Id-Dawl Numru 13

Id-Dawl (the Light) JANUARY 2019

(i) Starting New Year with Prayer

(ii) The Majesty of Allah

(iii) Slavery & Islam

(iv) Solidarity – Charitable work

Click here to read: ID-DAWL JANUARY 2019

id-dawl numru 13

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Love for all, hatred for none

Jeremy Micallef talks to Laiq Ahmed Atif, President of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, about how the Community aims to break down barriers; builds bridges between people; and give us a true understanding of God and humanity. (Source/Credit: The Malta Independent on Sunday, 30 December 2018)

What can you tell me about Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta’s slogan?

We believe that our slogan ‘Love for All, Hatred for None’ is a code for peace; a code to build a peaceful society, to build harmonious societies and, indeed, to build a very peaceful, prosperous and harmonious world.

Because it has all the ingredients: it is not the slogan of a particular community or religion, it is a slogan for all humanity. It caters to every single human being.

There is no distinction or discrimination towards anyone.

We believe that this slogan which was given to the community by our 3rd Caliph, can unite the entire world. In the beginning, we thought that it was a slogan – but it is such a profound phrase. In fact, it’s so profound in its meaning and philosophy that if all the world just abided by this one slogan, we are pretty sure that the world would become a haven of peace and harmony.

This means that all human beings are equal, valuable: every soul is important.

Then it comes to how a person puts his words into actions. A person’s actions differ and can also elevate or reduce his status, which is why their actions make people good or bad.

We should deal with each other with respect and reverence, and that will lead to love and compassion.

How does this tie in with Islam?

We believe that this slogan is the essence of the entire Quranic teachings.

If a person reads the entre Quran, he will learn two things: a love of God and a love of humanity. The slogan caters for all that very well.

Also, when we say ‘love for all’, we show the world that Islam is not an extremist fundamentalist religion but a religion that promotes peace, love and brotherhood.

So through this slogan we break those barriers, and any misunderstandings, misconceptions, or taboos in people’s minds. People then come together and start getting to know each other, rather than living at a distance, and this leads us to better equip ourselves with an understanding of each other.

That is what the founder of the Ahmadiyya Muslim Community also said: “I do not think I have any enemies. I have love for everyone in the world. I also command my members that they must help extinguish a fire that is burning the house of a Hindu. If a member of my community does not do so, then he does not belong to me.”

He also said:  “If a member of my community does not save the life of a Christian being attacked then, for sure, this person does not belong to me.”

He meant that the love of humanity must be so profound that when a person is in need, we should not see who he is, his background, his colour, or his religion – it must be beyond that kind of thinking.

In Ahmadiyya Muslim Community, one of the humanitarian organisations is named ‘Humanity First’. Note that we did not say ‘Religion First’, ‘Muslims First’ or ‘Christians First’, but ‘Humanity First’ –  meaning that if a human being is in need, then we must look on him under the gaze of humanity. We even help those who do not believe in God, as they are still a person and a human being.

That is the uniqueness in the slogan – that we should look at each and every individual as a human being, irrespective of their differences.

Why join Ahmadiyya particularly?

I am part of the Ahmadiyya Muslim Community because it caters for all my spiritual needs. It has all the ingredients for my well-being – how I can prosper in my spirituality and my everyday life.

It breaks barriers, it builds bridges between people, it gives us a true understanding of God and a true understanding of humanity.

As a community, we also organise inter-faith dialogue discussions, gatherings and conventions to show that diverse opinions and faiths can be united: that we can work for the common good together.

That is what I have understood through the Ahmadiyya Muslim Community.

This is because the Prophet Muhammed prophesied that, in the later days, a reformer would come who would reform the Islamic teachings, giving a true and accurate interpretation according to the needs of the time.

We believe that the founder of Ahmadiyya Muslim Community is that person – the one who was prophesied by the Prophet Muhammed.

That is why the understanding of Islam which we have through our founder, and then our spiritual leaders caliphs, is unique. We always find guidance from them whenever a moment of crisis or difficulty occurs.

What would a good example of that be?

A good example would be that of terrorism. Our leadership has taught us the true understanding of Islamic Jihad, because many times it is misinterpreted and takes the shape of terrorism and extremism.

Jihad is not to kill a person, but to kill our ego; our inner-self which always incites us towards evil.  Jihad is to save lives, not to destroy lives: to save lives and to provide basic necessities so that they could survive – that is the biggest challenge in today’s world. 

Posted in Ahmadiyya Malta, Harmony, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none, Religious Freedom | Tagged , , , | Leave a comment

Dialogue between religions

Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda lejn Ħadd

Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet 

Mary Gauci/Kandidata għall-Parlament Ewropew (It-Torċa, il-Ħadd, 23.12.2018) 

Dan l-aħħar jien ħadt sehem fil-konvenzjoni annwali ta’ djalogu bejn ir-reliġjonijiet bit-tema ‘Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda għal Ħadd’, ġiet organizzat mill-Komunita Ahmadiyya Musulmana. Spikkat l-armonija, unità, paċi, lealta’ u fraternità.

Il-President ta’ Malta faħħret lill-Komunita Ahmadiyya Musulmana f’Malta għall-impenn tagħha biex tkompli tistabbilixxi l-paċi permezz tar-rispett. Fil-messaġġ tagħha spjegat li l-promozzjoni ta’ djalogu bejn ir-reliġjonijiet hija essenzjali. Id-djalogu jassigura l-iżvilupp tant meħtieġ għall-oqsma soċjali, ekonomiċi, u ambjentali tal-pajjiżi tagħna. Ir-reliġjon tgħaqqadna f’dan l-impenn intrinsiku li nikkontribwixxu b’mod pożittiv lejn l-umanità. Il-President Coleiro qalet li hi konvinta li l-komunitajiet tagħna jistgħu jiksbu ħafna aktar meta nfittxu dak li jgħaqqadna u mhux dak li jifridna. Temmen li għandna bżonn inħabirku biex nippromwovu u nagħmlu d-djalogu bejn ir-reliġjonijiet bħala proċess fis-soċjetajiet tagħna. Il-ħolqien ta’ dan it-tip ta’ djalogu bejn nies differenti minn reliġjonijiet differenti huwa fattur essenzjali biex jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjun Ewro-Mediterranju tagħna u għall-futur ta’ paċi u prosperità għad-dinja tagħna.

Waqt din il-laqgħa tkellmu wkoll l-Imam Laiq Ahmed Atif, President tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta, l-Onor. Ivan Bartolo, Membru tal-Parlament, is-Sinjura Margaret Baldacchino Cefai, Sindku tal-Imsida, ir-Rev. John Anthony Berry, Segretarju tal-Kummissjoni Djoċesana għad-djalogu inter-reliġjuż, ir-Rev. Kim Hurst tal-Knisja Skoċċiża ta’ San Andreas, u minni.

Ivan Bartolo saħaq li għandna nisimgħu x’jgħidu reliġjonijiet oħra, b’moħħ miftuħ u bla ma nkunu blokkjati għal dak li nisimgħu.

Is-Sinjura Sindku Baldacchino emfasizzat il-ħtieġa ta’ integrazzjoni ta’ popli bi twemmin divers fil-komunita’ peress li ż-żminijiet li nbiddlu għandna nadattaw għar-realtajiet tal-lum.

Min-naħa tiegħu r-Rev. John Anthony Berry, Segretarju tal-Kummissjoni Djoċesana għad-Djalogu Interreliġjuż, fost oħrajn qal li r-reliġjon hija forza għat-tjubija. Eżempju mill-aqwa ta’ forza għat-tjubija huwa d-djalogu interreliġjuż par excellence, li fl-istess ħin jispira s-soċjetà biex tkattar kultura ta’ paċi, ta’ inkontru u ta’ djalogu fil-ħajja ta’ kuljum. Id-djalogu interreliġjuż ifittex li jibni l-pontijiet bejn ir-reliġjonijiet. Jipprova jagħraf li fis-sbuħija tal-qalb umana, f’kull kultura u f’kull epoka, in-nisa u l-irġiel jippruvaw jilmħu u jifhmu l-iddixxernat, u kif dan jista’ jkun ta’ barka u grazzja għalihom fil-ħajja tagħhom fil-komunità. Rev. Berry kompla billi jafferma li: “waqt li aħna nibqgħu leali lejn it-tradizzjoni reliġjuża tagħna, nistgħu niskopru r-rikkezza ta’ twemmin u reliġjonijiet oħra li jgħaqqduna flimkien fir-rispett u r-reverenza ta’ kull raġel u mara li ġew maħluqa fuq din l-art.”

L-Imam Laiq Ahmed Atif president tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta fost oħrajn qal li ż-żminijiet li ngħixu fihom illum joħolqu sfidi kbar għall-koeżistenza paċifika u armonjuża ta’ nies bi sfondi reliġjużi, politiċi u nazzjonali differenti. Id-dinja għandha bżonn waqfien immedjat tal-gwerer u l-kunflitti. Minflok it-twaqqif ta’ ħitan ta’ mibegħda, għandna bżonn it-tixrid tal-paċi, u biex dan iseħħ u biex din il-‘ħolma ssir realtà’, in-nies ta’ kull reliġjon, twemmin, kulur, u affiljazzjoni politika għandhom jingħaqdu flimkien. Jemmen bis-sħiħ li r-reliġjon hija qawwa pożittiva ħafna għar-riformazzjoni u l-benesseri tas-soċjetà. Għaldaqstant, f’dan iż-żmien kruċjali, hemm urġenza kbira biex ir-reliġjonijiet jagħmlu sforz ġenwin u serju biex jeliminaw in-nuqqas ta’ ftehim bejniethom. Atif kompla jgħid: “L-Iżlam jippreżenta l-libertà tar-reliġjon u l-fidi bħala pedament għall-paċi interreliġjuż billi jistqarr li m’għandu jkun hemm l-ebda sfurzar fir-reliġjon. L-Iżlam ma jippermettix l-użu tal-forza bħala strument għat-tixrid tal-Messaġġ tiegħu, għaliex, ‘Ix-xwabel jistgħu jirbħu l-artijiet iżda mhux il-qlub. Il-forza tista’ tgħawweġ l-irjus iżda mhux l-imħuħ’.”

Ir-reliġjon hija forza għat-tjubija u għalhekk ir-reliġjonijiet kollha jridu jaħdmu flimkien biex jagħmlu d-dinja waħda paċifika u rebbieħa. Tajjeb li nifhmu aktar lil xulxin, nitgħallmu minn xulxin, nissoċjalizzaw u flimkien nqarrbu l-komunitajiet aktar lejn xulxin.

Posted in Ahmadiyya Malta, Harmony, Interfaith dialogue, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none | Leave a comment

Domestic harmony

Source/Credit: Times of Malta, Saturday, December 29, 2018 by Laiq Ahmed Atif

“The basic building block for peace in society is tranquillity and harmony within the family home. The situation within a home is not limited, but has a knock-on effect on the peace of the local area, which in turn affects the peace of the wider town or city. 

“If there is disturbance in the home it will negatively affect the local area and that will affect the town or city. In the same way, the state of the town or city affects the peace of the entire country and ultimately the state of a nation affects the peace and harmony of the region or the entire world.”

In these few words the head of the Ahmadiyya Muslim Community has, in a nutshell, highlighted the importance of domestic harmony.

The Holy Quran has instructed to make righteousness and trustworthiness the foundation for all of the relationships. If we develop a high level of righteousness and trustworthiness in ourselves, we will surely be able to treat each other with respect, dignity, love and justice. Consequently, this will lead to the establishment of domestic and family harmony. 

I believe that these values are the antidote to the ever-increasing domestic violence, which has taken many innocent lives and more are going through extremely painful and hard times in their relationship.

Demonstrations of high level of reciprocate reverence between both partners and to their relatives also paves the way of harmonious coexistence. In addition, patience and forbearance, are also essential elements of a healthy and long-lasting relationship. Patience is the key to a successful, peaceful and harmonious family life.

Anger and quick-temperedness are poisonous for good relations. Unfortunately, according to some, aggressive and mighty behaviour or violent response is considered as a symbol of bravery. In such a scenario, I always find great guidance in the words of Prophet Muhammad who said that “a strong person isn’t he who wins a physical fight; a strong person is he who controls himself in anger and quarrel”.

Moreover, he highlighted methods to help with anger and said: “If one of you becomes angry then he should stay silent. And when one of you becomes angry while standing, he should sit down. If the anger leaves him, well and good; otherwise he should lie down.” 

When one is angry the actions and speech may be disproportionate and unjust

He also emphasised on drinking cold water because that too provides ease in the state of anger. 

It is healthier that couples avoid arguing with each other if any of them is in anger, even if one feels that the other is at fault. However, when one calms down, then the other gently brings the error to attention and to realise the error. And the issue should be sorted out respectfully with mutual discussion. 

This is an important practice because when one is angry the actions and speech may be disproportionate and unjust.

A forgiving and reconciling attitude cements the relationship. One must not forget that human beings can commit mistakes, only God is pure from imperfection. So, short-comings must be forgiven. 

For strengthening the family, everyone must let go every kind of arrogance, pride, mutual enmity, jealousy etc. Instead, the relationship should be like that of true and sincere friends. 

Another important point is that both partners should never mention their private matters to other people. Furthermore, they should avoid doing things in secrecy, because it tarnishes the good reputation and loses the trust if the secret is known to other partner; and that also brings disgrace and embarrassment. 

The teaching of the Holy Quran in this regard is: “They (wives) are a garment for you, and you (husbands) are a garment for them” (2:188). 

This verse points out that in the institution of marriage, mere fulfilment of individual pleasure and emotional gratification is not the ultimate goal, rather the goal is to create a harmonious environment of trust, respect and love between the married couple. 

Just as a garment provides ease, comfort, beauty, safeguard from heat, and protection from various types of pains, the same is the case with couples. Just as a garment covers, similarly men and women cover each other’s weaknesses, faults and blemishes. 

Moreover, it is imperative that all interactions between a married couple reflect a strong bonding of sincerity, care, loyalty, trust and friendship to establish a lifelong domestic harmony.

Laiq Ahmed Atif is president, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta.

amjmalta@gmail.com This is a Times of Malta print opinion piece

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Harmony, Laiq Ahmed Atif | Tagged | Leave a comment

Ahmadiyya Malta Participates in L-Istrina 2018

Ahmadiyya Muslim Community Malta  participated in #Listrina2018 an event organised under the auspices of Her Excellency the President of Malta @presidentMT . #Solidarity #Solidarijetà . 

Posted in Ahmadiyya Malta, Love for all - Hatred for none, Solidarijetà, Solidarity | Tagged , , , | Leave a comment

Jesus in the Holy Quran

ĠESÙ FIL-KORAN IMQADDES

Il-Musulmani għandhom imħabba u rispett kbir lejn Ġesù. Huwa parti integrali mis-sisien fundamentali tat-twemmin Iżlamiku li mhux biss jitqies bħala att ta’ korteżija, iżda li wieħed jemmen ġenwinament fil-verità u l-unur tal-messaġġiera kollha ta’ Alla, inkluż Buddha, Krishna, Mosè, Ġesù, u Muħammad, il-paċi tkun fuqhom ilkoll. Il-Koran Imqaddes isostni:

“Għidu: ‘Aħna nemmnu f’Alla, u f’dak li ġie muri lilna, u f’dak li ġie muri lil Abraham, u lil Ismagħel, u lil Iżakk, u lil Ġakobb, u lit-tribujiet, u f’dak li ngħata Mosè u Ġesù, u f’dak li ngħataw il-Profeti minn Sidhom. Aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn ħadd minnhom, u aħna f’Idejh intlaqna.”’ (Il-Koran Imqaddes – 2:137)

Il-Koran Imqaddes jiddikjara li Ġesù (il-paċi tkun dejjem fuqu) twieled b’mod mirakoluż mid-devota verġni Marija, u huwa xhieda kostanti tas-safa u tal-karattru nobbli tagħha. Il-Koran Imqaddes jagħti prestiġju kbir lil Marija u jirrifjuta kull akkuża miġjuba lejha. Jistqarr ukoll li omm Ġesù kienet mara twajba ħafna u li x-Xitan ma kellu l-ebda sehem fit-twelid ta’ Ġesù.

Il-Koran Imqaddes jitkellem apertament dwar id-dedikazzjoni, il-pjetà, in-nobbiltà, u l-ħniena ta’ Ġesù. Il-Koran Imqaddes jgħid:

“U lil Ġesù bin Marija tajnieh sinjali ċari u qawwejnieh b’Ruħ il-Qodos (l-Anġlu Gabrijel).” (2:88 u 2:254)

“U Żakkarija, Ġwanni, Ġesù u Elija, kollha mill-ġusti, u Ismagħel, Eliżew, Ġona u Lot; kollha ppreferejniehom mill-oħrajn.” (6:86-87). “Dak huwa Ġesù bin Marija. Dan huwa kliem is-sewwa li huma jiddubitaw.” (19:35)

“Tassew, il-Messija Ġesù bin Marija ma kienx għajr il-mibgħut ta’ Alla u twettiq tal-kelma Tiegħu li nissel f’Marija, u grazzja mingħandu.” (4:172)

“Qal (Ġesù): ‘Jien tabilħaqq il-qaddej ta’ Alla! Huwa tani l-Ktieb u għamilni Profeta. Huwa għamilni mbierek, kull fejn inkun.’” (19:31-32)

Posted in Ahmadiyya Malta, Jesus | Tagged , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim donates hampers to Caritas

Muslim community donates hampers to Caritas

Gifts to be distributed to its beneficiaries

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta community presented 60 gift hampers to Caritas to be distributed among the people and families who are benefiting from their services.

The hampers were presented to Anthony Gatt, the director of Caritas, by Laiq Ahmed Atif, the president of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. TIMESOFMALTANEWSBOOK

Posted in Ahmadiyya Malta, Humanity First, Love for all - Hatred for none | Tagged , , | Leave a comment