Il-Karità: Timla Qalbek

Fil-ġranet ta’ ċelebrazzjonijiet u mumenti ta’ ferħ li huma ferm importanti fil-ħajja tal-bniedem, ma rridux ninsew lil dawk ħutna li jgħixu fil-faqar u lil dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli f’ħajjithom, għal kwalunkwe raġuni. Għax m’hemm xejn aħjar milli
taqsam il-mumenti tal-ferħ ma’ dawk li huma inqas ixxurtjati, il-foqra u l-anzjani.

Il-Qaddis Profeta Muħammad, is-sliem għalih, qal li:

“Fittxu ’l Alla qalb id-dgħajfin tagħkom u uru dħulija magħhom.”

Għalhekk huwa importanti ħafna li niċċelebraw dawn il-festi flimkien u ninkludu lil dawk ħutna li huma foqra fis-soċjetà tagħna li huma ma jaffordjawx dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, u lil dawk l-anzjani li jgħixu waħedhom jew fid-djar tax-xjuħ u mhux mal-familji tagħhom.

Il-ġest tas-solidarjetà jġib ferħ u sodisfazzjon ta’ qalb. Għalhekk mhux biss li nirċievu r-rigali imma nagħmlu l-karità u nuru s-solidarjetà tagħna mal-oħrajn, kif ktibt hawn fuq. Għax:

“Meta tieħu timla jdejk, meta tagħti timla qalbek.”

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta, Charity, Donation, Love for all, Serving Mankind, Solidarijetà, Solidarity, Timla Qalbek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.