Islam and Respect for Teachers

IR-RISPETT LEJN L-GĦALLIEMA

Alla jgħolli fi gradi (ta ġieħ) lil dawk minnkom li jemmnu, u lil dawk li ngħataw l-għarfien. (Il-Koran, 58:12)

It-tagħlim huwa waħda mill-aktar professjonijiet rispettati u siewja fid-dinja. Fil-vers t’hawn fuq, Alla jgħid li dawk li jingħatalhom l-għarfien ikunu elevati għal pożizzjonijiet għolja. It-tagħlim huwa prezzjuż u dawk li jgħallmu lill-oħrajn huma nies ta’ stima u rispett kbir. Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem fuqu, kien qal:

Il-post ta’ għalliem huwa ugwali għal ta’ missier spiritwali.”

Ir-rwol tal-ġenituri u tal-għalliema huwa wkoll essenzjali għall-iżvilupp morali, spiritwali, fiżiku u edukattiv tat-tfal, u għalhekk għandna nuru obbidjenza u rispett kbir lejhom. Il-ġenituri jipprovdu l-ikel għall-ġisem tat-tfal, u l-għalliema jipprovdu l-ikel għall-moħħ u għar-ruħ. L-għalliema jipprovdu l-edukazzjoni, l-għarfien u l-għerf, u jdawluhom bil-fehim, u joħorġuhom mid-dlam tal-injoranza, u jgħallmuhom it-tajjeb u l-ħażin.  

Minħabba r-rwol importanti tal-għalliema, l-Iżlam ta pożizzjoni għolja ħafna u drittijiet lill-għalliema, u huma meqjusa bħala nies rispettati sew fis-soċjetà.

Nistgħu nifhmu l-istima għolja li għandhom l-għalliema minn kwotazzjoni ta’ Ħażrat Alira, ir-raba’ Kalif wara l-Qaddis Profeta Muħammadsa, fejn stqarr: 

Jekk persuna tgħallimni kelma waħda biss, dan ikun għamilni l-qaddej tiegħu għal għomru.”

Bla dubju ta’ xejn, dan huwa attribut kbir għall-għalliema. Ejja nuru rispett kbir u nkunu obbidjenti lejn l-għalliema tagħna. Nazzjon li jifhem l-importanza tat-tagħlim, u japprezza u jirrispetta l-ġenituri u l-għalliema tiegħu dejjem ikollu suċċess u jistagħna.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in #Respect, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Teacher, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.