The Power of Prayer

IL-QAWWA TAT-TALB

Niżamuddin Auliya, qaddis minn Delhi, kien il-bniedem għaref għal ħafna qaddisin. Bis-saħħa tiegħu, l-għarfien inxtered sewwa fl-Indja.

Xi azzjoni ta’ Niżamuddin Auliya dejqet lil re tad-dinastija Tughlaq li kienet taħkem lill-Indja dak iż-żmien. Ir-re kien tielaq fuq vjaġġ f’dak il-perjodu. Ir-re qal li se jikkastiga lil Niżamuddin Auliya wara r-ritorn tiegħu.

Id-dixxipli ta’ Niżamuddin Auliya bdew jinkwetaw kif saru jafu b’dan. It-tħassib tagħhom żdied hekk kif ir-re beda triqtu lura lejn daru.

Huma ssuġġerew li billi r-re kien ġej lura, kellu jsir sforz għall-konċiljazzjoni qabel ma r-re jasal Delhi.

Niżamuddin Auliya wieġeb, “Kollox jinsab f’idejn Alla. X’nista’ nagħmel? Dak li Alla jixtieq, Huwa jwettaq. Jien se nibqa’ nitlob lil Alla għall-maħfra, il-ħniena u l-għajnuna tiegħu. Għax, Alla l-Ħanin jaċċetta talb tal-qaddejja umli Tiegħu.”

Meta r-re kien wasal aktar fil-qrib, l-inkwiet tad-dixxipli ta’ Niżamuddin żdied. Huma reġgħu sostnew li ma tantx kien għad baqa’ bogħod. Niżamuddin Auliya qal, “Tinkwetawx, Delhi għadha ’l bogħod.”

Fl-aħħar ir-re wasal fil-qrib. Kienet id-drawwa tar-rejiet Iżlamiċi li huma ma kinux jidħlu fil-belt tul il-lejl. Dan għaliex din kienet id-drawwa tal-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi tkun fuqu. Għalhekk, hekk kif ir-re wasal qrib, huwa ssetilja barra l-belt, u ħareġ avviż li kien iħabbar id-daħla tiegħu fil-belt li kienet se sseħħ l-għada.

Id-dixxipli ta’ Niżamuddin Auliya għal darba oħra insistew li r-re kien wasal biex jidħol fil-belt. U Niżamuddin Auliya reġa’ qalilhom, “Delhi għadha ’l bogħod.”

Hekk kif id-dawl tal-jum beda jinxtered, id-dixxipli tiegħu bdew jinkwetaw ħafna dwar x’tip ta’ tpattija se jkun hemm. Iżda minflok waslet l-aħbar li r-re miet f’xi inċident u daħal il-ġisem tar-re mejjet fil-belt minfloku.

Għalhekk, fejn jidħol Alla, anki r-rejiet ma jiswew xejn ħdejh, għaliex il-kuntentizza vera tilħaq lil dawk biss li għandhom relazzjoni mas-Setgħani. Huwa veru li, meta qaddej umli jitlob b’sinċerità sħiħa, Alla l-Ħanin jaċċetta t-talb tagħhom. Bla dubju hemm qawwa kbira fit-talb.

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya Malta and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.