Għotja ta’ ikel u frott lid-Dar tal-Providenza

Source: IL-GENSillum: 23 ta’Gunju 2012

Il-President tal-Komunità Aħmadija Musulmana ta’ Malta, Laiq Ahmed Atif, ippreżenta oġġetti ta’ ikel u frott lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza.

F’kelmtejn li għamel, is-Sur Atif qal li kien il-pjaċir tiegħu li f’isem il-Komunità tiegħu jgħin, iservi u jieħu sehem fil-kawża ġusta u nobbli li toffri d-Dar lir-residenti tagħha. Huwa żied jgħid li huma jemmnu fid-dinjità umana li ma għandha tħalli lil ħadd jinqata’ mill-bqija daqskemm jemmnu fl-ugwaljanza u fl-imħabba tal-umanità fejn kull persuna hija meqjusa bħala persuna umana.

Is-Sur Atif tenna li l-persuni b’diżabilità mhumiex inqas mill-oħrajn. Huma wkoll bnedmin u jistħoqqilhom kull rispett u dinjità. Huwa temm jgħid li hu importanti li niffokaw aktar fuq l-“abilità” milli fuq id-“diżabilità” biex kulħadd jingħata ċans li jesprimi l-abilità tiegħu.

F’isem ir-residenti, Fr Martin irringrazzja lill-President tal-Komunità Aħmadija Musulmana ta’ Malta għall-ġest nobbli tiegħu u fakkar li din ma kinetx l-ewwel darba li Laiq Ahmed Atif wera s-solidarjetà tiegħu u tal-Komunità Aħmadija mad-Dar tal-Providenza.

Il-Komunità Aħmadija dejjem lesta biex tgħin lil dawk li huma fil-bżonn, irrispettivament mill-fidi, kulur jew razza tagħhom.

Read Original Post of ‘Il-GENSillum:                  Il-GensIllum:

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Mankind and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.