L-attakki terroristiċi tal-Ħdax ta’ Settembru kellhom effett enormi fuq id-dinja.


Source/Credit: One News: http://www.youtube.com/user/OneNewsBlog
Hafna qalu li dak li sehh fl-attakk fuq it-Twin Towers kellu effett enormi fuq id-dinja, li ghadna nhossuh sal-llum u se jibqa jaffettwa l-futur taghna.Ghas-serje ta’ servizzi biex nimmarkaw l-ghaxar anniversarju mill-attakki Illum ONE News janalizza r-riperkussjonijiet taghhom stess.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Humanity First. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.