Id-Dawl Numru 7

Id-Dawl (the Light) JULY 2018

(i) Respect    ;    (ii) Care of Orphans

(iii) The Holy Prophet Muhammad (pbuh)

(iv) True Purification

(v) The Music?

Click here to read: ID-DAWL JULY 2018

Id-Dawl Numru 7

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Eid-ul-Fitr Celebrations

EID-UL-FITR

‘Eid’ hija kelma bl-Għarbi li tfisser ‘ġurnata li tirritorna ta’ spiss’. Hemm żewġ festi Iżlamiċi tal-Eid f’sena. L-ewwel waħda tissejjaħ ‘Eid-ul-Fitr u t-tieni li tiġi xi għaxar ġimgħat wara tissejjaħ Eid-ul-Ażħa.

Il-festa ta’ Eid-ul-Fitr tiġi ċċelebrata fi tmiem ix-xahar tas-sawm, għalhekk tissejjaħ ukoll il-festa tal-waqfien mis-sawm. Is-sawm fix-xahar ta’ Ramażan huwa wieħed mill-ħames kolonni tal-Iżlam. Huwa, għalhekk, attribut prattiku tal-fidi u jitqies bħala att ta’ devozzjoni.

It-tħejjijiet għall-Eid

Fi tmiem ix-xahar tas-sawm, meta jintlemaħ il-qamar il-ġdid, emozzjoni ta’ hena tiġri fi qlub il-Musulmani kollha, żgħar u kbar, bi stennija għal waħda mill-aktar festi tal-Eid ferrieħa. Tul il-lejl isiru l-arranġamenti meħtieġa. Il-ħwienet jibqgħu miftuħa sa tard billejl għall-konsumaturi. Fil-pajjiżi Musulmani t-toroq ewlenin tal-bliet u l-bini pubbliku jkunu mdawla sew għal billejl u mżejna bi bnadar ikkuluriti. Kmieni filgħodu, fil-jum tal-Eid, wara li kulħadd jieħu banju, kulħadd jilbes l-aħjar ilbies tiegħu. It-tfal, b’mod speċjali, iżanżnu ħwejjeġ ġodda. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jagħmlu l-fwieħa bħalma kienet użanza tal-Qaddis Profeta li jagħmel il-fwieħa f’okkażjonijiet bħal dawn. Il-brekfast ħafna drabi jinkludi platt ħelu msejjaħ Sheer Khurma – vermiċelli msajra fil-ħalib bit-tamal niexef, żbib, lewż, u ġewż ieħor. Kulħadd issa jkun anzjuż biex jimxi lejn l-Eidgah (post tat-talb tal-festa), li s-soltu jkun spazju miftuħ jew ġnien pubbliku riservat għas-servizz tal-Eid.

Minħabba l-preżenza ta’ għadd enormi ta’ Musulmani, is-servizz tal-Eid isir fi swali kbar, fil-moskea ċentrali tal-belt jew fil-miftuħ, fejn jitwaqqfu tined kbar bl-għan li jipprovdu l-ilqugħ mit-temp. In-nisa huma mħeġġa bil-qawwa biex jattendu dawn il-laqgħat tal-Eid, għalhekk ikun hemm żona apposta riservata għalihom.

Kif kienet id-drawwa tal-Qaddis Profeta tal-Iżlam, il-fidili jmorru lejn l-Eidgah minn triq partikolari u jitilqu minn oħra differenti.

Wara t-talb tal-Eid, l-Imam jagħmel id-diskors tiegħu, li ġeneralment ikun dwar l-isfond storiku u s-sinifikat spiritwali tal-festa, iżda dan jista’ jinkludi fih xi suġġetti oħra ta’ importanza għall-Musulmani. Wara s-servizz il-fidili jsellmu lil xulxin billi jgħidu ‘Eid Mubarak’ (il-Festa t-Tajba) u jħaddnu lil xulxin, imbagħad imorru lura d-dar.

Platti speċjali huma mbagħad imħejjija għal din l-okkażjoni festiva. Il-ħbieb u l-qraba huma ħafna drabi mistiedna. Rigali u tislimiet huma mqassma tul il-jum. Li titma’ l-fqar, li tgħin lil min hu fil-bżonn u li żżur il-morda kollha jitqiesu bħala azzjonijiet ta’ min ifaħħarhom f’din l-okkażjoni.

L-ispirtu tal-Eid huwa wieħed ta’ sliem, maħfra, u fraternità. 

Posted in #AhmadiyyaMalta, Eid-ul-Fitr, Fasting, Id-Dawl, Ramadan | Tagged , , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 6

Id-Dawl (the Light) JUNE 2018

(i) A Memorable Eid

(ii) What is the Holy Quran?

(iii) Malta Ramadan Iftar 2018

(iv) What is Eid-ul-Fitr?

(v) New Dress (vi) Courage

Click here to read: ID-DAWL JUNE 2018

 

Id-Dawl Numru 6

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Love for all - Hatred for none, Muslims for Peace, Quran, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Malta Celebrated Ramadan Iftar 2018

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta organised a Ramadan Iftar Reception on Thursday 31st May at the Waterfront Hotel, Sliema, which was attended by respectable guests from different walks of life.

The event started with recitation of the Holy Quran and a brief documentary about fasting during Ramadan. The following speakers delivered their speeches and answered the questions from the audience.

HIS EXCELLENCY MARK A. SCHAPIRO, Deputy Chief of the U.S. Mission to Malta

“Salaam Aleikum, and Ramadan Mubarak.

I would like to take a moment to salute your message, and your disciplined efforts to promote openness, tolerance, and interfaith dialogue.  “Love for all, hatred for none” it is simple and powerful; an end to war.   

So thank you for this message.  Indeed, what unites us, what we share, is far stronger than what divides us.  It seems so often in our world today that we have to keep repeating this message that we have to teach and re-teach the value of tolerance and mutual respect.  Sometimes it feels like nobody is listening.  In America, our commitment to freedom of religion is sacred, but at the same time, we acknowledge in the first lines of our Constitution that we are forever in pursuit of “a more perfect union.”  That we always have more work to do.  And tolerance and progress are not linear, either.  We may never get to that perfect union, that Platonic ideal, but we are committed to working for it, and to repeating messages of tolerance, community, humanity, and love, alongside friends and partners like you who share these same values.  Along the way, we all have to stay focused on the message, and ignore the noise – quite a challenge, as we live in the very noisy and distracting social media era. 

What we share is far stronger than what divides us.  

Thank you once again for giving us the honor of sharing this Iftar with you. Wishing you peace, love and health for you and your families this month and for the year ahead. Saha Ftourkom!”

IMAM LAIQ AHMED ATIF, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

“The command to fast, whatever its details, is to be found in most religions in one form or another. In fact, fasting is a form of devotion and self-discipline.

As far as fasting in Islam is concerned, the fundamental objective and underlying philosophy of fasting has been stated in the Holy Quran as the attainment of Taqwa – meaning piety and righteousness.

The observance of the fast is obligatory upon every adult Muslim during the month of Ramadan. Fasting in Islam begins everywhere at the first appearance of dawn, and ends with sunset. During this period one is expected to abstain from all food and drink completely.

It is not just physical hunger and thirst that constitute the Muslim fast, but the recitation of the Holy Quran, understanding the commandments of God and making those part of everyday life, serving mankind, giving charities, helping those in need, being punctual in five daily obligatory prayers, waking up many hours before dawn for the individual prayer and the remembrance of God, and thus spending a greater part of the night in spiritual exercises make up the very essence of fasting.”

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, Harmony, Interfaith, Islam, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Numru 5

Id-Dawl (the Light) May 2018

(i) Days of spiritual training  (ii) Prayers

(iii) Love and respect towards MOTHER

(iv) Fasting (v) Forgiveness

(vi) What is Islam? (vii) Pillars of Islam

Click here to read: ID-DAWL MAY 2018

Id-Dawl Numru 5

Posted in Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 4

Id-Dawl (the Light) April 2018

(i) PEACE: A Common Good;  (ii) Falsehood destroys;

(iii) Ahmadiyya Muslim Jamaat;

(iv) The Mission of the Promised Messiah (as)

(v) Compassion for Mankind; (vi) Woman as a daughter

(vii) Malta Peace Symposium 2018

Click here to read: ID-DAWL April 2018

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , | Leave a comment

Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta organised the Annual Peace Symposium 2018

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta organised the Annual Peace Symposium 2018 with the theme of “The Challenges of 21st Century, Education and Peace” at the Waterfront Hotel, the Strand Sliema, on Friday 16thMarch 2018. 

The event was presided over by the well-known Maltese journalist Mr. Joe Dimech. After the four speeches the panel also answered the questions from the audience. 

Mr. Aaron Abdilla delivered his talk on behalf of Hon. Minister for Education & Employment. In his speech he highlighted the threat of radicalisation and clash of civilisations.  He said that ‘there is an imminent need, to find a common language between the secular and the religious. This is only possible if we bring both world-views together and to learn to talk with each other rather than about each other.’ He concluded his speech with a saying of Muhammad Rumi that captures the implications of democracy as education that: ‘Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.’

Mr. Justin Schembri on behalf of Hon. Shadow Minister for Education spoke about the dominance of social media and the need of being responsible when online. While highlighting the current challenges he said that: ‘Education is the means to tackle such issues. Education leads to human development, it leads to peace. Education, especially when it’s combined with technical training has been proven to reduce poverty. This is one driving force behind education for peace. With education comes knowledge, power, safety, security, and of course peace.’ 

Representing Christianity, Rev John Berry, Lecturer Faculty of Theology at the University of Malta, said that: ‘Faith has a role to play in the public square and it is our duty to strengthen our efforts in acting as peace builders for a better world. Peace is a gift from God and a fruit of human endeavour. There can be no peace without justice and equality among all.’ He highlighted three main challenges such as, (i) short-sightedness (ii) prejudice and impatience and (iii) scepticism. Moreover, he presented three basic principles for peace: (i) respect, (ii) collaboration and (iii) safeguarding.

Representing Islam-Ahmadiyya, Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, spoke on the subject of “The Challenges of 21st Century and Fundamental Principles for Lasting Peace − an Islamic Perspective.” He pointed out the threats to peace such as extremism, hate speech, racism, injustices, inequalities, conflicts, violence, persecution, greed and the race for the nuclear and sophisticated weapons.

Imam Atif, presented numerous references from the Holy Quran and underlined some fundamental principles for peace. He said that ‘effective and positive education for all, equality between all human beings, indiscriminate freedom of expression and freedom of religion, caring for each others’ sentiments and justice are some of the core principles for lasting peace’.

He said: The world today is fraught with danger and turmoil. We sit at an extremely critical juncture. The dark clouds of third world war are looming above our heads, and are getting darker and heavier every day. The Head of the Ahmadiyya Muslim Community had foreseen such a threat to world peace and said:

“It is my fear, that in view of the direction in which things are moving today, the political and economic dynamics of the countries of the world may lead to a world war. It is not only the poorer countries of the world, but also the richer nations that are being affected by this. Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down and find a solution to save humanity from the brink of disaster.”

Imam Atif called for ‘indiscriminate deweaponisation and denuclearisation of the entire world’ and said that ‘the time has arrived to face these grave challenges with sincerity, loyalty, wisdom and with great responsibility’.

He further said that: “The motto – ‘Love for all – hatred for none’ – of the Ahmadiyya Muslim community – which in fact is the essence of Islamic teachings – is also a wonderful principle for peace and prosperity.”

Imam Atif concluded his speech by highlighting the ultimate Islamic philosophy that: “Without returning to God one cannot attain peace and without that peace, peace in society cannot be built. If there is no God, there is no peace. That is the ultimate wisdom.” – Malta Peace –  Alhakam – 

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Annual Peace Symposium, Harmony, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Inter-religious dialogue, Interfaith dialogue, Islam means Peace, Islam stands for peace!, Muslims for Peace, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment