The true purity

IL-PUREZZA VERA

“Huwa xieraq li intom tissimpatizzaw mal-oħrajn u li tippurifikaw lilkom infuskom sabiex intom tkunu tistgħu tieħdu sehem sa ċertu grad mill-kwalitajiet tal-Ispirtu Qaddis. Ftakru li mingħajr l-Ispirtu Qaddis ma tistgħux takkwistaw il-purezza vera. Warrbu għalkollox ix-xewqat bażiċi annimaleski li qegħdin ġewwa fikom, u segwu t-triq tal-kuntentizza ta’ Alla, għalkemm hi l-idjaq u l-iktar diffiċli minnhom kollha. Titgħaxxqux bil-pjaċiri tad-dinja, għaliex jeħdukom ’il bogħod minn Alla.

Dik it-tbatija li togħġob lil Alla hi aħjar mill-pjaċir li ma jogħġbUx. Dik it-telfa li togħġob lil Alla hi aħjar mir-rebħa li trebbaħkom il-korla Tiegħu. Aħarbu dik l-imħabba li tressaqkom lejn l-għadab ta’ Alla. Jekk tersqu Lejh b’qalb safja, Hu jgħinkom b’kull mod u l-ebda għadu ma jkun jista’ jagħmlilkom ħsara.” (Ruhani Khazain V. 20, p. 307)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.