Love Your Country, Keep it Clean

ĦOBB LIL PAJJIŻEK, ŻOMMU NADIF

Imam Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta

L-indafa tagħmel parti mill-fidi u tressaqna lejn ħajja aktar sana. L-Iżlam jagħti importanza kbira lill-indafa tal-ġisem kif ukoll dak tal-ambjent. Dikjarazzjoni qasira tal-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, tenfasizza dan il-punt b’mod verament sabiħ.

Huwa qal, “L-indafa hija meħtieġa għall-fidi.” Huwa qal ukoll, “L-indafa hija ċ-ċavetta għat-Talb u t-Talb huwa ċavetta għallĠenna.”

Bħalma nieħdu ħsieb ta’ ġisimna, hekk ukoll huwa essenzjali li l-ambjent jibqa’ nadif u galbat. L-ambjenti tagħna għandhom iżommu livell għoli ta’ ndafa; barra minn hekk, huwa dmir tagħna li nżommu pajjiżna nadif.

Li nżommu l-ambjent nadif mhijiex xi biċċa xogħol diffiċli; jekk nagħtu ftit kas nistgħu ngħinu biex inżommu l-lokalità tagħna nadifa. Ma rridux inħammġu l-ambjent fejn ngħixu, it-toroq tagħna, il-bajjiet u l-baħar sabiħ tagħna. Barra minn hekk, jekk naraw il-ħmieġ madwarna, irridu nneħħuh u narmuh bl-aħjar mod possibbli.

Rigward l-indafa fit-toroq, jingħad li meta l-Qaddis Profeta Muħammadsa kien ikun qed jimxi u jilmaħ xi ħmieġ fi triqtu, kien ineħħih huwa stess u jgħid li dik il-persuna li żżomm it-triq nadifa tikseb is-sodisfazzjon t’Alla u premju kbir. (Muslim, Kitabul Bir Wasila)

Bil-barkiet t’Alla għandna xeni ta’ pajjiżna li jsaħħruk. Tara ritratti millisbaħ. In-natura hija ġentili ħafna magħna. Dan jibgħat messaġġ millaktar importanti li l-ħarsien tal-ambjent huwa r-responsabbiltà ta’ kulħadd. Pajjiżna huwa verament sabiħ u jeħtieġ li nkomplu ngħożżuh biex uliedna wkoll ikunu jistgħu jgawdu minn dan l-ambjent. Għalhekk, huwa ferm importanti li nħobbu lil pajjiżna u nżommuh nadif.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya: The True Islam, Cleanliness, Love for Country, www.Ahmadiyya.mt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.