Should Children Fast?

IT-TFAL GĦANDHOM ISUMU?

Ir-Ramadan – ix-xahar tas-sawm Iżlamiku – ma jġibx biss ferħ u interess lill-adulti iżda wkoll it-tfal iħossuhom motivati ​​ħafna biex jesperjenzaw il-barkiet ta’ dan ix-xahar qaddis. Kif għandhom jesperjenzaw it-tfal dan ix-xahar? L-aħjar mod għat-tfal biex jiksbu l-barkiet ta’ dan ix-xahar huwa li għandhom ikunu regolari fit-talb tagħhom ta’ kuljum, jippruvaw jitgħallmu u jaqraw il-Koran Imqaddes kuljum, jagħmlu għemejjel tajbin, jitgħallmu xi drawwiet tajbin bħall-verità, is-solidarjetà, ir-rispett; ikunu ġentili ma’ oħrajn, jagħtu karità, jgħinu lil dawk fil-bżonn, jiffokaw aktar fuq l-ispiritwalità, jitgħallmu dwar ir-reliġjon u jsaħħu r-relazzjoni tagħhom ma’ Alla l-Ħanin.

F’dak li għandu x’jaqsam mas-sawm għat-tfal, jidher f’ċerti każijiet li anke tfal żgħar inklużi studenti tal-primarja jkunu jixtiequ josservaw is-sawm. Il-mistoqsija hija: it-tfal tal-iskola għandhom isumu waqt l-iskola? It-tfal għandhom isumu matul ir-Ramadan? X’inhi l-età t-tajba biex tibda s-sawm?

Jekk nistudjaw sewwa t-tagħlim u l-kmandamenti Iżlamiċi dwar is-sawm insibu li s-sawm mhuwiex obbligatorju fuq it-tfal żgħar, partikolarment meta jkunu qed jikbru u jiksbu l-edukazzjoni tagħhom. It-tfal iż-żgħar żgur li se jsibuha diffiċli biex isumu l-ġurnata kollha waqt li jkunu l-iskola u jridu jiffokaw fuq l-istudji tagħhom. Jista’ wkoll jaffettwa t-tkabbir fiżiku tagħhom u jista’ jċaħħadhom milli jiffokaw fuq it-tagħlim tagħhom kif meħtieġ. Meta naqraw dawk il-versi fejn jingħata l-kmandament tas-sawm, insibu b’mod ċar li, “Alla jixtieq li jagħtikom faċilità u Hu ma jixtieqx tbatija għalikom.” (2:186)

Il-frażi, Alla ma jixtieqx tbatija għalik, tindika l-prinċipju importanti ħafna li l-kmandamenti divini mhumiex maħsuba biex jikkawżaw inkwiet jew inkonvenjent iżda biex joffru konvenjenza u faċilità. Għaldaqstant, tfal żgħar m’għandhomx jitgħabbew bi tbatija li ma jkunux jifilħu għaliha.  

L-aħjar età biex tibda s-sawm hija minn 15 sa 18-il sena, għax f’dik l-età wieħed isir adult u jikseb ukoll is-saħħa u t-tkabbir meħtieġ.

IR-RAMADAN MIL-LENTI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Nauman Atif, Student, Waqf-e-Nau

Għandi erbatax-il sena. Ir-Ramadan dejjem kellu post speċjali f’qalbi, u ninsab ħerqan li nilqgħu din is-sena. Mhux għax huwa x-xahar qabel il-festival tal-Eid (li nħobb assolutament ħafna), imma għax kulħadd iqum kmieni ħafna filgħodu għat-talb u biex jaqra l-Koran Imqaddes; ir-rutina fid-dar tinbidel kompletament. Wara t-talb, il-familja kollha tpoġġi madwar il-mejda għal Saħoor jew Seħri – l-ikla ta’ filgħodu kmieni qabel is-sawm.

Minħabba li għadni żgħir, il- ġenituri tiegħi tawni parir biex insum għal ftit ġranet biss, u nżid in-numru ta’ ġranet kull sena sakemm ikolli madwar 18-il sena. Is-sawm mhuwiex l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu fir-Ramadan. Fir-Ramadan noffru talb regolarment u noffru wkoll talb żejjed li jissejjaħ Nafl (talb voluntarju), b’aktar entużjażmu u devozzjoni. Fir-Ramadan insiru regolari ħafna fir-reċita tal-Koran Imqaddes, insiru aktar ubbidjenti lejn il-kbar, il-ġenituri u l-għalliema tagħna, nieħdu ħsieb u ninkoraġġixxu lil sħabna u l-bnedmin ta’ madwarna, ngħinu lil dawk fil-bżonn u dejjem ngħidu l-verità.

Ir-Ramadan huwa xahar li fih nitgħallmu ħafna affarijiet pożittivi. Nitgħallmu u nipprattikaw id-dixxiplina. Nitgħallmu l-valur tal-ikel u napprezzaw il-fatt li dejjem ikollna ikel. Ir-Ramadan jgħinna wkoll nippurifikaw ir-ruħ tagħna u nevitaw l-għemejjel ħżiena u d-dnub.

Bħala konklużjoni nqatta’ r-Ramadan nitgħallem ħafna affarijiet tajbin u nipprevjeni lili nnifsi mid-dnubiet. Aħna lkoll umani, u lkoll nagħmlu żbalji, iżda r-Ramadan jgħinna nitgħallmu mill-iżbalji tagħna u nsiru bnedmin aħjar fil-futur.

Personalment, jien se niffoka ħafna fuq it-talb u l-qima, u se nkun qed nitlob ukoll lil Alla li Jista’ Kollox għal saħħa, edukazzjoni u prosperità tajba għat-tfal kollha. Jalla l-Mulej iberikna lkoll. Ammen.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, Ramadan and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.