The only path to salvation

MOGĦDIJA WAĦDA GĦAS-SALVAZZJONI

F’dan il-waqt kritiku fl-istorja, jiena nemmen b’qalbi kollha li hemm biss ħaġa waħda li tista’ ġġib fi tmiem l-isfidi kbar ta’ żmienna.

Hemm mogħdija waħda li tista’ twassalna għas-salvazzjoni u teħlisna minn din id-dinja ta’ gwerra u konflitti u dik hi l-mogħdija ta’ Alla Omnipotenti.

Il-paċi ma tinstabx fis-setgħa jew l-għana, iżda pjuttost il-paċi tinsab fil-benniena ta’ Alla Omnipotenti.

NAGĦRFU LILL-ĦALLIEQ

Għaldaqstant, huwa l-ħtieġa tal-mument li l-umanità għandha tagħraf lill-Ħallieq tagħha. Alla Omnipotenti jixtieq li l-umanità, li Hu ħalaq bħala l-aqwa kreazzjoni tiegħu, għandha tgħix fil-paċi u tissodisfa d-drittijiet ta’ wieħed lill-ieħor.

Għalhekk, il-Koran Imqaddes, li huwa l-Ktieb Qaddis tal-Iżlam u s-sors ewlieni tal-liġi Iżlamika, kien, skont it-twemmin tagħna, rivelat minn Alla Omnipotenti lill-Qaddis Profeta Muħammad (is-sliem u l-barkiet t’Alla fuqu) u aħna nikkunsidrawh bħala l-liġi reliġjuża finali li se tibqa’ sa Jum il-Ġudizzju. U fil-Koran, Alla Omnipotenti jiddikjara li meta l-firda u d-diżordni jkunu tferrxu fl-irkejjen kollha tad-dinja, il-kawża ewlenija tkun id-distanza dejjem tikber bejn l-umanità u l-Ħallieq tagħha.

Fi żminijiet bħal dawn, meta d-dinja tkun resqet lejn xifer diżastruż, bis-saħħa tal-grazzja u l-ħniena infiniti Tiegħu, Alla Omnipotenti jibgħat lir-rappreżentanti magħżula Tiegħu biex iqarreb lill-umanità mill-ġdid lejn ir-reliġjon.  

(“The eternal skies of peace”, lindirizz talQdusija Tiegħu, Mirża Masroor Aħmadaba, il-Kap Dinji tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana)

About Laiq Ahmed Atif

www.ahmadiyya.mt E: amjmalta@gmail.com Mob: +35679655255 twitter.com/ahmadiyyamalta www.facebook.com/ahmadiyyamalta www.youtube.com/user/AhmadiyyaMalta
This entry was posted in Ahmadiyya, Ahmadiyya Malta, Ahmadiyya: The True Islam, Alla, Allah, God. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.