It-Terroriżmu – Terrorism?

Terrorism? Fost l-akbar sfidi li qed naffaċċjaw illum insibu l-estremiżmu u t-terroriżmu, li jinsabu madwar id-dinja kollha u jidhru f’forom varji. Meta niddiskutu s-suġġett tat-terroriżmu jew l-estremiżmu, insibu nies li jaħsbu li r-reliġjon minnha nnifisha tikkawża l-vjolenza u l-aggressjoni. Jien nemmen li r-reliġjon qatt ma tippermetti vjolenza u dejjem topponiha f’kull ċirkostanza.

L-Iżlam ukoll jopponi t-terroriżmu f’kull forma għaliex il-kelma ‘Iżlam’ tfisser litteralment ‘paċi u sliem’. Id-dmir ta’ kull Musulman li jżomm il-paċi għandu tant għeruq fil-fond fl-Iżlam li l-Koran Imqaddes jiddeskrivi l-Musulmani tassew hekk:

“Il-qaddejja ta’ Alla tal-Ħniena huma dawk li jimxu fl-art b’mod dinjituż, u meta l-injuranti jindirizzawhom, huma jgħidu ‘paċi’.” (25:64)

Ir-raba’ Kalif tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ħażrat Mirża Taħir Aħmadrh, jispjega l-mod kif l-Iżlam iħares lejn it-terroriżmu bl-iktar mod ċar. Hu qal:

“L-Iżlam kategorikament jiċħad u jikkundanna kull forma ta’ terroriżmu. Ma tipproteġix u ma tiġġustifikax kwalunkwe att vjolenti, kemm jekk isir minn xi individwu kif ukoll minn xi grupp jew gvern… L-Iżlam huwa t-twemmin u r-reliġjon tiegħi; u l-Iżlam ma jippermetti l-ebda forma ta’ diżordni. Għaldaqstant huwa impossibbli li l-Iżlam jgħallem it-terroriżmu…

Jien nikkundanna bil-qawwa kollha kull att u kull forma ta’ terroriżmu għaliex hu t-twemmin tiegħi profond li mhux biss l-Iżlam iżda wkoll l-ebda reliġjon vera, hu x’inhu l-isem tagħha, ma tista’ tapprova l-vjolenza u t-tixrid tad-demm ta’ rġiel, nisa u tfal innoċenti f’Isem Alla.

Alla huwa mħabba, Alla huwa sliem! L-Imħabba qatt ma tnissel il-mibegħda u l-paċi qatt ma twassal għall-gwerra!” CONTINUE READING

(Qtil fl-Isem ta’ Alla, p.116-120)

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Tolerance, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Penning the Word of GOD – Al-Qalam Project

The Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah and Mahdi (peace be on him) says:

“An essential teaching for you is that you should not abandon the Holy Quran like a thing forsaken, for therein lies your life. Those who honour the Quran will be honoured in heaven.”

​The Al-Qalam Project is a first of its kind that aims to produce a unique copy of the Holy Quran: one in which each verse has been penned by a different writer, and thus the complete text of the Holy Quran will be entirely written by members of the public, thereby celebrating the fact that many diverse people can unify behind the teachings of the one book.

The Al-Qalam Project has proved to be a truly influential initiative, bringing together people of different countries and faiths which in essence is the very purpose of this Holy book.

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, The Holy Quran - A Guidance for all mankind, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 9

Id-Dawl (the Light) SEPTEMBER 2018

(i) Terrorism    (ii) Against Violence

(iii)  Tolerance and Patience 

(iv) Sanctity of Human Life

(v) The True Concept of Jihad 

Click here to read: ID-DAWL SEPTEMBER 2018

Id-Dawl Numru 9

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine | Tagged , , | Leave a comment

The Hajj – Pilgrimage to Mecca

IL-ĦAĠĠ

Il-ħames att ta’ qima Iżlamika huwa t-twettiq tal-Ħaġġ jew il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Il-Musulmani jridu jagħmlu dan il-pellegrinaġġ mill-anqas darba f’ħajjithom dejjem jekk jippermettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi. Alla l-Omnipotenti jgħid fil-Koran Imqaddes:

“U l-pellegrinaġġ lejn id-Dar huwa obbligu tal-bnedmin — dawk li jistgħu jsibu mezz biex imorru — lejn Alla.” (3:98)

Il-punt prinċipali ta’ dan il-pellegrinaġġ huwa l-Kaaba — l-ewwel Dar li nbniet għall-qima ta’ Alla. Il-Koran Imqaddes isostni:

“Tassew, l-ewwel Dar imwaqqfa għall-bniedem hija dik ta’ Bekka (il-wied ta’ Mekka), mimlija benedizzjonijiet u gwida għall-popli kollha.” (3:97)

Il-Ħaġġ isir biss darba fis-sena matul ix-xahar Iżlamiku ta’ Żul-Ħiġġah li jiġi xahrejn u għaxart ijiem wara ċ-ċelebrazzjoni ta’ Eid-ul-Fitr, li tiġi fi tmiem ir-Ramażan. Jibda fit-tmien jum ta’ Żul-Ħiġġah u jibqa’ sejjer sat-tlettax-il jum.

Il-Ħaġġ jitwettaq billi wieħed jidħol fl-istat ta’ Iħraam. Fil-mument li l-pellegrin ikun fl-istat ta’ Iħraam, irid jinqata’ mill-affarijiet tad-dinja. Il-pellegrin irid jevita l-argumenti, it-tilwim jew il-ġlied. L-istat ta’ Iħraam jirrikjedi li wieħed ikun liebes biss f’żewġ lożor bla ħjatat. Il-Ħaġġ jew Umrah jista’ jitwettaq biss fl-istat ta’ Iħraam. In-nisa mhumiex obbligati li jkunu fl-istat ta’ Iħraam.

Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ix-xhur tal-Ħaġġ huma magħrufa sew; għalhekk kull min jiddeċiedi li jagħmel il-Pellegrinaġġ f’dawn ix-xhur għandu jiftakar li m’għandux ikun hemm diskors diżgustanti, vjolazzjoni tal-moralità, jew ġlied tul il-Pellegrinaġġ. U kull ħaġa tajba li tagħmlu, Alla se jkun jaf biha. U sostnu lilkom infuskom bil-provvisti neċessarji, u bla dubju l-aqwa provvista hija l-onestà. U ibżgħu Minni biss, ja bnedmin intelliġenti.” (2:198)

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 8

Id-Dawl (the Light) AUGUST 2018

(i) Unity & Brotherhood  ;    (ii) Praise of God

(iii) Arrogance   ; (iv) Our Duties as Citizens

(v) Cleanliness   ; (vi) The Hajj

(vii) Eid-ul-Azha

Click here to read: ID-DAWL AUGUST 2018

Id-Dawl Numru 8

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 7

Id-Dawl (the Light) JULY 2018

(i) Respect    ;    (ii) Care of Orphans

(iii) The Holy Prophet Muhammad (pbuh)

(iv) True Purification

(v) The Music?

Click here to read: ID-DAWL JULY 2018

Id-Dawl Numru 7

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Eid-ul-Fitr Celebrations

EID-UL-FITR

‘Eid’ hija kelma bl-Għarbi li tfisser ‘ġurnata li tirritorna ta’ spiss’. Hemm żewġ festi Iżlamiċi tal-Eid f’sena. L-ewwel waħda tissejjaħ ‘Eid-ul-Fitr u t-tieni li tiġi xi għaxar ġimgħat wara tissejjaħ Eid-ul-Ażħa.

Il-festa ta’ Eid-ul-Fitr tiġi ċċelebrata fi tmiem ix-xahar tas-sawm, għalhekk tissejjaħ ukoll il-festa tal-waqfien mis-sawm. Is-sawm fix-xahar ta’ Ramażan huwa wieħed mill-ħames kolonni tal-Iżlam. Huwa, għalhekk, attribut prattiku tal-fidi u jitqies bħala att ta’ devozzjoni.

It-tħejjijiet għall-Eid

Fi tmiem ix-xahar tas-sawm, meta jintlemaħ il-qamar il-ġdid, emozzjoni ta’ hena tiġri fi qlub il-Musulmani kollha, żgħar u kbar, bi stennija għal waħda mill-aktar festi tal-Eid ferrieħa. Tul il-lejl isiru l-arranġamenti meħtieġa. Il-ħwienet jibqgħu miftuħa sa tard billejl għall-konsumaturi. Fil-pajjiżi Musulmani t-toroq ewlenin tal-bliet u l-bini pubbliku jkunu mdawla sew għal billejl u mżejna bi bnadar ikkuluriti. Kmieni filgħodu, fil-jum tal-Eid, wara li kulħadd jieħu banju, kulħadd jilbes l-aħjar ilbies tiegħu. It-tfal, b’mod speċjali, iżanżnu ħwejjeġ ġodda. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jagħmlu l-fwieħa bħalma kienet użanza tal-Qaddis Profeta li jagħmel il-fwieħa f’okkażjonijiet bħal dawn. Il-brekfast ħafna drabi jinkludi platt ħelu msejjaħ Sheer Khurma – vermiċelli msajra fil-ħalib bit-tamal niexef, żbib, lewż, u ġewż ieħor. Kulħadd issa jkun anzjuż biex jimxi lejn l-Eidgah (post tat-talb tal-festa), li s-soltu jkun spazju miftuħ jew ġnien pubbliku riservat għas-servizz tal-Eid.

Minħabba l-preżenza ta’ għadd enormi ta’ Musulmani, is-servizz tal-Eid isir fi swali kbar, fil-moskea ċentrali tal-belt jew fil-miftuħ, fejn jitwaqqfu tined kbar bl-għan li jipprovdu l-ilqugħ mit-temp. In-nisa huma mħeġġa bil-qawwa biex jattendu dawn il-laqgħat tal-Eid, għalhekk ikun hemm żona apposta riservata għalihom.

Kif kienet id-drawwa tal-Qaddis Profeta tal-Iżlam, il-fidili jmorru lejn l-Eidgah minn triq partikolari u jitilqu minn oħra differenti.

Wara t-talb tal-Eid, l-Imam jagħmel id-diskors tiegħu, li ġeneralment ikun dwar l-isfond storiku u s-sinifikat spiritwali tal-festa, iżda dan jista’ jinkludi fih xi suġġetti oħra ta’ importanza għall-Musulmani. Wara s-servizz il-fidili jsellmu lil xulxin billi jgħidu ‘Eid Mubarak’ (il-Festa t-Tajba) u jħaddnu lil xulxin, imbagħad imorru lura d-dar.

Platti speċjali huma mbagħad imħejjija għal din l-okkażjoni festiva. Il-ħbieb u l-qraba huma ħafna drabi mistiedna. Rigali u tislimiet huma mqassma tul il-jum. Li titma’ l-fqar, li tgħin lil min hu fil-bżonn u li żżur il-morda kollha jitqiesu bħala azzjonijiet ta’ min ifaħħarhom f’din l-okkażjoni.

L-ispirtu tal-Eid huwa wieħed ta’ sliem, maħfra, u fraternità. 

Posted in #AhmadiyyaMalta, Eid-ul-Fitr, Fasting, Id-Dawl, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment