Covid-19, Loneliness & Remembrance of Allah

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Coronavirus, COVID_19 | Tagged , , , | Leave a comment

Serving Humanity on New Year

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Humanity, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Peace and Serenity

Posted in Peace, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

A unique way to start the New Year

Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta starts New Year 2021 by serving humanity

On 1 January 2021 Dar tal-Providenza organised an online 12 hour charity event, il-Festa ta’ Ġnerożità 2021, for the collection of donations.

During this 12 hour telethon, the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, provided food and soft drinks to visitors and also to the staff members and all the volunteers who were working on this charity event. The members of Jamaat with great dedication and passion served delicious food to all the people who were engaged in this event.

Moreover, the members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta also helped in conducting interviews and in responding telephone calls, and remained present there till the end of this telethon that ended at midnight.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

What is Peace?

X’INHI L-PAĊI?

“Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd”

Fiż-żminijiet tal-lum jenħtieġ li nibnu pontijiet bejn in-nies u nxerrdu l-imħabba minflok il-mibegħda għal kawża akbar, li kulħadd iħobb u jgħożż, u dik hija l-paċi. Imma x’inhi l-paċi? Xi tfisser din il-kelma tant sabiħa li nisimgħu ta’ spiss nazzjonalment kif ukoll internazzjonalment?

Naħseb li ħafna nies jagħmlu żball kull meta xi ħadd jitkellem dwar il-paċi, għax huma jsostnu li m’għandniex bżonn nitkellmu dwar il-paċi għax m’hemm l-ebda gwerra jew kunflitt f’pajjiżna jew fir-reġjun tagħna. Jew jgħidu li ngħixu fi żmien modern fejn nistgħu nkejlu dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Allura għaliex għandna niffukaw fuq dan is-suġġett?

Skont il-fehma tiegħi, il-paċi mhix biss in-nuqqas ta’ gwerra jew kunflitt. Il-paċi hija xi ħaġa ikbar minn hekk, xi ħaġa siewja ħafna; il-paċi hija valur mill-isbaħ.

Il-paċi tfisser sodisfazzjon, sodisfazzjon tal-qalb u serħan tal-moħħ. Il-paċi hija atmosfera fejn in-nies jistgħu jikkompetu ma’ xulxin, fejn in-nies jistgħu jirnexxu, fejn in-nies għandhom il-libertajiet kollha tagħhom u jgawdu ħajjithom kemm jista’ jkun. Atmosfera fejn hemm is-saltna tad-dritt, fejn in-nies jistgħu jgawdu d-drittijiet fundamentali tagħhom.

Fejn kulħadd għandu l-bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, ilma, kenn, edukazzjoni, kura tas-saħħa u ambjent ta’ għajxien diċenti.

Atmosfera ta’ libertà tar-reliġjon. Atmosfera fejn in-nies jistgħu jemmnu b’libertà sħiħa r-reliġjon tal-għażla naturali tagħhom. Fejn huma jistgħu jipprattikaw u jipprietkaw il-fidi tagħhom, mingħajr ebda biża’.

Il-paċi hija meta n-nies huma kapaċi jsolvu l-kunflitti tagħhom mingħajr vjolenza u jistgħu jaħdmu flimkien biex itejbu l-kwalità tal-ħajja.

Il-paċi tfisser li kull wieħed għandu opportunità ugwali biex jaħdem u jaqla’ l-għajxien mingħajr ebda diskriminazzjoni jew favur.

Il-paċi hija ambjent fejn kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi. Fejn kulħadd jgħix fis-sigurtà, mingħajr biża’ jew theddid ta’ vjolenza. Fejn in-nies jgħixu fi djar mimlijin bl-imħabba u s-serenità. Fejn il-vjolenza mhix ittollerata. Fejn il-bullying u l-vjolenza domestika huma meqjusa bħala theddida għal soċjetà trankwilla.

Fejn kulħadd igawdi rispett, dinjità, imħabba u kompassjoni. Fejn il-ħajja tal-bniedem tkun xi ħaġa l-iktar importanti. Fejn il-foqra jingħataw għajnuna bir-rispett biex jieqfu fuq saqajhom. Din hija l-paċi. Jiġifieri s-soċjetà mibnija fuq il-valuri tal-imħabba u l-kompassjoni, fejn m’hemmx post għall-mibegħda u l-vjolenza.

Il-motto tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana jiddeskrivi l-paċi fil-qosor, u dan huwa: “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd”.

Imma għaliex il-paċi qed tiġi mhedda? Naħseb, il-paċi qed tkun mhedda minħabba l-fatt li n-nies ma jemmnux bis-sħiħ fil-Ħallieq. Fil-Koran Imqaddes insibu wieħed mill-attributi ta’ Alla li huwa “As-Salam” (59:24). Jiġifieri, Alla huwa s-Sors tal-Paċi. Li titbiegħed mis-sors veru ta’ paċi, fis-sens li ma temminx f’Alla, hija waħda mill-ikbar ostakli fit-twaqqif tal-paċi. Hawn ħafna tbatija fid-dinja għax lil Alla nsejnieh. In-nies insew il-kreatur tagħhom. In-nies saru materjalistiċi. Il-valuri veri huma taħt theddida. Il-flus ingħataw preċedent fuq l-affarijiet l-oħra kollha, fuq il-valuri, u l-morali.

Iċ-ċaħda tad-drittijiet umani hija wkoll waħda mir-raġunijiet għan-nuqqas tal-paċi, kif ukoll in-nuqqas ta’ ġustizzja u ugwaljanza. Jekk m’hemmx ġustizzja, tagħmel x’tagħmel, il-paċi ma tistax tiġi stabbilita.

Kif nistgħu niksbu l-paċi? Kif nistgħu nistabbilixxu l-paċi vera fid-dinja? Naħseb li nistgħu niksbu paċi vera permezz tat-twemmin f’Alla. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Huwa fit-tifkira ta’ Alla li l-qlub jistgħu jsibu kumdità u paċi.” (13:29)

It-tieni, permezz tal-imħabba ġenwina għall-umanità. Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jiddikjara: “Hemm żewġ komponenti biss ta’ reliġjon: waħda hija l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-oħra hija li wieħed tant għandu jħobb l-umanità li wieħed għandu jaħseb li d-diffikultajiet tagħhom isiru kompletament tal-individwu.”

Fil-qosor, it-tnejn iridu jimxu paralleli ma’ xulxin jiġifieri li l-qima lejn Alla u l-mogħdrija mal-ħolqien ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Jekk aħna nimxu fuq dawn il-prinċipji fundamentali nistgħu niksbu l-paċi vera.

Source/Credit: It-Torca, Sunday, 3 January 2021. By Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 37

ID-DAWL (THE LIGHT) JANUARY 2021

http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_037.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , , , | Leave a comment

The Hope

IT-TAMA

Is-sena 2020 kienet sena mimlija ġrajjiet b’tant affarijiet ġodda li d-dinja qatt ma immaġinathom qabel. Il-pandemija tal-Covid-19 biddlet l-istruttura sħiħa tad-dinja. Ġabet magħha metodi u ideat ġodda ta’ kif ngħixu, naħdmu u naġixxu ma’ xulxin. Rajna rivoluzzjoni fit-teknoloġija, l-ekonomija dinjija sofriet immens u l-faqar żdied bil-kbir.  Bla dubju ta’ xejn, is-sena 2020 tibqa’ mfakkra għal ġenerazzjonijiet sħaħ. 

Bil-barka ta’ Alla u bit-tħabrik iebes tal-esperti mediċi, fl-aħħar qed nilmħu r-raġġi ta’ tama u dawl fit-tarf tal-mina tal-pandemija tal-Covid-19.

Ejja nibdew l-2021, din is-sena l-ġdida, b’talb sinċier u tama kbira.

Jalla Alla Omnipotenti jagħmel din is-sena u tassew kull sena ta’ warajha, waħda paċifika, mimlija risq u saħħa għall-umanità kollha. Ammen.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Mary in the Holy Quran

Maryas in the Holy Quran

Hazrat Maryamas in the Holy Quran – Maryas in Islam (by Laiq Ahmed Atif)

The Holy Quran has extended great honour and respect to Maryas – the mother of Jesusas – to such a high extent that God has named an entire chapter of the Holy Quran by her name, ‘Sura Maryam’. Maryam is an Arabic name for Mary. The Holy Mary is mentioned for 34 times, in different chapters of the Holy Quran. The Holy Quran says:

“And remember when the angels said, ‘O Mary, Allah has chosen thee and purified thee and chosen thee above the women of all peoples.” (The Holy Quran, 3:43)

“And his (Jesus) mother was a truthful woman.” (5:76)

Mother Mary – a Role Model

Furthermore, the Holy Quran pays such great tribute to Mary, that it gives two examples for the Muslim believers, both men and women, as role model, example of the wife of Pharaoh and Maryas – the mother of Jesusas. The Holy Quran states:

“And Allah sets forth for those who believe the example of the wife of Pharaoh when she said, ‘My Lord! build for me a house with Thee in the Garden; and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from the wrongdoing people;’ And the example of Mary, the daughter of ‘Imran, who guarded her private parts — so We breathed into him of Our Spirit — and she fulfilled in her person the words of her Lord and His Books and was one of the obedient.” (The Holy Quran, 66:12-13)

Mary represents those righteous servants and believers of God, who having given up all sin and having made peace with God, are blessed with Divine inspiration.

‘Maryam’ or Mary is a very common name in Muslims and because of her piety and righteousness many parents like to name their daughters with this name; even schools or mosques are also named Maryam.

His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community, highlighted the high status of Mother Mary in his keynote address on 26th September 2014 at a special reception held to mark the inauguration of the Maryam Mosque (Mosque of Mary) in Galway, Ireland.

“This mosque here in Ireland has also been built for the same purpose [to foster peace and true justice at all levels of society]. It has been named ‘Masjid Maryam.’ Maryam, or Mary as known to you, is as greatly revered by Muslims as she is by Christians.

In fact, in the Holy Quran, Allah has mentioned Mary at many instances and highlighted her esteemed status. Mary was the name of that pure and pious woman who is honoured by Islam so much that the Quran has said that all true believers are like Mary

This is because Mary established a very special relationship with God and she upheld her virtue and chastity at all times. She developed a special bond of love with God, whereby Allah conversed directly with Mary and He Himself attested to her truth. Mary believed in the Books of God, she was righteous and attained a special rank in terms of her obedience to God. She was most certainly an example for all true believers.

Her elevated status is reflected by the fact that the Quran says that true Muslims should develop the qualities of Mary and if they do so then they will be those who never cause harm or suffering to anyone. Every Ahmadi Muslim therefore seeks to instil within themselves the purity, nobility and piety of Mary herself.” (ROR, December 2014)

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Maryam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment