Allah – our Paradise

ALLA

Il-kunċett ta’ Alla dejjem kien tema importanti. Nies ta’ kull età kienu u għadhom ħerqana biex ikunu jafu jekk verament hemmx Alla.

L-Iżlam jippreżenta Alla ħaj, li Jikkomunika mal-qaddejja Tiegħu bħalma Għamel fl-imgħoddi.  Huwa li hu Etern, Kollu Setgħani, Jaf Kollox u l-Ħallieq tal-ħwejjeġ kollha. Huwa li Jikkastiga l-midinbin, iżda wkoll li jaħfrilhom fejn ikun għaqli li jaħfer.

Alla huwa l-Esseri li Hu ħieles mid-difetti kollha u li Jippossiedi l-kwalitajiet perfetti. Alla huwa l-isem ta’ dak l-Esseri li jġorr l-attributi kollha. Alla huwa l-isem personali ta’ Alla u huwa biss l-Iżlam li ta dan l-isem; l-ebda reliġjon oħra jew Xarija ma tuża dan l-isem. 

IL-ĠENNA TAGĦNA 

Il-Messija Mwiegħedas jgħid:

“Il-ġenna tagħna tinsab f’Alla tagħna. L-aqwa għaxqa tagħna tinsab f’Alla tagħna għaliex aħna rajnieH u sibna l-ġmiel kollu fiH. Din ir-rikkezza hi vallapena li tiġi akkwistata għalkemm wieħed jista’ jitlef ħajtu biex jiksibha. Din il-ġawhra hi vallapena li tinxtara għalkemm wieħed jista’ jintilef biex jiksibha.

Inti, li int abbandunat! Iġri lejn din il-funtana u tara kif tissodisfak. Hija l-funtana tal-ħajja li tista’ ssalvak. X’se nagħmel, u kif se nimpressjona l-qlub b’din l-aħbar tajba, u liema tanbur se ndoqq biex nagħti l-bxara li dan huwa Alla tagħna, ħalli n-nies ikunu jistgħu jisimgħu? Liema kura se napplika għal widnejn in-nies ħalli dawn ikunu jistgħu jisimgħu?” (Kashti Nuh, Ruhani Khazain, vol.19, p.21-22)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Alla, Allah, Allah Almighty, God and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.