Ramadan Kareem

Ramadan Mubarak: We pray to Almighty Allah for His mercy and forgiveness during this blessed month and for protection from this pandemic, all forms of calamities, illnesses, sufferings and difficulties. May Almighty Allah accept all our prayers, worships and supplications in this Holy month of Ramadan. Ameen

Posted in Ahmadiyya Malta, Fasting, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment

The Purpose of Creation

L-GĦAN TAL-ĦOLQIEN

Ngħixu fiż-żmien modern fejn għandna progress teknoloġiku tal-għaġeb. Kważi kull ġimgħa nsibu invenzjonijiet ġodda fit-teknoloġija. In-nies huma dejjem ħerqana kull meta xi ħaġa ġdida tasal fis-suq. Ħafna drabi naraw kjus twal barra l-ħwienet u nies jagħmlu minn kollox biex ikunu huma li jixtru l-aġġeġġi teknoloġiċi l-ewwel u qabel ħaddieħor. Din it-tiġrija materjalistika okkupat il-bnedmin tant li nsew l-għan ewlieni tal-ħolqien tagħhom.

Huwa fatt li meta l-bniedem jibda jiddependi ħafna fuq il-materjaliżmu, in-naħa spiritwali tiegħu tonqos, u dak huwa li naraw madwarna llum il-ġurnata. Dan jikkontradixxi l-għan veru tal-ħolqien tal-bniedem. Meta l-bniedem jimxi skont ir-rieda ta’ Alla u skont l-għan veru tal-ħolqien, il-bniedem mhux biss jikseb il-barkiet ta’ din id-dinja imma jirċievi wkoll il-barkiet tal-ħajja eterna.

Imma, x’inhu l-għan tal-ħolqien tal-bniedem? Min jista’ jamar l-għan tal-ħajja?

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana jispjega u jwieġeb dawn il-mistoqsijiet u jgħid li, għalkemm nies differenti, minħabba n-nuqqas ta’ viżjoni tagħhom jew minħabba n-nuqqas ta’ kuraġġ, joħolqu għanijiet diversi f’ħajjithom u jaslu biss sa skopijiet u xewqat tad-dinja, madanakollu l-għan li Alla l-Omnipotenti speċifika fil-Kelma Qaddisa Tiegħu huwa dan: “Jiena ħloqt il-ġinni u l-bnedmin ħalli dawn jagħrfuni u jagħtuni qima.” (Il-Koran Imqaddes, 51:57)

Skont dan il-vers l-għan ewlieni tal-ħajja tal-bniedem huwa l-qima u l-għarfien ta’ Alla l-Omnipotenti u l-imħabba lejh.

Huwa evidenti li mhux f’idejn il-bniedem li għandu jiddeċiedi dwar l-għanijiet ta’ ħajtu bis-setgħa tiegħu stess daqskemm il-bniedem ma jasalx f’din id-dinja bir-rieda tiegħu, u ma jitlaqx minnha meta jixtieq hu. Huwa esseri maħluq u Dak li ħolqu u għanieh b’fakultajiet aħjar u ogħla minn dawk ta’ kreaturi oħra ordna għan għal ħajtu.

Jekk wieħed jifhimx dak l-għan jew le, bla dubju ta’ xejn l-għan tal-ħolqien tal-bniedem huwa l-adorazzjoni u l-għarfien ta’ Alla l-Omnipotenti u li wieħed iħalli lilu nnifsu f’idejH.

L-għan prinċipali tal-mezzi u l-fakultajiet interni u esterni li ngħataw lill-bniedem huwa l-fehim ta’ Alla, il-qima Tiegħu u l-imħabba Tiegħu.

Huwa għalhekk, minkejja li jkun medhi b’diversi proġetti f’ħajtu, li l-bniedem ma jsibx il-benesseri proprja tiegħu ħlief f’Alla.

Billi kellu rikkezzi kbar, billi kellu pożizzjoni għolja, billi kien negozjant kbir, billi kien jirrenja f’saltna enormi, billi kien magħruf bħala filosfu kbir, fl-aħħar huwa jħalli dawn l-impenji kollha b’sogħba kbira. Qalbu l-ħin kollu ċċanfru fuq il-preokkupazzjoni totali tiegħu fuq il-ħwejjeġ tad-dinja.

Meta nħarsu lejn il-fakultajiet tal-bniedem u nippruvaw niskopru l-ogħla lħiq tagħhom, insibu li huwa jfittex ’l Alla, l-Eżaltat. Huwa jixtieq li jsir tant devot lejn Alla li ma jibqa’ jżomm xejn għalih u kulma għandu jsir ta’ Alla.

Jidher ċar, għalhekk, li l-ogħla lħiq tal-fakultajiet tal-bniedem huwa li jiltaqa’ ma’ Alla, l-Eżaltat. B’hekk l-għan prinċipali ta’ ħajtu huwa li t-tieqa ta’ qalbu tinfetaħ għal Alla.

Source/Credit: Il-Leħen, 11/04/2021, Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta – amjmalta@gmail.com

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hijab Ban: Freedom or Oppression?

France’s Hijab Ban: Freedom or Further Oppression?

Noor-Ul-Hudah Khan, Lawyer, Lajna Imaillah Malta

Is there really any difference between a nation that forces someone to wear any particular clothing and a nation that restricts individuals from wearing a dress of their choice? In actuality, both are oppressions.

France is looking to introduce a ban on the hijab for all women under the age of 18. Unfortunately, we don’t see an outcry equivalent to when a nation imposes all women to wear the hijab. Why is prohibiting the hijab is an issue?

This is in stark contrast with the fact that France is looking to pass another law for the age of consent for intimate relationships at the age of 15. If both these laws are enacted this would be a sheer paradox. It would mean a person over the age of 15 is considered to be old and mature enough to consent to have an intimate relationship however, for a girl to choose to wear the hijab, apparently, her intellectual level isn’t quite there until she turns 18. I’m not sure how much sense that makes to everyone because quite frankly, it doesn’t make any sense to me. 

In the majority of states, a minor is someone who is below the age of 18. However, several countries have lowered the age from 18 for certain provisions. In several countries, those under 18 are given the privilege to carry out many significant tasks autonomously because they are believed to have the capacity to do so. For example, in some countries the voting age has been lowered to 16, and in others, youth are allowed to drive independently or with supervision under the age of 18. Not only is casting a vote of paramount importance, the responsibility of driving a vehicle on the road, whilst being careful not to harm other civilians, is of much bigger importance. Yet, it is permitted in certain countries because it is believed that they have the intellectual capacity, even under the age of 18, to drive. It is therefore very unfortunate that in some nations, it is considered that a girl under the age of 18 does not have the intelligence or capacity to choose to wear the hijab.

In this modern time, parents are encouraged to give importance to children’s voices from a very young age. We therefore find that intellect and maturity develops within children from a young age. Hence, a girl most definitely has the capacity to make an autonomous decision to wear the hijab from a younger age. Wearing the hijab for most isn’t a matter of just wearing it for the sake of it. Most girls undertake research and are encouraged to understand why they choose to wear the hijab before taking on the responsibility of wearing it. I myself was 14 when I decided to wear the hijab, free from any pressure and from my own research. I have also witnessed girls much younger than me make this decision themselves.

So now, if a girl under the age of 18 in France, wakes up one day and decides that she would like to follow her religion and wear the hijab but can’t, so, is she being empowered or oppressed? Let me detach myself from the situation and view it from a neutral perspective; surely, I would still find this to be oppression from the state. Moreover, it is depriving young girls to follow their faith and their religious duties.

The Western world is very quick to call out Middle Eastern nations on their laws imposing head coverings, condemning them for their lack of freedom of choice. Isn’t this basically what France is now doing? Taking away a woman’s choice? I’m not sure what threat a hijab imposes on a society. All I know is that I wear a hijab considering it my religious duty, and a sign of dignity and modesty. This is because for a Muslim woman a hijab has much more significance than its physical appearance. So, I’d really like you to consider how a piece of cloth on the head is a threat to a society? 

