Id-Dawl Numru 26

Id-Dawl (the Light) FEBRUARY 2020

(i) Enjoining good (ii) Holy Quran and justice

(iii) Equal rights for women

(iv) The definition of morality

(v) Extreme attitudes about veil

(vi) One virtue leads to another

Click here to read: ID-DAWL FEBRUARY 2020

Id-Dawl 26

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Justice, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Sowing the Seeds of Peace

Source/Credit: Times of Malta, by Laiq Ahmed Atif, 13.01.2020

It is always music to the ears whenever we hear the word ‘peace’ in the fractured world we live in. Keeping in view the current turbulent situation of the world, the gift of peace, harmony, love and affection to others is the most precious and unmatched gift to humanity. And no matter how much one extends the gift of love, peace and affection to other people, it is simply not sufficient.

Recently I read an article in the Times of Malta written by Archbishop Charles Scicluna titled ‘The seeds we should be sowing’. In his article, he drew the attention of readers stating, “The seed we sow should be one of peace, which sprouts tolerance and dialogue, not hatred. It should be a seed that emerges from a heart which is compassionate and caring”.

I think it is a very important message for all of us, particularly for religious leaders, and we should always try to become the catalyst of compassion, dialogue and peace.

Undoubtedly, no sane and sensible person can ever deny the importance of a serene and tranquil environment and its fruitfulness. The question is how to achieve this objective.

It is only when we are openhearted, and when we understand one another and listen to each other’s views and opinions with tolerance and respect that we can establish peace and harmony in society.

I sincerely believe that dialogue is vital and must be promoted and encouraged at all levels, without prejudice, favour or discrimination.

The Ahmadiyya Muslim Community has always promoted dialogue between all sections of society and different communities, including religious ones. Dialogue is crucial for constructing a healthy and vibrant society.

Unfortunately, sometimes this means free speech and dialogue take the form of racist remarks and hate speech, as evidenced online. How to counter such hate speech?

Love is the antidote to hatred. Dialogue is the prevention to hate speech.

Education, understanding and awareness are essential material for constructing compassionate and caring societies.

How to sow the seeds of peace and compassion? True peace of mind and compassion requires for a person to recognise God Almighty and to develop a connection with Him because, according to Islam, one of the attributes of God Almighty is that He is the ‘Source of Peace’.

Islam instructs people to emulate, to the best of their abilities, the attributes of God. The Holy Prophet Muhammad repeatedly stated that his followers must be compassionate, considerate and strive to impart peace to others.

Additionally, the Holy Prophet Muhammad has laid down an incredibly weighty principle paramount for sowing the seeds of peace and compassion which states: “You should always like for others what you like for yourself ”.

This simple yet profound principle, if acted upon by all people, is the means for everlasting peace in society.

Therefore, it is essential to give precedence to love, compassion and peace over personal and vested interests.

I firmly believe that sowing the seeds of love, respect, harmony and peace at a time when division, hatred and selfishness are prevalent, is a great service to humanity.

In fact, excellence of social conduct constitutes the basis of every virtue; even spirituality is but an advanced state of good conduct. Highlighting good conduct, Prophet Muhammad said, “Nothing weighs heavier in the scale of God than the excellence of conduct.”

Religious communities should take a leading role in promoting the culture of peace and harmony. Let us unite to sow the seeds of peace in every part of our country and indeed all over the world.

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Our Resolutions for 2020

Ir-Roluzzjonijiet Tagħna

Meta tibda sena ġdida, hija tradizzjoni li n-nies jawguraw “is-Sena t-Tajba” lil xulxin. Ħafna nies iħejju pjanijiet u riżoluzzjonijiet differenti għas-sena li tkun se tibda. F’ħafna partijiet tad-dinja, is-Sena l-Ġdida tiġi ċċelebrata bil-festi, bix-xorb u b’wirjiet ta’ logħob tan-nar tul il-lejl kollu. Kif għandna nibdew is-Sena l-Ġdida? X’għandhom ikunu r-riżoluzzjonijiet tagħna?

Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, il-Messija Mwiegħedas, qal: Hija r-regola għall-ġusti li jqattgħu ħajjithom fil-manswetudni u l-umiltà.” 

Dan ifisser li għandna ngħixu ħajjitna f’konformità mal-kmandamenti t’Alla li hija ħajja ta’ sempliċità. Is-Sena l-Ġdida m’għandhiex tkun eċċezzjoni.  

Għandna nqattgħu l-ħin inqimu ’l Alla, infittxu r-rikonoxximent Tiegħu u ngħinu biex ikollna sena paċifika, sana u prospera. Ir-riżoluzzjonijiet tagħna għas-Sena l-Ġdida għandhom jagħmluna nies aħjar, kemm fid-dar kif ukoll fil-komunità, jgħinuna biex niksbu qrubija m’Alla, u biex insiru persuni li verament nixtiequ l-ġid lill-umanità. M’għandniex inżommu r-riżoluzzjonijiet tagħna għal ftit ġranet biss, iżda nsegwuhom sakemm isiru drawwa regolari.  

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged | Leave a comment

Iż-Żerriegħa tal-Paċi

IŻ-ŻERRIEGĦA TAL-PAĊI

Bil-grazzja u l-barkiet t’Alla waslet fuqna sena ġdida – is-sena 2020. Fil-bidu ta’ kull sena ġdida, ħafna nies jissettjaw ċerti għanijiet li jkunu jridu jilħqu matul is-sena, bl-oġġettiv ewlieni jkun li jsiru persuni aħjar reliġjożament, moralment u spiritwalment. F’kuntest usa’, in-nies jittamaw u jitolbu li jkollna dinja aħjar fl-aspett ekonomiku, soċjali u paċifiku.

Biex nilħqu dawn l-għanijiet u nibdlu l-ambjent attwali li ngħixu fih f’dinja aħjar, aktar għanja u paċifika, jiena naħseb li kollha għandna nnaqqsu l-aspett egoċentiku tagħna. Għandna niżirgħu ż-żerriegħa tal-paċi, li jnibbtu t-tolleranza, ir-rispett u l-għaqda u nevitaw li niżirgħu ż-żerriegħa tal-mibegħda u l-firda.  

Kif nistgħu niżirgħu ż-żerriegħa tal-paċi?

Fl-Iżlam, il-kunċett tal-paċi hu bbażat fuq żewġ aspetti. L-ewwel wieħed hu li tkun fil-paċi m’Alla u t-tieni wieħed hu li tkun fil-paċi miegħek innifsek u mal-bqija tad-dinja.

Iż-żerriegħa tal-paċi ma jistgħux jinżergħu qabel nagħrfu lil Alla Omnipotenti u jkollna rabta Miegħu, il-għaliex Huwa hu s-‘Sors tal-Paċi’. It-tieni, għandna nkattru l-mogħdrija, l-imħabba u l-ġenerożità f’qalbna għall-umanità. Għandna nkunu poplu li minna t-tjubija tinfirex għal oħrajn.

“Huwa Alla, u m’hemmx Alla ieħor ħliefu, is-Sovran, il-Qaddis, is-Sors ta’ Paċi, Dak li joffri l-Kenn, Dak li jipproteġi, il-Qawwi, Dak li jikkontrolla, in-Nobbli. Imqaddes Alla ħafna aktar minn dak kollu li jassoċjaw Miegħu.” (Il-Koran Imqaddes, 59:24)

L-Iżlam iħeġġeġ lill-Musulmani biex jimitaw, kemm jista’ jkun, il-kwalitajiet t’Alla. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, iddikjara kemm-il darba li s-segwaċi tiegħu għandhom ikunu ġenerużi u rispettużi u jħabirku biex ixerrdu l-paċi fost in-nies.

Matul il-ħajja tiegħu, il-Qaddis Profeta Muħammadsa ippromwova l-armonija interreliġjuża, ir-rispett reċiproku, il-fraternità, l-għaqda u l-ġenerożità. Huwa enfasizza l-ħtieġa għall-paċi f’kull livell tas-soċjetà – min-nukleu bażiku domestiku tal-familja għar-relazzjonijiet internazzjonali bejn il-pajjiżi. Huwa dejjem ħadem għal soċjetà tolleranti u inklussiva – soċjetà li tagħti kas, li tħobb, li tkun amikevoli u qalbha tajba. Huwa pproklama li Alla Omnipotenti xtaq li n-nies kollha, minkejja l-isfond etniku jew it-twemmin tagħhom, jgħixu fil-paċi u li l-valuri umani jkunu rikonoxxuti u stmati.

Dawn il-prinċipji huma ta’ importanza vitali għat-tiżrigħ taż-żerriegħa tal-paċi.  

Ejja naħdmu id f’id għall-paċi u l-prosperità għall-familja umana tagħna. Ejja niżirgħu tant żerriegħa tal-paċi li d-dinja timtela bil-ferħ, bl-għaxqa u s-serenità. Ejja nagħmlu s-sena 2020 sena ta’ għaqda u paċi universali.

Jalla Alla jagħmel mis-Sena l-Ġdida sors ta’ għadd ta’ barkiet personali u komunali. Nixtiqulkom Paċi, Saħħa u Ġid. Is-Sena t-Tajba. 

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Islam means Peace, Love for all, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 25

Id-Dawl (the Light) JANUARY 2020

(i) Our Resolutions

(ii) The Abode of Peace 

(iii) The Seeds of Peace

(iv) Establishing a Cohesive Society

(v) Donations (vi) Lunch for the Elderly

Click here to read: ID-DAWL JANUARY 2020

Id-Dawl 25

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Interfaith, Interfaith dialogue, Islam means Peace, Love for all, Peace, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Serving Humanity with Love and Compassion

Insara u Musulmani f’Malta jingħaqdu biex iferrħu lil min jinsab waħdu

 

Żmien ta’ festi u ċelebrazzjonijiet iservi wkoll ta’ okkażjoni biex uħud jaqtghu ftit mis-solitudni u jissoċjalizzaw f’attivitajiet u inizjattivi li jsiru għalihom. Waħda minn dawn l-attivitajiet kienet ikla organizzata mill-Komunità Ahmadiyya Musulmana flimkien mal-Għaqda Nanniet għall-anzjani li jgħixu waħedhom.

Fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa fl-Imsida mitt persuna li normalment jkunu fis-solitudni ngħaqdu flimkien f’ikla tradizzjonali mħejja mill-Kommunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta.

L-Imam u l-President tal-Kommunità Ahmadiyya Ahmed Atif, qal li f’dan iż-żmien ta’ festi ħassew il-bżonn li jorganizzaw din l-ikla għall-anzjani u nanniet li jbatu mis-solitudni.

“L-isbaħ ħaġa li niċċelebraw dawn il-mumenti ma’ ħaddieħor għax fl-aħħar mill-aħħar l-umanità hija komuni bejnietna nħobbu l-kommunità mill-qalb tagħna.”

Il-voluntiera tal-kommunità Ahmadiyya ppreparaw ikla tradizzjonali Ażjatika li kienet tinkludi ross bit-tiġieġ u ċ-ċanga, ħxejjex friski u deżerti tradizzjonali.

Ma’ Television Malta stqarr li l-ikel nnifsu m’huwiex ta’ importanza hekk kif l-aktar ħaġa sinifikanti hi l-imħabba u r-rispett li huma fil-qofol ta’ din l-inizjattiva.

Philip Chircop il-President u fundatur tal-Għaqda Nanniet Malta faħħar l-inizjattiva tal-Imam waqt li qal li l-għaqda Nanniet Malta qed tiffoka ħafna fuq il-ġerħa tas-solitudni. Qal li din l-ikla għenet sabiex tesponi l-kulturi u twemmin differenti fil-gżejjer Maltin.

“Innaqqsu xi tip ta’ razziżmu li jista’ jkun hawn. Li aħna nistgħu naħdmu flimkien bl-ideoloġiji tagħna ta’ tolleranza u solidarjetà u dawk huma l-valuri tagħna l-kattoliċi qed nferrħu mitt ruħ li f’dawn iż-żmien ta’ festi jkunu waħedhom fis-solitudni f’dawn iż-żminijiet ta’ ferħ.”

Il-moviment Ahmadiyya beda fl-Indja fl-1889 u illum huwa mifrux f’bosta pajjizi fejn hemm komunitajiet musulmani u b’differenza għall-fergħat oħra tal-Iżlam, jemmnu li l-qaddis profeta Mohammed diġà ġie fir-reliġjon Iżlamika u għamel ħafna riformazzjoni.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Leave a comment

Ahmadiyya Hosts Festive Lunch for the Elderly

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment