Category Archives: Islam

Ramadan Kareem

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Fasting, is-Sawm, Islam, Quran, Ramadan | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The Universal Teaching

IT-TAGĦLIM UNIVERSALI U DEJJIEMI Il-Qdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmadaba, il-Kap Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana jgħid: Fiż-żminijiet tal-qedem, il-Profeti ġew f’diversi partijiet tad-dinja biex jiggwidaw il-poplu tagħhom. Imbagħad, skont it-twemmin tagħna, fl-aħħar nett, Alla Omnipotenti bagħat lill-Qaddis Profeta Muħammad (is-sliem u … Continue reading

Posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Three Stages of Knowledge

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & Mahdi (as) says: Read this article in Maltese There are three stages of knowledge: knowledge by inference, certainty by sight and true certainty. For example, to believe in the existence of a … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Quran, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

What does Islam stand for?

TAF? L-IŻLAM… Huwa l-aħħar reliġjon mingħand Alla għall-bnedmin kollha. Huwa reliġjon komprensiva, ibbilanċjata, perfetta, kompleta u universali. Sawwar stil ta’ għajxien u ta direzzjoni f’kull qasam tal-ħajja umana. Huwa reliġjon naturali, faċli u sempliċi u jindirizza l-bżonnijiet umani kollha. Jippromwovi … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Friendship with Christians

Ħbiberija mal-Insara: Il-Musulmani jistgħu jkunu ħbieb mal-Lhud u l-Insara? Il-Koran Imqaddes huwa kelma sagra ta’ Alla li ġiet rivelata lill-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih. Il-Koran Imqaddes huwa ktieb sħiħ ta’ gwida u għerf profond. Madankollu, biex nifhmu sew dan it-tagħlim, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Inter-religious dialogue, Interfaith, Interfaith dialogue, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The eternal path of peace and prosperity

IT-TRIQ ETERNA TAL-PAĊI U L-PROSPERITÀ “Jekk tħobb l-Artist, mela tħobb l-arti Tiegħu. U jekk tħobb lill-Ħallieq, mela tħobb il-kreazzjoni Tiegħu.” Hemm mogħdija waħda li tista’ twassalna għas-salvazzjoni u teħlisna minn din id-dinja ta’ gwerra u konflitti u dik hi l-mogħdija … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah, God, Islam, Peace, Prayers | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The Islamic Culture

WHAT IS THE ISLAMIC CULTURE? On 6 March 2022, replying to a question, His Holiness, Mirza Masroor Ahmadaba, Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, explained what Islamic culture is, and said: “Islam is a universal religion and if Islam claims … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

True Freedom for Women – True emancipation through Islamic Teachings

“True Freedom for Women – True emancipation through the everlasting teachings of Islam”: Maltese translation of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba’s address in ladies’ session of Jalsa Salana (Annual Convention) UK 2021. In his keynote address, His Holiness, Khalifatul-Masih … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Women, Women's Rights, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pope’s visit to Malta

Islam honours and respects not only all the prophets but also those who believe in them. Moreover, it respects leaders of all religions, of all nations and issues commandments to respect them. Rather, the teaching of Islam has taken respect … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Devastating Consequences of a Nuclear War

Il-Konsegwenzi Devastanti ta’ Gwerra Nukleari! Jalla l-Mulej li Jista’ Kollox, Alla tal-ħniena, tal-kompassjoni, tal-imħabba u tal-paċi, isalva lid-dinja u lill-umanità kollha minn kull qerda u devastazzjoni. Imam Laiq Ahmed Atif | Il-Lehen 27.03.2022 | amjmalta@gmail.com Dawn l-aħħar ġranet id-dinja kienet … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Secrecy and Confidentiality

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Avoid jealousy and hatred

L-GĦIRA U L-MIBEGĦDA Imam Laiq Ahmed Atif | amjmalta@gmail.com | Il-Leħen 13.02.2022 Fost il-morali għolja hemm li wieħed ikun dejjem onest, dejjem jitkellem il-verità, u li jevita l-għira u r-regħba. L-għira taħraq lill-persuna internament u twassal ukoll biex issir ħsara … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Islamic Marriage

Hamza Nisar, Auditor The reason I have chosen this topic is because I believe that in this day and age, Nikah and the importance of family is often overlooked. The Islamic marriage contract is called ‘Nikah’. Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Islam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fasting – A Blessed Institution

Is-sawm – istituzzjoni mbierka Il-Leħen 25 April 2021, Imam Laiq Ahmed Atif Is-sawm huwa forma ta’ qima u devozzjoni. Din il-forma ta’ qima tinstab universalment fir-reliġjonijiet kbar kollha tad-dinja. Għalkemm hemm differenzi fil-mod kif is-sawm huwa pprattikat f’reliġjonijiet differenti, iżda … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, is-Sawm, Islam, Malta, Muslim, Ramadan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A Muslim Woman in the West

Noor-Ul-Hudah Khan, Lawyer In the 1990s more and more Muslim families migrated from the East to the West. This included my own family. Having being born in the UK, I’d like to share my experience from a Muslim child to … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Women, Women's Rights | Tagged , , , , , , | Leave a comment

God does exist

The Promised Messiah & Mahdi (as), the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat says: “The pure life that is free from sin is a brilliant ruby which no one possesses today. God Almighty has bestowed that brilliant ruby on me … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Allah Almighty, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Complete and Unambiguous Truth

VERITÀ SĦIĦA  Il-verità hija wieħed mill-akbar valuri u prinċipji fil-ħajja. Persuna li tipprattika dan il-valur fil-ħajja ta’ kuljum tagħha tikseb rispett kbir mis-soċjetà li tgħix fiha. L-Iżlam jagħmel enfasi kbira fuq il-verità u jgħid li wieħed qatt m’għandu jigdeb, ikunu … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , | Leave a comment

Experiencing Iftar together

Source/Credit: http://www.tvm.com.mt President George Vella and his wife were the special guests of the Muslim Community in Malta for the meal of Iftar that is taken during Ramadan. On the Ramadan theme of peace and religious fasting, the President, with … Continue reading

Posted in Annual Peace Symposium, Iftar, Interfaith, Interfaith dialogue, is-Sawm, Islam | Leave a comment

President Vella shares meal with Muslim community

Source/Credit: http://www.newsbook.com.mt President of Malta George Vella and his wife were amongst an array of people from different religious backgrounds that shared a meal with the Muslim community just a few days before the end of Ramadan. A press release … Continue reading

Posted in Fasting, Iftar, Interfaith, Interfaith dialogue, is-Sawm, Islam, Ramadan | Leave a comment

Jemmnu differenti u jieklu flimkien wara ġurnata sawm

Source/Credit: http://www.newsbook.com.mt Bosta persuni ta’ twemmin differenti ngħaqdu flimkien għal ikla ftit jiem biss qabel ir-Ramadan jasal fi tmiemu, fejn flimkien ma’ persuni bi twemmin Musulman, kisru s-sawma tagħhom. Fost l-oħrajn, għall-avveniment kien hemm il-President ta’ Malta George Vella u … Continue reading

Posted in Fasting, Iftar, Interfaith, Interfaith dialogue, is-Sawm, Islam, Ramadan | Leave a comment

Ahmadiyya Malta Celebrated Ramadan Iftar 2018

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta organised a Ramadan Iftar Reception on Thursday 31st May at the Waterfront Hotel, Sliema, which was attended by respectable guests from different walks of life. The event started with recitation of the Holy Quran and … Continue reading

Posted in #AhmadiyyaMalta, #Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Fasting, Harmony, Interfaith, Islam, Laiq Ahmed Atif, Love for all - Hatred for none, Ramadan, www.Ahmadiyya.mt | Tagged | Leave a comment

Id-Dawl Magazine

In the name of Allah, the Most Gracious, Ever Merciful ID-DAWL (meaning the Light) The invention of the printing press and publication houses and consequently spread of books everywhere is one of the marvellous prophecies of the Holy Quran made … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Id-Dawl, Id-Dawl Magazine, Interfaith dialogue, Islam, Islam means Peace, Muslims for Peace, Peace, www.Ahmadiyya.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Islam proclaims that all people are born equal

“Islam proclaims that all people are born equal, no matter where they hail from or the colour of their skin” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad AUGUST 27, 2017  PRESS RELEASES Head of Ahmadiyya Muslim Community calls for equality of all … Continue reading

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Holy Prophet Muhammad, Interfaith dialogue, Islam, Islam means Peace, Jihad, Loyalty, Peace, Quran, The Promised Messiah as, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged | Leave a comment

Ahmadiyya wishes you all a Very Blessed and Happy Eid Mubark!

The Muslims celebrate Eid twice a year, Eid-ul-Fitr and the other, which comes about 10 weeks later, is called Eid-ul-Adha. Eid-ul-Fitr is a festival that marks the end of the Holy month of Ramadan. This joyous day is celebrated to give thanks for the … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Islam stands for peace! | Tagged , | 3 Comments

Ramadan – a Muslim month of fasting, sacrifice, prayers and self-purification

Who can understand the importance of food and water more than those who have ever passed through hunger, thirst or any kind of famine during their life time? The month of Ramadan is also an exercise for having such hard … Continue reading

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Are Muslims friends to other faiths?

Source/credit: The Times of Malta, Saturday, November 19, 2016, by: Laiq Ahmed Atif “O ye who believe, take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. And whoso among you takes them for friends is … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Interfaith, Islam, Islam means Peace, Muhammad, Peace, Tolerance, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Malta Book Festival 2016

New publications of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta. The Ahmadiyya Muslim community has also published a variety of Books for Children in Maltese language. To obtain a copy please visit Ahmadiyya Stand at the Malta National Book Festival 2016, during 9-13 … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, Islam means Peace, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya Head makes historic address at Canada’s National Parliament

Hazrat Mirza Masroor Ahmad delivers address calling for equality and justice  The Head of the Ahmadiyya Muslim Community welcomed to Canada by Canadian Prime Minister Justin Trudeau  Hazrat Mirza Masroor Ahmad officially recognised during Question Period in House of Commons  … Continue reading

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Caliphate - Khilafat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Human Rights, Interfaith, Islam, Islam means Peace, Islamophobia!, Jihad, Love for all - Hatred for none, Loyalty, Peace, Tolerance, www.ahmadija.org.mt | Leave a comment

Is religion the cause of unrest?

Source/Credit: The Malta Independent on Sunday: by Laiq Ahmed Atif, Sunday, 16 October 2016. The lava of hatred erupts against religion from time to time. Today much of the world considers religion to be of secondary importance and believes that to … Continue reading

Posted in #AhmadiyyaMalta, Harmony, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Interfaith, Interfaith dialogue, Islam, Laiq Ahmed Atif, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , | 2 Comments

Worst creation under heaven

Source/Credit: TimesofMalta, Tuesday, May 24, 2016 by Laiq Ahmed Atif The spilling of innocent blood of human beings has become common place in the ever changing, civilised and modern contemporary world. In just a few days the world witnessed massacres … Continue reading

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Islam, Islam means Peace, Laiq Ahmed Atif | Tagged , , | 1 Comment

Shariah and State

1. Islam and Human Rights 2. Relationship between religion and state 3. Questions & Answers

Posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Human Rights, Islam, Islamophobia!, www.Ahmadiyya.org.mt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ahmadiyya wishes to all a blessed Eid Mubarak!

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, wishes a very happy, prosperous and blessed Eid Mubarak to all the Muslims around the globe and to those living in Malta. May this Eid bring prosperity, peace and brotherhood. Ameen

Posted in Ahmadiyya: The True Islam, Islam | 1 Comment

Interfaith worship center in Gozo

Ahmadi Muslim leader hopes Gozo church-mosque-synagogue project not an image-building exercise The House of One’s design incorporates a church, a mosque, and a synagogue circling a central meeting place to be used for inter-faith discussion.  Source/Credit: MaltaToday, Tim Diacono, 22 April 2015 … Continue reading

Posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Harmony, Inter-religious dialogue, Interfaith, Islam, Islamophobia!, Laiq Ahmed Atif, Tolerance | Leave a comment