In conclusion, taking away a woman’s choice of not being able to adopt a particular dress code is just as oppressive as forcing a woman to wear something. I would like the readers to understand that this is an expression of sympathy and remorse as I watch society become less considerate when it restricts the freedom of a woman in a so-called “free world”. I consider this an attack on a woman’s freedom of choice and watch as a woman’s liberty becomes limited. Is such an imposition on women a freedom and empowerment of women or is it further oppression? 

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Women, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Donation to Community Chest Fund

Ahmadiyya Muslims Donate Masks to Malta Community Chest Fund Foundation

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta was very pleased to present a donation of 10,000 certified face masks to Malta Community Chest Fund for the families in need. The donation was presented to Madam Chair of Administrative Board Ambassador Marlene Mizzi, by Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, together with Youth Leader, Haroon Ahmad Khan.

Madam Chair of Administrative Board Ambassador Marlene Mizzi welcomed the donation and highlighted the core principles of Malta Community Chest Fund that always helps individuals and families in need.

Imam Atif said that the Ahmadiyya Muslim community is always committed to help those in needs and serving mankind is one of our core principles. Thus, we feel ourselves obliged to contribute to the great work being done by the MCCF. He said that, God willing we will continue extend our support and solidarity to MCCF in the future. Photos: OPR

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt, Ahmadiyya Malta, Solidarity, COVID_19, Coronavirus, Serving Humanity | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Love is the antidote of hatred

Times of Malta: In this modern and technologically advanced world, we see that technology has taken over every field of our social and economic activity. Even religious activities are also being carried out through technological means. Different modes of technology and modern means of communication have become integral parts of our everyday life. It is hard to deny the importance and benefits of the modern day technological advancements.

However, it is also a fact that there are people who misuse these mediums and are always there to spread fear, misinformation and disrespect. We also encounter the attempts of abusive language and behaviour on a daily basis. The question is how to counter such insulting behaviour? How to limit the effects of such offensive language on the people who are on the receiving end? What remedy should one apply at any such inevitable and undesired experience?

Indeed, love and true sympathy are the very antidotes of every form of abuse and hatred and can serve as an effective weapon and instrument for a harmonious and prosperous society.

However, it is a grave misfortune that compassion and human values are fast diminishing. Thus it makes it extremely imperative and incumbent upon us all, not just those of good nature and faith, that we increase our dose of love, affection, sympathy and kindness, to such an extent that it prevails and overcomes all forms of malice and spite.

I truly believe that love is such a powerful weapon that when sincerely utilised, it touches the heart and soul of others. It is such an instrument that has proved itself time after time throughout human history.

So why should we not utilise this weapon today? I think we should utilise it manifold, because to uproot a deep-rooted ailment a higher dose of medication is required. When malicious comments and remarks are widely spread throughout the internet, when a virus is causing such severe damage, to secure our well-being and dignity, extremely higher doses of this jab called ‘love and compassion’ are essential.

The advice of an expert and wise surgeon to his or her cancer patient would always be to counter the ailment head on, otherwise the cancer may spread all over the body and thus result in a casualty. Similarly, if we want that the cancer of hatred should not infiltrate our societies and bring them to a standstill, we must increase our sober voices and decent actions for promoting compassion, sympathy, dignity and respect.  

I would like to conclude with a story that truly reflects that love is more powerful than hatred. In fact, we can conquer the strong bastions and fortresses of hatred and malice through love and compassion.

It is a story of an imam and a pastor. They were both bitter enemies leading opposing armed militias in their conflict-ridden communities in northern Nigeria. Due to the conflicts between the Muslims and Christians, hundreds of people died and thousands suffered the consequences of such a divisive and war-torn area.

Their story got a positive turn when a meeting was arranged between the two leaders by a journalist in 1995. This became a beginning of a journey from hatred and violence towards forgiveness and healing. They started building trust between each other and this positive journey continued and eventually, they became good friends. They had won against hatred and together they were able to build harmonious, peaceful and compassionate communities.

Undoubtedly, love between two human beings is more powerful than the hatred between two communities.

