Diversity and Racial Harmony

Id-diversità u l-Armonija Razzjali

“Tabilħaqq, l-aktar nobbli minnkom quddiem Alla huwa dak l-aktar devot fostkom.”  “Jekk tixtiequ li Alla jkun kuntent bikom fis-smewwiet, ingħaqdu flimkien daqslikieku kontu aħwa mweldin mill-istess omm.”

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IT-TORĊA | 24/10/2021

L-inċident li seħħ fil-ġranet li għaddew fejn Jaiteh Lamin, immigrant mill-Gana, instab abbandunat mal-art mill-imgħallem tiegħu fil-Mellieħa, kien wieħed mill-agħar eżempji ta’ diskriminazzjoni razzjali u trattament inuman. Huwa tħalla mormi bħala oġġett li ma jiswa xejn. Bla dubju, kull persuna sana u sensibbli li għandha qalb tħabbat f’sidru, definittivament ħass diqa kbira ġo qalbu.

Superjorità u inferjorità

Il-punt huwa, għaliex jiġru dawn l-affarijiet? Għaliex aħna bħala bnedmin naħsbu li aħna aħjar minn ħaddieħor, jew jien superjuri u l-ieħor huwa inferjuri minni? Meta lkoll għandna l-istess kulur ta’ demm għaddej fil-vini tagħna, ilkoll għandna l-istess bżonnijiet u sentimenti. Ikun liema jkun il-pajjiż li nappartjenu għalih, il-miġja tagħna f’din id-dinja u t-tluq lejn il-ħajja eterna hija eżattament l-istess. Allura għaliex aħna bħala bnedmin naħsbu lilna nfusna aħjar minn oħrajn? X’inhi r-raġuni ta’ kburija egoista bħal din?

Kull sena jsiru ħafna laqgħat u konferenzi madwar id-dinja fejn jiġi diskuss is-suġġett tal-armonija razzjali; anke l-Ġnus Magħquda tiċċelebra kull sena l-Jum Internazzjonali dwar l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali bħala parti mill-kampanja biex tippromwovi l-armonija razzjali u l-ugwaljanza.

Ir-razziżmu huwa velenu

Ir-razziżmu, għalkemm ikkundannat bil-qawwa minn kull nazzjon tad-dinja, għadu jeżisti u huwa fenomenu li jiżdied u jieħu forom ġodda. Dan il-velenu għadu qed jinfirex madwar id-dinja u ħoloq aktar diviżjonijiet u segmenti fost l-umanità.

Minflok ma tgħaqqad in-nies u toħloq dinja armonjuża permezz tal-bini ta’ pontijiet fost il-bnedmin, ideoloġija diviżiva bħal din tikkawża aktar tifrik u tibni ħitan twal u għoljin fost l-umanità.

L-umanità bħala l-familja waħda

L-Iżlam bħala reliġjon jitkellem ukoll ċar u tond dwar dan is-suġġett u jgħid li l-bnedmin kollha huma ndaqs. L-umanità kollha hija bħala familja umana kbira mibnija fuq id-diversità sħiħa.

Dan il-prinċipju jiġi mħeġġeġ b’manjiera distintiva ta’ mħabba u għożża reċiproka, solidarjetà umana, tolleranza, armonija, paċi u sliem fis-soċjetà. Dan it-tagħlim universali u profond tal-Iżlam huwa intenzjonat li joħloq kultura umana universali, mibnija fuq l-ugwaljanza u l-ekwità tal-bnedmin kollha ta’ kull żmien. Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ja bnedmin, aħna ħloqniekom minn raġel u mara; u qassamniekom fi tribujiet u fi tribujiet iċken ħalli ssiru tafu lil xulxin. Tabilħaqq, l-aktar nobbli minnkom quddiem Alla huwa dak l-aktar devot fostkom.” (49:14)

Il-messaġġ ta’ dan il-vers huwa ċar u tond. M’hemm l-ebda klassijiet soċjali jew supremazija razzjali, iżda n-nies kollha huma ugwali, mingħajr l-ebda diskriminazzjoni jew distinzjoni. Ir-razza sħiħa umana mhix ħlief familja waħda.

Il-pedamenti tal-armonija razzjali

Fiż-żmien kontemporanju, meta d-dinja qed tiffaċċja ħafna problemi inkluż il-pandemija tal-koronavirus, u s-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika, hemm ħtieġa urġenti biex inwaqqfu kull xorta ta’ mibegħda, intolleranza, u razziżmu, u minflok inqiegħdu l-pedamenti tal-imħabba, il-paċi u l-armonija razzjali. Dan jista’ jsir biss billi nirrispettaw kull xorta ta’ sentimenti ta’ xulxin, billi nwarrbu kull forma ta’ razziżmu, billi ndawru r-razziżmu eżistenti fi ħbiberija u fratellanza.

Dan huwa l-fatt li llum id-dinja saret villaġġ globali, id-dinja ngħaqdet f’unità waħda minħabba mezzi veloċi ta’ trasport u komunikazzjoni, u l-bnedmin resqu ferm qrib xulxin. In-nies ta’ kull pajjiż, razza, reliġjon u kultura jinsabu kullimkien.

Nixtieq nikkwota mill-aħħar diskors tal-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, fejn huwa, f’termini ċari u b’leħen qawwi ta’ regoli ġenwini għat-twaqqif ta’ soċjetà ugwali u armonjuża, qal:

“Nies, Alla għamilkom aħwa ta’ xulxin, għaldaqstant tkunux mifrudin. Kollha kemm intom ugwali. Il-bnedmin kollha, ta’ nazzjonijiet u tribujiet differenti, u ta’ pożizzjonijiet fil-ħajja diversi, huma kollha l-istess. Bħalma s-swaba’ taż-żewġ idejn huma l-istess, hekk il-bnedmin huma ugwali għal xulxin. Ħadd m’għandu d-dritt, jew superjorità, fuq ħaddieħor. Intom kollha bħal aħwa.”

Aħna bħala aħwa mweldin mill-istess omm

Aħna rridu naċċettaw din ir-realtà li l-bnedmin kollha huma ugwali fir-rispett, fid-dinjità u fid-drittijiet, u ħadd ma għandu xi privileġġ jew superjorità fuq l-ieħor, u li d-diversità tal-bniedem qiegħda hemm għal skopijiet akbar ta’ rikonoxximent, fehim, tagħlim minn xulxin u biex nikkompetu ma’ xulxin f’xogħlijiet tajbin.

Dan il-messaġġ ta’ armonija razzjali, ugwaljanza u fraternità umana ngħata aktar enfasi mill-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, meta huwa qal:

“Jekk tixtiequ li Alla jkun kuntent bikom fis-smewwiet, ingħaqdu flimkien daqslikieku kontu aħwa mweldin mill-istess omm. Dak li jaħfer l-aktar it-trasgressjonijiet ta’ ħuh ikun l-aktar nobbli fostkom. Sfortunat ikun dak li jwebbes rasu u ma jaħfirx.”

Posted in Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Peace & Human Rights situation in Afghanistan

Islamic Perspective about Peace & Human Rights situation in Afghanistan

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Situation in Afghanistan

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , | Leave a comment

Being Responsible Citizens

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The pen is mightier than the sword

“Għaddsu ruħkom fl-istudji tagħkom bl-esklużjoni ta’ kull ħaġa oħra. Avvanzaw tant f’kull qasam tal-edukazzjoni li l-mira minima tagħkom issir il-Premju Nobel.”

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IT-TORĊA | 26/09/2021

Il-qawl “The pen is mightier than the sword” jiġbor fil-qosor il-valur tal-edukazzjoni, u jenfasizza li ż-żieda fl-għarfien tgħinna biex inkunu bnedmin edukati u biex inkunu bnedmin aħjar u twajba. Barra minn hekk tgħinna biex nibbenefikaw lill-umanità b’ħafna modi li jġibu t-tkabbir u t-tisħiħ fis-soċjetà.

L-Iżlam bħala reliġjon jenfasizza ħafna fuq l-edukazzjoni,għax l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta għas-suċċess, il-prosperità u ġejjieni sabiħ u kompetittiv. L-Iżlam ifakkarna li s-sigriet għas-suċċess fl-edukazzjoni huwa li nosservaw it-talb u nitolbu għajnuna minn Alla sabiex niksbu suċċessi kbar fl-edukazzjoni. Nistaqsu lil Alla għall-għajnuna u l-gwida Tiegħu peress li Hu s-Sors tal-Għarfien kollu u jħobb jara li nużaw il-ħiliet u l-kisbiet tagħna għall-ġid tal-umanità.

Lura lejn l-iskola

Fil-jiem li ġejjin, it-tfal se jirritornaw lura lejn l-iskola u għandhom entużjażmu kbir biex jerġgħu jiltaqgħu ma’ sħabhom u mal-għalliema tagħhom wara l-vaganzi tas-sajf.

Bi ftit pjanar mit-tfal u mill-ġenituri tagħhom, il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel għandu jsir b’mod kalm u effiċjenti. L-importanti li jkun hemm rutina u wieħed iżomm magħha. Il-ġenituri jridu jassiguraw li t-tfal ikollhom kollox lest għall-iskola, bħall-uniformijiet jew tracksuits, żraben, kalzetti, kontenituri għall-ikel u l-basktijiet tal-iskola. Fl-aħħar nett, importanti li wieħed imur jorqod kmieni ħalli dejjem ikun frisk għall-iskola.

Futur b’saħħtu

Mingħajr ebda dubju, l-edukazzjoni hija pedament għal ħajja aħjar u futur b’saħħtu. Il-bniedem f’kull epoka kien jaf dwar l-importanza tal-edukazzjoni, imma, fid-dinja moderna ma nistgħux nikkompetu mal-oħrajn jekk aħna nibqgħu lura fl-edukazzjoni. Allura, it-tfal tagħna li huma l-futur tal-pajjiż u tal-umanità għandhom jieħdu edukazzjoni mill-aqwa u jibnu karattru b’saħħtu u ġenwin b’valuri umani sodi.

Il-Koran Imqaddes enfasizza l-importanza tal-edukazzjoni billi għallem it-talba: “O Sidi, kabbarni fl-għarfien.” Barra li din it-talba hi sors ta’ għajnuna kbira, hi tispirana aktar lejn it-tagħlim u l-iżvilupp tal-kawża tal-għarfien uman.

Il-verità hi li l-Koran Imqaddes u t-tagħlim tal-Qaddis Profeta tal-Iżlam ispiraw ix-xogħlijiet ta’ ġenerazzjonijiet ta’ intellettwali, filosfi u inventuri Musulmani speċjalment fil-Medju Evu. Tabilħaqq, jekk inħarsu lura aktar minn millennju, naraw kif xjentisti u inventuri Musulmani kienu fundamentali fl-avvanz tat-tagħlim u fl-iżvilupp tat-teknoloġiji, li biddlu d-dinja u għadhom jintużaw sal-lum.

Illum, l-umanità għandha ħafna bżonn li wliedna għandhom ikunu eċċellenti fl-ispiritwalità u l-edukazzjoni tagħhom, u jservu lill-umanità f’ħafna modi differenti, fl-edukazzjoni, is-saħħa, ix-xjenza u f’ħafna aktar oqsma importanti.

Min-nieqa sal-qabar

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, ta ħafna importanza għal li wieħed ikompli jakkwista l-għarfien u qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar.” Huwa kien jgħid li, “Jekk xi ħadd jagħmel vjaġġ bil-għan li jikseb edukazzjoni u għarfien, Alla jiftaħ it-triq għalih u fl-istess ħin jiftaħ it-triq għall-ġenna.”

Il-Qaddis Profeta Muħammad qal ukoll: “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.” Din il-kwotazzjoni turi kemm l-edukazzjoni kienet importanti, peress li d-distanza ma kinitx skuża biex ma niksbux l-għarfien. Huwa enfasizza wkoll l-importanza tal-edukazzjoni għaż-żewġ sessi, li jfisser li huwa importanti kemm għall-bniet kif ukoll għas-subien li jfittxu edukazzjoni biex imexxu lilhom infushom u lill-familja tagħhom.

Apparti milli tavvanza lilek innifsek, għal ħafna mill-impjiegi persuna teħtieġ edukazzjoni u xogħol iebes. Huwa iebes ħafna li ssib xogħol mingħajr edukazzjoni.

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jagħti importanza lill-iżvilupp tal-edukazzjoni u l-għarfien. L-għarfien iġib il-qawwa mela aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu l-għarfien.

M’għandniex naħlu l-ħin prezzjuż tagħna fuq l-internet jew nilagħbu logħob tal-kompjuter, jew fuq playstation għal sigħat twal, imma rridu nużaw dan iż-żmien prezzjuż u l-kapaċitajiet kollha tagħna biex niksbu l-aħjar edukazzjoni possibbli.

Il-Premju Nobel

Nixtieq nikkonkludi bi kwotazzjoni minn diskors tal-Qdusija Tiegħu, Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-Kap tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, fejn tant esprima sew ix-xewqa tiegħu li wliedna għandhom dejjem jirċievu l-edukazzjoni tagħhom b’dedikazzjoni u passjoni kbira. Huwa qal li:

“Għandek tikkompeti ma’ ħaddieħor b’xogħol iebes. Għaddi lil ħaddieħor fl-edukazzjoni… Nagħti parir liż-żgħażagħ: għaddsu ruħkom fl-istudji tagħkom bl-esklużjoni ta’ kull ħaġa oħra. Avvanzaw tant f’kull qasam tal-edukazzjoni li l-mira minima tagħkom issir il-Premju Nobel.”

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Fall of Kabul

IL-WAQGĦA TA’ KABUL

It-Talibani għandhom jitgħallmu li l-Ġiħad Iżlamiku veru huwa ta’ mħabba, ħniena, kompassjoni, tolleranza, ġustizzja u simpatija umana. Il-Ġiħad għandu jissodisfa d-drittijiet ta’ Alla u tal-Ħolqien Tiegħu.

LAIQ AHMED ATIF | amjmalta@gmail.com | IT-TORĊA | 19/09/2021

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan mhijiex tajba. Issa l-pajjiż waqa’ taħt it-Talibani. Huma m’għandhomx taħriġ, edukazzjoni, għarfien u esperjenza biżżejjed biex imexxu l-pajjiż. Għalhekk din hija sfida kbira għalihom. Meta naraw is-sitwazzjoni fl-Afganistan, il-mistoqsija li tiġi f’moħħna hija dwar x’se jkun il-futur tal-pajjiż, u jekk din l-art qatt mhu se tara raġġi ta’ tama u paċi.

Nemmen li kull pajjiż li jimxi fuq il-valuri umani u prinċipji sodi għandu futur b’saħħtu, imma, jekk xi pajjiż jitlef it-triq tas-sewwa u jkun nieqes mill-valuri bażiċi li huma l-kuruna tal-umanità, dak il-pajjiż irid jibdel it-triq tiegħu u jġib lura n-nies tiegħu fit-triq it-tajba. Alla għallimna t-talba fil-Koran Imqaddes li kull Musulman għandu jipprattika ħafna drabi kuljum, għax mingħajr id-direzzjoni t-tajba wieħed ma jistax jasal sad-destinazzjoni tiegħu. It-talba hija, “Mulej mexxina fit-triq it-tajba, it-triq ta’ dawk li berikt bil-grazzja tiegħek, mhux ta’ dawk li ġabu l-għadab tiegħek, u lanqas tal-mitlufin. Ammen.”

Allura, jekk il-poplu Afgani jrid jara r-raġġi ta’ tama u paċi, għandhom ibiddlu d-direzzjoni tagħhom. Għandhom ibiddlu l-ideoloġija vjolenti tagħhom, u minflok il-forza, l-oppressjoni u l-mibegħda, għandhom jużaw l-arma tal-edukazzjoni, l-imħabba u l-kompassjoni.

Naħseb li t-taqlib fl-Afganistan jeżisti minħabba l-fatt li ma fehmux it-tifsira vera tal-Ġiħad (Jihad) Iżlamiku. Allura s-soluzzjoni tinsab fil-fehim tal-kunċett veru tal-Ġiħad Iżlamiku.

Skont il-Koran Imqaddes u l-prattiki tal-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, il-kelma ‘Ġiħad’ għandha tifsira wiesgħa u profonda ħafna. Ġiħad hi kelma Għarbija li tfisser tistinka biex tilħaq xi oġġettiv partikolari, xi għan nobbli. Fil-Koran Imqaddes, meta Alla jgħid lill-bnedmin biex jipprattikaw il-Ġiħad, dan ifisser tistinka biex tilħaq kawża nobbli u ġusta. Dan il-Ġiħad jista’ jitwettaq b’diversi modi – kollha kemm huma jfittxu biex jistabbilixxu u jippromwovu l-paċi fis-soċjetà.

Meta wieħed jaqra t-tagħlim Iżlamiku u jifhem il-filosofija ta’ dan it-tagħlim kollu, jista’ jsib li l-għan ewlieni tiegħu huwa li l-bnedmin jiġġieldu biex jirriformaw ruħhom. Bla dubju, dan hu meqjus bħala l-ikbar Ġiħad għaliex hi l-ġlieda kontra t-tentazzjonijiet egoistiċi tagħna bħal ngħidu aħna r-regħba, l-għira, l-arroganza, iż-żina u xewqat oħra materjali.

Il-Ġiħad irid mingħandna li nkunu iktar iddixxiplinati magħna nfusna sabiex inkunu nistgħu neżerċitaw kontroll morali fuq il-ħsibijiet u l-azzjonijiet tagħna. Meta naslu f’dan il-punt li nistgħu nistabbilixxu kontroll fuqna nfusna, imbagħad huwa importanti li nagħmlu għemejjel tajba, insiru ġusti u twajba.

Alla ma jridx minna li nagħmlu ħsara lill-ħolqien Tiegħu, imma Hu jrid li aħna nkunu bnedmin twajba u ġusti li dejjem jimxu mal-verità, u dejjem ifittxu l-opportunitajiet biex jagħmlu ġid lil ħaddieħor. Għalhekk, it-tieni tifsira tal-kelma Ġiħad hi li nxerrdu messaġġ ta’ paċi, ta’ ħbiberija, ta’ armonija, u ta’ rispett fis-soċjetà, u li nonfqu mill-ġid tagħna biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, irrispettivament mill-kulur, twemmin jew razza.

Hi forma ta’ Ġiħad li mhux biss tgħin biex tnaqqas it-tbatija tal-bnedmin, iżda wkoll biex tistabbilixxi l-paċi soċjali u l-armonija bejn is-sinjuri u l-foqra; biex tgħin lill-bnedmin ħutna sabiex jistgħu huma wkoll jgħixu ħajja diċenti u sabiex jistgħu huma wkoll jipprovdu neċessitajiet bażiċi tal-ħajja lill-familji u lil uliedhom.

Waħda mit-tifsiriet ta’ din il-kelma hija l-battalja difensiva (li hija forma ta’ Ġiħad ta’ livell mill-aktar baxx) u dan jista’ jitwettaq biss f’ċerti ċirkustanzi biss. Dawn iċ-ċirkustanzi huma mfissra f’dawn il-versi tal-Koran Imqaddes:

“Il-permess għall-ġlied hu mogħti biss lil dawk li l-gwerra tkun saret kontrihom, għaliex huma jkunu ttrattati ħażin… dawk li jkunu ġew imkeċċija minn djarhom inġustament…” (22:40-41)

Dawn il-versi jispjegaw li l-battalja difensiva hija permessa biss sabiex jiddefendu lilhom infushom jekk ikunu sofrew xi oppressjoni, iffaċċjaw xi theddid għal ħajjithom jew tkeċċew minn djarhom sempliċement għaliex ikunu pprattikaw ir-reliġjon tagħhom.

Jekk tinqala’ l-ħtieġa għal battalja difensiva, imbagħad l-Iżlam jipprovdi struzzjonijiet ċari lill-Musulmani dwar dak li jista’ u ma jistax isir, pereżempju, in-nies ċivili li ma jkunux qed jiġġieldu ma jistgħux jiġu attakkati, il-propjetà bħal uċuħ tar-raba’ u sorsi oħra ta’ ikel u xorb, l-isptarijiet, l-orfanatrofiji, il-postijiet ta’ qima (ta’ kull reliġjon) ma għandhomx jinqerdu, u n-nisa, it-tfal, ix-xjuħ u nies b’diżabbiltà m’għandhomx jintmessu. B’hekk, hu ċar ħafna li l-iskop ta’ kwalunkwe battalja bħal din ikun biex terġa’ tinkiseb il-paċi u mhux biex issir l-aggressjoni.

Fil-qosor, il-Ġiħad f’kull forma hu, għalhekk, mod biex nippromwovu l-paċi kemm fina nfusna kif ukoll fis-soċjetà tagħna. Kull azzjoni, għalhekk, li ma twassalx għall-paċi u għall-ġid tal-umanità ma nistgħux nirreferu għaliha bħala Ġiħad.

Fil-qosor, it-Talibani għandhom jitgħallmu li l-Ġiħad Iżlamiku veru huwa ta’ mħabba, ħniena u kompassjoni; u ta’ tolleranza, ġustizzja u simpatija umana. Il-Ġiħad Iżlamiku għandu jissodisfa d-drittijiet ta’ Alla li Jista’ Kollox u tal-Ħolqien Tiegħu.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Donation to Fondazzjoni Sebħ

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta visited the Fondazzjoni Sebħ and presented some stationary items for children benefiting from its services ahead of school opening. The donation was presented to Ms. Leanne Magro, Fund-Raising administrator, by Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , , , , , | Leave a comment

Literacy Day

LITTERIŻMU

Kull sena, it-8 ta’ Settembru huwa ċċelebrat bħala l-Jum Internazzjonali tal-Litteriżmu biex ifakkar lill-komunità internazzjonali dwar l-importanza tal-litteriżmu għal individwi, komunitajiet u soċjetajiet, u l-ħtieġa għal sforzi kontinwi lejn soċjetajiet aktar litterati.

Nemmen li l-edukazzjoni u l-għarfien huma ċ-ċavetta tas-suċċess f’kull qasam tal-ħajja. L-Iżlam jenfasizza ħafna fuq l-edukazzjoni sa tali punt li l-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal: “Fittxu l-għarfien min-nieqa sal-qabar” u “Fittxu l-għarfien anki jekk dan jinsab f’pajjiż ’il bogħod ħafna bħaċ-Ċina.”

Barra minn hekk, huwa qal li l-edukazzjoni hija obbligatorja għall-irġiel u għan-nisa. Huwa qal: “Huwa l-obbligu ta’ kull raġel Musulman u ta’ kull mara Musulmana li jiksbu l-għarfien.”

Dawn il-ftit referenzi juru b’mod ċar kemm l-Iżlam jenfasizza fuq l-importanza tal-litteriżmu, għalhekk, huwa importanti ħafna li aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu għarfien u edukazzjoni mill-aqwa. Imbagħad ngħaddu dan l-għarfien lil uliedna, lill-komunitajiet u lis-soċjetajiet tagħna.

Posted in Ahmadiyya Malta | Tagged , , | Leave a comment