Imam visits Sedqa

Imam iżur il-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa

Rappreżentanti tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana Malta ppreżentaw b’donazzjoni għadd ta’ Panettone u ċikkulatini lill-Komunità Santa Marija fi ħdan Sedqa Malta.

F’messaġġ tal-okkażjoni, il-President tal-Komunità l-Imam Laiq Ahmed Atif qal li kulħadd jiżbalja fil-ħajja imma sostna li huwa importanti li wieħed jinnota b’dan l-iżball u jaħdem qatigħ biex jirranġa dak l-iżball. Filwaqt li indirizza lir-residenti tal-Komunita Santa Marija, huwa qalilhom li anke jekk il-vjaġġ huwa twil u diffiċli, m’għandhom jaqtgħu qalbhom qatt.

Huwa qal li, Alla tagħna huwa l-Ħanin u dejjem jixtieq tajjeb għall-ħolqien Tiegħu. Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li, “Issirx bla tama mill-ħniena ta’ Alla; għax ħadd ma jitlef tama mill-ħniena ta’ Alla ħlief dak li ma jemminx.” (12:88)

Il-vers jistabbilixxi prinċipju perfett ta’ suċċess mhux biss f’materji spiritwali iżda wkoll fl-affarijiet tad-dinja wkoll biex qatt ma titlef it-tama, taqtax qalbek taħt kull ċirkostanza. Għax ‘wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’. Alla l-Ħanin jagħtina l-bxara t-tajba fil-Koran Imqaddes u jgħid: ‘Tassew, hemm is-serħan wara t-tbatija (94:6).’

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Charity, Donation, www.Ahmadiyya.mt and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.