Jemmnu differenti u jieklu flimkien wara ġurnata sawm

Source/Credit: www.newsbook.com.mt

Bosta persuni ta’ twemmin differenti ngħaqdu flimkien għal ikla ftit jiem biss qabel ir-Ramadan jasal fi tmiemu, fejn flimkien ma’ persuni bi twemmin Musulman, kisru s-sawma tagħhom.

Fost l-oħrajn, għall-avveniment kien hemm il-President ta’ Malta George Vella u l-mara tiegħu. Skont stqarrija mill-komunità Musulmana f’Malta ġie spjegat li l-avveniment sar bil-għan li jippromwovi l-paċi fis-soċjetà billi bosta persuni jifhmu aktar lil xulxin u l-kulturi u r-reliġjonijiet differenti.

Il-programm beda billi nqraw xi partijiet mill-Quran. Imbagħad, intqal li l-President Abela tkellem dwar il-bżonn ta’ għaqda u djalogu bejn komunitajiet bi twemmin differenti filwaqt li faħħar lil Ahmadiyya Muslim Jamaat tal-inizjattiva li ħadu f’dan ir-rigward. Spjega li r-Ramadan huwa perjodu fejn wieħed jaħdem fuq id-dixxiplina tiegħu miegħu nniffsu, filwaqt li jidderieġi lil qalbu sabiex tifhem aktar u tempatizza mal-bżonnijiet tal-oħrajn.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Fasting, Iftar, Interfaith, Interfaith dialogue, is-Sawm, Islam, Ramadan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.