Id-Dawl 49

Id-Dawl January 2022: https://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_049.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Id-Dawl 48

Id-Dawl December 2021: https://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_048.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tolerance, Harmony & Peace

Posted in Ahmadiyya Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Malta & Festa ta’ Ġenerożità 2022

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Festa ta’ Ġenerożità

Feast of GenerosityFesta ta’ Ġenerożità

It was truly wonderful experience for the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta to actively participate and contribute to Dar Tal-Providenza Siggiewi fundraising event Festa ta’ Ġenerożità, organised on 1 January 2022. The members of the Ahmadiyya Muslim Community served throughout the 12-Hour fundraising marathon with passion and dedication and contributed in this noble cause.

Caring for humanity and serving fellow human beings is a hallmark of Islamic teachings. The Ahmadiyya Muslim Jamaat, ever since its foundation, has always sought to be on the very front lines of serving humanity. Explaining the philosopy of serivg others, Khalifa-tul-Masih V, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, says:

“We seek no praise and no reward for such efforts because we are merely doing what our religion has taught us to do. Our motivation and our desire to serve others is driven entirely by the teachings of Islam. The guiding light for any true Muslim is the Holy Quran, which was revealed to Islam’s Founder, the Holy Prophet Muhammadsa. Time and again, the Holy Quran has instructed Muslims to serve mankind and to fulfil the needs of those who are suffering, or are deprived in any way. It requires Muslims to be selfless and consumed by a love for others. It requires us to be ever-ready to make sacrifices for the sake of the peace and well-being of other people.” (23 October 2018, opening of the Nasir Hospital, Guatemala)

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What is Peace?

X’INHI L-PAĊI?

“Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda għal Ħadd”

Fiż-żminijiet tal-lum jenħtieġ li nibnu pontijiet bejn in-nies u nxerrdu l-imħabba minflok il-mibegħda għal kawża akbar, li kulħadd iħobb u jgħożż, u dik hija l-paċi. Imma x’inhi l-paċi? Xi tfisser din il-kelma tant sabiħa li nisimgħu ta’ spiss nazzjonalment kif ukoll internazzjonalment?

Naħseb li ħafna nies jagħmlu żball kull meta xi ħadd jitkellem dwar il-paċi, għax huma jsostnu li m’għandniex bżonn nitkellmu dwar il-paċi għax m’hemm l-ebda gwerra jew kunflitt f’pajjiżna jew fir-reġjun tagħna. Jew jgħidu li ngħixu fi żmien modern fejn nistgħu nkejlu dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Allura għaliex għandna niffukaw fuq dan is-suġġett?

Skont il-fehma tiegħi, il-paċi mhix biss in-nuqqas ta’ gwerra jew kunflitt. Il-paċi hija xi ħaġa ikbar minn hekk, xi ħaġa siewja ħafna; il-paċi hija valur mill-isbaħ.

Il-paċi tfisser sodisfazzjon, sodisfazzjon tal-qalb u serħan tal-moħħ. Il-paċi hija atmosfera fejn in-nies jistgħu jikkompetu ma’ xulxin, fejn in-nies jistgħu jirnexxu, fejn in-nies għandhom il-libertajiet kollha tagħhom u jgawdu ħajjithom kemm jista’ jkun. Atmosfera fejn hemm is-saltna tad-dritt, fejn in-nies jistgħu jgawdu d-drittijiet fundamentali tagħhom.

Fejn kulħadd għandu l-bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, ilma, kenn, edukazzjoni, kura tas-saħħa u ambjent ta’ għajxien diċenti.

Atmosfera ta’ libertà tar-reliġjon. Atmosfera fejn in-nies jistgħu jemmnu b’libertà sħiħa r-reliġjon tal-għażla naturali tagħhom. Fejn huma jistgħu jipprattikaw u jipprietkaw il-fidi tagħhom, mingħajr ebda biża’.

Il-paċi hija meta n-nies huma kapaċi jsolvu l-kunflitti tagħhom mingħajr vjolenza u jistgħu jaħdmu flimkien biex itejbu l-kwalità tal-ħajja.

Il-paċi tfisser li kull wieħed għandu opportunità ugwali biex jaħdem u jaqla’ l-għajxien mingħajr ebda diskriminazzjoni jew favur.

Il-paċi hija ambjent fejn kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi. Fejn kulħadd jgħix fis-sigurtà, mingħajr biża’ jew theddid ta’ vjolenza. Fejn in-nies jgħixu fi djar mimlijin bl-imħabba u s-serenità. Fejn il-vjolenza mhix ittollerata. Fejn il-bullying u l-vjolenza domestika huma meqjusa bħala theddida għal soċjetà trankwilla.

Fejn kulħadd igawdi rispett, dinjità, imħabba u kompassjoni. Fejn il-ħajja tal-bniedem tkun xi ħaġa l-iktar importanti. Fejn il-foqra jingħataw għajnuna bir-rispett biex jieqfu fuq saqajhom. Din hija l-paċi. Jiġifieri s-soċjetà mibnija fuq il-valuri tal-imħabba u l-kompassjoni, fejn m’hemmx post għall-mibegħda u l-vjolenza.

Il-motto tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana jiddeskrivi l-paċi fil-qosor, u dan huwa: “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd”.

Imma għaliex il-paċi qed tiġi mhedda? Naħseb, il-paċi qed tkun mhedda minħabba l-fatt li n-nies ma jemmnux bis-sħiħ fil-Ħallieq. Fil-Koran Imqaddes insibu wieħed mill-attributi ta’ Alla li huwa “As-Salam” (59:24). Jiġifieri, Alla huwa s-Sors tal-Paċi. Li titbiegħed mis-sors veru ta’ paċi, fis-sens li ma temminx f’Alla, hija waħda mill-ikbar ostakli fit-twaqqif tal-paċi. Hawn ħafna tbatija fid-dinja għax lil Alla nsejnieh. In-nies insew il-kreatur tagħhom. In-nies saru materjalistiċi. Il-valuri veri huma taħt theddida. Il-flus ingħataw preċedent fuq l-affarijiet l-oħra kollha, fuq il-valuri, u l-morali.

Iċ-ċaħda tad-drittijiet umani hija wkoll waħda mir-raġunijiet għan-nuqqas tal-paċi, kif ukoll in-nuqqas ta’ ġustizzja u ugwaljanza. Jekk m’hemmx ġustizzja, tagħmel x’tagħmel, il-paċi ma tistax tiġi stabbilita.

Kif nistgħu niksbu l-paċi? Kif nistgħu nistabbilixxu l-paċi vera fid-dinja? Naħseb li nistgħu niksbu paċi vera permezz tat-twemmin f’Alla. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Huwa fit-tifkira ta’ Alla li l-qlub jistgħu jsibu kumdità u paċi.” (13:29)

It-tieni, permezz tal-imħabba ġenwina għall-umanità. Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya jiddikjara: “Hemm żewġ komponenti biss ta’ reliġjon: waħda hija l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-oħra hija li wieħed tant għandu jħobb l-umanità li wieħed għandu jaħseb li d-diffikultajiet tagħhom isiru kompletament tal-individwu.”

Fil-qosor, it-tnejn iridu jimxu paralleli ma’ xulxin jiġifieri li l-qima lejn Alla u l-mogħdrija mal-ħolqien ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Jekk aħna nimxu fuq dawn il-prinċipji fundamentali nistgħu niksbu l-paċi vera.

Source/Credit: It-Torca, Sunday, 3 January 2021 | re-print IT-TORCA 02/01/2022. By Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com
Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Words make a difference

Laiq Ahmed Atif | Malta Independent on Sunday | 19 December 2021

I would like to start with a story of a king who had a lovely horse. One day, the horse fell sick and there was no chance for recovery, making the king extremely sad who repeatedly enquired about its health. He sent a very high-ranking minister of his to see the horse; he came back and informed the king that his horse had died. The king, who didn’t want to hear such news, flew into rage and severely punished the minister and lowered his rank.

He then sent another minister who was very wise and gentle. Upon returning, he informed the king that there are no signs of pain and the horse is in a state of complete peace and comfort. After a thorough examination of the horse, he said he didn’t hear any voice whatsoever from its chest. The king understood that the horse had died but remained calm and stable due to the selection of the minister’s wise and appropriate words which provided relief, consolation and solace to the king who consequently rewarded his minister for his gentle and wise approach.

This story highlights that words make a difference, and the huge impact words can have. Inappropriate and ill-selected words, even if true, impact a person negatively both physically and emotionally, and sometimes people on the receiving end suffer extremely and some even end up self-harming themselves.

Conversely, wisely chosen words describing the same situation, can resonate positively with others and boost their morale and wellbeing.

I believe in this era of social media, the need for kind, polite, and wise words is of paramount importance, especially due to the increase of many social and health issues. More worryingly, hateful and injuring words have divided nations and have built massive walls between the people.

I truly believe that love is the antidote of every form of hate speech, and wisdom and rationality is the remedy to curb this ever increasing virus that has permeated far and wide and wounded every fabric of the society, be it political, religious or social.

How rightly it is said: “The wounds given by a sword can be healed, but nothing can heal a wound given by words.”

Undoubtedly words make a huge difference. The tongue is the passageway to one’s body and one, whose tongue, meaning whose speech is pure, stands a greater chance of gaining closeness to God and fellow human beings. Therefore, Islam has instructed us to always be mindful when we write or speak, and be responsible and extra cautious when writing and uttering words while addressing others.

Human beings are the best of the creation, thus they are expected to adopt the highest moral standards in their everyday lives. The Holy Quran guides us stating: “Speak to people kindly, gently and decently” (2:84). It further highlights this point by stating: “A kind word and forgiveness are better than charity followed by injury. And God is Self-Sufficient, Forbearing.” (2:264)

One particular form of harmful speech is spread through social mediums. Sometimes, it seems as if people are on a battlefield and instead of bombing others with what kills a person instantly, they are using the hydrogen bombs – hateful words – that continue to inflict pain and injury to a person on the receiving end for days, weeks, months and even years.

Addressing such a situation, God guides us not to ridicule one another stating: “Defame not your own people, nor call each other by nicknames or bad names that they don’t like.” (49:12)

Islam further states that we should always like for others what we like for ourselves and that a good and gentle word is an act of charity. Furthermore, it admonishes us that nothing weighs heavier in the scale of God than the excellence of conduct and that, “Whoever believes in God and the Day of Judgment should not put his neighbour to inconvenience, should treat his guests with respect, and should only say that which is good or else remain quiet.”

I would like to conclude with a saying of the Holy Prophet Muhammad, peace be on him, which is the guiding principle for us to follow throughout our lives. He said: “Do not be jealous of each other. Do not inflate prices. Do not hate each other. Do not turn your back on each other. Do not make an offer while two parties are engaged in bargaining. Be true servants of God by becoming brothers to one another.”

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Happy New Year 2022

Image-Shutterstock.com
Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment