Ramadan a month of reformation

Ramadan: Ix-Xahar ta’ Riformazzjoni Rivoluzzjonarja

F’April, għal darb’oħra, bil-grazzja ta’ Alla li Jista’ Kollox, inkunu mbierka bl-opportunità li nsumu fix-xahar qaddis tar-Ramadan. Ir-Ramadan huwa x-xahar li fih il-Musulmani madwar id-dinja jsumu għal xahar sħiħ. Is-sawm huwa r-raba’ minn ħames pilastri fundamentali tal-fidi Iżlamika. X’inhu eżattament is-sawm? Huwa eżerċizzju bla għan taʼ awsterità jew dixxiplina reliġjuża li jiffaċilita żvilupp morali, fiżiku, u spiritwali? X’inhuma l-għanijiet li l-Musulmani jistinkaw biex jilħqu f’dan ix-xahar?

X’inhu eżattament is-sawm?

Fil-qosor is-sawm ifisser ‘li tastjeni minn kull tip ta’ ikel u xorb speċjalment bħala osservanza reliġjuża’. Iżda ġeneralment, is-sawm huwa meqjus mir-reliġjonijiet tad-dinja primarjament bħala mod ta’ riflessjoni ġewwiena, taħriġ morali, u avvanz spiritwali. Is-sawm Iżlamiku ma jfissirx biss astensjoni mill-ikel jew mill-ħażen imma li timxi fit-triq tas-sewwa. Ir-Ramadan huwa x-xahar ta’ riformazzjoni rivoluzzjonarjaġewwa fina. Dan huwa x-xahar ta’ trasformazzjoni minn attivitajiet dinjin lejn l-ispiritwalità u t-tjubija.

L-għan tas-sawm

“Intom li temmnu, is-sawm huwa obbligatorju għalikom, bħalma kien għal dawk ta’ qabilkom, ħalli tkunu tistgħu ssiru devoti.” (Il-Koran, 2:184)

Is-sawm huwa obbligatorju għal kull Musulman adult, madankollu, jekk persuna tkun marida jew tkun qed tivvjaġġa allura m’għandhiex issum matul dak iż-żmien iżda tlesti s-sawm li jifdal wara x-xahar tar-Ramadan. Madankollu, jekk tkun marda fit-tul jew kronika u wieħed ma jistax isum, allura għandha tingħata Fidya (karità).

Huwa importanti li niftakru li sempliċement nesperjenzaw u ngħaddu mix-xahar tar-Ramadan mhux biżżejjed; jew sempliċement inżommu s-sawm billi nieklu Seħri (l-ikla ta’ qabel is-sebħ qabel ma jibda s-sawm) filgħodu u mbagħad nieklu fil-ħin tal-Iftari (l-ikla wara s-sawm) filgħaxija. Fil-fatt, flimkien mas-sawm, Alla li Jista’ Kollox jikkmanda li nġibu bidla radikali virtuża fina nfusna. Alla li Jista’ Kollox ta diversi kmandamenti fir-rigward tas-sawm u tana l-aħbar tajba li meta naġixxu fuq dawn il-kmandamenti, Hu jagħtina l-qrubija tiegħu u jaċċetta t-talb tagħna. Barra minn hekk, is-sawm huwa mezz ta’ taħriġ spiritwali, li naġixxu fuq il-kmandamenti ta’ Alla, li nsaħħu l-fidi tagħna, kif ukoll mezz biex insaħħu r-relazzjoni tagħna ma’ Alla tal-Ħniena.

Jalla dan ir-Ramadan ikun iż-żmien fejn nistgħu nġibu trasformazzjoni straordinarja fir-relazzjoni tagħna mal-Ħallieq u fil-kundizzjonijiet spiritwali tagħna. Ammen.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.