The Hajj – Pilgrimage to Mecca

IL-ĦAĠĠ

Il-ħames att ta’ qima Iżlamika huwa t-twettiq tal-Ħaġġ jew il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Il-Musulmani jridu jagħmlu dan il-pellegrinaġġ mill-anqas darba f’ħajjithom dejjem jekk jippermettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi. Alla l-Omnipotenti jgħid fil-Koran Imqaddes:

“U l-pellegrinaġġ lejn id-Dar huwa obbligu tal-bnedmin — dawk li jistgħu jsibu mezz biex imorru — lejn Alla.” (3:98)

Il-punt prinċipali ta’ dan il-pellegrinaġġ huwa l-Kaaba — l-ewwel Dar li nbniet għall-qima ta’ Alla. Il-Koran Imqaddes isostni:

“Tassew, l-ewwel Dar imwaqqfa għall-bniedem hija dik ta’ Bekka (il-wied ta’ Mekka), mimlija benedizzjonijiet u gwida għall-popli kollha.” (3:97)

Il-Ħaġġ isir biss darba fis-sena matul ix-xahar Iżlamiku ta’ Żul-Ħiġġah li jiġi xahrejn u għaxart ijiem wara ċ-ċelebrazzjoni ta’ Eid-ul-Fitr, li tiġi fi tmiem ir-Ramażan. Jibda fit-tmien jum ta’ Żul-Ħiġġah u jibqa’ sejjer sat-tlettax-il jum.

Il-Ħaġġ jitwettaq billi wieħed jidħol fl-istat ta’ Iħraam. Fil-mument li l-pellegrin ikun fl-istat ta’ Iħraam, irid jinqata’ mill-affarijiet tad-dinja. Il-pellegrin irid jevita l-argumenti, it-tilwim jew il-ġlied. L-istat ta’ Iħraam jirrikjedi li wieħed ikun liebes biss f’żewġ lożor bla ħjatat. Il-Ħaġġ jew Umrah jista’ jitwettaq biss fl-istat ta’ Iħraam. In-nisa mhumiex obbligati li jkunu fl-istat ta’ Iħraam.

Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ix-xhur tal-Ħaġġ huma magħrufa sew; għalhekk kull min jiddeċiedi li jagħmel il-Pellegrinaġġ f’dawn ix-xhur għandu jiftakar li m’għandux ikun hemm diskors diżgustanti, vjolazzjoni tal-moralità, jew ġlied tul il-Pellegrinaġġ. U kull ħaġa tajba li tagħmlu, Alla se jkun jaf biha. U sostnu lilkom infuskom bil-provvisti neċessarji, u bla dubju l-aqwa provvista hija l-onestà. U ibżgħu Minni biss, ja bnedmin intelliġenti.” (2:198)

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 8

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2018

(i) Unity & Brotherhood  ;    (ii) Praise of God

(iii) Arrogance   ; (iv) Our Duties as Citizens

(v) Cleanliness   ; (vi) The Hajj

(vii) Eid-ul-Azha

Click here to read: ID-DAWL AUGUST 2018

Id-Dawl Numru 8

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 7

Id-Dawl (the Light) JULY 2018

(i) Respect    ;    (ii) Care of Orphans

(iii) The Holy Prophet Muhammad (pbuh)

(iv) True Purification

(v) The Music?

Click here to read: ID-DAWL JULY 2018

Id-Dawl Numru 7

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Eid-ul-Fitr Celebrations

EID-UL-FITR

‘Eid’ hija kelma bl-Għarbi li tfisser ‘ġurnata li tirritorna ta’ spiss’. Hemm żewġ festi Iżlamiċi tal-Eid f’sena. L-ewwel waħda tissejjaħ ‘Eid-ul-Fitr u t-tieni li tiġi xi għaxar ġimgħat wara tissejjaħ Eid-ul-Ażħa.

Il-festa ta’ Eid-ul-Fitr tiġi ċċelebrata fi tmiem ix-xahar tas-sawm, għalhekk tissejjaħ ukoll il-festa tal-waqfien mis-sawm. Is-sawm fix-xahar ta’ Ramażan huwa wieħed mill-ħames kolonni tal-Iżlam. Huwa, għalhekk, attribut prattiku tal-fidi u jitqies bħala att ta’ devozzjoni.

It-tħejjijiet għall-Eid

Fi tmiem ix-xahar tas-sawm, meta jintlemaħ il-qamar il-ġdid, emozzjoni ta’ hena tiġri fi qlub il-Musulmani kollha, żgħar u kbar, bi stennija għal waħda mill-aktar festi tal-Eid ferrieħa. Tul il-lejl isiru l-arranġamenti meħtieġa. Il-ħwienet jibqgħu miftuħa sa tard billejl għall-konsumaturi. Fil-pajjiżi Musulmani t-toroq ewlenin tal-bliet u l-bini pubbliku jkunu mdawla sew għal billejl u mżejna bi bnadar ikkuluriti. Kmieni filgħodu, fil-jum tal-Eid, wara li kulħadd jieħu banju, kulħadd jilbes l-aħjar ilbies tiegħu. It-tfal, b’mod speċjali, iżanżnu ħwejjeġ ġodda. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jagħmlu l-fwieħa bħalma kienet użanza tal-Qaddis Profeta li jagħmel il-fwieħa f’okkażjonijiet bħal dawn. Il-brekfast ħafna drabi jinkludi platt ħelu msejjaħ Sheer Khurma – vermiċelli msajra fil-ħalib bit-tamal niexef, żbib, lewż, u ġewż ieħor. Kulħadd issa jkun anzjuż biex jimxi lejn l-Eidgah (post tat-talb tal-festa), li s-soltu jkun spazju miftuħ jew ġnien pubbliku riservat għas-servizz tal-Eid.

Minħabba l-preżenza ta’ għadd enormi ta’ Musulmani, is-servizz tal-Eid isir fi swali kbar, fil-moskea ċentrali tal-belt jew fil-miftuħ, fejn jitwaqqfu tined kbar bl-għan li jipprovdu l-ilqugħ mit-temp. In-nisa huma mħeġġa bil-qawwa biex jattendu dawn il-laqgħat tal-Eid, għalhekk ikun hemm żona apposta riservata għalihom.

Kif kienet id-drawwa tal-Qaddis Profeta tal-Iżlam, il-fidili jmorru lejn l-Eidgah minn triq partikolari u jitilqu minn oħra differenti.

Wara t-talb tal-Eid, l-Imam jagħmel id-diskors tiegħu, li ġeneralment ikun dwar l-isfond storiku u s-sinifikat spiritwali tal-festa, iżda dan jista’ jinkludi fih xi suġġetti oħra ta’ importanza għall-Musulmani. Wara s-servizz il-fidili jsellmu lil xulxin billi jgħidu ‘Eid Mubarak’ (il-Festa t-Tajba) u jħaddnu lil xulxin, imbagħad imorru lura d-dar.

Platti speċjali huma mbagħad imħejjija għal din l-okkażjoni festiva. Il-ħbieb u l-qraba huma ħafna drabi mistiedna. Rigali u tislimiet huma mqassma tul il-jum. Li titma’ l-fqar, li tgħin lil min hu fil-bżonn u li żżur il-morda kollha jitqiesu bħala azzjonijiet ta’ min ifaħħarhom f’din l-okkażjoni.

L-ispirtu tal-Eid huwa wieħed ta’ sliem, maħfra, u fraternità. 

Posted in #AhmadiyyaMalta, Eid-ul-Fitr, Fasting, Id-Dawl, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 6

Id-Dawl (the Light) JUNE 2018

(i) A Memorable Eid

(ii) What is the Holy Quran?

(iii) Malta Ramadan Iftar 2018

(iv) What is Eid-ul-Fitr?

(v) New Dress (vi) Courage

Click here to read: ID-DAWL JUNE 2018

 

Id-Dawl Numru 6

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Love for all - Hatred for none, Muslims for Peace, Quran, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Malta Celebrated Ramadan Iftar 2018

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta organised a Ramadan Iftar Reception on Thursday 31st May at the Waterfront Hotel, Sliema, which was attended by respectable guests from different walks of life.

The event started with recitation of the Holy Quran and a brief documentary about fasting during Ramadan. The following speakers delivered their speeches and answered the questions from the audience.

HIS EXCELLENCY MARK A. SCHAPIRO, Deputy Chief of the U.S. Mission to Malta

“Salaam Aleikum, and Ramadan Mubarak.

I would like to take a moment to salute your message, and your disciplined efforts to promote openness, tolerance, and interfaith dialogue.  “Love for all, hatred for none” it is simple and powerful; an end to war.   

So thank you for this message.  Indeed, what unites us, what we share, is far stronger than what divides us.  It seems so often in our world today that we have to keep repeating this message that we have to teach and re-teach the value of tolerance and mutual respect.  Sometimes it feels like nobody is listening.  In America, our commitment to freedom of religion is sacred, but at the same time, we acknowledge in the first lines of our Constitution that we are forever in pursuit of “a more perfect union.”  That we always have more work to do.  And tolerance and progress are not linear, either.  We may never get to that perfect union, that Platonic ideal, but we are committed to working for it, and to repeating messages of tolerance, community, humanity, and love, alongside friends and partners like you who share these same values.  Along the way, we all have to stay focused on the message, and ignore the noise – quite a challenge, as we live in the very noisy and distracting social media era. 

What we share is far stronger than what divides us.  

Thank you once again for giving us the honor of sharing this Iftar with you. Wishing you peace, love and health for you and your families this month and for the year ahead. Saha Ftourkom!”

IMAM LAIQ AHMED ATIF, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

“The command to fast, whatever its details, is to be found in most religions in one form or another. In fact, fasting is a form of devotion and self-discipline.

As far as fasting in Islam is concerned, the fundamental objective and underlying philosophy of fasting has been stated in the Holy Quran as the attainment of Taqwa – meaning piety and righteousness.

The observance of the fast is obligatory upon every adult Muslim during the month of Ramadan. Fasting in Islam begins everywhere at the first appearance of dawn, and ends with sunset. During this period one is expected to abstain from all food and drink completely.

It is not just physical hunger and thirst that constitute the Muslim fast, but the recitation of the Holy Quran, understanding the commandments of God and making those part of everyday life, serving mankind, giving charities, helping those in need, being punctual in five daily obligatory prayers, waking up many hours before dawn for the individual prayer and the remembrance of God, and thus spending a greater part of the night in spiritual exercises make up the very essence of fasting.”

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, Harmony, Interfaith, Islam, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Numru 5

Id-Dawl (the Light) May 2018

(i) Days of spiritual training  (ii) Prayers

(iii) Love and respect towards MOTHER

(iv) Fasting (v) Forgiveness

(vi) What is Islam? (vii) Pillars of Islam

Click here to read: ID-DAWL MAY 2018

Id-Dawl Numru 5

Posted in Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment