Conference on National Unity

On behalf of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, together with youth leader Rauf Babar Sahib, it was truly a great pleasure and honour to attend and contribute to the conference about the National Unity held under the auspices of His Excellency, Dr George Vella, the President of the Republic of Malta, on Saturday 27th February 2021. #għaqdanazzjonali #malta

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Unity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Unity is Strength

FL-GĦAQDA HEMM IS-SAĦĦA

Bla dubju fl-għaqda hemm is-saħħa. Dan ifakkarni fi storja ta’ persuna għaqlija li kellha seba’ wlied subien. Fix-xjuħija tiegħu, meta ħaseb li jista’ jitlaq minn din id-dinja fi kwalunkwe mument partikolari, ried jgħallem lil uliedu lezzjoni prezzjuża tal-ħajja.

Ġurnata waħda talab lil wieħed minnhom biex iġiblu qatta oħtra. Imbagħad ta ftit minnhom lil kull iben, u qalilhom biex jippruvaw ikissruhom. Għalkemm kollha ppruvaw minn kollox, ħadd ma kien kapaċi jkisser il-qatta tal-oħtra. Il-missier imbagħad ħall il-qatta u ta l-oħtra lil uliedu biex ikissruhom wieħed wieħed. Dan għamluh faċilment u malajr, mingħajr ebda diffikultà.

Ir-raġel għaref imbagħad qam bilwieqfa u indirizza lil uliedu u qal li jrid li jibqgħu magħquda; kieku jħallu d-diviżjoni tikber fosthom, kulħadd jista’ jkissirhom, bħall-oħtra. Jekk madankollu jibqgħu magħquda bħall-qatta oħtra, ħadd qatt ma jkollu l-poter li jagħmillhom il-ħsara. Jekk jaqblu ma’ xulxin u jgħinu lil xulxin, ikun impossibbli għall-għedewwa tagħhom li jweġġgħuhom. Imma jekk ikunu mifruda bejniethom, ma jkunux iktar b’saħħithom minn ħatar wieħed fil-qatta.

L-GĦAQDA NAZZJONALI

M’hemm xejn aħjar minn nazzjon magħqud, għax meta nazzjon jiġbed l-istess ħabel, il-pajjiż jimxi ’l quddiem u l-frott tal-progress jasal għand kulħadd. Imma jekk il-poplu huwa maqsum dan jaffettwa ħafna negattivament fuq il-paċi, is-sigurtà, il-progress ekonomiku u l-kompetizzjoni attiva u b’saħħitha tal-pajjiż. Għax ħafna mill-enerġiji se jinħlew fuq affarijiet mhux importanti minħabba d-diviżjoni. Poplu maqsum ma jistax jiffoka fuq l-affarijiet ta’ ġid komuni.

Għalhekk, huwa ferm importanti li flimkien niġbdu ħabel wieħed u nsiru poplu magħqud fid-diversità. Id-differenzi naturali tagħna m’għandhomx jagħmluna nazzjon maqsum u mfarrak, iżda dawn id-differenzi għandhom jitqiesu bħala mezz għal kompetizzjoni b’saħħitha. Il-Koran Imqaddes (2:149) jiggwidana f’din il-kwistjoni u jgħid li: “Għandkom tikkompetu ma’ xulxin f’għemejjel tajba u f’xogħlijiet utli.”

IL-KONFERENZA NAZZJONALI

Il-President ta’ Malta, l-Eċċellenza Tiegħu, Dr George Vella, ħass li hemm il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u wera l-fehma li hemm ħafna oqsma li jeħtieġu għaqda fost il-poplu Malti biex il-pajjiż ikun jista’ jimxi ’l quddiem. Għalhekk, se tiġi organizzata konferenza nazzjonali fuq it-tema tal-għaqda nazzjonali.

Il-President George Vella saħaq fuq il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u qal li din l-għaqda ma tiġix biss bix-xewqa, iżda l-poplu jrid jaħdem għaliha hu.

Meta u kif nistgħu niksbu l-għaqda nazzjonali vera? Fil-qosor nista’ ngħid li dan jiddependi minni, minnek, u tabilħaqq minn kull membru individwali tas-soċjetà. Kemm għandu raġun poeta li jiddeskrivi dan fil-poeżija tiegħu, fejn jistaqsi u jwieġeb. Hu jgħid: “Meta  se  jinbidel  l-istaġun tal-forza? Jekk ninbidlu aħna allura jinbidel hu.”

MAGĦQUDA NKUNU B’SAĦĦITNA

Nemmen li nistgħu niksbu l-għaqda nazzjonali biss meta kulħadd jagħti sehmu, meta niġbdu ħabel wieħed, meta nkunu lesti li nagħmlu ħilitna kollha sabiex insiru poplu magħqud. Kemm għandu raġun meta wieħed jgħid: “Magħquda nkunu b’saħħitna, mifruda ma niswew xejn.”

L-edukazzjoni, l-għarfien u r-rispett reċiproku huma pilastri bażiċi fir-rigward l-għaqda nazzjonali. Barra minn hekk l-ambjent tad-djar huwa wkoll għodda kruċjali.Għax pajjiż jew soċjetà huwa l-prodott ibbażat fuq l-ambjent tal-familji u d-djar tiegħu. Jekk m’għandniex il-paċi, it-trankwillità u l-għaqda fi ħdan il-familji tagħna allura ma nistgħux niksbu l-għaqda fuq livell nazzjonali.

Ejja nippromwovu u tabilħaqq nistabbilixxu ambjent ta’ mħabba, paċi, armonija, kompassjoni u għaqda fid-djar tagħna, fis-soċjetà tagħna u tabilħaqq f’pajjiżna. Għal aktar tagħrif, http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_039.pdf

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Unity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 39

ID-DAWL (THE LIGHT) MARCH 2021 http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_039.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

The National Unity

L-GĦAQDA NAZZJONALI – KIF NISTGĦU NIKSBU L-GĦAQDA NAZZJONALI VERA?

It-Torca, 21/02/2021 by LAIQ AHMED ATIF

M’hemm xejn aħjar minn nazzjon magħqud, għax meta nazzjon jiġbed l-istess ħabel, il-pajjiż jimxi ’l quddiem u l-frott tal-progress jasal għand kulħadd. Imma jekk il-poplu huwa maqsum dan jaffettwa ħafna negattivament fuq il-paċi, is-sigurtà, il-progress ekonomiku u l-kompetizzjoni attiva u b’saħħitha tal-pajjiż. Għax ħafna mill-enerġiji se jinħlew fuq affarijiet mhux importanti minħabba d-diviżjoni. Poplu maqsum ma jistax jiffoka fuq l-affarijiet ta’ ġid komuni.

Għalhekk, huwa ferm importanti li flimkien niġbdu ħabel wieħed u nsiru poplu magħqud fid-diversità. Id-differenzi naturali tagħna m’għandhomx jagħmluna nazzjon maqsum u mfarrak, iżda dawn id-differenzi għandhom jitqiesu bħala mezz għal kompetizzjoni b’saħħitha. Il-Koran Imqaddes jiggwidana f’din il-kwistjoni u jgħid li: “Għandkom tikkompetu ma’ xulxin f’għemejjel tajba u f’xogħlijiet utli.” (2:149)

Il-President ta’ Malta, l-Eċċellenza Tiegħu, Dr George Vella, ħass li hemm il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u wera l-fehma li hemm ħafna oqsma li jeħtieġu għaqda fost il-poplu Malti biex il-pajjiż ikun jista’ jimxi ’l quddiem. Għalhekk, se tiġi organizzata konferenza nazzjonali fuq it-tema tal-għaqda nazzjonali.

Il-President George Vella saħaq fuq il-ħtieġa tal-għaqda fil-pajjiż u qal li din l-għaqda ma tiġix biss bix-xewqa, iżda l-poplu jrid jaħdem għaliha hu. Filwaqt li enfasizza l-importanza tal-għaqda, qal li huwa wkoll kruċjali li nifhmu x’qed jikkawża qasma fis-soċjetà u nsibu r-rimedju tagħha.

Irrid insemmi li hemm aspetti differenti marbuta mal-għaqda nazzjonali. Għax kull aspett individwali hu importanti fih innifsu, fl-istess ħin il-mod ta’ kif kull aspett jintrabat mal-ieħor hu importanti ferm.

L-edukazzjoni hija għodda kruċjali. L-edukazzjoni hija ċavetta biex tinbena soċjetà armonjuża u vibranti. Barra minn hekk, iż-żieda fl-għarfien hija wkoll fattur ewlieni.

Ir-rispett reċiproku huwa wkoll pilastru fundamentali fir-rigward il-promozzjoni għall-għaqda nazzjonali.

Fil-fatt, il-materja prima għall-għaqda nazzjonali hi t-trankwillità, l-armonija u l-għaqda fi ħdan il-familja. Is-sitwazzjoni tad-dar mhix limitata iżda għandha effett fuq il-paċi u l-għaqda tal-lokalità, li min-naħa tagħha tinfluwenza l-paċi u l-għaqda tar-raħal jew il-belt sħiħa.

F’każ ta’ problemi fil-familja dan iħalli effett negattiv fuq l-arja lokali li min-naħa tagħha tħalli effett fuq il-belt jew raħal. Bl-istess mod, l-istat li jkun jinsab fih il-belt jew raħal jinfluwenza l-paċi u l-għaqda fil-pajjiż sħiħ.

Għalhekk, evidenti li jekk aħna rridu l-għaqda nazzjonali, allura dan huwa ferm importanti anzi huwa kruċjali li nistabbilixxu t-tolleranza, l-armonija, l-imħabba, l-kompassjoni u l-għaqda fi ħdan il-familji u fid-djar tagħna. Għax pajjiż jew soċjetà huwa l-prodott ibbażat fuq l-ambjent tal-familji u d-djar tiegħu.

Allura kemm huwa importanti li ngħallmu l-valuri tal-imħabba, l-armonija u l-għaqda lit-tfal tagħna sabiex isiru l-assi bbażati fuq il-valuri umani kbar, minflok xkiel għas-soċjetà jew il-pajjiż.

Barra minn hekk, il-mexxejja reliġjużi u politiċi għandhom jagħmlu kull sforz possibbli biex jippriservaw din l-għaqda, billi jonoraw id-drittijiet ta’ xulxin. Il-biżgħat u l-preokkupazzjonijiet tal-pubbliku inġenerali jridu jitneħħew. Biex iħarsu d-drittijiet ta’ xulxin ma jridux jitolbu iktar minn dak li hu ġust u xieraq minn xulxin, u naturalment, għandu jkun hemm talbiet ġusti u xierqa mill-poplu wkoll.

Ftakru li s-saħħa tal-pajjiż tiddependi minn kemm jirnexxilu jibqa’ magħqud bħala poplu wieħed. Din l-unità m’għandhiex isservina biss hawn fil-pajjiż, iżda fuq livell globali għandha tkun mezz biex pajjiżna jibqa’ b’saħħtu u influwenti.

Barra minn hekk, għandha tiġi żviluppata politika prattika ta’ koeżjoni sabiex il-poplu jkun jista’ jingħaqad. Bażikament il-mexxejja għandhom ifittxu l-koperazzjoni flimkien biex id-diviżjoni tinbidel f’għaqda. Jekk jittieħdu dawn il-miżuri malajr wieħed jinduna li l-kunflitti eżistenti jintemmu u jinbidlu f’paċi u rispett reċiproku, kemm-il darba tkun ipprattikata l-ġustizzja vera u kulħadd jagħraf ir-responsabbiltajiet tiegħu.

Meta u kif nistgħu niksbu l-għaqda nazzjonali vera? Fil-qosor nista’ ngħid li dan jiddependi minni, minnek, u tabilħaqq minn kull membru individwali tas-soċjetà. Kemm għandu raġun poeta li jiddeskrivi dan fil-poeżija tiegħu, fejn jistaqsi u jwieġeb. Hu jgħid:

“Meta se jinbidel l-istaġun tal-forza?

Jekk ninbidlu aħna allura jinbidel hu.”

Source/Credit: It-Torċa | Il-Ħadd 21 ta’ Frar 2021, written by Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com – Photo: Facebook/PresidentOfMalta
Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Promoting National Unity

Malta Independent, 14/02/2021 by LAIQ AHMED ATIF

Unity is strength. The core objective of any religion and that of Islam is the belief in the Almighty God and the establishment of the unity of humanity bound together by ties of practical brotherhood. This is the hallmark of Islam which abhors strife, hatred, greed, selfishness, pride, intolerance and any divisive and inconsiderate dispositions.

The Holy Quran sets forth a golden principle in terms of our social bonding and states: “And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and transgression.” (5:3)

Emphasising on the message of unity, the Holy Quran further states that: “And hold fast, all together, by the rope of God and be not divided.” (3:104)

Mutual love, accord and brotherhood should be the cornerstone of our society and we must avoid all manner of egotistical matters and love each other for the sake of attaining God’s pleasure. Fortunate are those who keep their words and deeds in this manner.

The Holy Prophet Muhammad has repeatedly emphasised on the unity of humanity and truly being considerate towards each other. He said that all true believers are like one body, if one part of the body is in pain, the entire body feels it. He has also likened the true spirit of the brotherhood of humanity to that of a building, every part of which reinforces other parts.

The initiative of His Excellency, Dr George Vella, the President of Malta, of holding a national conference for the promotion of national unity, is a breath of fresh air in a tense and divisive environment. This wise initiative is taken by an astute statesman who knows the strengths and weaknesses of this society. Furthermore, this step is taken at a time when the entire nation is struggling and making huge sacrifices to curb the devastating Covid-19 pandemic.

I would like to share my personal experience of how such division is affecting the society. Back in Pakistan, we had a tradition to wish each other happy Independence Day on 14th August, the day Pakistan gained its independence.

During my first year in Malta, keeping that tradition in mind, on 21st September – the Independence Day of Malta, I sent an email to a close friend wishing him the national Independence Day. However, it was unusual that I did not receive any reply and acknowledgement from my friend. It was a surprise for me how such a message could be ignored?

With the passage of time, I realised that the reason was the person to whom I sent such message was from the opposing political background and does not acknowledge that day as a true representation of Malta’s independence.

Although it cannot be assumed that every citizen has a similar approach, it does however highlight the division in the society. It does reflect how people feel uncomfortable with opinions different to theirs.

I am personally of the opinion that there should be some kind of consensus regarding national events, which unite the entire nation and enables them to celebrate together, holding the principle of unity at heart.

Undoubtedly in unity there is strength. It reminds me a story of a wise person who had seven sons. At his old age when he thought he may depart from this world at any given moment, he wanted to teach his sons a valuable lesson of life.

One day he asked one of them to bring him a bundle of sticks. Then handing the bundle to each of his sons, he told them to attempt to break it. Although each of his sons tried his best, none was able to break the pile of sticks. The father then untied the bundle and gave the sticks to his sons to break one by one. This they did very easily and quickly.

The wise man then stood up and addressed his sons and said that I want you to remain united; if you would let division grow amongst you; anyone can break you, just like these sticks. If however you remain united like this bundle of sticks, no one ever will have the power to harm you. If you agree with each other and help each other, it will be impossible for your enemies to hurt you. But if you are divided amongst yourselves, you will be no stronger than a single stick in that bundle.

How rightly the saying goes: ‘united we stand, divided we fall’.

Source/Credit: The Malta Independent on Sunday, written by Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamat Malta, amjmalta@gmail.com – Read the original article in The Malta IndependentRead this article in Turkish

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

The Purpose of a Hijab

L-GĦAN TAL-ĦIĠAB

Noor-Ul-Hudah Khan, Avukat

Kliem bħal liberaliżmu u moderniżmu jiddefinixxu s-soċjetà tal-lum. Jidher li l-mod tal-għajxien tagħna tant għamel progress li l-għata bħall-Ħiġab jew l-ilbies modest m’għadhomx jitqiesu bħala neċessarji. Wara l-insegwiment tad-dibattiti dwar il-projbizzjoni tal-Burka u tal-Ħiġab f’postijiet pubbliċi, dejjem titqanqal il-mistoqsija dwar ir-rilevanza tal-Ħiġab. Is-soċjetà tqis il-Ħiġab bħala restrizzjoni mpoġġija fuq in-nisa Musulmani. Naturalment, tfeġġ il-mistoqsija: X’inhu l-għan vera tal-Ħiġab?

Alla jordna fil-Koran Imqaddes:

“U għidu lil dawk in-nisa li jemmnu biex jieħdu ħsieb id-dehriet tagħhom u jħarsu l-partijiet privati tagħhom u li ma jurux il-ġmiel tagħhom jew it-tiżjin tagħhom ħlief dak li hu ovvju, u li jagħmlu l-għata ta’ rashom fuq sidirhom…” (24:32)

Bl-istess mod, Alla jordna lill-irġiel biex ibaxxu ħarsithom. Alla l-Omnipotenti jistqarr:

“Għidu lil dawk l-irġiel li jemmnu biex jikkontrollaw għajnejhom u jħarsu l-partijiet privati tagħhom. Dan jagħmilhom aktar safja. Tassew, Alla jagħraf sew x’jagħmlu.” (24:31)

It-tbaxxija tal-għajnejn u s-satra tal-ġmiel jipprovdu saff protettiv fis-soċjetà. Jekk jiġu segwiti sewwa, dan jgħin lill-irġiel u lin-nisa biex jitħarrku liberament b’mod dinjituż fis-soċjetà u jipprovdilhom opportunitajiet rispettużi u ugwali biex iħabirku għall-progress tagħhom stess.  

