Loneliness, solitude & families

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Healthy families and upbringing of children

FIL-ĦEMDA TAL-LEJL: Imħabba fil-familja u t-trobbija tajba tat-tfal (Caring and loving family and proper upbringing of children). Mary Gauchi ma’ Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, programm ta’ diskussjoni fuq Radju Malta 4 ta’ Ġunju.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Food donation to the Malta Trust Foundation

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta visited the offices of the Malta Trust Foundation and presented a food donation for persons living in poverty within the Senglean community.

The food was provided through a collaboration between Humanity First Switzerland and Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. Humanity First is an international relief and humanitarian wing of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Its mission is to provide assistance to those in need, and to serve socially disadvantaged individuals and poorer families.

The donation was presented to Her Excellency President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca, the Chairperson of the Malta Trust Foundation, by Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, together with Youth Leader Haroon Ahmad Khan.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inter-Religious dialogue

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Attaining purity

Il-ksib tas-safail-Leħen, il-Ħadd 30/05/2021

Alla ħalaq l-umanità bħala l-aqwa ħolqien. Alla jixtieq li l-bnedmin għandhom ikunu mudelli eżemplari; u li l-bnedmin għandhom jimmanifestaw l-attributi ta’ Alla fil-karattru tagħhom u fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom.

Il-bniedem għandu jkun il-manifestazzjoni vera tal-attributi ta’ Alla. Għandu biex dejjem jipprova li jwettaq għemejjel tajba.

L-astinenza mid-dnub weħidha mhix xi ħaġa kbira fiha nnifisha. Ħafna annimali ma jwettqu l-ebda dnub, allura dawn jippretendu li huma perfetti?

Il-fatt hu li l-bniedem inħalaq għal għan ferm ikbar. Nistgħu aħna nippretendu li niġu ppremjati minn xi ħadd minħabba l-fatt li ma nkunu għamilnielu l-ebda deni? Le, tassew; huma l-għemejjel magħmula b’mod sinċier u b’lealtà sħiħa li jwasslu lil xi ħadd biex ikun jistħoqqlu li jiġi rikonoxxut u ppremjat.

Alla jixtieq li l-umanità għandha tgħix fil-paċi, tissodisfa d-drittijiet ta’ xulxin u tagħti kas u ttejjeb il-purità. Mingħajr azzjonijiet, sempliċiment il-kliem u x-xewqat ma jfissru xejn. Huwa għalhekk li dawk in-nies biss li jirreżistu kull ħażen u jagħmlu minn kollox biex iwettqu dak kollu li hu tajjeb se jkunu bħala l-aqwa ħolqien. Il-bniedem għandu jkun iktar imnikket u inkwetat dwar jekk għandux tieba jew le, u dan it-tħassib għandu jegħleb l-inkwiet u n-niket tad-dinja kollha.

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li l-fidil jista’ jikseb il-perfezzjoni biss jekk hu jnaqqas ix-xewqa għad-dnub u jmur ’il bogħod mix-xitan, u fl-istess ħin jagħmel kull għemil tajjeb u jimla l-qalb bl-imħabba ta’ Alla.

Biex wieħed jikseb is-safa u biex jgħix ħajja ġusta u perfetta mhijiex xi ħaġa faċli. Il-bniedem dejjem ifittex li jikseb ħajja pura li togħġob lil Alla. Imma ħafna drabi ma jafx kif jista’ jikseb il-ħajja purissima.

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana juri t-triq u jispjega l-modi li jwasslu għal dik il-funtana ta’ hena u purità eterna. Hu jgħid li l-fatt hu li s-safa vera tinkiseb meta wieħed sinċerament jindem minn ħajja midinba u jħabrek biex jgħix ħajja ta’ devozzjoni, li għaliha jeħtieġu tliet kundizzjonijiet.

L-ewwel, determinazzjoni sħiħa u sforz qawwi biex wieħed jeħles minn ħajja ħażina skont kemm għandu setgħa li jagħmel dan.

It-tieni kundizzjoni huwa t-talb; wieħed għandu jitlob bil-qalb lil Alla ħalli Dan jeħilsu minn din il-ħajja żienja b’idu stess, u jkebbes tali nar f’qalbu li jirriduċi l-ħażen kollu fi rmied, u jagħtih tant setgħa li jkun kapaċi jegħleb il-passjonijiet karnali kollha. Għandu jkompli jitlob lil Alla sakemm jasal il-waqt meta dawl Divin jixgħel f’qalbu u raġġ brillanti jaqa’ fuq ruħu biex itajjar id-dlamijiet kollha, jegħleb id-dgħufijiet tiegħu u jġib bidla radikali fih, għaliex it-talb bla dubju ta’ xejn għandu qawwa kbira.

It-tielet kundizzjoni hija li wieħed iżomm il-kumpanija tat-tajbin u ta’ dawk li huma perfetti, għaliex lampa tixgħel lil oħra.

Dawn huma tabilħaqq it-tliet metodi tal-ksib tal-ħelsien mid-dnub u metodi tal-ksib tas-safa u, meta jintlaħqu dawn il-kundizzjonijiet, ikunu finalment imberkin bil-grazzja Divina.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 42

ID-DAWL JUNE 2021: http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_042.pdf .

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl | Tagged , , , , , | Leave a comment

Khilafat: A Divine Leadership

The Holy Quran, which Muslims believe to be the direct Word of God, has promised Muslims who are good and righteous the reward of “Khilafat” whereby a “Khalifa” (Spiritual Successor), is appointed by Allah to continue the work of a Prophet. This is an elected office where the Holy Spirit superintends the election process. The Khalifa (Caliph) of Islam-Ahmadiyya is God’s man on earth.

The word Khilafat means succession, and the Khalifa is a successor to a Prophet of Allah whose goal is to carry to completion the tasks of reformation and moral training that were seeded by the Prophet. The community of followers of a Prophet of Allah continues to nurture its faith and practices under the blessing of the institution of Khilafat for as long as Allah wishes. Allah says in the Holy Quran:

“Allah had promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them Successors in the earth, as He made Successors from among those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them; and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear: They will worship Me, and they will not associate anything with Me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious.” (24:56)

Today the Ahmadiyya Muslim Community is the only Muslim community in the world that is united at the hand of one leader, who is known as the Khalifa. The Khalifa-tul Masih is the successor to the Promised Messiah, the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, His Holiness Mirza Ghulam Ahmad of Qadian (peace be upon him). After his demise in 1908, the institution of Khilafat (Caliphate) was re-established in Islam on 27 May 1908; this day (27 May) is celebrated as ‘Khilafat-Day’ in the Ahmadiyya Muslim Community. In 2008 the Ahmadiyya Muslim Community celebrated 100 years of the Khilafat.

The institution of Khilafat is the source of the Community’s unity, vibrancy, organisation, progress and its focus on peace. His Holiness Mirza Masroor Ahmad is the fifth Khalifa of the Ahmadiyya Muslim Community. Although Khilafat is not in any way a hereditary institution, His Holiness Mirza Masroor Ahmad also has the distinct honour of being the great-grandson of the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community. http://ahmadiyya.mt/?mod=kalifi

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Food Donation to Dar Leopoldo

Food boxes were donated to Dar Leopoldo – shelter for the Homeless people – in Gzira by the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. The food was provided in collaboration with Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta and Humanity First Switzerland – charitable wing of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. The donation was presented to Mr. Andrew Cauchi, the head of Dar Leopoldo.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment