ISLAM: A fresh perspective

L-Iżlam – Perspettiva Ġdida

Lealtà

Ħelsien

Ugwaljanza

Rispett

Paċi

Sa mill-bidu tagħha fl-1889, il-Komunità Aħmadija fl-Iżlam ilha tmexxi sforz globali biex tarġa’ tqajjem mill-ġdid il-messaġġ veru u ta’ paċi tal-Iżlam kif mgħallem mill-Profeta Qaddis Muħammad (il-paċi u l-barka ta’ Alla jkunu miegħu).

Dan il-qawmien tat-tagħlim veru Iżlamiku nbeda mill-fundatur tal-komunità, Ħażrat Mirża Gulam Aħmad (il-paċi tkun miegħu) li qal:

“Il-missjoni li għaliha jien ġejt inkarigat hi li nneħħi dik il-qasma li qed tikber fir-relazzjoni bejn Alla u l-ħolqien Tiegħu u li nissostitwiha bir-relazzjoni ta’ mħabba u sinċerità, u billi nħalli l-verità turi lilha nnifisha bid-dieher, tgħin biex jieqfu l-gwerer reliġjużi u n-nuqqas ta’ armonija u b’hekk tqiegħed il-pedament għall-paċi.”

Hu sostna taħt it-tmexxija Divina li hu l-Messija Mwiegħed u l-Imam Maħdi (Gwida), li l-wasla tiegħu kienet mistennija għal dan iż-żmien.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.