The Hope

IT-TAMA

Is-sena 2020 kienet sena mimlija ġrajjiet b’tant affarijiet ġodda li d-dinja qatt ma immaġinathom qabel. Il-pandemija tal-Covid-19 biddlet l-istruttura sħiħa tad-dinja. Ġabet magħha metodi u ideat ġodda ta’ kif ngħixu, naħdmu u naġixxu ma’ xulxin. Rajna rivoluzzjoni fit-teknoloġija, l-ekonomija dinjija sofriet immens u l-faqar żdied bil-kbir.  Bla dubju ta’ xejn, is-sena 2020 tibqa’ mfakkra għal ġenerazzjonijiet sħaħ. 

Bil-barka ta’ Alla u bit-tħabrik iebes tal-esperti mediċi, fl-aħħar qed nilmħu r-raġġi ta’ tama u dawl fit-tarf tal-mina tal-pandemija tal-Covid-19.

Ejja nibdew l-2021, din is-sena l-ġdida, b’talb sinċier u tama kbira.

Jalla Alla Omnipotenti jagħmel din is-sena u tassew kull sena ta’ warajha, waħda paċifika, mimlija risq u saħħa għall-umanità kollha. Ammen.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.