Donazzjoni mill-Komunità Aħmadija Musulmana

Donazzjoni mill-Komunità Aħmadija

Laiq Aħmed Atif, President tal-Komunità Aħmadija Musulmana f’Malta ppreżenta għotja ta’ 13-il pakketti ta’ ikel bħala għajnuna għad-Dar tal-Providenza lil Fr. Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza.

Il-Komunità Aħmadija hi organizzazzjoni internazzjonali reliġjuża, mhux politika u mhux settarja, li taħdem biex ittejjeb il-kwalità ta’ ħajja tan-nies l-iktar foqra u l-iktar vulnerabbli tad-dinja.

Il-Komunità Aħmadija hija denominazzjoni moderna b’fergħat f’aktar minn 195 pajjiż tad-dinja, li tinkoraġġixxi d-djalogu bejn reliġjonijiet differenti. Hi tħaddan il-prinċipji tal-paċi, tat-tolleranza, tal-imħabba u r-rispett bejn segwaċi ta’ twemmin differenti. Hija żżomm sod ukoll u taġixxi fuq it-tagħlim Koraniku: “Mhemmx sfurzar fir-reliġjon” u tipprattika l-motto tagħha “Imħabba għal kulħadd, mibegħda għal ħadd”.

(illum , il-Ħadd 11 ta’ Lulju 2010)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.