Peace in our homes

PAĊI FI DJARNA

Kull bniedem għaqli jixtieq li jkollu paċi, armonija, imħabba u serenità f’daru. Imma kif nistgħu niksbu l-paċi dejjiema, u kif nistgħu ngħożżu atmosfera trankwilla bħal din fi djarna? Il-Fundatur tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana spjega dan fil-qosor u qal:

“Jekk intom tixtiequ li tibqgħu protetti u jkollkom il-paċi fi djarkom, huwa d-dmir tagħkom li titolbu ħafna u timlew djarkom bis-supplikazzjonijiet u bit-talb. Alla Omnipotenti ma jeqridx dar fejn it-talb huwa offrut kontinwament u regolarment.” (Malfużat [1984], Vol. 5, p. 319)

Huwa l-fatt u l-Koran Imqaddes jagħmilha ċara li, “Alla jħobb lil dawk li jduru lejH” (2:223) u li, “Żgur, Alla jħobb lil dawk li jpoġġu l-fiduċja tagħhom fiH” (3:160).

Għalhekk, huwa importanti ħafna li dejjem inżommu lilna nfusna impenjati fit-talb, u nimlew kull kamra u kull rokna ta’ djarna bit-talb u bis-supplikazzjonijiet. Nimlew qlubna u djarna b’Isem il-Mulej tagħna sabiex kull ħaġa ssir imbierka; u sabiex kull rokna ta’ djarna u ġisimna ssir manifestazzjoni vera tal-imħabba ta’ Alla. Jiena nemmen b’qalbi kollha li l-paċi ma tinstabx fis-setgħa jew l-għana, iżda pjuttost il-paċi tinsab fil-benniena u fit-tifkira ta’ Alla Omnipotenti.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, www.ahmadija.org.mt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.