The Existence of God

L-EŻISTENZA TA’ ALLA

“Huwa rrakkontat li xi ħadd staqsa lil Ħażrat Alira [it-tieni Kalif tal-Iżlam] għal prova tal-eżistenza ta’ Alla. Billi ra li r-raġel kien daqsxejn sempliċi, huwa wieġeb: Huwa biżżejjed għalik li tirrealizza li jekk m’hemm l-ebda Alla, dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux ikunu kollha l-istess u ħadd ma għandu xejn x’jitlef. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jiċħduh ikunu f’inkwiet serju. Dan ir-raġunament issodisfa lir-raġel u ma staqsa xejn iżjed.

X’hemm ħażin li nemmnu f’Alla anki jekk dan ma jeżistix? X’għandna nitilfu jekk nemmnu f’Alla?

It-twemmin f’Alla jġagħlek tevita l-adulterju, il-qtil, is-serq, il-falzità, l-ingann, il-frodi, eċċ.—l-azzjonijiet li n-natura, il-loġika, u l-liġi tal-pajjiż xorta jixtiequ li inti twarrab! Għaldaqstant, fil-verità x’tista’ titlef jekk temmen f’Alla? Dan it-twemmin mhux se jżommok kompletament milli tissodisfa x-xewqat ġusti tiegħek b’mod konsiderevoli. Inti liberu li tiekol u tixrob, torqod u tqum, toqgħod bilqiegħda u bilwieqfa, tilgħab u tistrieħ, taqra u tikteb, tagħmel xogħlijiet prattiċi, taqla’ l-flus, toħloq il-ħbiberiji, twaqqaf familja, tiżżewweġ, u jkollok it-tfal—it-twemmin f’Alla mhux se jwaqqfek minn dan kollu.

It-twemmin f’Alla jwaqqfek biss minn għemejjel li jkunu ta’ ħsara u detrimentali għalik jew għall-oħrajn. L-evitar ta’ dawn l-atti huwa megħjun permezz tan-natura tiegħek stess, ir-raġuni, u l-liġijiet tas-soċjetà u tal-gvern. Għaldaqstant, x’għandek x’titlef billi temmen f’Alla?

Inti tista’ ssaqsi għala għandek temmen f’Alla mingħajr prova. It-tweġiba tiegħi hija li inti għandek tadotta din bħala miżura oħra ta’ prekawzjoni milli għandek tieħu f’din id-dinja. Kien x’kien, meta jkun hemm il-possibbiltà ta’ ksib u l-ebda riskju ta’ telf f’dan it-twemmin, iżda ma jkun hemm l-ebda possibbiltà ta’ benefiċċju u riskju ta’ ħsara fiċ-ċħid, mela aħseb: liema għażla hija eqreb lejn il-paċi u l-prudenza?

Ovvjament, dawk li jiċħdu lil Alla jagħmlu hekk biss għaliex skonthom m’hemm l-ebda evidenza tal-eżistenza ta’ Alla, u mhux għax għandhom evidenza li Alla ma jeżistix. F’każ bħal dan, mela, kull persuna sensibbli, biex ma tiħux riskji, għandha tiddeċiedi li jkun aħjar li temmen f’Alla. Fil-qosor, jekk m’hemmx Alla, mela kulħadd hu ugwali u l-emmna f’Alla probabbli li ma ġġib l-ebda dannu. Madanakollu, jekk tassew hemm Alla, mela dawk li jemmnu jkollhom vantaġġ u dawk li ma jemmnux iridu jfendu għal rashom fejn jidħol id-destin tagħhom!”

(Ħażrat Mirża Bashir Aħmadra, M.A., Our God, p. 36-38, edizzjoni 2016, UK)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Alla, Allah, Allah Almighty, God and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.