What does Islam stand for?

TAF? L-IŻLAM…

  • Huwa l-aħħar reliġjon mingħand Alla għall-bnedmin kollha. Huwa reliġjon komprensiva, ibbilanċjata, perfetta, kompleta u universali. Sawwar stil ta’ għajxien u ta direzzjoni f’kull qasam tal-ħajja umana.
  • Huwa reliġjon naturali, faċli u sempliċi u jindirizza l-bżonnijiet umani kollha. Jippromwovi l-ugwaljanza fost il-bnedmin kollha.
  • Jenfasizza r-rispett lejn il-fundaturi tar-reliġjonijiet kollha. Isostni li l-qlub isibu s-sodisfazzjon, is-sliem u s-serħan fit-tifkira ta’ Alla.
  • Huwa reliġjon paċifika, huwa mnissel mill-kelma Għarbija ‘salema’ li tfisser paċi u ubbidjenza. Huwa reliġjon tan-natura u li tissapportja l-libertà tal-kuxjenza u l-fidi, u jemmen li ma għandux ikun hemm sfurzar fir-reliġjon.
  • Juri r-rispett lejn ir-reliġjonijiet kollha bħall-Kristjaneżmu, il-Ġudaiżmu, il-Buddiżmu u l-Ħinduiżmu. Jippromwovi d-djalogu bejn is-segwaċi tat-twemminiet differenti fid-dinja. Jgħallem li l-postijiet tal-qima tar-reliġjonijiet kollha għandhom jiġu rispettati.
  • Jikkundanna kull qtil u vjolenza u jgħid li “min joqtol bniedem… ikun bħallikieku qatel il-bnedmin kollha”. Jgħożż il-ħajja tal-bnedmin u jgħid li “min isalva l-ħajja (ta’ xi ħadd), ikun bħallikieku salva lill-bnedmin kollha”.
  • Jgħallem ir-rispett lejn in-nisa, it-tfal u x-xjuħ, u jissalvagwardja d-drittijiet tas-sezzjonijiet kollha tas-soċjetà.
  • Jispjega t-tagħlim kollu tiegħu fil-Koran Imqaddes li huwa l-Ktieb Sagru għall-Musulmani kollha, li ġie rivelat minn Alla fuq il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih.
  • Jemmen li l-Koran Imqaddes hu senduq mimli teżori għall-benefiċċju tal-umanità kollha.
  • Jgħallem l-imħabba u l-ubbidjenza lejn Alla, u l-imħabba lejn il-proxxmu, u biex inġibu ruħna b’qalb ħanina ma’ ħutna u sħabna. Jgħallem ir-rispett u l-imħabba, għalhekk il-Komunità Ahmadiyya Musulmana għażlet motto li, ‘Imħabba għal Kulħadd – Mibegħda għal Ħadd’. Aqra Iktar f’ Id-Dawl

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Islam, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.