Ahmadiyya the spiritual reformation

AHMADIYYAT: Ir-Riformazzjoni Spiritwali

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana hija fergħa fl-Iżlam li twaqqfet għall-benefiċċju tar-riformazzjoni spiritwali tal-umanità, skont profezija tal-Fundatur tal-Iżlam, il-Qaddis Profeta Muħammad (is-sliem u l-barkiet t’Alla fuqu) rigward l-aħħar ġranet.

Huwa fenomenu naturali li japplika mhux biss għall-organizzazzjonijiet sekulari, iżda wkoll għall-komunitajiet reliġjużi li, mal-mogħdija taż-żmien, is-segwaċi ta’ moviment jew twemmin partikolari jibdew jiddevjaw mit-tagħlim oriġinali u jitbiegħdu mit-twemmin fundamentali tagħhom. Bħala riżultat ta’ dan, jasal żmien fil-ħajja ta’ dawn il-gruppi jew komunitajiet kollha meta jkollhom bżonn ta’ qawmien mill-ġdid. Altrimenti, eventwalment imutu jew inkella jinbidlu f’xi ħaġa li ma tkun tixbah xejn il-qagħda minn fejn telqu.

Aħna nemmnu li fejn jirrigwarda l-komunitajiet reliġjużi, biex it-tagħlim fundamentali jibqa’ ħaj, hija l-prattika ta’ Alla Omnipotenti li jibgħat ir-rappreżentanti magħżula Tiegħu biex jirriformaw u jiggwidaw lill-poplu lura għat-twemmin u l-użanzi oriġinali.

Fejn għandu x’jaqsam l-Iżlam, aħna nemmnu li l-Qaddis Profeta Muħammad (is-sliem u l-barkiet t’Alla fuqu) kien l-aħħar Profeta mibgħut minn Alla Omnipotenti li ġab il-Ktieb (it-tagħlim finali). U mbagħad, lejn l-aħħar tas-seklu dsatax, biex iqajjem u jsaħħaħ l-Iżlam li hu [il-Qaddis Profeta Muħammadsa] għallem u pprattika, Alla Omnipotenti bagħat riformatur fil-persuna tal-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana.

Għaldaqstant, aħna nemmnu li l-fundatur tal-komunità tagħna huwa l-Messija Mwiegħed u Maħdi (l-Iggwidat) u l-għan suprem tiegħu huwa li jerġa’ jagħti l-ħajja lit-tagħlim ġenwin tal-Iżlam, u li jressaq lill-umanità aktar viċin lejn Alla Omnipotenti.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.