Second Tree planting event: Ahmadiyya plants 33 olive trees

Laiq Ahmed Atif & Hon. George Pullicino, Minister for Resources & Rural Affairs

The Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta has participated in the tree planting event on Sunday 22nd May at Selmun Family Park Mellieha. The Hon George Pullicino Minister for Resources and Rural Affairs attended the event; also the Prime Minister visited the tree planting area.

Laiq Ahmed Atif, president Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta planted an olive tree together with Hon. Minister George Pullicino to initiate the event, and said that tree planting was important to effectively change the environment into a better place.

In this activity the Ahmadiyya Muslim Community planted 33 olive trees as a contribution in the environmental section; it has also dedicated one tree to women to commemorate “International Women’s Day Centenary 1911 – 2011”. This was the second tree planting event by the Ahmadiyya Community.

The community believes to contribute in every social, charitable, humanitarian and welfare activity. And as there is a big climate change and pollution is on the increase, so there cannot be any better gift than to planting trees for the nation and this beautiful country, Malta. Planting olive trees is also to extend the message of peace, love and brotherhood to the entire nation; and to extend our motto, “Love for all – Hatred for none”.

Fid-dinja kontemporanja tal-lum, in-nies qed jibbenifikaw mill-invenzjonijiet xjentifiċi, li bidlu l-ħajja tagħna kompletament. Dawn l-invenzjonijiet xjentifiċi huma  ta’ benefiċċju kbir għalina lkoll. U issa ma naħsbux li nistgħu ngħixu mingħajrhom. U minħabba dawn l-invenzjonijiet naraw bidla kbira fil-klima u t-tniġġis qed jiżdied kuljum. 

Kif nafu, dawn l-invenzjonijiet għandhom effetti negattivi għal saħħitna wkoll, kif ukoll mard ta’ tip differenti qed jaffetwa n-nies. Ħafna nies qed ibatu minn allerġiji, kanċers, problemi tan-nifs, problemi ta’ ġilda, eċċ. In-numru tan-nies li jużaw inhalers qed jiżdied.

Naraw ħafa laqgħat dwar l-ambjent fil-pajjiż kif ukoll madwar id-dinja, sabiex naslu li nsalvaw il-problemi dwar l-ambjent. Ħafna diskuzzjonijiet qed jiġu organizzati biex insibu s-soluzzjonijiet ta’ kif nistgħu nagħmlu l-ambjent aħjar.

Waħda mis-soluzzjonijiet hi li nibdew inħawlu ħafna siġar kemm nistgħu f’kull pajjiż tad-dinja. Il-mistoqsija hi, għaliex is-siġra hija ta’ importanza kbira? X’inhuma l-benefiċċji tas-siġra?

Meta naqraw dwar is-siġra insibu li siġra hi vera importanti għall-ambjent kif ukoll għal saħħitna. Is-siġra tagħtina frott, kenn, injam, arja friska kif ukoll l-ossiġnu li huwa importanti ħafna għall-ħajja tagħna fuq l-art.

Hawn irrid nikteb l-istorja li qrajt ħafna snin ilu, iżda l-messaġġ tagħha huwa importanti l-istess illum kif kien qabel, anki aktar minn qatt qabel.

Qrajt li darba waħda r-re ta’ xi pajjiż kien għaddej minn qalb għelieqi u ra raġel li kien xiħ ħafna u li kien qed ħawwel siġra. Ir-re kien sorpriż u mar ħdejh u qallu:

‘‘Għalxiex inti qed tħawwel din is-siġra?’’

Ir-raġel qal: ‘‘Għall-frott, għall-kenn, għall-ossiġnu u għall-arja safja.’’

Ir-re qal: ‘‘Int taf li inti raġel xiħ ħafna u ma tafx kemm se tgħix aktar, hu possibbli li tmut qabel din is-siġra tikber, issir siġra kbira u tibda tagħti l-frott u l-kenn.’’

Ir-raġel qal: ‘‘Maestà! Din is-siġra mhux għalija. Naf li aktarx immut fil-futur qrib iżda rrid li nħalli xi ħaġa tajba lill-ġenerazzjonijiet ta’ warajja u nagħti rigal ta’ valur kbir lin-nies li ġejjin warajja.’’

U kompla jgħid li: ‘‘Din se tkun karità u rigal minni għas-snin li ġejjin, u se nirċievi l-barkiet ta’ Alla sa dak iż-żmien li din is-siġra se tibqa’ tagħti benefiċċji lin-nies.’’

Din l-istorja għandha messaġġ sabiħ ħafna; li wara l-mewt in-nies jispiċċaw imma l-affarijiet u l-għemil tajbin tagħhom jibqgħu għal dejjem. Is-siġar li jagħtu l-frott, il-kenn u l-arja safja huma wkoll wieħed mill-għemejjel tajbin li se jibqa’ għal dejjem. Għalhekk, jekk aħna rridu li n-nies jitkellmu tajjeb dwarna, wara l-mewt tagħna, allura hija importanti li aħna nħawlu ħafna siġar, kemm nistgħu.

Jekk aħna rridu li ngħixu ħajja tajba, jekk rridu li uliedna jgħixu ħajja kuntenta, jekk irridu li nħallu xi ħaġa tajba warajna għall-ġenerazzjonijiet li ġejjini, hu wisq importanti li nħawlu ħafna siġar kemm nistgħu. U nagħtu importanza kbira lil dan il-pjan.

Wasal il-ħin, li kull wieħed minna jipprova iħawwel is-siġar f’pajjiżna, li hi gżira daqstant ċkejkna iżda ħafna għażiż għalina, sabiex inħallu warajna pajjiż sabiħ, ambjent aħjar u uliedna ferħanin. Ejjew niddedikaw ruħna sabiex insalvaw l-umanità mill-problemi tal-ambjent u nagħtu dan ir-rigal prezzjuż lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

By: Laiq Ahmed Atif, President Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta
Find Original post of It-Torca:

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in www.ahmadija.org.mt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.