Let us make compassion, benevolence and merciful love our hallmark and a part and parcel of our everyday life to conquer the ever-increasing hatred and abuse. Let us choose love not hate.

Laiq Ahmed Atif, President, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.comTimesOfMaltaRead this article in TURKISH

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Love for all, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 40

ID-DAWL (THE LIGHT) APRIL 2021

http://www.ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_040.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Donation of Masks & Sanitizers

Ahmadiyya Donates Masks & Sanitizers to Migrant Families

During the Covid-19 pandemic the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta was thoughtful for the needs of the migrant communities living in Malta and extended its solidarity by providing them with hand sanitizers and 5,000 certified face masks. Prior to this presentation, the volunteers packed the face masks according to the individual needs with passion of serving fellow human beings.

The donation was presented to Ms. Amanda Vella, the representative of AWAS, and the centre coordinator Ms. Ann De Marco, by Imam Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, together with Youth Leader, Haroon Ahmad Khan. NewsBook.com.mtSunday Times of MaltaMalta Turkish News

Posted in Ahmadiyya Malta, Charity, Serving Humanity, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Together in Solidarity

FLIMKIEN B’SOLIDARJETÀ

EJJEW NUŻAW DAN IL-ĦIN ŻEJJED BL-GĦAQAL U B’MOD PRODUTTIV U EFFETTIV

Bla dubju ta’ xejn qegħdin fi żmien ta’ sfidi u f’sitwazzjoni li mhix feliċi. Dan huwa perjodu diffiċli immens. L-isfidi huma enormi u l-għadu l-mikrobu li qed jinfirex malajr.

Imma huwa importanti ħafna li ma nitilfux it-tama, u ma naqtgħux qalbna, u nagħmlu ħilitna kollha biex naqilbu dawn l-isfidi f’opportunitajiet. Għax jgħidu li: “The days that break you are the days that make you.”

Il-vjaġġ b’solidarjetà

Jekk nimxu f’dan il-vjaġġ flimkien b’solidarjetà, jien ċert li flimkien nistgħu nirbħu din l-isfida, flimkien nistgħu nirbħu din il-battalja, din il-gwerra bla preċedenti li qed taffettwa lil kulħadd, għax flimkien kollox huwa possibbli. Jekk naħdmu flimkien, ngħinu lil xulxin, u nibqgħu nieħdu ħsieb lil xulxin, perjodu tad-dlam jgħaddi u x-xemx titla’ wkoll.

Jiena nemmen bis-sħiħ li jekk nibqgħu magħquda, u flimkien niġbdu ħabel wieħed, u nisimgħu l-gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa u nieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni kollha b’serjetà sħiħa, u nibżgħu għalina u għal ħaddieħor, din sħaba sewda fuqna ma tibqax hemm għat-tul. Għax ‘wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’.

Alla l-Ħanin jagħtina l-bxara t-tajba fil-Koran Imqaddes u jgħid: ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija (94:6).’

Il-ħin isejħilna li jekk aħna nippruvaw minn kollox u nagħtu sehemna b’determinazzjoni, b’responsabbiltà nazzjonali u bi spirtu tal-għaqda din it-tbatija se tispiċċa malajr u se ngawdu s-serħan u t-trankwillità.

Jekk nevalwaw insibu li s-sena 2020 kienet sena mimlija ġrajjiet b’tant affarijiet ġodda li d-dinja qatt ma immaġinathom qabel. Il-pandemija tal-Covid-19 biddlet l-istruttura sħiħa tad-dinja. Ġabet magħha metodi u ideat ġodda ta’ kif ngħixu, naħdmu u naġixxu ma’ xulxin. Rajna rivoluzzjoni fit-teknoloġija, l-ekonomija dinjija sofriet immens u l-faqar żdied bil-kbir. 

Inkunu ta’ spalla

Ejjew nagħmlu kuraġġ, ejjew inkunu ta’ spalla effettiva lil xulxin, ejjew nimmotivaw lil dawk li jħossuhom imfarrka, imweġġgħin, iżolati u dgħajfa. Ejjew nibqgħu fil-kuntatt ma’ xulxin, mal-familji, mal-ħbieb, mal-ġenituri, mal-qraba, mal-ġirien, u fil-fatt ma’ kulħadd kemm nistgħu.

