Ahmadiyya Muslim presents wheelchairs, books, to the Community Chest Fund

The President receives representatives of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta on a courtesy call

The President receives representatives of Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta on a courtesy call

Ten wheelchairs and a number of books in Maltese have been presented to the Malta Community Chest Fund Foundation by the Ahmadiyya Muslim Jamaat community.

The presentation was made to President Marie-Louise Coleiro Preca by Laiq Ahmed Atif, president of the community. 

President Coleiro Preca said the donation showed how solidarity could bring people together. 

Laiq Ahmed Atif said the community was committed to helping others and working for the common good.

He said that while living in this country, the community felt obliged to contribute to local society, and this is why we have decided to donate these wheelchairs to the Malta Community Chest Fund Foundation’. Times of Malta  –  inewsmalta.com  – tvm.com.mt (MT)tvm.com.mt (EN) – VIDEO 

ahmadiyya-donates-to-community-chest-fund-4 ahmadiyya-donates-to-community-chest-fund-3ahmadiyya-donates-to-community-chest-fund-2 ahmadiyya-donates-to-community-chest-fund-1

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Laiq Ahmed Atif, Serving Mankind, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

What is Jihad?

jihad

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Are Muslims friends to other faiths?

are-muslims-friends-to-other-faiths

Source/credit: The Times of Malta, Saturday, November 19, 2016, by: Laiq Ahmed Atif

“O ye who believe, take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. And whoso among you takes them for friends is indeed one of them. Verily, Allah guides not the unjust people.” (Quran, 5:52)

This verse of the Quran is often quoted to show that Islam is an intolerant religion and commands its followers not to befriend Jews, Christians and people of other faiths. In many countries, Islam is blamed, while quoting this verse, for being resistant towards integration and inclusion.

The Quran is a complete book of guidance and profound wisdom. However, to ascertain the complete guidance and true message, it is highly important to keep the context and the entire teachings in view.

It should never be forgotten that some parts of the Quran explain other parts; they are like a commentary on those parts. Something mentioned briefly in one chapter is further explained in a different chapter, with the context in view. A complete understanding can only be achieved by understanding the whole issue as presented over all the verses and chapters and not just by looking at only one part or verse.

I think the biggest misconception among people is that this verse refers to Christians and Jews of all times. However, if we look at the context of the verse, we see that it refers to the lifetime of the Prophet Muhammad, when Jews and Christians were at war with Muslims. Even so, the subsequent verse 58 clarifies the reasons for discouraging friendships with Jews and Christians of that time, who used to make fun of Muslims for adhering to their faith. It states: “O ye who believe! Take not those for friends who make a jest and sport of your religion” (5:58).

In this context, there were many attempts made by the opponents of Islam to lead away Muslims from their path and impose on them their teachings and change them accordingly. So this was the situation where extreme caution was needed to provide a safeguard from the attacks of opponents and their planted conspiracies against Islam and Muslims.

Such precautions are always taken for the security and welfare of people whenever there is any war or conflict, and today’s modern world is no exception. This is what is prohibited. But to treat anyone kindly, with compassion and sympathy, is not only permitted but is imperative on Muslims. The Quran further explains this issue and states:

“Allah forbids you not, respecting those who have not fought against you on account of your religion, and who have not driven you forth from your homes, that you be kind to them and act equitably towards them. Allah only forbids you, respecting those who have fought against you on account of your religion, and have driven you out of your homes, and have helped others in driving you out.” (60:9-10)

This is the beauty of the Quran, that it speaks a language which is amazingly clear and applicable to all possible situations. It provides reasons and logic with every commandment and injunction.

The Prophet Muhammad is mentioned in the Quran as “a mercy for all mankind” (21:108), and Jews and Christians are part of mankind. So how could Muslims be restricted by the Quran from showing mercy, kindness, sympathy and friendship to them?

Moreover, the life and character of the Prophet Muhammad is an embodiment of kindness and beneficence towards all mankind. The Prophet, as a matter of habit, used to visit the ailing non-Muslims to express sympathy with them and to share their sorrows and sufferings. During his life, he always tried to help those in need.

When the Prophet Muhammad migrated to Medina, he signed a charter with Jews and Christians to live with mutual sympathy and sincerity, that they would refrain from oppression against each other. The Prophet Muhammad also granted a charter of freedom and kindness to St Catherine’s Monastery on Mount Sinai in 628.

The message of Islam is of tolerance, harmony, peace, brotherhood, kindness and friendship. And any wrongly or out-of-context quoted or misinterpreted verses of the Quran should not be used as a tool of hatred or to inflict fear in the minds and hearts of people.

In brief, it is the duty of Muslims to become friends and show compassion, sympathy and kindness towards all peaceful human beings, without any exception or discrimination.

The motto of the Ahmadiyya Muslim community ‘Love for all, hatred for none’ is in fact, an essence of the Islamic teachings. 

Read original article in The Times of Malta:

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Interfaith, Islam, Islam means Peace, Muhammad, Peace, Tolerance, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim participated in the Book Festival 2016

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta participated in the Malta Book Festival 2016, held between 9 to 13 November, at the Mediterranean Conference Centre, Valletta. The Ahmadiyya Community provided many books for the visitors in Arabic, English and Maltese. The Community has published over 60 Flyers and Books in Maltese language including 21 new books which were published during the year. A good selection of books were also available for the children, for the first time. These books are available at the Ahmadiyya Library, Turu Rizzo Street, Gzira.prime-minister-visiting-ahmadiyya-book-stand

opposition-leader-visiting-ahmadiyya-book-standahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-7ahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-1ahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-2ahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-3ahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-4ahmadiyya-stall-in-book-festival-2016-5

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged | Leave a comment

Domestic Violence

Image result for domestic violenceIL-VJOLENZA DOMESTIKA

Source/Credit: IT-TORĊA, Il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2016. Kitba ta: Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, amjmalta@gmail.com

Il-vjolenza domestika hija imġiba li wieħed juża sabiex jieħu kontroll jew saħħa fuq il-partner tiegħu. Dan junkludi kull forma ta’ vjolenza fiżika jew theddida għall-vjolenza fiżika, kif ukoll l-abbuż finanzjarju, emozzjonali jew mentali li jiġu użati biex wieħed jikseb kontroll fuq in-naħa l-oħra taż-żwieġ tiegħu.

Din hija sfortuna kbira li kważi 90% vittmi tal-vjolenza domestika huma nisa. Meta xi ħadd jaqra l-fatti u ċ-ċifri dwar il-vjolenza fuq in-nisa, jirrealizza li huma xokkanti ħafna. Skont l-istatistiċi tal-Ġnus Magħquda, waħda minn kull tliet nisa jesperjenzaw il-vjolenza fiżika jew sesswali, li ħafna drabi tiġi minn sieħeb intimu.

Is-sitwazzjoni f’pajjiżna mhijiex differenti ħafna. Skont informazzjoni ppreżentata fil-Parlament, fl-ewwel 8 xhur ta’ din is-sena kien hemm total ta’ 845 persuna li ġew imressaqa l-Qorti fuq reati ta’ vjolenza domestika. Minn dawn il-persuni, 571 kienu rġiel u 274 mara. Dawn iċ-ċifri xokkanti jqajmu dibattitu kontroversjali u ħafna mistoqsijiet.

Għalhekk, naħseb li huwa importanti li dan is-suġġett jiġi diskuss għaliex għadna qed nesperjenzaw ħafna każijiet tal-vjolenza domestika, u għaldaqstant irridu naraw kif nistgħu nevitawhom milli jseħħu.

Sabiex nevitaw dawn l-inċidenti sfortunati huwa kruċjali li nibdew naħdmu llum qabel għada, u minn djarna stess. Huwa importanti li l-mġiba tal-ġenituri għandha tkun iffukata fuq l-imħabba u r-rispett enormi bejn il-koppji sabiex uliedhom jitgħallmu minn età żgħira kemm ir-rispett huwa kruċjali għal relazzjoni u għas-saħħa tal-familja.

Dejjem ngħid u nibqa’ ngħid li t-tfal jew iż-żgħażagħ tal-lum huma l-mexxejja ta’ għada. Il-futur sod tan-nazzjon jitlob li nikkultivaw il-kwalitajiet tajba fi wliedna. Għalhekk jekk irridu nevitaw din il-vjolenza domestika mid-djar tagħna, għandna l-ħtieġa nistabbilixxu l-atmosfera tal-imħabba u tar-rispett enormi fil-familja.

It-tieni nett, il-ġenituri għandhom imexxu bl-eżempju, u fl-istess ħin għandhom ukoll jgħallmu lil uliedhom jipprattikaw dawn il-valuri fl-iskejjel u mal-ħbieb tagħhom u minn età żgħira jitgħallmu dawn il-valuri u l-prinċipji u jipprattikawhom fil-ħajja ta’ kuljum.

Ħafna drabi dawk it-tfal subien li raw il-vjolenza fit-tfulija tagħhom, jew dawk is-subien li trabbew f’ambjent tens, magħfus u ppressat bil-vjolenza, meta jikbru jużaw il-vjolenza huma wkoll. Għax, il-vjolenza tkun daħlet ġo ħajjithom mill-bidu nett issir parti minnhom u ma jkunux jistgħu jinfirdu minnha.

Għalhekk, l-Iżlam jenfasizza ħafna dwar it-trattament xierqa u ħanin lejn il-mara f’kull irwol tagħha, bħala omm, mara, oħt jew bint. Meta t-tfal jikbru f’ambjent ta’ rispett u jaraw li l-missier jittratta lil ommu, lil martu, lil oħtu u lil bintu bir-rispett, l-imħabba u l-kumpassjoni, ma jkunx hemm raġuni li niddubitaw li meta jikber se juri r-rispett lejn il-mara.

Huwa wkoll ta’ importanza kbira li nifhmu li r-raġel u l-mara huma ekwi u ugwali u ħadd ma għandu jħoss l-ebda superjorità. In-nisa mhumiex inferjuri għall-irġiel imma huma ugwali mal-irġiel. “In-nisa għandhom drittijiet simli u ugwali għal dwak tal-irġiel fl-ekwità” (Il-Koran, 2:229).

Ħafna drabi dawn l-inċidenti jseħħu minħabba n-nuqqas ta’ sabar u minħabba li wieħed dejjem jara l-iżbalji tal-ieħor. Il-Koran Imqaddes jgħallem lill-irġiel biex juru ħniena lejn in-nisa u jgħid: “Ġibu ruħkom man-nisa bi tjieba; u jekk tobogħduhom, jista’ jkun li tobogħdu xi ħaġa li Alla qiegħed fiha ġid kbir” (Il-Koran, 4:20).

Finalment, naħseb li d-djalogu bejn il-koppja huwa strumentali fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. U kull meta xi differenza tinqala’ bejniethom, għandhom ippoġġu madwar il-mejda u jiddiskutu u jsibu s-soluzzjonijiet. In-nuqqas ta’ diskussjoni wkoll xi drabi jieħu forma ta’ vjolenza. Mingħajr dubju ta’ xejn, l-għarfien u l-edukazzjoni huma wkoll pilastri importanti għal soċjetà paċifika u tolleranti f’dinja fejn kollox huwa mgħaġġel minħabba l-ħakma teknoloġika.

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Human Rights, Laiq Ahmed Atif | Tagged , , , | Leave a comment

Malta Book Festival 2016

New publications of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. The Ahmadiyya Muslim community has also published a variety of Books for Children in Maltese language. To obtain a copy please visit Ahmadiyya Stand at the Malta National Book Festival 2016, during 9-13 November, in the Mediterranean Conference Centre, Valletta. Or visit: Ahmadiyya Library & Office, Turu Rizzo Street, Gzira

childrens-book new-publications

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Islam means Peace, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Head makes historic address at Canada’s National Parliament

2016-10-17-ca-ottawa-reception-007

  • Hazrat Mirza Masroor Ahmad delivers address calling for equality and justice 
  • The Head of the Ahmadiyya Muslim Community welcomed to Canada by Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
  • Hazrat Mirza Masroor Ahmad officially recognised during Question Period in House of Commons 
  • Dozens of Ministers, Senators, MPs and policy makers receive Hazrat Mirza Masroor Ahmad in Parliament 
  • His Holiness presents Louise Arbour with Sir Zafrullah Khan Award for Public Service

 

On 17 October 2016, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad was welcomed to Canada’s Houses of Parliament by Prime Minister, Rt Hon. Justin Trudeau, Cabinet Ministers and over 50 MPs and Senators.

Later in the day, His Holiness delivered an historic keynote address entitled

“Human values – the foundation for a peaceful world”

to an audience of more than 225 people at a special reception held at the Sir John A. Macdonald Building at the Canadian Parliament in Ottawa.

More than 110 guests attended, including over 50 Members of Parliament. The event was also attended by a number of Government Ministers including Hon. Kirsty Duncan, Minister of Science and the official representative of the Prime Minister and Hon. John McCallum, Minister for Integration, Refugees and Citizenship.

Also in attendance were Senators, Members of the Diplomatic Corps, including 11 Ambassadors of State, media representatives, academics, NGO leaders, religious leaders and prominent figures from various other sectors of society.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-004

During his keynote address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad addressed various issues of global importance, including the risk of a global war, religious freedom, increasing radicalisation and extremism and international relations.

His Holiness called on the world’s governments to display true justice and equity in all matters. His Holiness also presented Islamic teachings and offered solutions to the world’s problems based on the teachings of the Holy Quran.

Reflecting upon the need for unity in society, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“Irrespective of differences of background, I believe that on the basis of humanity, we are all joined together, and should therefore be united. All people and all organisations, must collectively endeavour to uphold human values, and strive to make the world in which we live, a better and far more harmonious place.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“If human values and human rights are not upheld in one country or region, it has a knock-on effect upon other parts of the world and such wrongdoing can spread further afield. Conversely, if there is goodness, humanity and prosperity in one part of the world, it will have a positive effect on other societies and other people.”

Speaking about the increasing conflict in the world, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“As a result of modern forms of communication and transport, we are all now much closer together and are no longer confined or bound by geography. Yet, it is a strange and tragic paradox that even though we are more connected than ever before, we are actually growing more distant by the day. It is extremely regrettable, and a source of grief, that instead of uniting and spreading love amongst mankind, the world has paid far greater heed towards spreading hatred, cruelty and injustice.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-006

His Holiness admitted that fear of Islam was growing in much of the world. However, he said that fear of the religion itself was completely unnecessary.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“Let me reassure all of you that Islam is not what you commonly see or hear portrayed in the media. As far as my knowledge of Islam is concerned, I only know of that Islam whose teachings are based on its name. The literal meaning of the word ‘Islam’ is peace, love, and harmony and all of its teachings are based upon these noble values.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“Unfortunately, it cannot be denied that there are some Muslim groups, whose beliefs and actions are in total contrast to Islam’s teachings. In complete violation of Islam’s fundamental teachings, they are perpetrating the most horrific violence and terrorism in its name.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-008

His Holiness said that universal religious freedom was a pre-requisite for any successful and tolerant society.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“The Holy Quran categorically states in chapter 2, verse 257 that ‘there should be no compulsion in religion.’ What a clear, comprehensive and unequivocal statement that enshrines freedom of thought, freedom of religion and freedom of conscience. Thus, my belief and my teaching, is that every person, in every village, town, city or country has the undisputed right to choose his or her religion and to practice it.”

His Holiness said it was a cause of regret that governments in the Muslim world and also some Western Governments had sought to restrict the religious rights of some communities within their nations.

His Holiness said that any attempt to curb religious freedom was dangerous.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-009

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“Every individual has the right to peacefully preach and propagate his or her teaching to others. These freedoms ought to be guaranteed as basic human rights, and so legislative assemblies or governments should not unduly involve themselves in such matters.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“It is not wise for governments or parliaments to place restrictions on the basic religious practices or beliefs of people. For example, governments should not concern themselves with what type of clothing a woman chooses to wear. They should not issue decrees stating what a place of worship should look like. If they overreach in this way, it will be a means of restlessness and heightening frustrations amongst their people. Such grievances will continue to exacerbate if they are not checked and ultimately will threaten the peace of society.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-010

Speaking about the role of Government according to Islamic teachings, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“It is the task of the government and parliamentarians, as guardians of their nations, to legislate in a way that gives rights to their citizens rather than takes their rights away.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-011

His Holiness said that though religious freedom was a principle of vital importance, wherever there was a risk of extremism or incitement to hatred, it was the task of Governments to intervene and take firm action in order to protect their people.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-012

His Holiness also spoke of the need for justice both in domestic affairs and international relations.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“To be handed the keys to government is a huge trust and so we often see heads of state pledge to serve their nations faithfully and with absolute justice. Sadly, in many cases such honourable pledges prove to be hollow words.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“In some countries, there are dictatorships or unjust governments, yet the major powers turn a blind eye to their cruelties, because those governments happen to support them and facilitate the procurement of their interests. Yet, in countries where the leaders or governments do not bend to the whim of the major powers, they are quite happy to support rebel elements or to demand regime change. In truth, there is no difference in the way the respective governments are treating their own people. The material difference is only that in some cases the governments cooperate with the major powers, whilst in others they do not.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-013

His Holiness criticised certain Governments for selling weapons to some Muslim nations

“without considering the potential consequences”.

He said such weapons often end up in the wrong hands or are used in order to kill innocent civilians.

Citing Saudi Arabia’s war in Yemen as a prime example of injustice and reflecting upon its potential consequences, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“It is well known that Saudi Arabia is using weapons purchased from the West in its war in Yemen, in which thousands of innocent civilians, including women and children, are being killed and so much destruction is being wrought. What will be the ultimate result of such arms trading? The people of Yemen, whose lives and futures are being destroyed, will not only bear hatred and seek revenge from Saudi Arabia but will also bear hate towards Saudi’s arms suppliers and the West in general.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“With no hope or future prospects left, and having witnessed the most horrific brutality, members of their youth will be prone to radicalisation and in this way a new vicious cycle of terrorism and extremism will arise. Are such destructive and devastating consequences worth a few billion dollars?”

His Holiness also said that international institutions such as the United Nationsneeded to ensure fairness and equity between members states.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“If only the major powers and the international institutions, such as the United Nations, had truly acted upon their founding principles, under all circumstances, then we would not have seen the toxic plague of terrorism infect so many parts of the world. We would not have seen the world’s peace and security repeatedly undermined and destroyed. And we certainly would not have witnessed the huge refugee crisis, which now confounds and frightens the people of Europe and other developed countries.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“The United Nations must also play its role in establishing peace in the world, unencumbered by politics, injustice or favouritism.”

Concluding, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“I hope and pray that Allah the Almighty enables the United Nations and the world’s governments to act in this way so that true and long-lasting peace may be established. The alternative does not bear thinking about, because if we continue as we are then the world is charging madly towards a huge catastrophe in the shape of another world war.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“May Allah grant wisdom to the world’s leaders and policy makers so that the world we leave behind for our children and future generations is a world of peace and prosperity.”

During the event, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad presented Hon. Louise Arbour, the former High Commissioner for Human Rights at the United Nations and a former Canadian Supreme Court Judge with the Sir Zafrullah Khan Award for Public Service. This award recognised her outstanding public service during her long and distinguished career.

Upon receipt of the award, Hon. Louise Arbour said:

“I am deeply honoured to receive this very prestigious award that is named after a great jurist, lawyer, judge and a great diplomat. I am particularly honoured to be associated with Sir Zafrullah Khan, as he was a Chief Judge and President of the International Court of Justice… I have also always been deeply impressed by the promotion of the culture of peace that the Ahmadiyya Muslim Community has stood for and continues to stand for.”

A number of guest speakers also took to the stage.

Hon. Kirsty Duncan, Minister of Science and official representative of Prime Minister Justin Trudeau said:

“It is an honour and privilege to be here tonight to welcome His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, the Fifth Caliph and leader of the Ahmadiyya Muslim Community to Parliament Hill. All of Parliament Hill has come together today to join His Holiness, to celebrate with the Ahmadiyya Muslim Community and to demonstrate our strong support… The Ahmadiyya Muslim Community makes an enormous difference here in Canada and always demonstrates Love for All, Hatred for None.”

Dr. James J. Zogby, Vice-Chair of the United States Commission on International Religious Freedom said:

“Your Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, on behalf of the US Commission on International Religious Freedom I am honoured to be with you tonight. What has always impressed us about the Ahmadiyya Muslim Community is how, despite being all too often victims of persecution, you remain champions for the rights of others who are being persecuted. In a world where intolerance seems to be increasing the Ahmadiyya Muslim Community remains a strong advocate of tolerance and goodwill.”

Earlier in the day, His Holiness held a range of meetings with Federal Ministers of Canada’s Government, Senators and MPs. His Holiness also held a meeting with Prime Minister Rt. Hon. Justin Trudeau.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-014

The Head of the Ahmadiyya Muslim Community was also officially recognised by theSpeaker of Parliament during a session of Question Period, in which all present members of the House of Commons, including the Prime Minister, stood and gave His Holiness a standing ovation.

Further, Hon. Judy Sgro MP, read out a Members Statement in the House of Commons that stated:

“Mr. Speaker, earlier today the global spiritual leader of the Ahmadiyya Muslim Community arrived in Ottawa for a formal visit to Parliament Hill.

During his time with us, he will meet with Cabinet Ministers, Senators, Members of Parliament, and the Prime Minister in an effort to further underscore his peaceful message of love for all and hatred for none.

This work is part of an ongoing effort undertaken by His Holiness to showcase the peaceful nature and beauty of the faith (of Islam) and while calling on global powers to advance an agenda of peace, religious freedom, and the advancement of human rights in Canada and around the world.

I applaud His Holiness and members of the global Ahmadiyya faith for their work, and I extend a hand of friendship on behalf of my constituents and the people of Canada.”

The special reception concluded with a silent prayer led by Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Following dinner Parliamentarians and guests were able to meet personally with His Holiness.

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Caliphate - Khilafat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Human Rights, Interfaith, Islam, Islam means Peace, Islamophobia!, Jihad, Love for all - Hatred for none, Loyalty, Peace, Tolerance, www.ahmadija.org.mt | Leave a comment