The Hajj – Pilgrimage to Mecca

IL-ĦAĠĠ

Il-ħames att ta’ qima Iżlamika huwa t-twettiq tal-Ħaġġ jew il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Il-Musulmani jridu jagħmlu dan il-pellegrinaġġ mill-anqas darba f’ħajjithom dejjem jekk jippermettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi. Alla l-Omnipotenti jgħid fil-Koran Imqaddes:

“U l-pellegrinaġġ lejn id-Dar huwa obbligu tal-bnedmin — dawk li jistgħu jsibu mezz biex imorru — lejn Alla.” (3:98)

Il-punt prinċipali ta’ dan il-pellegrinaġġ huwa l-Kaaba — l-ewwel Dar li nbniet għall-qima ta’ Alla. Il-Koran Imqaddes isostni:

“Tassew, l-ewwel Dar imwaqqfa għall-bniedem hija dik ta’ Bekka (il-wied ta’ Mekka), mimlija benedizzjonijiet u gwida għall-popli kollha.” (3:97)

Il-Ħaġġ isir biss darba fis-sena matul ix-xahar Iżlamiku ta’ Żul-Ħiġġah li jiġi xahrejn u għaxart ijiem wara ċ-ċelebrazzjoni ta’ Eid-ul-Fitr, li tiġi fi tmiem ir-Ramażan. Jibda fit-tmien jum ta’ Żul-Ħiġġah u jibqa’ sejjer sat-tlettax-il jum.

Il-Ħaġġ jitwettaq billi wieħed jidħol fl-istat ta’ Iħraam. Fil-mument li l-pellegrin ikun fl-istat ta’ Iħraam, irid jinqata’ mill-affarijiet tad-dinja. Il-pellegrin irid jevita l-argumenti, it-tilwim jew il-ġlied. L-istat ta’ Iħraam jirrikjedi li wieħed ikun liebes biss f’żewġ lożor bla ħjatat. Il-Ħaġġ jew Umrah jista’ jitwettaq biss fl-istat ta’ Iħraam. In-nisa mhumiex obbligati li jkunu fl-istat ta’ Iħraam.

Il-Koran Imqaddes jiddikjara:

“Ix-xhur tal-Ħaġġ huma magħrufa sew; għalhekk kull min jiddeċiedi li jagħmel il-Pellegrinaġġ f’dawn ix-xhur għandu jiftakar li m’għandux ikun hemm diskors diżgustanti, vjolazzjoni tal-moralità, jew ġlied tul il-Pellegrinaġġ. U kull ħaġa tajba li tagħmlu, Alla se jkun jaf biha. U sostnu lilkom infuskom bil-provvisti neċessarji, u bla dubju l-aqwa provvista hija l-onestà. U ibżgħu Minni biss, ja bnedmin intelliġenti.” (2:198)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Ahmadiyya: The True Islam, www.Ahmadiyya.mt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.