world is riddled with problems; East to West, North to South, everywhere there are countless troubles and difficulties; in brief, every part of this planet is surrounded with huge discomfort. Human beings are suffering through poverty, fighting, killing, unrest, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

The greatest Jihad

L-ikbar Ġiħad huwa r-riforma ta’ dak li jkun Illum il-ġurnata aħna ngħixu fid-dinja fejn għandna problemi u sfidi kbar madwarna. Ngħixu fid-dinja materjalistiku fejn kulħadd irid iktar mill-ieħor, fejn kulħadd irid jaqla’ iktar flus mill-oħrajn. Għandna iktar affarijiet tal-kumdità min-nies … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

The True Concept of Islamic Jihad

L-ikbar Ġiħad huwa r-riforma ta’ dak li jkun Illum il-ġurnata aħna ngħixu fid-dinja fejn għandna problemi u sfidi kbar madwarna. Ngħixu fid-dinja materjalistiku fejn kulħadd irid iktar mill-ieħor, fejn kulħadd irid jaqla’ iktar flus mill-oħrajn. Għandna iktar affarijiet tal-kumdità min-nies … Continue reading

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Malta: Small Island, great generosity

Laiq Ahmed Atif, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ta’ Xbiex All human beings are the people of God and progeny of Adam. Allah Almighty says: He loves those who love His people and take care of them and feels mercy for … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Serving Humanity | Leave a comment

Donation to MCCF

PRESIDNET WAS PRESENTED WITH A DONATION President of Malta, H.E. Eddie Fenech Adami is presented with a donation in aid of the Malta Community Chest Fund by Mr Laiq Ahmed Atif on behalf of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, a … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

A fresh perspective

Sa mill-bidu tagħha fl-1889, il-Komunità Aħmadija fl-Iżlam ilha tmexxi sforz globali biex tarġa’ tqajjem mill-ġdid il-messaġġ veru u ta’ paċi tal-Iżlam kif mgħallem mill-Profeta Qaddis Muħammad (il-paċi u l-barka ta’ Alla jkunu miegħu). Dan il-qawmien tat-tagħlim veru Iżlamiku nbeda mill-fundatur … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Ahmadiyya donates to Hospice

Laiq Ahmed Atif, the president and director of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta visited the offices of The Malta Hospice Movement to make a contribution in the noble work of the Hospice Movement. During his visit to the Balzan offices, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Tree planting by Ahmadiyya Community Malta

Thursday 16th September 2010 The Hon George Pullicino Minister for Resources and Rural Affairs attended a tree planting event this morning by the Ahmadiyya Muslim Jamaat Community. Mr. Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta said; “We are … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Love for All

Imħabba għal kulħadd F’dan iż-żmien meta ċerti forzi huma nvoluti biex jagħmlu ħsara kbira lill-paċi tad-dinja, meta sensibilitajiet ħżiena qed jisparkjaw kontra xulxin bla bżonn u l-ħitan tal-mibegħda u t-tolleranza qed jinbnew, l-oġġettiv tal-istabbilizzazzjoni tal-paċi u l-imħabba huwa dejjem iktar … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Respecting, protecting places of worship

Laiq Ahmed Atif, president, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ta’ Xbiex Religious places are built to worship in them, and wherein the name of Allah the Creator of the entire universe is oft commemorated. Places of worship are very sacred and … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

May peace prevail on this earth

A few weeks ago I visited the Argotti Gardens in Floriana, where I saw written on a pole “May peace prevail on earth”. These few words drew my attention to write something about this important topic. The single most important malady of the … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Leave a comment

Ahmadiyya helps Dar tal-Providenza

18th September 2010 Laiq Ahmed Atif, president and director Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta presented 25 food packets to Fr. Martin Micallef, the director of Dar tal-Providenza, as a donation for residents of this institution. Laiq Ahmed Atif explained about the social, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

Local Islamic society condemns Koran burning

By Vanessa Macdonald – editorial@di-ve.com [www.di-ve.com] The local branch of an Islamic society, Ahmadiyya Muslim Jamaat, has strongly condemned plans to burn copies of the Koran on the anniversary of September 11. On the 9th anniversary of the attacks, the Dove World … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

Nistgħu nagħmlu l-ambjent aħjar

Fid-dinja kontemporanja tal-lum, in-nies qed jibbenifikaw mill-invenzjonijiet xjentifiċi, li bidlu l-ħajja tagħna kompletament. Dawn l-invenzjonijiet xjentifiċi huma ta’ benefiċċju kbir għalina lkoll. U issa ma naħsbux li nistgħu ngħixu mingħajrhom. U minħabba dawn l-invenzjonijiet naraw bidla kbira fil-klima u t-tniġġis qed … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , | Leave a comment

Churches in Muslim countries

Churches, synagogues and mosques are all places of worship, wherein the name of God the Creator and Lord of the entire universe is oft-commemorated. Thus, they all are very sacred and holy and deserve to be respected and honoured fully, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment

Why more people turn to drugs?

In the contemporary world, man, as a whole, has reached a high standard of achievement in material progress. Human society, no doubt, is benefiting from the fruits of today’s scientific progress. The rays of this progress have reached far and … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged | Leave a comment