Telefonata ’l bogħod

F’dawn il-ġranet meta aħna mifrudin minn xulxin, hemm l-għeluq meħtieġ, ir-restrizzjonijiet huma qawwija, ħafna minna jħossuhom morda tal-ispirtu jekk mhux tal-ġisem. Imma, minħabba t-teknoloġja, aħna telefonata ’l bogħod biss minn xulxin. Allura, ejjew nibqgħu f’kuntatt kontinwu bl-għajnuna tat-teknoloġija. Nassigurak li, it-telefonata tiegħek tagħmel differenza kbira għall-persuna fuq in-naħa l-oħra.

Użu għaqli tal-ħin

F’dawn il-ġranet meta għandna ħin żejjed, huwa importanti li ma naħlux dan fix-xejn, iżda, għandna nagħmlu użu xieraq u għaqli ta’ dan il-ħin żejjed. Ejjew nużaw dan il-ħin żejjed bl-għaqal u b’mod ġenwinament produttiv u effettiv.

Il-Qaddis Profeta Muhammad, is-sliem għalih, semma li hemm żewġ barkiet minn Alla li l-bnedmin ma tantx jagħtu kashom. L-ewwel hija s-saħħa u t-tieni huwa l-ħin liberu. Għalhekk, huwa tant importanti li nagħmlu l-aħjar użu tal-ħin żejjed li għandna dawn il-ġranet tal-għeluq neċessarju. 

Nistgħu nużaw dan iż-żmien biex inwettqu kwalunkwe ħaġa li minħabba n-nuqqas ta’ ħin baqa’ mhux komplut għal snin; nistgħu nużaw dan iż-żmien għall-qari u għall-kitba, u biex nitgħallmu xi ħaġa ġdida u siewja. Dawk li ma jgħinux regolarment fix-xogħol tad-dar, għandhom jippruvaw jgħinu lin-nisa u lill-ommijiet tagħhom fix-xogħol tad-dar u jitgħallmu ftit tisjir, tindif u ħasil.

Dan il-ħin żejjed jista’ jintuża biex tinżebagħ id-dar, torganizza u tibdel l-ambjent tad-dar. Nistgħu nużaw dal-ħin prezzjuż għall-eżerċizzju fiżiku u xi sport ta’ ġewwa, bħal table tennis u carrom board, eċċ. 

Intejbu l-ispiritwalità

Dawk minna li ma setgħux jiffokaw fuq l-ispiritwalità għal kwalunkwe raġuni għandhom opportunità tad-deheb biex itejbu l-ispiritwalità tagħhom u jippruvaw jistabbilixxu relazzjoni mill-qrib mal-Ħallieq.

Għalhekk, matul dawn il-ġranet, ejjew nużaw l-aktar għodda bażika li għandna għad-dispożizzjoni tagħna li hija dik tat-talb. Ejjew inqimu quddiem Alla l-Ħanin, u nitolbu għalina u għall-umanità kollha għall-paċi, sliem u saħħa.

Ejjew nippreparaw ruħna biex l-ispiritwalità ssir għalina n-nifs ta’ ħajjitna, it-taħbita ta’ qalbna, iċ-ċentru ta’ ħsibijietna u tal-għemil tagħna.

Nemmen li, jekk m’hemmx Alla, m’hemmx paċi, serħan u saħħa. Dan huwa l-għerf aħħari. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Huwa fit-tifkira ta’ Alla li l-qlub jistgħu jsibu s-serħan u l-paċi.” (13:29)

Jiena nitlob bil-ħrara lil Alla Mimli Grazzji u l-Ħanin għas-saħħa u sliem għall-umanità kollha. Jalla jkollna l-grazzja dejjiema, juri ħniena minna, jaħfer l-iżbalji tagħna, u jsalvana mill-effetti devastanti ta’ din il-pandemija. Ammen.

Source/Credit: IT-TORĊA, 21/03/2021, by LAIQ AHMED ATIF, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment