Complete and Unambiguous Truth

VERITÀ SĦIĦA 

Il-verità hija wieħed mill-akbar valuri u prinċipji fil-ħajja. Persuna li tipprattika dan il-valur fil-ħajja ta’ kuljum tagħha tikseb rispett kbir mis-soċjetà li tgħix fiha. L-Iżlam jagħmel enfasi kbira fuq il-verità u jgħid li wieħed qatt m’għandu jigdeb, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi. Barra minn hekk, jgħid ukoll li wieħed għandu dejjem jgħid il-verità, u mhux biss il-verità, imma l-verità sħiħa u ċara, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes:

Intom li temmnu! Ibżgħu minn Alla, u għidu l-kelma ġusta u sinċiera. Huwa jberkilkom xogħolkom u jaħfrilkom dnubietkom.” (33:71-72)

Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħedas jispjega:

L-ilsien ġie struwit biex iżomm mal-verità u l-onestà, kif intqal: [għid il-kelma ġusta u sinċiera 33:71]. Jiġifieri, wieħed għandu jlissen dak li huwa assolutament vera, għalkollox sewwa, u nieqes kompletament mill-vanità, mill-frugħa u mill-falzità.” (Ruħani Khażain, vol. 1, p. 209-210)

Għalhekk, huwa prinċipju istruttiv tal-Koran Imqaddes li, meta titkellem, trid tgħid il-verità, titkellem b’intelliġenza u bil-loġika, f’mument u ħin propizju, u toqgħod lura milli tpaċpaċ fil-vojt.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem fuqu, qal:

Warrab dak kollu li jġagħlek tiddubita u ggranfa ma’ dak li hu nieqes mid-dubju, għaliex il-verità ssabbar, il-falzità tinkwetak. (Tirmizi) 

“Ftehim dwar bejgħ jista’ jitranġa sakemm il-bejjiegħ u x-xerrej jinfirdu. Jekk jgħidu l-verità u juru dak kollu li hu relevanti għat-tranżazzjoni, din timtela bil-benedizzjonijiet għat-tnejn li huma; iżda jekk jigdbu u jaħbu dak li suppost inkixef, ma jkun hemm l-ebda benedizzjoni tat-tranżazzjoni.” (Bukhari u Muslim) 

Il-verità twassal għall-virtù u l-virtù twassal għall-Ġenna. Persuna tippersisti li tibqa’ tgħid il-verità sakemm quddiem Alla tibda tissejjaħ Onesta. Il-gideb iwassal għall-vizzju u l-vizzju jwassal għall-Infern; u persuna tibqa’ tigdeb sakemm quddiem Alla tibda tissejjaħ giddieba. (Bukhari u Muslim

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Islam and Respect for Teachers

IR-RISPETT LEJN L-GĦALLIEMA

Alla jgħolli fi gradi (ta ġieħ) lil dawk minnkom li jemmnu, u lil dawk li ngħataw l-għarfien. (Il-Koran, 58:12)

It-tagħlim huwa waħda mill-aktar professjonijiet rispettati u siewja fid-dinja. Fil-vers t’hawn fuq, Alla jgħid li dawk li jingħatalhom l-għarfien ikunu elevati għal pożizzjonijiet għolja. It-tagħlim huwa prezzjuż u dawk li jgħallmu lill-oħrajn huma nies ta’ stima u rispett kbir. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem fuqu, kien qal:

Il-post ta’ għalliem huwa ugwali għal ta’ missier spiritwali.”

Ir-rwol tal-ġenituri u tal-għalliema huwa wkoll essenzjali għall-iżvilupp morali, spiritwali, fiżiku u edukattiv tat-tfal, u għalhekk għandna nuru obbidjenza u rispett kbir lejhom. Il-ġenituri jipprovdu l-ikel għall-ġisem tat-tfal, u l-għalliema jipprovdu l-ikel għall-moħħ u għar-ruħ. L-għalliema jipprovdu l-edukazzjoni, l-għarfien u l-għerf, u jdawluhom bil-fehim, u joħorġuhom mid-dlam tal-injoranza, u jgħallmuhom it-tajjeb u l-ħażin.  

Minħabba r-rwol importanti tal-għalliema, l-Iżlam ta pożizzjoni għolja ħafna u drittijiet lill-għalliema, u huma meqjusa bħala nies rispettati sew fis-soċjetà.

Nistgħu nifhmu l-istima għolja li għandhom l-għalliema minn kwotazzjoni ta’ Ħażrat Alira, ir-raba’ Kalif wara l-Qaddis Profeta Muħammadsa, fejn stqarr: 

Jekk persuna tgħallimni kelma waħda biss, dan ikun għamilni l-qaddej tiegħu għal għomru.”

Bla dubju ta’ xejn, dan huwa attribut kbir għall-għalliema. Ejja nuru rispett kbir u nkunu obbidjenti lejn l-għalliema tagħna. Nazzjon li jifhem l-importanza tat-tagħlim, u japprezza u jirrispetta l-ġenituri u l-għalliema tiegħu dejjem ikollu suċċess u jistagħna.

Posted in #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Teacher, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

MCAST Multi-Faith Room

MCAST Multi-faith and Quiet Contemplation Room:

During the official unveiling of the MCAST Multi-faith and Contemplation Room on Tuesday, 3 December, 2019. The room, accessible at all times, will be a dedicated space for prayer and reflection and aims to improve the social and spiritual wellbeing of all the MCAST population.

#MCAST #HumanityFirst #Unity #LoveForAll #Grazzi

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Harmony, Interfaith, Interfaith dialogue, Peace | Leave a comment

Id-Dawl Numru 24

Id-Dawl (The Light) DECEMBER 2019

(i) Charity: Fill Your Heart!

(ii) Respecting Teachers (iii) Complete Truth  

(iv) Who is a Muslims? (v) Domestic Violence

(vi) Education  (vii) Clean Heartedness

Click here to read: ID-DAWL DECEMBER 2019

Id-Dawl 24

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , | Leave a comment

Why ‘we’ matter most

Source/Credit: The Times of Malta, Monday, November 11, 2019, by Laiq Ahmed Atif

It is an extremely wise and universal approach to take all the necessary measures before the storm to minimise its impact. Foreseeing the radical changes and the challenges the world is facing, or may face in the future, the United Nations has chalked out holistic and ambitious, yet highly essential and achievable goals for sustainable development.

In September 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, also known as the Global Goals, were adopted by the United Nations General Assembly. These SDGs are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for the whole of humankind.

When one thoroughly analyses these 17 goals, one understands that they reflect three dimensions: economic, social and ecological aspects of sustainable development.

Recently, the Malta Foundation for the Wellbeing of Society organised a conference to address these SDGs 2030 titled ‘Għal Kulħadd, Ma’ Kulħadd’. I found it a very timely, essential and informative event. Thus, this initiative is highly admirable and noteworthy.

Although there was representation of diverse stakeholders, I think that this message and drive should be taken to each household and to every individual.

Moreover, ‘each person should be a cog in the wheel of change’, to maximise our efforts in achieving these goals, and to maximise its effects, advantages and benefits. In the opening remarks of President Emeritus and foundation chair Marie-Louise Coleiro Preca, highlighted the importance of achieving these goals: “If the set goals were urgent in 2015, the goals are indeed even more urgent now and require our participation, if we are to face today’s complex global challenges meaningfully and hopefully successfully.

Let us leave no stone unturned in our mission to achieve these objectives for the betterment of humankind before it becomes too late

 

Our natural environment is deteriorating, global hunger has increased. The Sustainable Development Goals call upon us to nurture our relationships with one another and with the earth: as one human family, in the only home that we have.”

What are these goals? They are: no poverty; zero hunger; good health and well-being; quality education; gender equality; clean water and sanitation; affordable and clean energy; decent work and economic growth; industry, innovation and infrastructure; reduced inequalities; sustainable cities and communities; responsible consumption and production; climate action; life below water; life on land; peace, justice and strong institutions; and partnerships for the goals.

The aforementioned goals are all interlinked and can be taken up all together. In so far as the first two goals are concerned, they required urgent attention. There are millions of people starving and it is not a matter of lack of food – rather, it is wastage.

According to the United Nations’ statistics, approximately one third of the food produced in the world for human consumption gets lost or wasted each year. Every year, consumers in rich countries waste almost as much food (222 million tonnes) as the entire net food production of sub-Saharan Africa (230 million tonnes).

If this food is preserved before being thrown away, it could feed the entire world population for a whole year.

As far as alleviation of poverty and creation of work is concerned, in the Holy Quran, privileged people are encouraged to give charity and take care of the needy and destitute sections of society. Furthermore, chapter 53, verse 40 of the Holy Quran encourages people to work hard to meet their daily needs. It also directs people not to hoard money in terms of gold and silver (Ch.9: Vs.34-35) but to invest and circulate money in the economy to generate more jobs. The Quran says, ‘and whatever you spend, He will replace it; and He is the Best of the providers.’ (Ch.34: V.40). It even defines the rules to spend money i.e. forbidding hoarding as well as extravagance and wastefulness (Ch.17:Vs.27-30).

These rules are paramount for the alleviation of poverty.

In relation to climate change and creating a better environment, again it is ‘we’ who matter the most. We can help the environment by planting trees, by being mindful while using water, by avoiding plastic usage, by saving energy, and by always being responsible in production and consumption. These will all affect our health and well-being. In addition, we should adopt a healthy lifestyle.

These goals might seem challenging and inconvenient, however, if we are truly and genuinely concerned about our own wellbeing and that of our children and future generations, then they will become easy and doable.

Let us leave no stone unturned in our mission to achieve these objectives for the betterment of humankind before it becomes too late and the situation becomes irreversible. Let us all play our individual and collective roles. Let us all unite in transforming our world into a better, peaceful and prosperous world. Original

Laiq Ahmed Atif is President of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. amjmalta@gmail.com

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Laiq Ahmed Atif | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 23

Id-Dawl (the Light) NOVEMBER 2019

(i) Spending for Humankind

(ii) 3rd Jalsa Salana (Annual Convention) 2019

(iii) Serving Humanity – (iv) Islam and Solidarity

(v) Presentation of Donations

(vi) Speech of H.E. President Emeritus

Click here to read: ID-DAWL NOVEMBER 2019

Id-Dawl 23

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanitarian Work - Serving Mankind, Humanity First, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Jalsa Salana Malta, Love for all - Hatred for none, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Video Jalsa Salana Malta 2019 (Session 2)

Third Jalsa Salana Malta 2019 – (the Annual Convention) Video Second Session 

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Annual Convention, Jalsa Salana Malta, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment