World Tolerance Day 2018

Il-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza

Kull sena, madwar id-dinja, is-16 ta’ Novembru jiġi ċċelebrat bħala l-Jum Internazzjonali tat-Tolleranza biex jippromovi l-valuri tat-tolleranza, tal-armonija u tar-rispett; u biex ikattar l-għarfien pubbliku dwar il-perikli tal-intolleranza. Il-ġurnata ntgħażlet mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fl-1996, wara ċ-ċelebrazzjoni tas-sena 1995 bħala s-Sena tat-Tolleranza.

Il-kelma ‘tolleranza’ tfisser ir-rieda li taċċetta jew tittollera, speċjalment opinjonijiet jew imġibiet li inti ma tantx taqbel magħhom, jew li ġġib ruħek sewwa ma’ dawk li huma differenti minnek. Tfisser li turi rispett lejn ir-razza, il-ġeneru, l-opinjoni, ir-reliġjon u l-ideoloġija ta’ individwi jew gruppi oħra, u li tapprezza l-kwalitajiet u l-ħidmiet tajba ta’ oħrajn. U li tispjega fehmietek b’mod diċenti u dinjituż filwaqt li tirrispetta s-sentimenti tal-oħrajn.

Naħseb li ż-żmien jeħtieġ li iktar milli vendetta jew ritaljazzjoni, huwa ferm aħjar li nuru tjubija u sabar u nżommu l-ogħla livelli possibbli tat-tolleranza u tal-armonija.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in www.ahmadija.org.mt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.