Prayer a spiritual training

IT-TALB: IT-TAĦRIĠ SPIRITWALI

L-Iżlam huwa reliġjon naturali li dejjem tiffoka fuq it-taħriġ spiritwali u morali tal-bniedem. Iżlam litteralment tfisser paċi, sottomissjoni; u li tkun f’relazzjoni ta’ ħbiberija u armonija. Is-sinifikat tal-isem Iżlam hu l-ksib ta’ ħajja ta’ paċi perfetta u hena billi tkun sottomess kompletament għar-Rieda ta’ Alla. It-tagħlim kollu tal-Iżlam jaqbel perfettament man-natura umana.

Biex jintlaħaq l-għan ta’ purifikazzjoni spiritwali tar-ruħ u l-ġisem tal-bniedem, l-Iżlam jiffoka fuq it-talb u jordna Ħames Talbiet obbligatorji kuljum. Xi ħaġa sabiħa fl-Iżlam hija li x-Xarija (il-Liġi) sħiħa ġiet deskritta fil-Koran Imqaddes innifsu kif ukoll ġiet murija bil-fatti mill-Qaddis Profeta Muħammadsa. Il-Ħames Talbiet ta’ kuljum ġew deskritti bħala barka għall-Musulmani fil-Koran Imqaddes:

U kieku Aħna ma saħħaħnikomx permezz tal-Koran, intom kontu tinklinaw lejhom bi ftit. (Il-Koran, 17:75)

Il-frekwenza tat-Talb hija magħmula b’tali mod li tgħajjex kontinwament lir-ruħ bl-istess manjiera li l-ikel jgħajjex kontinwament lill-ġisem. Barra minn hekk, din tgħin biex wieħed jiftakar il-ħin kollu f’Alla u fil-barkiet tal-għajnuna Tiegħu fl-attivitajiet kollha tal-ħajja ta’ kuljum tagħna.

Soċjetajiet differenti jħaddnu modi differenti ta’ kif jesprimu r-rispett u r-riverenza. Pereżempju, storikament, it-Torok kienu joqogħdu bilwieqfa bi jdejhom fuq xulxin fuq sidirhom u l-Iranjani kienu joqogħdu sempliċement bilwieqfa bi jdejhom imniżżlin ’l isfel; it-timjila tar-ras hija sinjal ta’ qima fost il-Ħindu kif ukoll f’xi kulturi oħra; fl-Indja u fl-Afrika li timtedd fl-art wiċċek ’l isfel huwa sinjal ta’ rispett kbir, filwaqt li fl-Ewropa n-nies jinżlu għarkopptejhom bħala sinjal ta’ sottomissjoni.

Il-qima Iżlamika tinkludi dawn kif ukoll pożizzjonijiet oħra fit-Talb tagħha, b’hekk tixhed ameljorament u raffinament tal-għamliet varji ta’ adorazzjoni li kienu jinsabu fir-reliġjonijiet ta’ qabel. (Aspetti tat-Talb Iżlamiku, pġ. 4 u 7)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Prayers and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.