Hija idea komuni żbaljata qalb in-nies li n-nisa huma limitati għax jilbsu l-Ħiġab. Fil-verità, il-Ħiġab tal-mara ma joħolqilha l-ebda ostaklu biex hi tkompli l-istudji u l-karriera tagħha. Il-Ħiġab tal-mara huwa l-protezzjoni tagħha, il-ħellies tagħha. Jippermettilha li teċċella f’konformità mal-kmandamenti ta’ Alla.

Hemm tant nisa Musulmani tobba, infermiera, avukati u għalliema li jilbsu l-Ħiġab. Allura kif wieħed jista’ jassumi b’mod stupidu li l-Ħiġab joħloq restrizzjoni għall-mara. Il-Ħiġab ma joħloq l-ebda ostaklu għan-nisa. Jipproteġihom mill-ħażen tas-soċjetà, fejn in-nisa jitqiesu li huma aċċessibbli faċilment għall-irġiel. L-għan tal-Ħiġab kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa huwa li jħarishom mill-ħażen li naraw fis-soċjetà tal-lum, bħaż-żina, l-adulterju, tfal barra ż-żwieġ, abort, eċċ. 

Meta wieħed jaħseb fil-fond, kieku kellna nsegwu l-kmandi ta’ Alla, konna naraw dawn il-kwistjonijiet imqanqla pereżempju mill-moviment #MeToojew manifestazzjonijiet pubbliċi kostanti ta’ żwiġijiet imfarrka? Għaldaqstant, huwa importanti li nirriflettu jekk dawn l-ordnijiet humiex ostaklu għalina jew inkella mezz biex jipproteġuna. Jekk wieħed iħares lejn din il-kwistjoni b’mod razzjonali, wieħed jintebaħ li l-Ħiġab mhu xejn ħlief benefiċċju għas-soċjetà tagħna u jippromwovi d-dinjità, l-iżvilupp, il-prosperità u l-paċi ġewwiena tal-individwu. 

Posted in www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Healing our broken world

Image result for joe biden inauguration

Healing our broken world

We must re-write our future ambitions, based on unity, peace, love, compassion – Laiq Ahmed Atif

I will give my all in your service thinking not of power but of possibilities. Not of personal interest but of the public good. And, together, we shall write an American story of hope, not fear; of unity, not division; of light, not darkness; an American story of decency and dignity; of love and of healing; of greatness and of goodness.”

These were the promising, encouraging and wisely selected words of President Joe Biden in his inauguration speech after taking his oath as the 46th president of the United States of America.

I eagerly listened to his speech; it was a powerful message and I hope it will reach far and wide.

His speech was a message of hope and healing to the fractured world we live in.

I pray that this dream comes true, his words become a reality and his sentiments are translated into action. As president of the world’s most powerful country, he not only becomes a healer to the wounds of Americans but of the entire world too.

May he use his influence, power and wisdom to bring peace, harmony and unity among all the nations of the world. May we all see a world full of peace, harmony and brotherhood.

May the dream that Martin Luther King envisioned many years back become a reality and may peace prevail in the world.

His speech came at a time when COVID-19 has affected the health of the many people, has struck a massive blow to the economy and is breaking the backs of many wealthy and powerful nations.

As president of the world’s most powerful country, Joe Biden not only becomes a healer to the wounds of Americans but of the entire world Laiq Ahmed Atif

Furthermore, it is also feared that the economic crisis created by this pandemic may result in a Cold War. In fact, it is being said that, in a way, it has already begun and it is quite possible that a global war will ultimately break out using methods and weapons which will lead to catastrophe.

Thus, it is highly essential that wisdom prevails. We need more words of healing from world leaders to ensure the healing of a broken world. We must all realise our responsibilities towards God and to one another. And we must love humanity and discharge the rights of our fellow human beings solely for the sake of Almighty God. We must reform ourselves and elevate the love we hold for others in our hearts.

In his New Year’s Day message, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim Community drew attention towards the hardships faced by humanity during the past year and prayed that humanity is blessed with health, peace and prosperity in this New Year. He concluded his message by saying:

“True celebration will be when all of mankind upholds the values of humanity; when the vengeance between people turns into love.”

Undoubtedly, both good and bad has always remained with humanity. God says in the Holy Quran: “And We have pointed out to him the two highways of good and evil” (90:11).

This verse shows that there have always been two highways for human beings to choose from: that of good and that of evil; that of truth and that of falsehood and, lastly, that of spiritual progress and that of material progress.

We are living in a time where we are passing through an unprecedented situation in the history of mankind and this requires that we give precedence to good over evil; to love over hatred; to compassion over enmity.

I truly believe that with God’s blessings and through love, compassion and serving humanity, together, we can heal our broken land.

As the proverb goes, “love begets love”. Let us demonstrate true love and, rather than bending people’s heads, we should win over their hearts and souls.

I truly believe that love is such a powerful instrument and weapon that it can defeat every kind of malice, violence and aggression.

Affection and kinship can change a bitter enemy into a warm and trustworthy friend. In fact, love between two human beings is more powerful than the hatred between two communities or nations.

Despite the prevailing worrying political and horrifying economic situation, we must rise to the challenge and heal our broken world, rewrite our future ambitions, based on unity, peace, love and compassion.

Source/Credit: The Times of Malta, published on Friday 12 February 2021, written by Laiq Ahmed Atif. amjmalta@gmail.comLaiq Ahmed Atif is President, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. Read Original Article in The Times of MaltaRead in Turkish

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Rise in Materialism

IŻ-ŻIEDA FIL-MATERJALIŻMU

Il-Messija Mwiegħedas, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, jispjega kif wieħed jista’ jikseb il-perfezzjoni, u jgħid:

Feġġew Profeti u Messaġġiera bla għadd fid-dinja , u ħadmu u stinkaw bla waqfien biex jistabbilixxu l-Uniċita ta’ Alla, iżda llum velu iswed qiegħed jgħattiha. Aktar minn hekk, in-nies waqgħu vittma ta’ forom differenti ta’ politeiżmu (adorazzjoni ta’ aktar minn alla wieħed).

Il-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi u l-barkiet ta’ Alla kollha fuqu, amar biex dak li jkun ma jorbotx qalbu mad-dinja, iżda llum, l-imħabba għall-materjaliżmu tiddomina f’kull qalb u kulħadd donnu mitluf f’din it-tip ta’ mħabba. Meta mitlubin, xi wħud ikunu kontra li jwettqu mank farka xogħol favur ir-reliġjon, ma jkunux iridu jikkommettu ruħhom u jibdew jivvintaw eluf ta’ skużi. Kull forma ta’ mġiba ħażina u immorali titqies bħala permissibbli u kull trasgressjoni possibbli titwettaq sfaċċatament. Ir-reliġjon saret fatalment dgħajfa u qiegħda hemm bla tama ta’ għajnuna bħal tifel orfni.

F’dan l-istat, kieku l-Iżlam ma ġiex megħjun u ngħata s-sapport, meta kien se jaffaċċja dawn iċ-ċirkostanzi li taw raġuni għall-għajnuna li ngħata? L-Iżlam baqa’ biss tal-isem. Kieku bħalissa mhux qed jiġi protett, kieku bla dubju jispiċċa fix-xejn.

Jien nistqarr sinċerament li huwa minħabba n-nuqqas ta’ għarfien li titqanqal il-mistoqsija jekk hemmx differenza bejn il-komunità tagħna u Musulmani oħra. Kieku teżisti biss din il-kwistjoni, xi bżonn ikun hemm għal dan l-isforz u għaliex għandha tiġi stabbilita komunità sħiħa?

Jien konxju mill-fatt li Alla l-Omnipotenti ddikjara kemm-il darba li waqa’ d-dlam u xejn ma baqa’ jidher. L-Uniċità ta’ Alla li darba kienet il-kuruna tagħna u l-kobor tal-Iżlam issa saret biss kliem fieragħ. Fl-istess ħin għad hemm xi wħud li verament jipprofessaw l-Uniċità ta’ Alla f’termini ta’ prattika u twemmin.

Il-Qaddis Profeta Muħammadsa widdeb biex wieħed ma jħobbx daqstant lid-dinja, iżda llum kull qalb hija maħkuma minn din l-imħabba.

Ir-Reliġjon saret bla saħħa donnha kienet orfni. Il-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu fuqu, qal ċar u tond, “L-imħabba għad-dinja hija l-kawża prinċipali tal-ħażen kollu.”(i)

(i) Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u l-Maħdias, il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ruhani Khazain V. 20, pp. 475-476

Posted in www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment