The pen is mightier than the sword

“Għaddsu ruħkom fl-istudji tagħkom bl-esklużjoni ta’ kull ħaġa oħra. Avvanzaw tant f’kull qasam tal-edukazzjoni li l-mira minima tagħkom issir il-Premju Nobel.”

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IT-TORĊA | 26/09/2021

Il-qawl “The pen is mightier than the sword” jiġbor fil-qosor il-valur tal-edukazzjoni, u jenfasizza li ż-żieda fl-għarfien tgħinna biex inkunu bnedmin edukati u biex inkunu bnedmin aħjar u twajba. Barra minn hekk tgħinna biex nibbenefikaw lill-umanità b’ħafna modi li jġibu t-tkabbir u t-tisħiħ fis-soċjetà.

L-Iżlam bħala reliġjon jenfasizza ħafna fuq l-edukazzjoni,għax l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta għas-suċċess, il-prosperità u ġejjieni sabiħ u kompetittiv. L-Iżlam ifakkarna li s-sigriet għas-suċċess fl-edukazzjoni huwa li nosservaw it-talb u nitolbu għajnuna minn Alla sabiex niksbu suċċessi kbar fl-edukazzjoni. Nistaqsu lil Alla għall-għajnuna u l-gwida Tiegħu peress li Hu s-Sors tal-Għarfien kollu u jħobb jara li nużaw il-ħiliet u l-kisbiet tagħna għall-ġid tal-umanità.

Lura lejn l-iskola

Fil-jiem li ġejjin, it-tfal se jirritornaw lura lejn l-iskola u għandhom entużjażmu kbir biex jerġgħu jiltaqgħu ma’ sħabhom u mal-għalliema tagħhom wara l-vaganzi tas-sajf.

Bi ftit pjanar mit-tfal u mill-ġenituri tagħhom, il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel għandu jsir b’mod kalm u effiċjenti. L-importanti li jkun hemm rutina u wieħed iżomm magħha. Il-ġenituri jridu jassiguraw li t-tfal ikollhom kollox lest għall-iskola, bħall-uniformijiet jew tracksuits, żraben, kalzetti, kontenituri għall-ikel u l-basktijiet tal-iskola. Fl-aħħar nett, importanti li wieħed imur jorqod kmieni ħalli dejjem ikun frisk għall-iskola.

Futur b’saħħtu

Mingħajr ebda dubju, l-edukazzjoni hija pedament għal ħajja aħjar u futur b’saħħtu. Il-bniedem f’kull epoka kien jaf dwar l-importanza tal-edukazzjoni, imma, fid-dinja moderna ma nistgħux nikkompetu mal-oħrajn jekk aħna nibqgħu lura fl-edukazzjoni. Allura, it-tfal tagħna li huma l-futur tal-pajjiż u tal-umanità għandhom jieħdu edukazzjoni mill-aqwa u jibnu karattru b’saħħtu u ġenwin b’valuri umani sodi.

Il-Koran Imqaddes enfasizza l-importanza tal-edukazzjoni billi għallem it-talba: “O Sidi, kabbarni fl-għarfien.” Barra li din it-talba hi sors ta’ għajnuna kbira, hi tispirana aktar lejn it-tagħlim u l-iżvilupp tal-kawża tal-għarfien uman.

Il-verità hi li l-Koran Imqaddes u t-tagħlim tal-Qaddis Profeta tal-Iżlam ispiraw ix-xogħlijiet ta’ ġenerazzjonijiet ta’ intellettwali, filosfi u inventuri Musulmani speċjalment fil-Medju Evu. Tabilħaqq, jekk inħarsu lura aktar minn millennju, naraw kif xjentisti u inventuri Musulmani kienu fundamentali fl-avvanz tat-tagħlim u fl-iżvilupp tat-teknoloġiji, li biddlu d-dinja u għadhom jintużaw sal-lum.

Illum, l-umanità għandha ħafna bżonn li wliedna għandhom ikunu eċċellenti fl-ispiritwalità u l-edukazzjoni tagħhom, u jservu lill-umanità f’ħafna modi differenti, fl-edukazzjoni, is-saħħa, ix-xjenza u f’ħafna aktar oqsma importanti.

Min-nieqa sal-qabar

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ta ħafna importanza għal li wieħed ikompli jakkwista l-għarfien u qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar.” Huwa kien jgħid li, “Jekk xi ħadd jagħmel vjaġġ bil-għan li jikseb edukazzjoni u għarfien, Alla jiftaħ it-triq għalih u fl-istess ħin jiftaħ it-triq għall-ġenna.”

Il-Qaddis Profeta Muħammad qal ukoll: “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.” Din il-kwotazzjoni turi kemm l-edukazzjoni kienet importanti, peress li d-distanza ma kinitx skuża biex ma niksbux l-għarfien. Huwa enfasizza wkoll l-importanza tal-edukazzjoni għaż-żewġ sessi, li jfisser li huwa importanti kemm għall-bniet kif ukoll għas-subien li jfittxu edukazzjoni biex imexxu lilhom infushom u lill-familja tagħhom.

Apparti milli tavvanza lilek innifsek, għal ħafna mill-impjiegi persuna teħtieġ edukazzjoni u xogħol iebes. Huwa iebes ħafna li ssib xogħol mingħajr edukazzjoni.

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jagħti importanza lill-iżvilupp tal-edukazzjoni u l-għarfien. L-għarfien iġib il-qawwa mela aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu l-għarfien.

M’għandniex naħlu l-ħin prezzjuż tagħna fuq l-internet jew nilagħbu logħob tal-kompjuter, jew fuq playstation għal sigħat twal, imma rridu nużaw dan iż-żmien prezzjuż u l-kapaċitajiet kollha tagħna biex niksbu l-aħjar edukazzjoni possibbli.

Il-Premju Nobel

Nixtieq nikkonkludi bi kwotazzjoni minn diskors tal-Qdusija Tiegħu, Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-Kap tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, fejn tant esprima sew ix-xewqa tiegħu li wliedna għandhom dejjem jirċievu l-edukazzjoni tagħhom b’dedikazzjoni u passjoni kbira. Huwa qal li:

“Għandek tikkompeti ma’ ħaddieħor b’xogħol iebes. Għaddi lil ħaddieħor fl-edukazzjoni… Nagħti parir liż-żgħażagħ: għaddsu ruħkom fl-istudji tagħkom bl-esklużjoni ta’ kull ħaġa oħra. Avvanzaw tant f’kull qasam tal-edukazzjoni li l-mira minima tagħkom issir il-Premju Nobel.”

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Fall of Kabul

IL-WAQGĦA TA’ KABUL

It-Talibani għandhom jitgħallmu li l-Ġiħad Iżlamiku veru huwa ta’ mħabba, ħniena, kompassjoni, tolleranza, ġustizzja u simpatija umana. Il-Ġiħad għandu jissodisfa d-drittijiet ta’ Alla u tal-Ħolqien Tiegħu.

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IT-TORĊA | 19/09/2021

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan mhijiex tajba. Issa l-pajjiż waqa’ taħt it-Talibani. Huma m’għandhomx taħriġ, edukazzjoni, għarfien u esperjenza biżżejjed biex imexxu l-pajjiż. Għalhekk din hija sfida kbira għalihom. Meta naraw is-sitwazzjoni fl-Afganistan, il-mistoqsija li tiġi f’moħħna hija dwar x’se jkun il-futur tal-pajjiż, u jekk din l-art qatt mhu se tara raġġi ta’ tama u paċi.

Nemmen li kull pajjiż li jimxi fuq il-valuri umani u prinċipji sodi għandu futur b’saħħtu, imma, jekk xi pajjiż jitlef it-triq tas-sewwa u jkun nieqes mill-valuri bażiċi li huma l-kuruna tal-umanità, dak il-pajjiż irid jibdel it-triq tiegħu u jġib lura n-nies tiegħu fit-triq it-tajba. Alla għallimna t-talba fil-Koran Imqaddes li kull Musulman għandu jipprattika ħafna drabi kuljum, għax mingħajr id-direzzjoni t-tajba wieħed ma jistax jasal sad-destinazzjoni tiegħu. It-talba hija, “Mulej mexxina fit-triq it-tajba, it-triq ta’ dawk li berikt bil-grazzja tiegħek, mhux ta’ dawk li ġabu l-għadab tiegħek, u lanqas tal-mitlufin. Ammen.”

Allura, jekk il-poplu Afgani jrid jara r-raġġi ta’ tama u paċi, għandhom ibiddlu d-direzzjoni tagħhom. Għandhom ibiddlu l-ideoloġija vjolenti tagħhom, u minflok il-forza, l-oppressjoni u l-mibegħda, għandhom jużaw l-arma tal-edukazzjoni, l-imħabba u l-kompassjoni.

Naħseb li t-taqlib fl-Afganistan jeżisti minħabba l-fatt li ma fehmux it-tifsira vera tal-Ġiħad (Jihad) Iżlamiku. Allura s-soluzzjoni tinsab fil-fehim tal-kunċett veru tal-Ġiħad Iżlamiku.

Skont il-Koran Imqaddes u l-prattiki tal-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, il-kelma ‘Ġiħad’ għandha tifsira wiesgħa u profonda ħafna. Ġiħad hi kelma Għarbija li tfisser tistinka biex tilħaq xi oġġettiv partikolari, xi għan nobbli. Fil-Koran Imqaddes, meta Alla jgħid lill-bnedmin biex jipprattikaw il-Ġiħad, dan ifisser tistinka biex tilħaq kawża nobbli u ġusta. Dan il-Ġiħad jista’ jitwettaq b’diversi modi – kollha kemm huma jfittxu biex jistabbilixxu u jippromwovu l-paċi fis-soċjetà.

Meta wieħed jaqra t-tagħlim Iżlamiku u jifhem il-filosofija ta’ dan it-tagħlim kollu, jista’ jsib li l-għan ewlieni tiegħu huwa li l-bnedmin jiġġieldu biex jirriformaw ruħhom. Bla dubju, dan hu meqjus bħala l-ikbar Ġiħad għaliex hi l-ġlieda kontra t-tentazzjonijiet egoistiċi tagħna bħal ngħidu aħna r-regħba, l-għira, l-arroganza, iż-żina u xewqat oħra materjali.

Il-Ġiħad irid mingħandna li nkunu iktar iddixxiplinati magħna nfusna sabiex inkunu nistgħu neżerċitaw kontroll morali fuq il-ħsibijiet u l-azzjonijiet tagħna. Meta naslu f’dan il-punt li nistgħu nistabbilixxu kontroll fuqna nfusna, imbagħad huwa importanti li nagħmlu għemejjel tajba, insiru ġusti u twajba.

Alla ma jridx minna li nagħmlu ħsara lill-ħolqien Tiegħu, imma Hu jrid li aħna nkunu bnedmin twajba u ġusti li dejjem jimxu mal-verità, u dejjem ifittxu l-opportunitajiet biex jagħmlu ġid lil ħaddieħor. Għalhekk, it-tieni tifsira tal-kelma Ġiħad hi li nxerrdu messaġġ ta’ paċi, ta’ ħbiberija, ta’ armonija, u ta’ rispett fis-soċjetà, u li nonfqu mill-ġid tagħna biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, irrispettivament mill-kulur, twemmin jew razza.

Hi forma ta’ Ġiħad li mhux biss tgħin biex tnaqqas it-tbatija tal-bnedmin, iżda wkoll biex tistabbilixxi l-paċi soċjali u l-armonija bejn is-sinjuri u l-foqra; biex tgħin lill-bnedmin ħutna sabiex jistgħu huma wkoll jgħixu ħajja diċenti u sabiex jistgħu huma wkoll jipprovdu neċessitajiet bażiċi tal-ħajja lill-familji u lil uliedhom.

Waħda mit-tifsiriet ta’ din il-kelma hija l-battalja difensiva (li hija forma ta’ Ġiħad ta’ livell mill-aktar baxx) u dan jista’ jitwettaq biss f’ċerti ċirkustanzi biss. Dawn iċ-ċirkustanzi huma mfissra f’dawn il-versi tal-Koran Imqaddes:

“Il-permess għall-ġlied hu mogħti biss lil dawk li l-gwerra tkun saret kontrihom, għaliex huma jkunu ttrattati ħażin… dawk li jkunu ġew imkeċċija minn djarhom inġustament…” (22:40-41)

Dawn il-versi jispjegaw li l-battalja difensiva hija permessa biss sabiex jiddefendu lilhom infushom jekk ikunu sofrew xi oppressjoni, iffaċċjaw xi theddid għal ħajjithom jew tkeċċew minn djarhom sempliċement għaliex ikunu pprattikaw ir-reliġjon tagħhom.

Jekk tinqala’ l-ħtieġa għal battalja difensiva, imbagħad l-Iżlam jipprovdi struzzjonijiet ċari lill-Musulmani dwar dak li jista’ u ma jistax isir, pereżempju, in-nies ċivili li ma jkunux qed jiġġieldu ma jistgħux jiġu attakkati, il-propjetà bħal uċuħ tar-raba’ u sorsi oħra ta’ ikel u xorb, l-isptarijiet, l-orfanatrofiji, il-postijiet ta’ qima (ta’ kull reliġjon) ma għandhomx jinqerdu, u n-nisa, it-tfal, ix-xjuħ u nies b’diżabbiltà m’għandhomx jintmessu. B’hekk, hu ċar ħafna li l-iskop ta’ kwalunkwe battalja bħal din ikun biex terġa’ tinkiseb il-paċi u mhux biex issir l-aggressjoni.

Fil-qosor, il-Ġiħad f’kull forma hu, għalhekk, mod biex nippromwovu l-paċi kemm fina nfusna kif ukoll fis-soċjetà tagħna. Kull azzjoni, għalhekk, li ma twassalx għall-paċi u għall-ġid tal-umanità ma nistgħux nirreferu għaliha bħala Ġiħad.

Fil-qosor, it-Talibani għandhom jitgħallmu li l-Ġiħad Iżlamiku veru huwa ta’ mħabba, ħniena u kompassjoni; u ta’ tolleranza, ġustizzja u simpatija umana. Il-Ġiħad Iżlamiku għandu jissodisfa d-drittijiet ta’ Alla li Jista’ Kollox u tal-Ħolqien Tiegħu.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Donation to Fondazzjoni Sebħ

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta visited the Fondazzjoni Sebħ and presented some stationary items for children benefiting from its services ahead of school opening. The donation was presented to Ms. Leanne Magro, Fund-Raising administrator, by Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , | Leave a comment

Literacy Day

LITTERIŻMU

Kull sena, it-8 ta’ Settembru huwa ċċelebrat bħala l-Jum Internazzjonali tal-Litteriżmu biex ifakkar lill-komunità internazzjonali dwar l-importanza tal-litteriżmu għal individwi, komunitajiet u soċjetajiet, u l-ħtieġa għal sforzi kontinwi lejn soċjetajiet aktar litterati.

Nemmen li l-edukazzjoni u l-għarfien huma ċ-ċavetta tas-suċċess f’kull qasam tal-ħajja. L-Iżlam jenfasizza ħafna fuq l-edukazzjoni sa tali punt li l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar” u “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.”

Barra minn hekk, huwa qal li l-edukazzjoni hija obbligatorja għall-irġiel u għan-nisa. Huwa qal: “Huwa l-obbligu ta’ kull raġel Musulman u ta’ kull mara Musulmana li jiksbu l-għarfien.”

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jenfasizza fuq l-importanza tal-litteriżmu, għalhekk, huwa importanti ħafna li aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu għarfien u edukazzjoni mill-aqwa. Imbagħad ngħaddu dan l-għarfien lil uliedna, lill-komunitajiet u lis-soċjetajiet tagħna.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , | Leave a comment

Simple Life

ĦAJJA SEMPLIĊI

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li n-nies iħobbu l-ġid u l-affarijiet materjalistiċi ta’ din id-dinja, imma l-aħjar ħaġa hi li tfittex il-pjaċir ta’ Alla (3:15). F’dan hemm tagħlim importanti ħafna li jwassal għal ħajja sempliċi. Alla jgħid li n-nies tad-dinja jixtiequ affarijiet tad-dinja imma dawk li verament iħobbu lil Alla jgħixu ħajja umli, moderata u sempliċi.

L-Iżlam jgħallimna li hija r-responsabbiltà tagħna li nadottaw is-sempliċità f’ħajjitna. Jekk nagħmlu dan, inkunu nistgħu nsibu ħin biex naqdu l-fidi tagħna, u nagħmlu sagrifiċċji finanzjarji, u ngħinu lil dawk fil-bżonn. Tippermettilna wkoll li nqattgħu ħin biex inqimu lil Alla minflok, minflok niġru kompletament wara l-affarijiet tad-dinja. Fil-qosor, l-Iżlam jippromwovi stil ta’ ħajja sempliċi. Huwa jipprojbixxi t-tberbiq iżda jħeġġeġ l-infiq:

Iżżommx idek marbuta m’għonqok, jew testendiha kemm tista’, għaliex tista’ tispiċċa akkużat jew mifluġ. (Il-Koran, 17:30)

Agħtu lill-qraba dak li ħaqqhom, u lill-foqra u lill-vjaġġaturi, u tberbaqx ġidek b’mod stravaganti. Tassew, il-berbieqa huma l-aħwa ta’ Satana, u Satana mhuwiex grat lejn il-Mulej tiegħu. (Il-Koran, 17:27-28)

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, għex ħajja umli u sempliċi, u ma kienx jiddejjaq jimxi mal-armla u l-fqir. Huwa kien dejjem ta’ għajnuna għalihom it-tnejn. Huwa kien jagħmel xogħlijiet tad-dar, isewwi ż-żraben, iraqqa’ l-ilbies, jaħleb in-nagħaġ, jiekol flimkien mal-qaddej u jitħan (id-dqiq) miegħu meta dan jegħja. Huwa ma kienx jistħi jġorr ix-xirja mis-suq sa għand niesu. Huwa kien jieħu b’idejn l-għani u l-fqir, u kien ikun minn tal-ewwel li jsellem. Huwa kien umli, iżda ma kienx jintrema; kien ġeneruż, iżda mingħajr ħela. Kellu qalbu tajba u kien ħanin ma’ kulħadd.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , | Leave a comment

A Father’s Advice

Noor-Ul-Hudah Khan, Lawyer | Id-Dawl 45

Earlier this year I lost my father to COVID-19. Though the loss is incredibly painful but moments like this remind us of Allah’s will and His greater plans. But as I sit here today, I can’t help but reminisce over the valuable life lessons taught to me by my father. 

Remembrance of Allah

One of the best things my father taught me was that no matter how busy life may be and no matter whatever the stress is, always remember Allah and take time out in the day to pray to God Almighty. 

Modesty

My father instilled a great importance for modesty within me. He taught me that I must take control over my own modesty. One of his biggest valuable lessons to me was how your appearance impacts people’s perception of you.

He never forced me to wear anything, but let me understand for myself the choices I will need to make. His encouragement on me making my own choices gave me the confidence to walk in society without feeling insecure or oppressed.

Education

My father taught me how important it was for a girl to have a good education. He never differentiated between his sons and daughter. He constantly encouraged me and stood by my side to ensure I get the best education and wished for me to excel just like his sons. 

Despite being the youngest and only girl, though I was pampered, I was also taught how to take care of myself and maintain my independence. He taught me that though there is always family by your side, you should always prepare yourself for any sudden hardship that you may have to face alone.

Charity

Never say no to someone in need. My father was a very compassionate man. He always taught us that even if we have to sacrifice one of our own needs, never refuse someone in need. Even if you cannot help them completely still try your utmost to help them as much as possible, because every drop counts. He always taught us to take a portion out of our earnings to give to the needy, as we as humans must fulfil each other’s rights and look after one another as much as we can.

So as I recollect the above, I am grateful for all the time I got to spend with my father. For all the wonderful life lessons he has left me with. Though his loss has left a massive void in my heart, I am grateful for the legacy he has left behind and I pray that I am able to act on all of his good deeds.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Parir ta’ Missier

Noor-Ul-Hudah Khan, Avukat | Id-Dawl 45

Kmieni din is-sena tlift lil missieri minħabba l-COVID-19. Minkejja li t-telfa ġabet magħha ħafna wġigħ, mumenti bħal dawn ifakkruna fir-rieda ta’ Alla u l-pjanijiet kbar Tiegħu. Imma filwaqt li qiegħed bilqiegħda hawn illum, ma nistax ma nirriflettix dwar il-lezzjonijiet importanti tal-ħajja li għallimni missieri.  

IT-TIFKIRA TA’ ALLA

Waħda mill-aqwa affarijiet li għallimni missieri hija li tkun kemm tkun bieżla l-ħajja u tkun kemm tkun stressanti, aħseb dejjem f’Alla u sib ħinijiet fil-ġurnata fejn tista’ titlob lil Alla Omnipotenti. 

IL-MODESTJA

Missieri wrieni kemm irridu nagħtu importanza fil-ħajja lill-modestja. Huwa għallimni li jiena rrid nikkontrolla l-modestja tiegħi. Waħda mill-aktar lezzjonijiet importanti kienet kif l-apparenza tiegħek tinfluwenza l-perċezzjoni tan-nies tiegħek innifsek. 

Qatt ma sfurzani biex nilbes xi ħaġa, imma ħallieni nifhem waħdi l-għażliet li kelli bżonn nagħmel. L-inkoraġġiment tiegħu biex jiena nieħu d-deċiżjonijiet għalija nnifsi mlieni bil-kunfidenza biex jiena nimxi fis-soċjetà mingħajr ma nħossni insigura u mkażbra.

L-EDUKAZZJONI

Missieri għallimni kemm huwa importanti għal tifla biex ikollha edukazzjoni tajba. Qatt ma għamel differenza bejn uliedu s-subien u bintu. Kien kontinwament jinkoraġġini u dejjem kien maġenbi biex jara li jien nieħu l-aqwa edukazzjoni u dejjem xtaq li jien immur tajjeb bħal uliedu s-subien.  

Minkejja li jiena kont l-iżgħar u l-unika tifla, u kont imfissda xi naqra, kont mgħallma wkoll biex nieħu ħsieb tiegħi nnifsi u nżomm l-indipendenza tiegħi. Għallimni li minkejja l-għajnuna dejjiema tal-familja, għandek dejjem tkun preparata biex taffaċċja waħdek kull ostaklu li jista’ jinqala’.

IL-KARITÀ

Qatt m’għandek tgħid le lil xi ħadd fil-bżonn. Missieri kien bniedem ġeneruż ħafna. Dejjem għallimna li anki jekk ikollna nissagrifikaw wieħed mill-bżonnijiet tagħna, qatt ma għandna niċħdu lil xi ħadd fil-bżonn. Anki jekk ma tkunx tista’ tgħin kompletament dejjem ipprova agħmel ħiltek biex tgħin kemm jista’ jkun possibbli, għax kull qatra tgħodd. Dejjem għallimna biex nieħdu ftit minn dak li naqilgħu biex nagħtu lil min ikollu bżonn, għax aħna bħala bnedmin irridu nħarsu d-drittijiet ta’ kulħadd u nieħdu ħsieb lil xulxin kemm nistgħu.

B’hekk kif qiegħed naħseb fuq dawn l-affarijiet, ninsab rikonoxxenti għall-ħin kollu li qattajt ma’ missieri. Għal-lezzjonijiet sbieħ tal-ħajja li ħallieli. Għalkemm it-telfa tiegħu ħallietli vojt enormi f’qalbi, ninsab grat għall-wirt li ħalla u nitlob li nkun nista’ naġixxi fuq l-għemejjel tajba kollha tiegħu.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Serving Others

Naqdu lil Ħaddieħor

Għandek tkun l-id ta’ fuq għax huwa dak li tonfoq, tagħti u taqdi lill-bnedmin oħra; tkun dak li tagħti minflok tieħu.

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | Torċa 5 ta’ Settembru 2021

Il-ġenerożità u l-ħidma soċjali huma valuri umani mill-isbaħ. Bla dubju ta’ xejn, il-pjaċir, il-ferħ, is-sodisfazzjon u s-serħan tal-moħħ li persuna tħoss wara li taqdi lil ħaddieħor huma inkredibbli, u ma jistgħux jiġu espressi fi kliem, iżda jistgħu jinħassu biss permezz tal-esperjenza personali. Għalhekk, wieħed irid jaqdi lil ħaddieħor biex jesperjenza kuntentizza u sodisfazzjon tal-qalb, għax, verament, il-ġest tas-solidarjetà jġib ferħ u sodisfazzjon ta’ qalb.

Għalhekk, il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, darba qal: “L-id ta’ fuq hija aħjar mill-id t’isfel: l-id ta’ fuq tagħti u tonfoq, l-id t’isfel tittallab u tirċievi.”

L-Iżlam, bħala reliġjon, jenfasizza ħafna fuq din il-filosofija li tagħti minflok tieħu xi ħaġa, li taqdi lil ħaddieħor minflok li tinqeda. L-enfasi fl-Iżlam huwa li inti tieħu s-sodisfazzjon billi tkun ta’ servizz għal ħaddieħor u mhux viċiversa. Il-parti li jmiss meħuda minn vers mill-Koran Imqaddes proprju twassal dan il-messaġġ:

“Inti tkun mill-aħjar nies meta tkun ta’ servizz għall-oħrajn u tittella’ għall-fejda tal-umanità; inti tamar it-tajjeb, u tevita l-ħażin u temmen f’Alla.” (3:111)

Dan il-vers juri biċ-ċar kemm huwa importanti għalina li biex inkunu ġusti u twajba huwa importanti, anzi, obbligatorju li rridu naqdu l-ħolqien ta’ Alla. Wieħed għandu jistinka biex ikun ġust, umli u maħbub ta’ Alla billi jkun ta’ servizz għal ħaddieħor ħalli l-pjaċiri jgħaddu minn proxxmu għal ieħor.

Ir-Raba’ Kalif tal-Komunità Ahmadiyya jispjega dan iktar u jgħid li l-aċċenn fuq is-servizz mhux biss approċ iebes u bla ħeġġa, iżda attentat biex jiġu rfinuti l-attitudnijiet tal-bniedem u li titnissel fih ħajra għal valuri aktar sofistikati. Hekk kif jiġu żviluppati attitudnijiet aktar irfinuti, il-bnedmin jistgħu jiġu mħarrġa biex jieħdu gost ikunu ta’ servizz għall-oħrajn aktar milli jkunu biss reċipjenti tal-favuri u li jingħataw huma servizz mingħand ħaddieħor.

Nofs il-fidi huwa s-servizz lejn il-ħolqien ta’ Alla. Il-prinċipju fl-Iżlam jidher li għemil ta’ tjubija huwa premju fih innifsu. Imur lil hinn mir-renju tal-argument; dan jista’ jiġi biss esperjenzat.

L-Iżlam ta definizzjoni daqshekk wiesgħa lill-karità u s-solidarjetà, li dan mhux biss biex tgħin lil dawk fil-bżonn b’xi flus, iżda dan huwa valur uman sabiħ ħafna li għandu tifsira usa’ ħafna. Allura, kull għemil tajjeb u kull tip ta’ għajnuna huma kkunsidrati bħala karità u solidarjetà, u jistħoqqilhom premju mingħand Alla.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, kien qal: Il-karità għandha tingħata minn kull driegħ u riġel ta’ persuna f’kull ġurnata li titla’ x-xemx.

Li titwettaq il-ġustizzja bejn tnejn min-nies hija karità, li tgħin persuna jirkeb il-bhima tiegħu jew li tqiegħed l-affarijiet tiegħu fuqha hija karità, li tneħħi minn toroq dak kollu li joħloq xkiel hija karità.

It-tħawwil ta’ siġra huwa att ta’ karità. Kelma tajba hija karità.

Jekk persuna għandu ma jkollha xejn, għandha taħdem b’idejha stess għall-ġid tagħha u biex toffri l-karità. Jekk mhijiex kapaċi taħdem, għandha xorta tgħin lil xi ħadd fil-bżonn u bla għajnuna ta’ xejn. Jekk lanqas mhi kapaċi twettaq dan, mela għandha tħajjar oħrajn biex jagħmlu l-ġid. Jekk ma tasalx għal dan lanqas, mela għandha trażżan lilha nnifisha milli twettaq il-ħażin. Dan ukoll huwa karità.

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment