Il-komunità Iżlamika b’konvenzjoni inter-reliġjuża biex tippromovi d-djalogu

 

Il-komunità Iżlamika Ahmadiyya li tiltaqa’ għat-talb fil-Gżira tellgħet konvenzjoni inter-reliġjuża biex flimkien ma’ rappreżentanti ta’ reliġjonijiet oħra tippromovi d-djalogu ħalli tinħoloq atmosfera ta’ mħabba, rispett u tama. Il-konvenzjoni nżammet fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa fl-Imsida.

Id-djalogu bejn rappreżentanti tar-reliġjonijiet huwa l-għodda li qed tintuża biex dawk li jemmnu jifhmu aktar lil xulxin ħalli flimkien joħolqu atmosfera ta’ paċi, imħabba u rispett minkejja d-diversità fit-twemmin. Il-Komunità Iżlamika Ahmadiyya ħasset li għandha toħloq opportunità ta’ djalogu fejn rappreżentanti ta’ reliġjonijiet differenti jitkellmu dwar it-twemmin tagħhom ħalli tissaħħaħ il-ħbiberija. Il-konvenzjoni li nżammet fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa f’Imsida kellu t-tema ‘Imħabba għal Kulħadd, mibegħda lejn ħadd’.

Laiq Ahmed Atif, il-President t’Ahmadiyya Musulmana “nagħtu għarfien lill-komunità tagħna dwar l-Iżlam u kif għandhom jgħixu fis-soċjetà bħala ċittadini responsabbli, għandhom juru rispett lejn kulħadd u jgħinu lill-kulħadd li huwa fil-bżonn.”

Il-President Ahmed Atif qal li l-konvezjoni kellha li jintbagħat messaġġ ta’ għaqda.

Laiq Ahmed Atif qal “nies ta’ twemmin differenti li jgħixu f’Malta u nibagħtu l-messaġġ li għalkemm ir-reliġjonijiet jkunu differenti iżda bħala bnedmin umani nistgħu niffukaw fuq affarijiet komuni bejnietna sabiex nagħmlu s-soċjetà aħjar.”

Fr John Barry li huwa d-deligat tal-Kummissjoni Djoċesana għad-Djalogu Interreliġjuż tal-Knisja qal li d-djalogu reliġjuż joħloq kultura ta’ paċi u anke jibni pontijiet bejn ir-reliġjonijiet. Find More

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Jalsa Salana Malta, Love for all - Hatred for none | Tagged , , | Leave a comment

Message from Her Excellency President of Malta

Message from Her Excellency President of Malta for the Jalsa Salana Malta 2018

Message from Her Excellency, Marie-Louise Coleiro Preca, the President of Malta, for the ‘Interfaith Session’ held at the Annual Convention (Jalsa Salana Malta 2018) on Sunday, 2 December. The theme of this year’s Interfaith Session was ‘Love for All, Hatred for None’.

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Jalsa Salana Malta | Tagged , , , , | Leave a comment

Preparations for Jalsa Salana Malta 2018

Jalsa Salana Malta 2018 –  The Annual Convention

Preparations are completed for the Second Jalsa Salana Malta 2018, taking place in Msida #Malta.  #JalsaMalta

Unity – Peace – Love – Brotherhood. Serving with a smile!

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta | Tagged , , | Leave a comment

Ahmadiyya participation in the Book Festival 2018

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta actively participated in the Annual Book Festival held at the Mediterranean Conference Centre, Valletta, Malta, between 7 to 11th November 2018.

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta has translated more than 60 books and flyers about Islam-Ahmadiyya in Maltese language, including children’s books. These books in Maltese and Jamaat’s literature in English were placed on Jamaat’s stand.

During the book festival Ahmadiyya members distributed hundreds of flyers and books to the visitors. The Community’s monthly magazine “Id-Dawl” (the Light), was also presented to people and were briefed about the publication of the magazine. During the book festival people’s questions about Islam-Ahmadiyya were also answered.

www.ahmadiyya.mt

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Book Festival | Tagged , | Leave a comment

World Tolerance Day 2018

Il-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza

Kull sena, madwar id-dinja, is-16 ta’ Novembru jiġi ċċelebrat bħala l-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza biex jippromovi l-valuri tat-tolleranza, tal-armonija u tar-rispett; u biex ikattar l-għarfien pubbliku dwar il-perikli tal-intolleranza. Il-ġurnata ntgħażlet mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fl-1996, wara ċ-ċelebrazzjoni tas-sena 1995 bħala s-Sena tat-Tolleranza.

Il-kelma ‘tolleranza’ tfisser ir-rieda li taċċetta jew tittollera, speċjalment opinjonijiet jew imġibiet li inti ma tantx taqbel magħhom, jew li ġġib ruħek sewwa ma’ dawk li huma differenti minnek. Tfisser li turi rispett lejn ir-razza, il-ġeneru, l-opinjoni, ir-reliġjon u l-ideoloġija ta’ individwi jew gruppi oħra, u li tapprezza l-kwalitajiet u l-ħidmiet tajba ta’ oħrajn. U li tispjega fehmietek b’mod diċenti u dinjituż filwaqt li tirrispetta s-sentimenti tal-oħrajn.

Naħseb li ż-żmien jeħtieġ li iktar milli vendetta jew ritaljazzjoni, huwa ferm aħjar li nuru tjubija u sabar u nżommu l-ogħla livelli possibbli tat-tolleranza u tal-armonija.

Posted in www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Why do Muslim men have Beards?

Għaliex l-irġiel Musulmani għandhom il-Leħja?

Il-Musulmani jfittxu li jsegwu l-eżempju nobbli tal-Profeta tal-Iżlam – Muħammadsa. Il-Qaddis Profeta Muħammadsa kellu l-leħja u kien jilbes turban, żewġ użanzi komuni għad-dehra tal-irġiel ta’ dik l-epoka u pajjiż. Madanakollu, dawn ma kinux isiru biss biex wieħed isegwi t-tradizzjoni.

It-tkabbir tal-leħja ilu assoċjat mad-devozzjoni u l-virilità għal eluf ta’ snin fost ħafna kulturi u ċiviltajiet u huwa komuni f’ħafna reliġjonijiet. Fis-Sikiżmu, il-leħja titqies bħala parti mid-dinjità u t-tjubija tal-irġiel. Fil-Ġudaiżmu u l-Kristjaneżmu, il-qassisin tal-imgħoddi ħafna drabi kienu jkabbru l-leħja u t-tqaxxir tagħha kien jitqies bħala sinjal ta’ għajb u diżunur. (1-Kronaki 19:4-5)

L-Iżlam kompla b’din it-tradizzjoni sabiħa, fejn il-Qaddis Profeta Muħammadsa kien iħeġġeġ it-tkabbir tal-leħja u jgħid:

Żommu l-mustaċċi qosra u kabbru l-leħja.” (Bukhari)

Minn din it-tradizzjoni (diskors) jidher li m’hemmx daqs jew stil wieħed għal-leħja, iżda din għandha tkun itwal mill-mustaċċi. Il-mustaċċi m’għandhomx jitneħħew kompletament u lanqas m’għandhom ikunu twal ħafna għaliex it-tradizzjoni tgħid li l-mustaċċi għandhom jiġu ‘mirquma’. Il-leħja turi wkoll il-ġmiel ta’ raġel għaldaqstant għandha tinżamm nadifa wkoll.

It-tkabbir ta’ leħja huwa wieħed mis-sinjali tan-natura.” (Muslim)

Il-Qaddis Profeta Muħammadsa kien ukoll ikabbar il-leħja, u l-Koran Imqaddes jgħid lil kull Musulman li jekk int tħobb lil Alla mela għandek issegwi lill-Profeta mbagħad Alla jħobb lilek ukoll. (Ch.3: V.32)

Biex isegwu l-eżempju nobbli tal-Qaddis Profeta Muħammadsa l-irġiel Musulmani jkabbru l-leħja.

Photo: Zurijeta | Shutterstock
Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , | Leave a comment

Id-Dawl Numru 11

Id-Dawl (the Light) NOVEMBER 2018

(i) World Tolerance Day    (ii) Good Behaviour  

(iii) Arrogance & Mischief  (iv) Islam & Rights of Women

(v) Why do Muslim men have Beards? 

(vi) An Excellent Example of Religious Tolerance

(vii) Caliph’s Tour of USA 

Click here to read: ID-DAWL NOVEMBER 2018

Id-Dawl Numru 11Id-Dawl Numru 11

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Interfaith dialogue, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment