L-Armonija bejn ir-Razez

Il-21 ta’ Marzu huwa kkommemorat kull sena bħala l-Jum Internazzjonali dwar l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali bħala parti mill-kampanja tal-Ġnus Magħquda li tippromwovi l-armonija razzjali u l-ugwaljanza.

Il-qafas u s-sovrastruttura tat-twemmin Iżlamiku huma bbażati fuq prinċipju wieħed kardinali, il-prinċipju tal-unità tal-Ħallieq u tal-unità tal-umanità li Huwa stess ħoloq. Dan il-prinċipju uniku u effettiv jiġi mħeġġeġ b’manjiera distintiva ta’ mħabba u għożża reċiproka, solidarjetà umana, tolleranza u armonija fis-soċjetà. Dan it-tagħlim universali u profond tal-Iżlam huwa intenzjonat li joħloq kultura umana universali. Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ja bnedmin, aħna ħloqniekom minn raġel u mara; u qassamniekom fi tribujiet u fi tribujiet iċken ħalli ssiru tafu lil xulxin. Tabilħaqq, l-aktar nobbli minnkom quddiem Alla huwa dak l-aktar devot fostkom.” (49:14)

Il-messaġġ ta’ dan il-vers huwa ċar. M’hemm l-ebda klassijiet soċjali jew supremazija razzjali, iżda n-nies kollha huma ugwali, mingħajr l-ebda diskriminazzjoni jew distinzjoni. Ir-razza sħiħa umana mhix ħlief familja waħda.

Il-Qaddis Profeta Muħammadsa nieda digriet qawwi dwar l-ugwaljanza u l-armonija razzjali fl-aħħar prietka tiegħu tul l-Aħħar Pellegrinaġġ tiegħu f’Mekka. Huwa stqarr:

“Nies, dak li qed ngħidilkom, tridu tisimgħuh u tiftakruh. Alla għamilkom aħwa ta’ xulxin, għaldaqstant tkunux mifrudin. Kollha kemm intom ugwali. Il-bnedmin kollha, ta’ nazzjonijiet u tribujiet differenti, u ta’ pożizzjonijiet fil-ħajja diversi, huma kollha l-istess.

Bħalma s-swaba’ taż-żewġ idejn huma l-istess, hekk il-bnedmin huma ugwali għal xulxin. Ħadd m’għandu d-dritt, jew superjorità, fuq ħaddieħor. Intom kollha bħal aħwa.

Dak li qed nordnalkom illum ma jgħoddx biss għal-lum. Jgħodd għal dejjem. Intom mistennija li tiftakru dan u taġixxu fuqu sakemm titilqu minn din id-dinja u tmorru fl-oħra biex tiltaqgħu mal-Ħallieq tagħkom.  

Dak li għedtilkom, għandkom twassluh sat-truf tal-art. Forsi dawk li ma semgħunix jibbenefikaw minnu aktar minn dawk li semgħu.”

Dan il-messaġġ ta’ armonija razzjali, ugwaljanza u fraternità umana ngħata aktar enfasi mill-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana, Ħażrat Mirża Ghulam Aħmad, il-Messija Mwiegħed u Maħdias, li jikteb:

“Jekk tixtiequ li Alla jkun kuntent bikom fis-smewwiet, ingħaqdu flimkien daqslikieku kontu aħwa mweldin mill-istess omm. Dak li jaħfer l-aktar it-trasgressjonijiet ta’ ħuh ikun l-aktar nobbli fostkom. Sfortunat ikun dak li jwebbes rasu u ma jaħfirx.” (Kashti Nuh, p. 21)

Ejja naħdmu id f’id, u ningħaqdu kontra kull tip ta’ diskriminazzjoni biex nibnu b’mod effettiv dinja aħjar – dinja ta’ unità, ugwaljanza, armonija u fraternità.

By: Imam Laiq Ahmed Atif, published in ‘Id-Dawl’ February 2019. 

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Harmony, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.