Ahmadiyya donates to Peace Lab

Ahmadiyya Malta presents gift packs for the residents of Peace Lab

Priest Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, receives gift packs from the Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, which will be distributed among the residents of the Peace Lab, Hal-Far. Peace Lab is a voluntary institute that provides accommodation, training and help in finding employment to migrants living in Malta.

The gift packs were presented by Imam Laiq Ahmed Atif, President of the Ahmadiyya Muslim Community in Malta, together with the community members. Imam Atif said that he always feels a great peace and serenity whenever he visists the Peace Lab. Here the environment is very peaceful. During this festive season, we are very pleased to extend our support and solidarity with the residents of Peace Lab.

While speaking with the residents of Peace Lab, Imam Atif said that it is very important that all the residents should play their role in keeping the surroundings clean and well organized. Everyone should be willing to help and always be ready to show solidarity to each other.

He also said that, all the residents should make it incumbent upon them that they have a duty to take care of Fr. Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, as he is now a senior citizen thus he deserves good care from all the residents. His services for the migrant communities span over decades. Thus, all the migrants living at the Peace Lab must express their sincere gratitude to him. It should be our religious duty to be grateful for his work. Islam says that anyone who is not grateful to his fellow human beings cannot be grateful to his Creator.

Priest Dijonisju Mintoff, the Founder of the Peace Lab, Hal-Far, welcomed the Ahmadiyya Muslim Jamaat and expressed his gratitude for this noble gesture. TVM.COM.MTThe-Sunday Times of Malta

L-Imam bi żjara tal-Laboratorju tal-Paċi

Il-Komunità Ahmadiyya Musulmana b’solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn

Patri Dijonisju Mintoff, il-Fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi, jirċievi pakketti tar-rigali mill-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta, li se jitqassmu fost ir-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi, Ħal-Far. Il-Laboratorju tal-Paċi huwa istitut volontarju li jipprovdi akkomodazzjoni, taħriġ u għajnuna biex isibu impjieg lill-migranti li jgħixu f’Malta.

Il-pakketti tar-rigali ġew ippreżentati mill-Imam Laiq Ahmed Atif, President tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana f’Malta, flimkien mal-membri tal-komunità. L-Imam Atif qal li hu dejjem iħoss paċi u serenità kull meta jżur il-Laboratorju tal-Paċi. Hawnhekk l-ambjent huwa paċifiku ħafna. Matul dan l-istaġun tal-festi, aħna kuntenti ħafna li għal darb’oħra ġejna hawnhekk biex nuru s-solidarjetà tagħna mar-residenti kollha.

Waqt li kien qed jitkellem mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi, l-Imam Atif qal li huwa importanti ħafna li r-residenti kollha għandhom jagħtu sehemhom biex iżommu l-ambjent nadif u organizzat. Kulħadd għandu jkun lest li jgħin u dejjem ikun lest li juri solidarjetà lil xulxin.

Huwa qal ukoll li, ir-residenti kollha għandhom jagħmluhom dmirhom li jieħdu ħsieb lill-patri Dijonisju Mintoff, billi issa huwa ċittadin anzjan u għalhekk jistħoqqlu li r-residenti jieħdu ħsiebu. Is-servizzi tiegħu għall-komunitajiet tal-immigranti huma mifruxa fuq bosta snin. Għalhekk, l-mmigranti kollha li jgħixu hawnhekk għandhom jesprimu l-gratitudni sinċiera tagħhom lejh. Għandu jkun id-dmir reliġjuż tagħna li nkunu grati għax-xogħol tiegħu. L-Iżlam jgħid li “Min ma jiżżix ħajr lin-nies, ma jiżżix ħajr lil Alla.”

Patri Dijonisju Mintoff laqa’ lill-Komunità Ahmadiyya Musulmana u esprima l-gratitudni tiegħu għal dan il-ġest nobbli u s-solidarjetà. TVM.COM.MTNEWSBOOKREAD this article in TURKISH Language

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in #AhmadiyyaMalta, Ahmadiyya: The True Islam, Humanity First, Serving Humanity, Solidarijetà, Solidarity, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.