Id-Dawl Numru 34

Id-Dawl (the Light) OCTOBER 2020

(i) To Consort in Kindness – (ii) Prayers: The Most Powerful Weapon – (iii) Domestic Violence and Islam – (iv) Kindness to animals (v) Generosity – Click here to read: Id-Dawl October 2020 http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_034.pdf

Posted in www.ahmadija.org.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 33

Id-Dawl (the Light) SEPTEMBER 2020

(i) Back to School (ii) Education and Islam

(iii) Cleanliness and Islam (iv) Three Stages of Knowledge

(v) Who is blind? Click here to read: ID-DAWL SEPTEMBER 2020 http://ahmadiyya.mt/iddawl_dir/Id-Dawl_Numru_033.pdf

Posted in Ahmadiyya Malta, Id-Dawl | Tagged , , | Leave a comment

Lessons learnt from Covid-19

Il-pandemija tal-Covid-19 infirxet mad-dinja kollha, fejn qed taffettwa lil madwar 34 miljun ruħ u diġà mietu aktar minn miljun persuna.

Jekk noqogħdu naħsbu dwar dawn l-aħħar xhur, nintebħu li d-dinja nbidlet b’mod radikali. Dikjarazzjoni li qrajt xi ġimgħat ilu, ‘il-vajrus m’għandux passaport’, ġiet verifikata l-għaliex il-vajrus infirex f’kull pajjiż u f’kull kontinent. Sfortunatament, għadu qed jinfirex f’ċerti pajjiżi b’rata mgħaġġla ħafna.

Alla l-Omnipotenti fil-Koran Imqaddes jgħid: ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija (94:6).’ Bil-Malti aħna ngħidu wkoll li, ‘wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’.

Jiena nemmen bis-sħiħ li l-bnedmin dejjem jistgħu jitgħallmu ħafna minn dawn is-sofferenzi u żminijiet iebsa. Din il-pandemija mhijiex differenti. Hemm għadd ta’ lezzjonijiet li tgħallimna matul dan il-perjodu.  

Din il-pandemija għallmitna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin u nuru solidarjetà. Għallmitna l-lezzjoni tas-supplikazzjonijiet u t-talb. Għallmitna xi jfisser li tkun umli, ġeneruż, magħqud, b’saħħtek u san. Għallmitna l-valur tas-saħħa u l-kuntentizza. Barra minn hekk, tgħallimna wkoll nieħdu ħsieb l-ambjent u l-pjaneta tagħna.

Madanakollu, nixtieq niffoka fuq żewġ lezzjonijiet bażiċi u fundamentali li ħallew sinjali irriversibbli fuq il-memorja umana: is-sinifikat tal-eżistenza t’Alla fil-ħajja tagħna ta’ kuljum u l-importanza ta’ familji b’saħħithom u sani.

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “Iva! Hija fit-tfakkira t’Alla li l-qlub jistgħu jsibu s-serħan u l-paċi.” (13:29)

Għalkemm il-miżuri ta’ prekawzjoni lagħbu rwol sinifikanti fit-trażżin tat-tifrix ta’ din il-pandemija, madanakollu, it-tfakkir f’Alla kien l-akbar sors ta’ paċi u wens tul din is-sitwazzjoni dipressanti li qatgħet qalb ħafna nies.

Il-lezzjoni l-oħra hija n-nukleu tal-familja. F’dinja fejn in-nuklei tal-familja qed jitfarrku, din il-pandemija ħalliet lill-familja bħala l-uniku forma ta’ interazzjoni fiżika umana. Fil-ġranet fejn kellna noqogħdu d-dar, b’ħafna minna jaħdmu minn hemm ukoll, tgħallimna kemm hija prezzjuża l-għaqda tal-familja; u kemm ir-relazzjoni bejn il-membri tal-familja hija importanti u tagħti sodisfazzjon.

Il-pjaċir li nieklu flimkien, li nitolbu flimkien, li nesprimu l-ħsibijiet, li naqsmu l-ideat, li niddiskutu, li naqraw il-kotba, li naraw id-dokumentarji, li nieħdu t-te waranofsinhar fil-ġnien u li nidħku flimkien biex inderru ftit mill-inkwiet tas-sitwazzjoni preżenti kienu kollha mumenti ta’ barkiet kbar li ġew b’mod sottili fil-ġranet ta’ iżolament personali u lockdowns. 

Alla jgħid fil-Koran Imqaddes: “U wieħed mis-Sinjali Tiegħu huwa dan, li Huwa ħoloq in-nisa għalikom minn fostkom ħalli tkunu tistgħu ssibu s-serħan il-moħħ fihom, u Huwa qiegħed l-imħabba u t-tenerezza bejnietkom.” (30:22)

Jiena nemmen bis-sħiħ li dawn iż-żewġ valuri bażiċi għenuna nimxu f’dan il-vjaġġ diffiċli ta’ iżolament u lockdowns b’suċċess. Ejja nsaħħu s-soċjetà tagħna billi nsaħħu n-nukleu bażiku tagħha – il-familja. Ejja ninvestu l-ħin u l-enerġija tagħna biex nagħmlu l-familja tagħna aktar b’saħħitha u sana. Dan ikun ifisser inqas żwiġijiet imfarrka, inqas familji mifruda, inqas tfal maqsumin bejn il-ġenituri tagħhom, ġenerazzjoni b’inqas sfidi ta’ saħħa mentali, u bħala riżultat, soċjetà globali aktar ferħana, aktar progressiva u aktar vibranti.

It-Torċa, il-Ħadd 11 ta’ Ottubru 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif – l-Artiklu – Lezzjonijiet li tgħallimna mill-Covid-19

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam | Tagged , | Leave a comment

Il-Ġlieda Kontra s-Solitudni

Il-bniedem huwa annimal soċjali u ma jħobbx u ma jistax jgħix waħdu fis-solitudni. Il-bniedem iħobb  jgħix fis-soċjetà mal-bnedmin l-oħra u għandu bżonn jinteraġixxi ma’ oħrajn kuljum, u l-bnedmin iħallu impatt fil-fond fuq il-ħajja ta’ xulxin. Il-bnedmin jitgħallmu mis-soċjetà u min-nies ta’ madwarhom.

Kważi l-ħassieba soċjoloġiċi kollha jaqblu li hemm relazzjoni mill-qrib ħafna bejn l-individwu u s-soċjetà. U dan jibqa’ l-fatt li mingħajr ambjent soċjali, kemm jekk hu d-dar tiegħu, il-komunità tiegħu jew l-istat tiegħu, l-ebda stabbiltà ma titressaq għall-istatus tiegħu ta’ individwu.

Għalhekk, ħafna jgħidu li l-individwu huwa prodott tas-soċjetà u oħrajn jgħidu li s-soċjetà hija l-prodott ta’ individwu u ieħor. Jgħidu x’jgħidu l-ħassieba, il-fatt huwa li hemm rabta soda bejn l-individwu u s-soċjetà, u ma tistax tifred wieħed mill-oħra.

Is-solitudni hija sitwazzjoni fejn wieħed anke jgħix fis-soċjetà imma minħabba xi ċirkustanzi ma jħossux parti mis-soċjetà, u jibda jħoss u jgħix fis-solitudni. Anke xi drabi l-individwu jipprova jagħmel parti mis-soċjetà imma jħoss li s-soċjetà ma tagħtix kasu, u jħossu mwarrab u inutli. Xi drabi jkunu ġo folla, imma xorta waħda jħossuhom waħidhom. Xi drabi jkunu f’xi party imma n-nies jitkellmu bejniethom u ħadd ma jinduna li hemm persuna li jixraqlu biex wieħed jitkellem miegħu. Hemm nies li ma jħossuhomx jappartjenu jew kumpatibbli f’ebda grupp ta’ nies. Jiddejqu kullimkien u jippreferu li jibqgħu magħluqin f’kamrithom jew f’darhom.

Il-Qaddis Profeta Muħammad kien jgħid: “Ja nies, sellmu lil kulħadd u għidu l-paċi tkun magħkom. Itimgħu lil ħaddieħor. Ftakru fid-dmirijiet tagħkom lejn qrabatkom.”

U fi tradizzjoni oħra huwa qal: “Meta tkunu tlieta flimkien, tnejn minnkom ma għandhomx jitkellmu bejniethom u jħallu t-tielet barra, għax dan isewwidlu qalbu, ħlief jekk jingħaqdu magħkom nies oħra.”

Dan ifisser li meta tkunu flimkien għandkom biex titkellmu mal-oħrajn u ma tħallu l-ebda persuna barra mid-diskussjoni tagħkom; għandkom tagħtu kas lil kulħadd. Għax kull bniedem jixraqlu l-imħabba u r-rispett.

Is-solitudni hija verament esperjenza kerha u ta’ wġigħ inspjegabbli. Għalhekk, huwa ferm importanti li s-soċjetà tifhem din it-tbatija u toffri r-rimedju. U kulħadd għandu jagħti sehmu fil-ġlieda kontra din il-problema.

L-ewwel nett, is-soċjetà għandha tfittex li jekk hemm xi ħadd li jbati mis-solitudni għandha l-ewwel tipprova tifhem it-tbatija tal-individwu. Dan biss jista’ jsir jekk nibqgħu soċjetà magħquda – soċjetà li tagħti kas lil kulħadd, soċjetà li tagħti valur lill-bniedem u mhux lill-flus. Għandna biex nibnu s-soċjetà ċċentrata fuq l-imħabba; u mhux soċjetà ċċentrata fuq il-flus, u flus biss.

It-tieni nett, il-bniedem li jħoss is-solitudni għandu biex jirrealizza li għandu biex jiġġieled sabiex jirbaħ din il-ġlieda, u hu m’għandux iċedi għal kollox jiġri x’jiġri. Għandu biex jiftaħ qalbu u jitkellem mal-professjonisti għal parir professjonali.

Huwa fatt li meta persuna tagħmel xogħol volontarju u tgħin lil dawk fil-bżonn, is-saħħa mentali u psikoloġika tagħha titjieb sa grad għoli. Għalhekk, dawk in-nies li jħossuhom waħidhom, għandhom biex joħorġu b’ħġarhom u jiltaqgħu man-nies, jagħmlu xogħol volontarju, jgħinu lil ħaddieħor u jżommu ruħhom biżlin.

Kif jgħidu bl-Ingliż ‘A problem shared is a problem halved’. Din tfisser li meta tkun f’diffikultà għandek titkellem ma’ xi ħadd li tafda għax dan jgħin ħafna. Meta persuna tiftaħ qalbha hi tħossha komda. U bħala bnedmin ta’ fidi min hu aħjar mill-Ħallieq tagħna biex nitkellmu Miegħu, u niftħu qalbna quddiemu. Għandna biex nitkellmu, nibku, nitolbu minn Alla. Jien ċert li t-talb jippermetti biex intaffu l-istress tagħna li mbagħad moħħna jeħles minn ħsibijiet negattivi.

Barra minn hekk, il-benesseri fiżiku ta’ ġisimna huwa wkoll fundamentali fil-ġlieda kontra s-solitudni. U l-aħjar mod kif nibqgħu f’kundizzjoni tajba huwa permezz ta’ ikel bnin u tajjeb u eżerċizzju fiżiku u mixja fil-kampanja. Matul dawn il-jiem meta għandna temp verament sabiħ, inħeġġeġ lil kulħadd biex imur jagħmel passiġġata.

Li tibqa’ pożittiv jgħinek tibqa’ għaddej fi żminijiet diffiċli. Ħsieb pożittiv ma jfissirx li inti żżomm rasek fir-ramel u tinjora sitwazzjonijiet inqas pjaċevoli tal-ħajja. Ħsieb pożittiv ifisser li inti tersaq lejn l-għawġ b’mod aktar pożittiv u produttiv. Taħseb li l-aħjar se jiġri, mhux l-agħar. M’għandekx tinħeba mill-problemi tiegħek, minflok tiffaċċjahom b’qawwa kollha u ssib soluzzjonijiet. Iġġieled sakemm tirbaħ din il-ġlieda kompletament.

It-Torċa, 9 ta’ Awwissu 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif – l-artikluIl-Ġlieda Kontra s-Solitudni

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged , , , | Leave a comment

‘Fiddling while Syria burns’

Il-Leħen, 9 ta’ Awwissu 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Xi xahrejn ilu, fl-okkażjoni ta’ Eid-ul-Fitr – il-festa Iżlamika wara x-xahar ta’ Ramadan – irċevejt vidjow qasir li xxukkjani bil-bosta. F’dan il-vidjow xi ħadd isaqsi lil tifla żgħira x’riedet għall-Eid. It-tweġiba tagħha kienet mimlija wġigħ u sofferenzi. Se nikteb il-konverżazzjoni qasira hawnhekk:

“X’tixtieq għall-Eid qalbi?”

“Irrid lil missieri lura!”

“Fejn hu missierek?”

“Mejjet!”

Jaħasra! Kemm hi iebsa din it-tweġiba ta’ din it-tifla żgħira li d-dinja tagħha ġiet meqruda u l-ħolm tagħha misruq. Wiċċha u għajnejha kienu jixhdu l-miżerji u t-tbatijiet li dawn l-anġli żgħar qed jgħaddu minnhom ta’ kuljum.   

Kliem bħal dan kien ikun biżżejjed biex jheżżeż il-kuxjenza mejta tal-klassi elitista, tal-mexxejja tad-dinja u tal-qawwiet dinjija. Hija sfortuna enormi li xejn ma nbidel. 

Għalkemm l-ebda setgħa dinjija mhi se treġġa’ lura lil missierha, madanakollu, jekk jittieħdu l-miżuri ġusti u s-Sirja terġa’ lura għall-paċi u n-normalità, jistgħu jiġu salvati l-ħajjiet ta’ miljuni ta’ missirijiet fil-pajjiż. Miljuni ta’ missirijiet ta’ tfal ikunu ħajjin, ma’ wliedhom, jaħdmu għall-benesseri tagħhom u jgħinu biex il-ħolm tagħhom isir realtà.  

Xi dwejjaq! Id-dinja għadha f’raqda twila li ma tispiċċa qatt. “Neruni daqq l-arpa waqt li Ruma kienet qed taqbad.” Is-Sirja għadha taqbad waqt li l-qawwiet tad-dinja jħarsu, jilagħbu l-logħba politika tagħhom u jew jiġu dro ma’ xulxin jew juru snienhom.  

Logħba Politika

Qed jilagħbu l-logħba politika tagħhom fuq l-iġsma mejta tal-poplu Sirjan. Qed jilagħbu għad-dro fuq pajjiż bil-ġuħ, marid u mifni bil-problemi.

Il-mexxejja reliġjużi bħal Papa Franġisku u Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, il-mexxej dinji tal- Ahmadiyya Muslim Jamaat, appellaw lid-dinja u lill-Nazzjonijiet Uniti biex jużaw ir-rwol onest, sinċier u effettiv tagħhom ħalli jnisslu l-paċi fis-Sirja.  

Dwar il-mexxejja Sirjani li huma għatxana għall-poter, id-destin tagħhom diġà ġie asserit mill-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu, li qal: “Kulħadd għassies u jrid iwieġeb lil Alla għall-azzjonijiet u l-għemejjel kollha tiegħu.”

Bla dubju ta’ xejn, il-mexxejja Sirjani jridu jwieġbu lil Alla għall-moħqrijiet, l-atroċitajiet u l-ħniżrijiet kollha li wettqu kontra l-poplu Sirjan. It-tmexxija Sirjana ma tistax tinsa li fil-jum tal-ġudizzju jridu jwieġbu għal dak kollu li għamlu u li qed jagħmlu, għaldaqstant iridu jħejju ruħhom għal dak il-jum.

Iżda d-dinja wkoll għandha obbligu morali li tistabbilixxi l-paċi fis-Sirja u fir-reġjun kollu.  Aktar minn hekk, il-pajjiżi Musulmani u l-mexxejja tagħhom għandhom sehem akbar f’dan kollu, skont il-Koran Imqaddes – il-ktieb qaddis tal-Musulmani. Huma għandhom l-obbligu li jaħdmu għall-paċi, u li jistabbilixxu l-paċi u r-rikonċiljazzjoni meta tinqala’ l-okkażjoni. Alla jistqarr meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din: 

“U jekk żewġ gruppi ta’ fidili jiġġieldu kontra xulxin, ippruvaw ġibu l-paċi bejniethom; imbagħad, jekk wara dan kollu wieħed minnhom ikun ħati ta’ trasgressjoni kontra l-ieħor, iġġieldu kontra dak li hu trasgressur sakemm jerġa’ jkun taħt il-kmand ta’ Alla. Imbagħad, jekk dan isir, agħmlu l-paċi bejniethom bl-ekwità u aġixxu b’ġustizzja. Tassew, Alla jħobb lill-ġust.”      (Il-Koran, 49:10)

Jien ċert assolutament, li jekk inżommu ma’ dan il-prinċipju, il-pedament tal-paċi jkun jista’ jitqiegħed.

Kriżi Umanitarja

Il-poplu Sirjan qed jaffaċċja kriżi umanitarja li ma kienx hawn bħalha fid-dinja. In-nuqqas ta’ ikel u mediċini huwa evidenti. In-nies mhux qed imutu bil-bombi u bil-bulits biss, iżda qed imutu wkoll bil-ġuħ u bil-mard.

Jiena nappella bis-sinċerità kollha lill-mexxejja tad-dinja kollha biex iwarrbu l-egoiżmu tagħhom, u l-politika tagħhom, u jaħdmu għall-paċi fis-Sirja u jeħilsu lin-nazzjon midrub Sirjan minn aktar miżerja u sofferenzi. Ejjew kollha nagħmlu l-parti tagħna. Ejjew insalvaw il-missirijiet u l-ħolm tat-tfal żgħar Sirjani. Ejjew insalvaw l-umanità.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Peace, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi

Il-Leħen, 12 ta’ Lulju 2020, minn Imam Laiq Ahmed Atif

Id-dinja għaddejja minn żminijiet verament diffiċli. Il-kriżi ekonomika globali tissokta tikxfilna perikli ġodda u aktar serji kważi kull ġimgħa. Ix-xebh maċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu fil-perjodu ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija huwa indikattiv ħafna u huwa evidenti li l-ġrajjiet li qed iseħħu llum qed iressqu lid-dinja b’pass mgħaġġel lejn it-Tielet Gwerra Dinjija, li tista’ tkun devastanti.

Fil-ktieb tiegħu ‘Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi’, il-Qdusija tiegħu, Mirża Masroor Aħmad, l-mexxej dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, iwiddeb lid-dinja dwar il-perikli li jinsabu wara l-bieb u kif din tista’ tevita diżastru u toħloq pjan għall-paċi.

Bħala l-aktar figura Musulmana promettenti fid-dinja li tippromwovi l-paċi u l-armonija interreliġjuża, il-Qdusija Tiegħu l-ħin kollu jipprova jsaħħaħ it-triq tal-paċi bis-saħħa tal-qima lejn Alla l-Omnipotenti u s-servizz lejn l-umanità. Permezz ta’ bosta prietki, lekċers, kotba u laqgħat personali, huwa enfasizza fuq is-separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-istat, u huwa ssapportja l-kawża tal-bżonn tad-drittijiet umani universali bis-saħħa tal-ġustizzja għal kulħadd.

Waqt li jwessa’ l-messaġġ tal-paċi huwa jistqarr:

“Il-Komunità Ahmadiyya tipprattika eżattament dak li tipprietka; u dak kollu li ngħidu u nwettqu huwa bbażat fuq tagħlim Iżlamiku ġenwin – li huwa ‘Imħabba għal Kulħadd, Mibegħda għal Ħadd’. L-għanijiet tagħna huma li nistabbilixxu l-ogħla livelli ta’ mħabba, għożża u fraternità.

Li tħabrek għall-paċi hija ambizzjoni nobbli u d-dinja minn dejjem kellha ħtieġa kbira ta’ dan. Jekk niflu s-sitwazzjoni fid-dinja llum, nintebħu li issa, aktar minn qatt qabel, iż-żmien qed jurina li għandna nfittxu u naħdmu ħafna għall-paċi u l-armonija fid-dinja.”

Jekk tridu kopja ta’ dan il-ktieb b’xejn, iktbulna fuq: amjmalta@gmail.com, jew aqraw onlajn fuq http://www.ahmadiyya.mt.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Islam means Peace, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Numru 32

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2020

(i) Allah: the Gracious, the Merciful

(ii) Acceptance of Prayer

(iii) Why there is suffering?

(iv) God Does Exist

(v) The law of the nature (vi) Sign of the Book

Click to read: ID-DAWL AUGUST 2020

Id-Dawl 32

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Eid-ul-Azha

The Muslims celebrate Eid twice a year, Eid-ul-Fitr and the other, which comes about 10 weeks later, is called Eid-ul-Adha.

Eid-ul-Azha (Festival of Sacrifice) is a festival comes about ten weeks after Eid-ul-Fitr, and marks the completion of Hajj (Holy pilgrimage to Mecca). It is the festival of Sacrifice that commemorate the obedience of Hadhrat Ibrahim and his son Hadhrat Ismail to the commandment of Allah. Hadhrat Ibrahim had a series of dreams in which he saw himself sacrificing his eldest son Ismail. He inferred that it was perhaps the will of God that he should sacrifice the life of his son.

Hadhrat Ibrahim, being most obedient to God, was about to sacrifice the life of his son Ismail, when God commanded him to stop and gave him the good news that he had indeed fulfilled His command. God was so pleased with Ibrahim because of his obedience that He multiplied his progeny into billions. He was also given the great honor of being the forefather of the Holy Prophet of Islam . On the day of Eid those Muslims who can afford to sacrifice an animal are enjoined to do so after Eid Prayer.

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment